You are on page 1of 1

EL CINEMA

D’AHIR A AVUI

El cinema és la tècnica que vanitats, però el llargmetratge que


consisteix a projectar fotogrames vertaderament va tenir un èxit
de manera ràpida per tal de crear apoteòsic va ser Allò que el vent
sensació de moviment. s’endugué, el 1939.
També és considerat una de les sis
arts, encara que és denominat el El cinema
setè art. havia
La història del cine es remunta al evolucionat
1895, quan els germans Lumière molt des de
van fer a París la primera projecció els seus
cinematogràfica. inicis però
Aquest nou invent es va estendre encara
ràpidament a altres països. faltaven
Les primeres projeccions es feien alguns
en barraques i amb la gent dreta. detalls…
El cinema només era una nova El cinema
tècnica per a veure imatges en d’animació
moviment. es va crear
La primera filmació va ser el 1937 i la
l’Arribada del tren a l’estació. Com
el seu propi nom indica la pel·lícula Un dels primers pòsters de
tractava de com arribava un tren. primera i elspel·lícula
Blancaneu set nans. va ser
Com anècdota, cal destacar que Blancaneu i els set nans. Va ser un
com era la primera vegada que la dels grans llargmetratges de la
gent ho veia, es pensaven que el història d’aquest gènere i per tant,
tren els atraparia i van començar a també de la factoria Disney. És
cridar. considerada un clàssic en el
També destaquen les filmacions El cinema animat.
regador regat i Sortida dels obrers
de la fàbrica, totes dues El cinema a l’estat espanyol no va
elaborades pels germans Lumière. arribar fins el 1896, amb la
projecció de Salida de misa de
El cinema era una nova forma de doce del Pilar de Zaragoza. El
diversió però encara havia desembre d’aquell mateix any, a
d’evolucionar molt. Barcelona es van projectar els
Un pas molt important va ser Films dels germans Lumière, al
passar del cinema mut al cinema Cinematógrafo Napoleón de la
sonor. Rambla de Santa Mònica.
El 1927, la Warner Bross va
presentar el primer èxit del cinema Avui dia, el cinema ha evolucionat
sonor: El cantant de jazz. encara més però hem volgut fer
El cinema sonor va tenir una gran una petita compilació dels fets
acollida entre el públic així que més significatius d’aquesta art. #♥
van desaparèixer els músics que
tocaven a les sales quan el cine
encara no tenia so. Sofia Ródenas
Gairebé deu anys després, va
aparèixer el cinema en color, que
pretenia donar més realisme a les
filmacions cinematogràfiques.
La primera pel·lícula d’aquest nou
sistema va ser La fira de les