You are on page 1of 1

A FAVOR O EN CONTRA DE L’ESCOLA?

Jo estic a favor ja que trobo està bé així i un 50% de


que si anem ben preparats a l’institut també ho troba bé.
treballar podem obtenir un
molt bon futur. Horari

A més a més, ara i sempre


s’ha pogut elegir què vols
estudiar, elegint la carrera
que vols.

Des del meu punt de vista


crec que a l’escola hi hem
d’anar tots, tot i que no ens
agradi l’horari, per a poder
estudiar i, posteriorment,
Exàmens de la universitat guanyar diners. #

Jo, el que m’agradaria poder


canviar, voldria anar només
als matins, a l’escola. Trobo
que fem moltes hores i que
estan mal repartides.

Jo voldria proposar de fer 3


hores de classe, ½ hora de
pati i 3 hores més de classe.
Així no ens cansaríem tant.

El govern diu que amb la


incorporació de la 6ª hora ja