You are on page 1of 1

Semak 1/BTPNK

SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT SEKOLAH 2011 BIL
1

NAMA DOKUMEN
Daftar Harta Modal (KewPa2 atau Kew312)

SEMAK ITEM
Fotokopi daripada salinan asal Salinan fotokopi disahkan

KETERANGAN

*semak

KewPA- 9 ( Cetak dari STS )

Nombor Siri Pendaftaran Perihal kerosakan Syor pegawai aset Nama / Cop Pegawai aset Tandatangan Pegawai Aset

Bersamaan dengan salinan no siri DHM Dinyatakan Dinyatakan Nama/Cop Pegawai Aset Sekolah yang dilantik/ Pengetua/Guru Besar, dan ditandatangan.

Lampiran A (Untuk kegunaan di peringkat BTPN Kedah sahaja)

No Siri Pendaftaran Tahun Perolehan Kerosakan Harga No tiket aduan STS

Bersamaan dengan salinan no siri DHM Dinyatakan mengikut catatan di DHM Jenis kerosakan dinyatakan Kos baikpulih diisi setelah ditetapkan oleh vendor yang ditauliahkan Dinyatakan dibahagian catatan

BTPNKDH/PKPS-10-2 Isi Bahagian `A dan Bahagian `B sahaja.

Tarikh dan Tempat/Peralatan Nama dan Tandatangan Pelapor Tarikh pemeriksaan Cadangan Nama dan Tandatangan Juruteknik

Dinyatakan di ruang pada jadual Ditandatangan dan dicop oleh Pegawai Teknologi Pendidikan PKG/ BTPN Dinyatakan tarikh pemeriksaan dilakukan Dinyatakan Tandatangan dan cop Juruteknik(FT17) Sekolah / PKG/ BTPN

PANDUAN : * tandakan `/ sekiranya item berkenaan memenuhi kriteria

PENYEMAK PERTAMA (Peringkat PKG)

PENYEMAK KEDUA (Peringkat BTPN/ PPD/ Sekolah PTJ)

Tandatangan dan cop penyemak Tarikh:. .................................................

Tandatangan dan cop penyemak Tarikh:. .................................................

You might also like