You are on page 1of 6

PELUANG PEKERJAAN

SUMBER HUTAN, SUMBER MINERAL


KEPENTINGAN PELBAGAI SUMBER

MENINGKAT PENDAPATAN NEGARA

PEMBUKAAN KAWASAN BARU

MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR

ARANG -KAYU BAKAU


SUMBER HUTAN TIKAR -MENGKUANG

RUMAH - KAYU BALAK, CENGAL

KRAFTANGAN,PERABOT - ROTAN, KAYU JATI

GAS -GAS ASLI SUMBER MINERAL BARANGAN KEMAS -EMAS

TEMBIKAR -KAOLIN

TIN ALUMINIUM,BADAN KENDERAAN - BAUKSIT

PELOMBONG
PEMASARAN

PENGURUS BALAK

PEMBALAK

PERLOMBONGAN
AHLI GEOLOGI JURUTERA PELUANG PEKERJAAN PENYELIDIK SUMBER HUTAN

PEKERJA DI JAB. PERHILITAN DAN PERHUTANAN

PENGANGKUT KAYU BALAK

SUMBER TANAH PERTANIAN PETANI

BURUH LADANG PEKERJA BIDANG PEMASARAN

PENGURUS

CUKAI INDIVIDU CUKAI SYARIKAT

MENINGKAT PENDAPATAN NEGARA

HASIL EKSPORT

SANDAKAN -PEMBALAKAN

KERTEH,PAKA, BINTULU DAN MIRI - PETROLEUM DAN GAS ASLI

PEMBUKAAN KAWASAN BARU

K.LUMPUR -PERLOMBONGAN

SISTEM JARINGAN JALAN RAYA DIMAJUKAN

BEKALAN ELEKTRIK DIMAJUKAN

LEBUH RAYA JERANGAU KUANTAN K.TERENGGANU

MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR

LALUAN KERETAPI KL PEL.KLANG

KEMUDAHAN PENGANGKUTAN

PELABUHAN KEMAMAN, MIRI, BINTULU

LAPANGAN TERBANG KERTEH