You are on page 1of 2

MEMÒRIES D’IDHUN

Aquesta trilogia junta molts


temes i l’autora aconsegueix
Imatge del que el lector els trobi i els
mapa d’Idhun entengui d’una manera molt
interessant. Algun d’aquests
temes són: l’amor, la guerra
entre Déus, la mort, la màgia,
l’existència de cadascú, el
Escriptora: racisme, la diferència entre
Laura Gallego. espècies i la seva cultura...

Personatges principals: Laura Gallego és una noia que,


Victòria, Jack i Kirtash o com he dit abans, sap
Christian. treure’n partit de les coses
que succeeixen en una
Resum: La família d’en Jack història i hi acaba realitzant
és atacada per dos nois, fets reals. Per exemple, el
d’unes edats compreses entre primer llibre d’aquesta
els 17 i els 19 anys. Ell té la trilogia, ja l’enfoca d’una
sort que és acollit i portat a manera que no pots parar de
un altre món per uns altres llegir-te’l i la trama d’aquest
de la mateixa edat, si fa o no llibre trobo que és la millor
fa. A l’altre món coneix la dels tres, amb això no vull dir
Victòria, una noia un tant que els altres no estiguin bé,
especial, que juntament amb ans al contrari, però si que
en Shail i l’Alsan, els dos nois dic que està millor redactat.
que li salven la vida, li
expliquen qui és el Kirtash, Entenc que no vulguin fer una
quins plans té i què hi poden pel·lícula d’aquesta trilogia, ja
fer ells per aturar-lo. Al final que es quedaria molt curta la
troben qui són la Victòria i en trama en dues, a més a més
Jack i perquè el Kirtash els Laura Gallego ho enfoca d’una
buscava. forma que, només llegint-t’ho,
t’ho imagines tot. És una
trilogia d’aquelles en les quals
et pots posar a dintre, a la
pell dels protagonistes, amb
tan sols un xic d’imaginació. #

Imatge de la Laura Gallego