Patakarang Pananalapi

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)

1. Pamilyar ba sa iyo ang larawan sa itaas? Bakit? 2. Mahalaga ba ang tanggapang ito sa ating bansa? Bakit?

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Bangko ng mga Bangko Nag-iisyu at Pinanggagalingan ng Salapi Chief Banker at Tagapayo ng Pamahalaan Tagapamahala sa reserbang Dayuhang Salapi. Ginto at ang Pagbabayad ng Utang Oanlabas at Panloob Nagpapautang sa mga Bangko .

Iba¶t ibang Paraan Upang Kontrolin ang Suplay ng Salapi ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ DISCOUNT RATE RESERVE REQUIREMENT OPEN MARKET OPERATIONS FIAT MONEY AUTHORITY MORAL SUASSION .

Pandaigdigang Bangko ‡ WORLD BANK (WB) ‡ INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) .

Pangunahing Bangko ng Ating Bansa Mga Uri ng Bangko World Bank International Monetary Fund Dito Nakikipag-ugnayan Ang BSP Pag-unlad ng Ekonomiya ang Hangarin nito .

1993. bilang pangasiwaan ng sentrong pananalapi ng bansa. 1949. Isinaayos muli ang karta ng bangkong ito noong Hulyo 3. Itinatag ang BSP noong Enero 3. .Ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ay isang bangko sentral ng Republika ng Pilipinas. alinsunod sa mga panustos ng 1987 Saligang-Batas ng Pilipinas at ang Bagong Batas ng Bangko Sentral ng 1993.

. sa pamamagitan ng pagpopormula at pagsasakatuparan ng patakarang pananalapi na humahantong sa panguudyok ng paglalaan ng salapi. ang mga pangunahing gawain ng Bangko Sentral ay: 1. Tagapamahala sa mga Bayaran.Mga gawain at tungkulin Batay sa takda ng Bagong Batas ng Bangko Sentral ng 1993[1]. Lahat ng mga salaping-papel at barya na inilabas ng BSP ay lubos na ginagarantiya ng Pamahalaan at ito'y isinasaalang-alang bilang para sa mga utang pansarili at pampubliko. matatag sa mga pangunahing layunin sa pagpapanatili ng katatagan ng presyo. Paglabas ng pananalapi. 2. ang BSP ay may pantanging kapangyarihan na magpalabas ng panbansang pananalapi.

. 4.3. mga pautang. sa pamamagitan ng pangangasiwa ng mga bangko at pagtupad ng mga pantahasang kapangyarihan sa itaas ng mga institusyong dipambangko na nagsasagawa ng gawaing pambangko nang kaantas. sa pamamagitan ng pagpapalawig ng mga diskuwento. at mga paunang bayad sa institusyong pagbabangko ukol sa layuning pambayad. Pangangasiwang pampananalapi. Tagapag-utang ng huling dulog.

Paniniyak sa patakaran sa halaga ng palitan.Tagapamahala sa reserba ng panlabas na pananalapi. sa pamamagitan ng pagpapanatili ng sapat na sabansaang reserba upang makamit ang maaasahang tiyak na pangangailangan ukol sa panlabas na pananalapi nang sa gayon ay mapangalagaan ang sabansaang katatagan at palitan ng Piso. ang kanyang pampulitikang subdibisyon at pagiging instrumental at korporasyong pagmamay-ari ng pamahalaan (GOCC). tagapayo sa pananalapi at opisyal na pintungan ng Pamahalaan. Sa kasalukuyan. . ang BSP ay naninindigan sa patakaran sa panlabas na halaga ng palitan na umaakma sa pamilihan. sa pamamagitan ng pagtitiyak sa patakaran sa ng Pilipinas. at Bilang taga-bangko.

Organisasyon ng Bangko Sentral A. . Ang Lupon ng Pananalapi. pampananalapi at pisikal ng BSP. Ang Sektor ng Tagapamahala sa Pagkukunan. C. kabilang ang paglilingkod sa mga pangangailangang pambangko ng lahat ng mga bangko sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga lagak (deposits). na umaatas sa pormulasyon at pagpapairal ng patakarang pananalapi ng BSP. at pagpapalawak ng kredito sa pamamagitan ng pasilidad ng muling pagdidiskuwento. na tumutupad ng mga kapangyarihan at mga gawain ng BSP. na naglilingkod sa pakukunang pangangailangang pantao. na nagpapairal at nagsusubaybay ng panalima sa mga batas ng pagbabangko upang upang iangat ang malusog at magandang himig ng sistema sa pagbabangko. B. Ang Sektor sa Katatagan ng Pananalapi. Ang Sektor ng Pamamahala at Pagsisiyasat. tulad ng pamumuno ng pampananalaping patakaran at pamamahala ng sistemang pananalapi. D. paglilingkod ng mga pagbabawi (withdrawals).

. 1946 .nahalili ng Kagawaran ng Pananalapi.ipinasa ng Unang Komisyon ng Pilipinas an Batas Blg. 1933 . na kung tawagin ay Batas TydingsMcDuffie. sa pamamagitan ng Kawanihan ng Pagbabangko. 52.. isang pangkat ng mga Pilipino ay nakapaglikha ng isang bangko sentral para sa Pilipinas.Kasaysayan 1900 . 1929 .Naglunsad ng Senado ang bagong panukalang batas na nagpanalo ng suporta ni Pangulong Franklin D. ang pamamahala sa bangko. kung saan isinaayos ang lahat ng mga bangko sa ilalim ng Kawanihan ng Ingatangyaman at pinapahintulutan ang Pampulong Ingat-yamang na mamahala at suriin ang mga bangko at lahat ng gawaing pagbabangko. isang pangkat ng mga Pilipino ay nakapaglikha ng isang bangko sentral para sa Pilipinas. 1939 .. Roosevelt.

72 ang Batas Republika Blg. .napasinaya nang pormal ang Bangko Sentral ng Pilipinas at si Miguel Cuaderno.Noong Hulyo 3. ipinasa ng tagapagbatas ng Pilipinas ang isang batas na magtatag ng bangko sentral.na hiningi ng Batas Tydings-McDuffie.sinusog ng Batas Pampanguluhan Blg. 1993.nilikha ni Roxas ang Sangguniang Bangko Sentral upang ihanda ang karta ng panukalang pangasiwaan ng pananalapi. 1993 . nagkaroon ng bisa ang Bagong Batas ng Bangko Sentral.1939 .ang nasusog na Batas Republika Blg. Sr. 1981 . hindi binigyan ni Roosevelt. Bilang batas pananalapi. 265 ay lubos na pinaunlaran sa pagpapalakas ng sistemang pampananalapi. 265. Ipinasa ito sa Kongreso 1949 . at mga suliraning hinggil sa pananalapi 1948 . kinakailangan ang pagpapatibay ng pangulo ng Mga Nagkakaisang Estado. kung saan pinag-aralan ang mga pananalapi ng Pilipinas. na binibigyang-diin ang pagpapanatili ng pantahanan at sabansaang katatagan ng pananalapi bilang pangunahing layunin ng Bangko Sentral. 1947 . 1972 . kabilang sa mga pagbabago ay ang pagtaas ng halaga ng puhunan mula P10 angaw sa P10 daplot. ay naging unang tagapangasiwa.Ang Komisyon.

GSIS. HDMF.) ‡ Pawnshops ‡ Stock Markets . etc.MGA PINANSYAL NA INSTITUSYON Bangko ‡ ‡ ‡ ‡ Komersyal Rural Thrift o Savings Espesyal Hindi Bangko ‡ Kooperatiba ‡ Insurance Companies (SSS.

Ito ay nagpapanatili ng halaga ng bagay o serbisyong nauugnay o nailaan para dito.Salapi Ang salapi o pera ay kahit anong pangkalakalang bagay o kaparaanan. ay ilan lamang sa halimbawa nito. Ang mga perang tinatawag na commodity ay ang unang uri ng pera. barya o sinsilyo (coins. pilak kapalit ng serbisyo. Ang halaga ng pera (sa kaniyang ibat ibang kaparaanan) ay tumataas (deflation) at bumamaba (inflation). o maging prutas kapalit ng kung ano pang bagay. Sa sistemang ito ang mga bagay bagay ay ipinagpapalit o ibinabarter. . token). (credit) atbp. na maaring sa anyo ng papel (bill). bands (bonds). Asin kapalit ng bigas.

Pamantayan ng maaantalang pagbabangko .Mga Gamit ng Salapi o Pera 1.Pamantayan ng Halaga 3.Midyum ng Palitan 2.Lagakan ng Halaga 4.

IBA PANG GAMIT NG SALAPI GINAGAMIT SA PANGUNGUTANG IPINAMBIBILI NG MGA PRODUKTO AT SERBISYO NAIDEDEPOSITO SA BANGKO MAHALAGA ANG SALAPI SA TAO AT EKONOMIYA NAIIMPOK SA ALKANSYA GINAGAMIT SA PAGTATAKDA NG PRESYO NG MGA BILIHIN IPINAMBABAYAD NG UTANG .

Mga Kaangian ng Salapi o Pera 1. Mahahati 4. Matibay 2.Kakaunti . Mabubuhat 3.

pandepositong tseke ( checking deposits) . barya ( coins) c. papel na pera b.MONEY SUPPLY ‡ Ang salapi na umiikot sa ekonomiya a.

Pre-Hispanic Era Spanish Era (1521-1897) .

Revolutionary Period (1898-1899) The American Period (1900-1941) .

The Japanese Occupation (1942-1945) The Philippine Republic .

Credit Card (Money) ATM Card .

Bagong Salapi .

Bagong Salapi .

Bagong Salapi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful