You are on page 1of 1

HALLOWEEN O CASTANYADA

Segons hem pogut comprovar


tots els alumnes de l’IES
Jaume I, la festa de la
Castanyada ha acabat sent
també la festa de Halloween.

La majoria d’alumnes van


preferir fer cua per al túnel
del terror abans de fer la
gimcana, tot i que també
semblava molt interessant.

El que també trobo que


s’hauria de canviar és que
acabin totes les coses a les
13:00 hores, ja que els que no
han pogut fer la gimcana o no
han pogut entrar al túnel del
terror ens quedem sense
poder fer-ho. Per tant,
m’agradaria proposar unes
coses: començar abans la
festa de la Castanyada i més
tard la de Halloween o al
revés o acabar una estona
més tard.

Tot i així, la festa, sigui quina


sigui, val la pena.

Laura Martínez Sanahuja#