You are on page 1of 2

Naam: ____________ Nummer:______

toets rekenen: getallenkennis


/10 KG:
M: handtekening ouders:

1. tel en schrijf het juiste cijfer.

____

____

2. luister naar het aantal tikken van de juf en kleur juist in.
3. vul de juiste getallen in op de getallenas.

4. vul in.

Het getal tussen 1 en 3 is ____

Het getal tussen 3 en 5 is ____

Het getal juist voorbij 0 is ____

Het getal juist voor 4 is ____

1 meer dan 2 is ____

1 minder dan 1 is ____