You are on page 1of 138

Scribd Upload a Document

Top of Form

uma lisan

Search Documents
Bottom of Form

Explore

Avy Costa

/ 8

Top of Form

Bottom of Form

Download

J{wnav ngj mff xfn uvkindj nlj u{chffgnmax kj qc{dxlcu ngj lvxn Ljkv{jx Bcvmgjwncm @jwfmfd w{jgnxncmi [cdvxcnm Wn`c{-Ifxwf mnjm

Jikf{wc Bngjiac Hjxw{c) bvijm-Ovv ; 5::

gv{jmwf wnmjm ln{jd mnj ij{jm Ujg{f kjiv `cx ljwfwf djwjd jwv xjn ujg{f xn{j `cx nlj

rcdjxjvm)xn{j xfmwf djwjd @j{c`jd kciv lcgn kj kj xf{knxv kj Na{foj Inv lvxn ff`uiv ngj mf!f nwj kfifljwvgv djwjd

ujg{f xn{j lfwjm xn{j-mnj `jwfmfd ljmfxjm fxufxnjinxwj {financzv inv lvxnw{fnmj`fmw v mc `cx inv lvxn

ucgf{ fxun{nwvi ,@j{c`jd.Xf nwj kvdj ff`uiv w{jgnxncmi Wn`c{-Ifxwf mnjm kfif lj{ff kj `jwjm-gc!cd xn{j Xf f`j

bcnm-xj!f ngj ljdj{jd xjn `jwjmgc!cd mnj kfif lfwjm `jwfmfd lvxn f`j `jwjm-gc! cd ngj Mnj kfif wvn{mnj) {cmj mnj) lcgn ju{fmgf

`jwjm-gc!cd mnj j{wn Kfif `cx ljmfxjm j`jm ngj b wvwjm kj mnj cjm)mf!f ljmfxjm f{gj {ndvxcnm ngj mf!fk b wvwjm lvxn

of{jxjvm kj of{jxjvmFf` uiv ngj wjm lvxn Wn`c{-Ifxwf `jdj {jn-mj!nm xn{j ,f`j {jn-mj!nm) xn{j mf!fk djf{ kvj

lc`jivx. Xn{j `jd nlj dknnw fxun{nwvi lcgn dc`vmndj lc {jn dj kff Mvmf!f xn{j `jd ljij!c {nwvjiljmfxjm kciv vgjm) lc{cd

,wj{j kjmgv. lc xfivd-xfivd wjm Xn{j-mnj dknnw `jn lvxn xn{j-mnj v`jinxjm wjmkj xn{j ljmfxjm v`j inxjm u{n`fn{v

nlj bjwnm ngj ,xn{j-mnj jk kfn! jij `c{nx-`jn lvxn {jndj xn{j `jd kj lfij vivd wnlj nlj {jn ngj mf!f. Xn{j `fxjd `jd kfif ljij!c {nwvji

ljmfxjm mf!f nljxn{j-mnj bjwnm) f`j xfivd lvxn v`j inxjm xfivd ijkfif @jnk jdcmwfxf lcwv djwjd lvxn v`j inxjmngj kfif

b dknnw ngj mf! f kj v`j inxjm xfivd bjin ,ljmfxjm xn{jmnj bfwcxjj) v`jmf dj `jvmjinmxn{j. Xf xn{j ljic ljmfxjm

mf!f v`j inxjm xfivd nlj gf{fnwv cmj lcgn ljij!j {nwvji) wjmkj xn{j `jd b
2

Inv lvxn ff`uiv {jn-mj!nm mnjm nwj ljwvgv djwjd

jwv xjn fxufxnjinxwj nlj `cx {fa{j mc u{cxfxvmffk wfmdn ljic wvn{ lcgn lfwjm `jwfmfd ,dj dknnw#gf{fnwv.

ngj mf!f Xf nwj bnij ijnx kj ff`uivujg{f xn{j-mnjm nwj kfif lj{ff djwjd xn{j-mnj {fa{j kjiv lcgn xjn ujg{f nlj lcwv

ljmfxjm? wfmdn f`jdjwindv ngj mf!fk dv`u{f cmj xjd{j`fmwv xn{j ljmfxjm xj{jmn) dcmbfj) dc`vjvm lc d{nx`j4`jmf xn{j

`jd kfif xjn ujg{f) bfwc ijkfif4 ijkfif djkfm ,xfinkjwv. mc xfivd-xfivd wjmF`j kjnkjnm xn{j-mnj `jwfmfd w{jgnxncmi `cx

ij mj{jm bljwfmf xjn kj f`jxfivd Xf nwj lj{ffkj ufxdjg{ xn{j kfif lj{ff djwjd xn{j djf{ `fwnm xn{jmnj `jwfmfd

dcmj-kj ljdjnindjm dj wnljljmfxjm {ndvxcnm ngj Xn{j ljwfmf wf`uv mffk `jd xn{j kfif lfwjm ndjm kj{jd lvxn

lj{ff din`jXn{j `cx ljwfmf bjwnm xn{j mf!fk ndjm kj{jd @jwfmfd ngj mf! f ljmfxjm xfa{fgv ngj mf!fk xn{j ijb-ljwfmf xjn

wjmkj xn{j-mnj `c{nx gfufmgf kj ngj mf!f Xf dj{nd xn{j b wnlj kj f`j xfivd xn{j kfifijdcm kc! cw Ljmfxjm Fm{nzvf Jicmxc

ljwfwf dcmj-kj ufxdjg{ xn{j nlj {jn-Ajinhnj? f{gj {ndvxcnmmf!fk n`uc{wjmwf inv ij!cx {jn TP `jnk `jwfmfd lc

xfa{fgv kj ljijc xn{j-mnj xf{knxv ,JicmxcUckijhn m? ;;:. Ngj mf! f xnamnbndj djwjd `jwfmfd w{jgnxncmi nlj

`cx {fijxjvm kc! cw lc fdcmc`jmc `cx djwjd f`j xn{j mf!fk djf{ `jwfmfd nlj `cx ngj-ngjd mnmnj nmwf{fxf ,Kf{af{

" Ivhd`jmm:>>6? : 2:.Ngj mf!f lj! v ljwc!c lcgn ljwvgv djwjd `jwfmfd w{jgnxncmi mf! f mnj mj!nm ij!cx

dc`vmngjgf,ljmfx jm VMFXHC ljwfwf. `jnk f`j dj a{vuv kjiv mf!fk lj{ff kj xn{j-mnj nmwf{fxf @jwfmfd kjiv mnj mj!nm kfif

nxwnwvxjvm xcxni ngj ,ljmfxjm v`j inxjm ngj.) dj f`j ngj ,ljmfxjm fxufxnjinxwj{nw vji.

7- @jwfmfd w{jgnxncmi v`j ivind mnjm


V`j ivind mf!f ljmfxjm nxwnwvxjvm xcxni mf!fk

lj`{nnd nlj dviwv{j Wn`c{Ifxwf mnj dij{jm Mnjnlj {fijxjvm lc kvjw kj{jd Wjm ngj mf!f ijkfif gfbnmf gf!nw inv lvxn

mnj {fijxjvm lc bj`ninj)


2

Ngj mff jdcmwfxf gjij kj{jd nlj wf`uc uc{wvavx mnj ij{jm lc inv{jn xn{j-mnj gf{fnwc lcgn vdvm V`j inxjm ngjmffk nlj gf{fnwv b kj v`j xfivd lcgn ic{n vdvm mff Mnj djvj

`cx kj{jd iccx `jnk f`j ljwvgv djwjd invinvwjmkj kjiv `jwfmfd mc kjiv kfnd `jd bcnm b ,ngj ij ljwfmf injmuc{wvavx `jd b kj f`j lvxn v`j xfivd mffkljwfmf.

J{wnav ngj mff xfn uvkindj nlj u{chffgnmax kj qc{dxlcu ngj lvxn Ljkv{jx Bcvmgjwncm @jwfmfd w{jgnxncmi [cdvxcnm Wn`c{-Ifxwf mnjm Jikf{wc Bngjiac Hjxw{c) bvijm-Ovv ; 5::

fdcmc`j) vdvm dj bnj{ Mnj ljmfxjm bfmc`fmv xcxni wcwji ,@j{hfi @jvxx. wjmkj nlj {fijxjvm lckvjw

lcwv Vdvm nlj {fjijxjvm lc v`j ivind) kv{jx ,f`j dj {jn mnjm. nlj {fijxjvm lc v`j ivind)jgc{j nlj {fijxjvm lc v`j ivind) inj-`c{nx dj

inj-`jwf nlj {fijxjvm lc v`j ivind Mvmf!f nwj jwvlfwjm `jwfmfd w{jgnxncmi mf! fk fxufxbndv

gf!nw kj v`j ivind xfn kvdj ij lfwjm@jxdn mvmf!f) xf nwj kvdj ff`uiv `jwfmfd w{jgnxncmi kjiv mf!fk nlj

{fijxjvm lc v`j ivind mnjj{dnwfdwv{j kfif lcij lvxn fxufxnjinxwj ljmfxjm kjgjfm

,Kj{{cx Gvj{wf :>16? ;8. Kjgjfm xn{j`jd djf{ dcmxw{vdxj vm v`j ivind mnjm Xn{j `jd ljwfmf v`j ivind

mnj gffv lc `jwf{ni xn{jXn{j `jd ljwfmf ljic mc f`j xfivd mf!fk kj wvn{ xf{knxv kj lj{nn v`j ivind wvn{ mnj

Xn{j `cxlj`vwvd lc ivind-mj!nm mc inj-mj!nm xn{j lcgn lj{nn v`j ivind ngj Xn{j ljwfmf v`j mnj u{cxfxvdcmxw{v

dxjvm) nmdivn {nwvjnx xn{j mf! fk wfmdn ljic Xf nwj ljdj{jd ljwfmf `jwf{nji xn{j mf!fk f`jvj lcgn lj{nn v`j ivind ngj kfif

lvxv kj kjgjfm xn{j Uc{ff`uiv gv! vw xjgj `jd vj kj v`jmnj djdvivd ,ljmfxjm gv!vw `jmv-ijn.) jn xjgj `jd vj

kj ljic jn-{nnm lc jn-djkfijd xn{j ,ljmxjmjnkvkv{ dj jndjdfv.) xjgj `jd xn{j vj lcgn dfxn v`j mnj uj{wf xn{j ,wjin

`fwjm) jv-dvinw. mcxfivd-xfivd wjm @jxdn nwj kfif ljmcnm djwjd kjgjfm nlj gf!nw {fijxjvm kj v`j mnj uj{wf `jwf{ni)nlj lcwv

{fijxjvm lc mnj uj{wf nm`jwf{niXf dj{nd nwj lj{ff kj mnj uj{wf nm`jwf{ni nwj kfif lcij `jwfmfd w{jgnxncmi v`j

ivind mnjm invinvlvxn fxufxnjinxwj xn{j ljmfxjm inj-mj! nm) ivind-mj!nm) `jdcjm dj f`j mf! fk lfnm v`j Ngj mf!f

ijxnamnbndj djwjd f`j xfivd ij nlj `jwfmfd kj v`j ivind `jnk fxufxnjinxwj xn{j-mnjm `jd dif!jm invInv lvxn `jwfmfd ngj

mf!f kfif lj{ff kj v`j mnj nxw{nj mc jn-dmjmcnd mf!fk nlj {fijxjvm lcWn`cIfxwf mnj `nwv) ifafmgj mc nxw{nj c{i

xn{j Kfif `cx lj{ff kj v`j mnj bvmxjvm nljfxw{vwv{j xcxni w{jgnxncmi ljmfxjm vdvm mc kjmgv) v`j

kn{v ,bvmv-mj! nm xn{j kj xn`v kn{v.) v`jjgc{j mnjm) mc xxw@jxdn mvmf!f) jwv lcij `jwfmfd w{jgnxncmi

lcgn u{cwfof mc u{c`crf ujw{n`cmnv mc `jwfmfd w{jgnxn cmi dcmj-kj v`j ivind mnjm nwj wfmdf ljic gngn! jd mc `cx lc

{fxufnwv Xf nlj a{vuc dj f`j{v`j mf!fk djf{ `fwnm `jwfmfd w{jgnxncmi `jnk xn{j ijdcln b-ljwfmf xjn ijkfif ck{naj

wjmkjngj mf!f ljic uj{wf kj f`j lc a{vuc xn{j-mnj gf{fnwv Ljmfxjm nwj ljwfwf clnm cmj) `jwfmfd w{jgnxn cmi kjiv ljmfxjm

{ndvxcnm kj f`j) bj`ninj dj a{vuv ngj Xf nwj ck{naj xn{j ljwfwf mf!f xn{jkfif xfmwf kj ij gn!jd Mf!f ljmfxjm f`j mj!cd-

wffm kj mj!cd f`jmnj {ndvxcnm Wjmkj ngj mf!f nwju{fxnj bljmcnm vivd wnlj kj f`j mf!fk djf{ `fwnm `jwfmfd

w{jgnxncmi u{cmwv jwv {fanxw{j lcgnu{fxf{rj `jwfmfd w{jgnxncmi jwv ic{cm ndvx ijkfif xjn ijdcm

wnlj@jmwfmf d w{jgnxncmi kjiv mf!fk nlj {fijxjvm lc v`j ivind kjiv `cx ivind lcwv Djwvjx lc bf{nd kj{jd

dcmwj nxw{nj kj lj!v `jnk kj{jd iccx dcmwj `jd xc{nm kjiv gfnw Xn{j ljwfwf djwjd nxw{njxn{j mf!f ljmfxjm

xfa{fgv ngj kj xn{j-mnj bj`ninj) f`j inv{ ijkfif ljwfmf Xn{jmnj nnx jwv dcwv cmj)xn{j xfmwn kj ijkfif

cmj `jd bcnm bnxw{nj mff kj v`j mnj cjm xn{j Mvmff) kjnmln{j nwj jwv bcwnnmbc{`jxjv m ngj mf!f wfmdn ljic lc

{fxufnwv kj f`j xn{j mc `cx ijkfif ck{naj jwv dcmwj@jxdn lfwjm nmbc{`jxjvm v`j ivind mnjm xf`u{f dvxwj) lj!v

xfmwf djwjd nwj wfmdn b u{nc{ngjgf kjbcwn nmbc{`jxjvm dcmj-kj `jwfmfd w{jgnxncmi lvxn uj{wf

nm`jwf{ni mnjm wjmkj f`j kj{jd mf!fkdjf{ `fwnm `jwfmfd ngj mff c{jx mf!f djwvjx lc bf{nd cmj Xn{j `jwf wnlj nmb{c`jxjvm mf!

f kfifijdcm) ijkfif lfwjm bnij-bjin Xf dj{nd inj-mj! nm ngj `jwf ij b wvwjm mnj `jwfmfd kj f`j xfivd) mf! fljmfxjm wjdj

wnlj knkincwfhj ngj


1

F`j ijkfif lcij `jwfmfd ngj mf!f cmj

6 Dcmdivzjvm

Fmw{frnxwj lc Mvmc Xnirj

Ac`fx ,VMWI # NMI. :6#57#;5::


J{wnav ngj mff xfn uvkindj nlj u{chffgnmax kj qc{dxlcu ngj lvxn Ljkv{jx Bcvmgjwncm @jwfmfd w{jgnxncmi [cdvxcnm Wn`c{-Ifxwf mnjm

Jikf{wc Bngjiac Hjxw{c) bvijm-Ovv ; 5::

Ndvx`jn lj!v ju{ffmwj xvofxwjvm kjiv mf!fk wvn{ lj!vmnj lj{ff kfif jovgj lcgn

u{cwfof) u{c`crflc gnbvmgf `jwfmfd w{jgnxncmi dcmj-kj v`j ivind mnjm :Ljinkv{ gcdv`fm

wvx mf!fk nlj wnlj cmj dcmj-kj v`j ivind @jwf{ni dcmj-kj v`j ivind nlj kj{jd cmj `jnk f`j kj{jd ij nlj jxfxv lcgn

lfwjm @jwf{njnx kjiv {jn lfij nlj v`j u{nrjgvmc `cx xn{j-mnj dcmgnxjvm ijgm gn!jd cmj Ngj mf!f)

wvn{ lj!v-mnj lj{ff) dmjj{ Knkincwfd jMjxncmi mnjm Kfif `cx w{jgx gcdv`fmwv kjiv mf!fk ljdf{fd lc

injm xfivd kj injm mjxncmi xn{jljmfxjm wfwvm lc uc{wvavx Lc wfwvm kfif u{c`crf v`j ivind nlj Wn`c-Ifxwf

mnj ij{jm Lc injm-uc{wvavx kfif ljwvgv Wn`c{-Ifxwf mnj {ndvxcnm kj mjxjvm HUIU mnjm

;- U{c`crf ufxdnzj dcmj-kj v`j ivind mc `cx u{fuj{j f`j lcgn ljij!c ufxdnzj B wvivm kjufxdnjg{ xn {j kj ljic ufxdnj

dcmj-kj v`j ivind Xf ljic j{dnrv gnanwji ngj lc gvdv`fmwv xn{jdcmj-kj ngj mff) f`j kj{jd xfn kfif lfwjm Kj uj{wf ngj mff

n`uc{wjmwf lcwv jwv u{c`crf vjnmwf{mfw lcgn ju{fmgf vj qfkxnwf xn{j mffk gcdv`fmwcx nlj wnlj cmj ,ljmfxjm

qfkxnwfjdjg`ndv xn{j mff. Wvn{ lj!v-mnj lj{ff) ngj mf!f `cx nlj {fijxjvm lc uciwndj fgvdjxjvm mnjmGnxnuin

mj gn!jd ngj mf! fk ljij!c ufxdnj dcmj-kj dviwv{j `jd Jmw{cuciconj @jxdn jmw{cuicavwn` c{cjm nlj wnlj-

cmj) xn{j mf!f ij kj{jd ngj Wjm ngj mf!f lj!v xvof{f djwjd u{fxnj u{c`crfwn`c{cjm xn{j kj wvn{ vmnrf{xngj

gf jmw{cuciconj mnjm lcgn `jn ljic ufxdnj dcmj-kj xn{j-mnjdviwv{j {jxnd 8- U{c`crf `jwfmfd w{jgnxncmi mc

u{wndj w{jgnxncmi mf! fk gn!jd Ljmfxjm nwj ljwc!c cmjnlj j{wnav ngj mf!f) `jwfmfd w{jgnxncmi mf!

f ij!cx kvjw ngj xn`uif `jnk dc`ucxwv lvxn uj{wfkj{jd Lvxn mnj kfif ju{fmgf kvjw kj{jd mf!fk kfif juindj kj

gfxfmrcirn`fmwc mjxjvm mnjm Ngjmf!f ij xnamnbndj djwjd `jwfmfd w{jgnxncmi lcwv dfgjx gn!jd gf!nw

VMFXHC ljwfwf djwjd `jwfmfd w{jgnxn cmi wfmdn djlv{ lc `jwfmfd xnfmwbndv lcgn lfwjm gn!jd Mf!f iccx

gvmn* @jnk wvn{ lj!vmnj lj{ff nwj wfmdn dcmxngf{j `jwfmfd lc u{jwndj w{jgnxncmi mnj

uj{wf uciwndj lc `c{ji kjnmln{ju{c`crf xn{j Xf dj{nd f`j kjiv dj a{vuv kjiv vj `jwfmfd w{jgnxncmi lcgn ljic kvjw jjw)

wvn{lj!v-mnj lj{ff ijkfif b wjm wvivm kj xn{j @jwjm-gc!cd xn{j-mnj gn!jd `jd kfif dv{j f`j) `jnk`jwjm-gc!cd

kjiv xn{j-mnj jjw `jd kfif `cx dc!j f`j lcwv @jwfmfd dcmj-kj jn-dvinw `cx ljicuj{wf kj `jwfmfd w{jgnxncmi

`jnk xf dj{nd f`j vj `jwfmfd jndvinw mnjm lcgn bfdnw f`j xfivdnwj jwv b wjm wvivm kj xn{j dcmj-kj xjgj

mnjm3 Xf `jwfmfd mc u{wndj w{jgnxncmi jovgj lcgnu{cwfof `fnv-j`knfmwf mf!f kvjw gn!jd) `jnk xf dj{nd f`j

kjiv bjjm `jwfmfd w{jgnxncmi mnjmj{jm lcgn ljic wvn{ xn{jmnj ljdj{jd) ij dv`u{f ifn u{cwfof `fnv-

j`knfmwf mnjm mc fxw{jaj mnjmnj gn!jd nlj mf!fk3 7- Ljic xfmw{c nmwf{u{fwjxjvm

dviwv{i v`j ivind mnjm Wjmkj nwj ljwfmf djwjd f`j kj{jd ljdj{jd ljwfmf v`j ivind mnj j{wn xf dj{nd lj{nn

xfmw{c dviwv{i v`j ivind mnjm kfif fxuindj ngjmf!f Mf!f `cx nlj {fijxjvm lc fdcmc`j) wv{nx`c lc gfxfmrcirn`fmwc

Nlj xfmw{c nmwf{u{fwjxjvm dviwv{j mnjm f`j mf!fk `jwfmfd gvmn dcmj-kj `jwfmfd w{jgnxncmi ,ljmfxjm a{vuv

hcmxfilc gcxinjmj!nm . kfif wj`j kj xf{knxv mc xn{j kfif xfmwf djwjd xn{j-mnj `jwfmfd mf!f nlj bcinm Ngj mffkfif

bcwn xjf dviwv{ji Wn`c{Ifxwf mnj rjic{ F`j wv{nxwj xn{j `cx kfif kj nlj mf! fk lcgn lfwjmnmbc{`jxjv m dcmj-kj

dviwv{j Wn`c{Ifxwf mnjm Ngj mf!f `cx u{cofdwv ngj mf! fk mnj n`ujdwv kjv`j ivind c{nonmi xn{j ij xjn ljmfxjm

bjwnm wv{nxwvdv ngj mf!fk kfif ljijdcm xn{j-mnj ngfmwngjgf

2[FBF[FMXNJ

Jicmxc Uckijhnm) F B ;5:5 [nfxac) Hviwv{j ~ W{jkjoc Vm Fxwvgnc gf Hjxc

gf ij Ufxhj fmAjinhnj ) UlG Wlfxnx) Vmnrf{xngjgf gj Hc{vj


J{wnav ngj mff xfn uvkindj nlj u{chffgnmax kj qc{dxlcu ngj lvxn Ljkv{jx Bcvmgjwncm

@jwfmfd w{jgnxncmi [cdvxcnm Wn`c{-Ifxwf mnjm Jikf{wc Bngjiac Hjxw{c) bvijm-Ovv ; 5::

Kj{{cx Gvj{wf) O :>16 Hjxj Wv{n-Xjn -- Vm

wnuc gf hjxj wn`c{fmxf) Aj{hj gf C{wj) Xf{nf Jmw{cucic aj [frnxwj gj Ovmwj gf Nmrfxwnajcfx

Hnfmwbnhjx gc Viw{j`j{ ) :>16) ; ,:-;.) :-87 Kf{af{) U I " Ivhd`jmm) W :>>6

Ij hcmxw{vhhnm xchnji gf ij {fjingjg) Kvfmcx Jn{fx)J`c{{c{wv Fgnwc{fx) Fgnxjvm kj gjij :8

,fgnxjvm lc injmfxujci kj gjij vivd nlj :>2<. Kcv{gnfv) U :>>8 Icx [nwcx hc`c Jhwcx gf

Nmxwnwvhnm ) nlj Lcmc{ ~ A{jhnj ) lvxn O Unww[nrf{x

" O A Uf{nxwnjm~) @jg{ng) Jinjmj) :>>8 uu :::-:;8 gf Hjxw{c) J :<21

Jx Ucxxfxxfx Uc{wvavfzjx mj Chfjmnj N`u{fmxj Mjhncmji Fiif{) O G ;551

Nmw{cgvhnma Jmwl{cucica~ cb [financm Hviwv{f wc wlf Viwn`jwf ) Mcrjnc{df) [cvwifgaf

Bc{kfx) L C :<<7 Cm Xc`f cb wlf W{nkfx cb wlf Nxijmg cb Wn`c{) Wlf Ocv{mji cb wlf Jmwl{cucica

nhji Nmxwnwvwf cb A{fjw K{nwjnm jmg N{fijmg ) :<<7) :8) 75;785 A{jwf Hjxw{c) IJ " gf

Jxxnx) H ,Fgx. ;5:5 Jx v`j ivind gc gnxw{nwc gf Jnmj{c )J Hc{vj)Xfh{fwj{

nj gf Fxwjgc gj Hviwv{j gf Wn`c{-Ifxwf A{jwf Hjxw{c) IJ :>>< Icx xnwncx gf ij ngfmwngjg Fi

Kjoc @nc gfxgf ij jmw{cucicajxn` kinhj ) Vmnrf{xngjgf gj Hc{vj) J Hc{vj

A{jwf Hjxw{c IJ " Ufmj Hjxw{c) @ O ;5:5 Jx V`j Ivind gf Jnmj{c

Ngfmwngjgfx Xchnjnxf [nwvjnx f` Wn`c{-Ifxwf ) JFHNG Aff{wz) H :><8 Ichji Dmcqifgaf

) Mcrjnc{df) Kjxnh Kccdx Lnhdx) G ;55< Jbwf{qc{g Ain`uxfx cb Jiwf{mjwnrfxwl

f V`j Ivind cb Fjxw Wn`c{) Xchnji Jmji~xnx ) ;55<) 6;) : 22-:<5 Oc{mji gj [fukinhj

) X{nf N) M 72 ZvnmwjBfn{j) > gf Gff`k{c gf ; 5:5? GFH[FWCIFNM ;;#;5:5 gf > gf Gff`k{c) Ifn

C{amnhj gc @nmnxw{nc gj Fgvhjc @hQniinj`) J ;556 Lcvxfx cb [fxnxwjmhf nm Fjxw Wn`c{? Xw{vhwv{nma

Xchnjinw~ nm wlf MfqMjwncm Jmwl{cucicanhji Bc{v` ) ;556) :6?:) ;1 77

Ufmj Hjxw{c) @ O ;552 Rnrn{ mj lnxw{nj Jmw{cucic|j gc

ujw{n`cmnc v{kjmc fm Mcnj )Wc|cxcvwcx) Mcnj W{jvkf) F A :><2

Hcx`cica~ jmg Xchnji Inbf? [nwvji F|hljmhf j`cma wlf @j`kjn cb Fjxw Wn`c{ Wlf Vmnrf{xnw~ cb Hlnhjac U{fxx

VMFXHC ) Zv fx fi hcmchn`nfmwc ichji3 nljlwwu? ##uc{wjivmfx hcc{a#xhnfmh

f#fx#fruluV[ISNG0;587"V[ ISGC0GCSWCU NH"V[ISXFHW NCM0;5:lw`i,j xfxv 56#52#;5::.


Uma lulik iha Timor-Leste (matenek tradisionl arkitetniku no prtika)
DownloadPrintMobileCollectionsReport Document

Info and Rating


Tradisional east timor TimorLeste tetum rumah adat uma lulik

local knowledge (more tags) Follow alberto_castro_11

Share & Embed Related Documents


PreviousNext 1.

12 p.

12 p.

58 p. 2.

12 p.

12 p.

12 p. 3.

12 p.

12 p.

12 p. 4.

8 p.

76 p.

12 p. 5.

8 p.

13 p.

12 p. 6.

12 p.

9 p.

6 p. 7.

15 p.

12 p.

More from this user


PreviousNext 1.

32 p.

28 p.

32 p. 2.

8 p.

502 p.

371 p. 3.

2 p.

75 p.

13 p.

Recent Readcasters

Add a Comment
Top of Form

Bottom of Form

Upload a Document
uma lisan

Top of Form

Search Documents
Bottom of Form

Follow Us! scribd.com/scribd twitter.com/scribd facebook.com/scribd About Press Blog Partners Scribd 101 Web Stuff Support FAQ Developers / API Jobs Terms Copyright Privacy

Copyright 2012 Scribd Inc. Language: English