You are on page 1of 36

PANDUAN MEMBINA BLOG

Sign-Up

PASTIKAN KLIK DALAM KOTAK INI

NAMA/TAJUK BLOG

PILIH TEMPLATE YANG SESUAI DAN KLIK CONTINUE

KLIK DI SINI

POSTING PERTAMA

INSERT GAMBAR

INSERT GAMBAR

CARI GAMBAR saiz gambar <50kb

Pilih mana-mana fail gambar & klik Open

Klik di sini

KLIK DI SINI

VIEW BLOG

EDIT BLOG

KLIK DI SINI

NEW POST

EDIT POST

EDIT POST

(EDIT / VIEW / DELETE)

PUBLISH POST

SELESAI PROSES EDITING KELUAR DARI BLOG

KLIK DI SINI

Sign In (proses editing berikutnya)

EDIT BLOG

KLIK DI SINI

EDIT SETTING

EDIT LAYOUT

EDIT SETTING

TUKAR NAMA BLOG

EDIT LAYOUT

TAMBAH PAUTAN (LINK)

RSS FEED

Dapatkan URL FEED dari mana-mana laman yang menyediakannya. Contoh : Search dalam Google rss berita harian Copy RSS URL laman tersebut.

Right click pada mana-mana RSS dan pilih Copy Shortcut

SELESAI PROSES EDITING KELUAR DARI BLOG

KLIK DI SINI