You are on page 1of 6

Chng trnh hnh ng thc hin Ngh quyt i hi X ca ng v Ngh quyt i hi ng b Thnh ph ln th VIII v cng tc vn ng nhn dn (giai on 2006

- 2010) Ngy 15/3/2007, Ban Thng v Thnh y ban hnh Chng trnh hnh ng s 18-CTr/TU v thc hin Ngh quyt i hi X ca ng v Ngh quyt i hi ng b Thnh ph ln th VIII v cng tc vn ng nhn dn (giai on 2006 - 2010). Nhm c th ha v trin khai thc hin Ngh quyt i hi X ca ng v Ngh quyt i hi ng b Thnh ph ln th VIII v cng tc vn ng qun chng t nay n 2010, Ban Thng v Thnh y tho lun v thng nht ra chng trnh hnh ng c th nh sau: I.- MC TIU : Tip tc cng c, tng cng sc mnh i on kt ton dn tc, gi vng n nh chnh tr - x hi, xy dng mi quan h gn b mt thit gia nhn dn vi ng, chnh quyn; pht huy dn ch, thc hin tin b v cng bng x hi, xa i gim ngho v khng ngng ci thin, nng cao mi mt i sng vt cht, tinh thn ca cc tng lp nhn dn; nng cao nng lc cng tc vn ng nhn dn ca h thng chnh tr, nht l ca c quan chnh quyn, cc ngnh, cc cp; i mi ni dung, phng thc hot ng ca cc on th, y mnh cc phong tro hnh ng cch mng ca nhn dn Thnh ph nhm hon thnh cc mc tiu kinh t - x hi do Ngh quyt i hi ng b Thnh ph ln th VIII ra. II.- MT S NHIM V TRNG TM V GII PHP CN TP TRUNG THC HIN N NM 2010 : 1/ R sot cc ch trng, b sung, xy dng, hon thin cc chnh sch nhm gii quyt hiu qu nhng vn bc xc, nhng nhu cu, nguyn vng chnh ng ca ngi dn nhm tng cng mi quan h gn b mt thit gia nhn dn vi ng, chnh quyn. R sot, b sung, hon thin, xy dng mi cc chnh sch, c ch, gii php nhm gii quyt c hiu qu cc vn bc xc ca ngi dn v cng tc quy hoch, xy dng, quy hoch t ai, thu hi t, bi thng, ti nh c, gii phng mt bng ang nh hng trc tip n cuc sng ca mt b phn ngi dn Thnh ph, nht l cc qun ven, huyn ngoi thnh; v phng, chng tham nhng, tiu cc, lng ph, v khc phc tnh trng quan liu, sch nhiu trong b my chnh quyn v mt b phn cn b, cng chc; v phng, chng ti phm v cc t nn x hi, bo v cuc sng an ton ca ngi dn, xy dng x hi lnh mnh. ng thi thng xuyn quan tm pht hin kp thi gii quyt hiu qu cc vn bc xc, nhu cu, nguyn vng chnh ng trong tng giai cp, tng gii.

2 2/ Nng cao nhn thc, trch nhim v thng nht quan im ca c h thng chnh tr v pht huy sc mnh i on kt ton dn tc : - Tip tc t chc qun trit Ngh quyt i hi X ca ng v Ngh quyt i hi ng b Thnh ph ln th VIII nhm nng cao nhn thc trong ton h thng chnh tr v pht huy sc mnh i on kt ton dn tc v cng tc vn ng nhn dn trong giai on mi; gn vic nghin cu, qun trit Ngh quyt vi xy dng chng trnh hnh ng thc hin Ngh quyt ca cc cp y. - Tip tc tng kt rt kinh nghim cc cuc vn ng, cc phong tro thi ua va qua. Qua , pht ng cc cuc vn ng, phong tro mi thit thc, thu ht c s tham gia t gic ca cc giai cp, tng lp nhn dn nhm thc hin thng li cc chng trnh, mc tiu pht trin kinh t - x hi 5 nm, hng nm; vn ng nhn dn tham gia ng gp xy dng ng, xy dng chnh quyn; u tranh chng tham nhng, tiu cc, lng ph, thc hnh tit kim. - i mi, nng cao cht lng cc phong tro thi ua; pht hin, xy dng v nhn rng cc m hnh, cc phong tro mang li hiu qu thit thc; chn chnh, khc phc bnh thnh tch, chy theo danh hiu; ch trng vic bi dng sc dn, khc phc tnh trng huy ng theo kiu bnh qun, qu sc dn. 3/ Pht huy dn ch, y mnh vic thc hin quy ch dn ch c s : Ch o trin khai ng b cc chnh sch, php lut nhm pht huy dn ch, gi vng k cng trong x hi. T chc tng kt 10 nm thc hin ch th ca B Chnh tr v lnh o thc hin quy ch dn ch c s, qua , tip tc m rng v nng cao hiu qu thc hin quy ch dn ch c s, trong , ly vic pht huy dn ch trc tip v ch t qun ca cng ng dn c lm trng tm. C th ha cc quy nh ca php lut v cn b, cng chc vo ni quy, quy ch lm vic ca cc c quan hnh chnh nh nc; gio dc nng cao thc phc v nhn dn lm cho cn b, cng chc thc s l cng bc ca dn. 4/ i mi ni dung, phng thc hot ng ca Mt trn T quc v cc on th nhn dn : - Mt trn T quc v cc on th nhn dn cn tp trung thc hin tt hn vai tr l ngi i din, bo v cc quyn v li ch hp php, chnh ng ca cc giai cp, cc gii, cc dn tc, cc thnh vin trong x hi; thc hin tt chc nng gim st hot ng ca cc c quan chnh quyn, cn b cng chc v ng vin thng qua cc hot ng phn bin c cn c i vi nhng ch trng, chnh sch, k hoch ca chnh quyn c lin quan trc tip n nhn dn; tch cc u tranh chng tiu cc, tham nhng, lng ph, bo v cng bng x hi. - Mt trn T quc v cc on th nhn dn va phi hp, va gim st chnh quyn cc cp trong vic thc hin cc chnh sch, d n v dn sinh, lm cho vic thc hin cc mc tiu v dn sinh tr thnh nhng phong tro x hi rng ri, t gic.

3 - Ch trng i mi, nng cao cht lng, hiu qu hot ng, tng cng tuyn truyn, gio dc thc t gic chp hnh php lut, thc hin cc quy nh ca a phng, n v, a dng ha cc hnh thc tp hp qun chng ph hp vi yu cu, nguyn vng, s thch ca qun chng nhm tip tc m rng mt trn tp hp khi i on kt ton dn tc; u t ng mc cho cng tc tp hp, xy dng lc lng cc khu vc trng im v dn c, v kinh t, tn gio, dn tc, s qun chng chm tin, lc hu; tp trung xy dng lc lng nng ct, nng ct chnh tr. Khc phc tnh trng hnh chnh ha, xa ri qun chng trong hot ng ca Mt trn, cc on th chnh tr - x hi. Tn trng v pht huy vai tr gng mu, dn dt ca nhng ngi tiu biu, c uy tn trong cng ng dn c, cc dn tc, cc tn gio.... 5/ i mi v tng cng s lnh o ca ng i vi cng tc vn ng nhn dn : - Hng nm, cc cp y ng, chnh quyn xc nh r nhim v, chng trnh, k hoch lnh o cng tc vn ng nhn dn ph hp, p ng yu cu nhim v chnh tr trong giai on mi. Pht huy vai tr ht nhn lnh o ca t chc ng trong h thng chnh tr. ng vin phi gng mu trong thc hin ng li, ch trng, chnh sch ca ng, Nh nc, quy nh ca a phng, n v. - Tp trung nng cao nng lc ca cc c quan chnh quyn v cn b, cng chc Nh nc v cng tc vn ng nhn dn, ly ci cch th tc hnh chnh lm trng tm, u tranh chng tiu cc, quan liu, tham nhng, lng ph; xy dng cho cn b, cng chc tc phong lm vic trng dn, gn dn, hiu dn, hc dn v c trch nhim vi nhn dn. - Quy nh thnh nn np vic cp y cc cp nh k tip xc, i thoi trc tip vi cc gii, vi nhn dn lng nghe v gii quyt kp thi, c hiu qu nhng vn ni cm, bc xc ca ngi dn; xy dng c ch v bo m cc iu kin Mt trn T quc v cc on th nhn dn phn nh trung thc, y tm t, nguyn vng ca cc tng lp nhn dn, qua , xut cc gii php xy dng ng, xy dng chnh quyn trong sch, vng mnh. - Tip tc cng c t chc b my, b tr v o to cn b lm cng tc dn vn p ng c yu cu nhim v trong tnh hnh mi. Nhng ng b cp trn c s trc thuc Thnh y c ng cng nhn lao ng, cng chc phi xy dng b my v b tr cn b chuyn trch v cng tc dn vn. T chc s kt vic thc hin Quy nh 1043-Q/TU ca Ban Thng v Thnh y v phn cng ng vin cng tc c s trc tip lm cng tc dn vn. - Tng cng s lnh o ca ng, qun l ca chnh quyn i vi hot ng ca cc hi qun chng, to iu kin thun li, hp l cc hi qun chng hot ng c hiu qu. III.- T CHC THC HIN : 1/ Ban Cn s ng y ban Nhn dn Thnh ph ch o :

4 - y ban Nhn dn Thnh ph trin khai chng trnh hnh ng V u tranh phng, chng tham nhng, lng ph, xy dng chnh quyn cc cp Thnh ph trong sch, vng mnh; ch o cc ngnh, cc cp thc hin c hiu qu chng trnh ci cch hnh chnh, chng trnh mc tiu 3 gim; ch o kim tra vic gii quyt cc vn bc xc ca nhn dn. - Vin Kinh t Thnh ph ch tr, phi hp vi cc s ngnh lin quan tham mu cho Thnh y, y ban Nhn dn Thnh ph tng kt 10 nm thc hin Ngh quyt 18-NQ/TU ngy 08/8/1998 ca Thnh y V cng tc quy hoch, n b khi thu hi t v ti b tr dn c trn a bn Thnh ph; xut b sung cc chnh sch tip tc thc hin c hiu qu cng tc ny. - S Ni v ch tr, phi hp vi Ban Dn vn Thnh y, Trng Cn b Thnh ph tham mu cho y ban Nhn dn Thnh ph ban hnh quy nh v Ch trch nhim ca cn b, cng chc chnh quyn cc cp i vi cng tc dn vn. - S Lao ng - Thng binh v X hi ch tr, phi hp vi S Gio dc o to xy dng n T chc dy ngh v to vic lm mi cho lao ng nng nghip sau thu hi t. 2/ ng on y ban Mt trn T quc v cc on th nhn dn : - ng on y ban Mt trn T quc Thnh ph ch tr, phi hp vi Ban Dn vn Thnh y, Ban T chc Thnh y xut Ban Thng v Thnh y ban hnh quy nh v C ch bo m cc iu kin Mt trn T quc v cc on th phn nh trung thc, y tm t, nguyn vng ca nhn dn; ng gp kin xy dng ng, chnh quyn trong sch, vng mnh; phi hp vi Ban Dn vn Thnh y tham mu cho Ban Thng v Thnh y xy dng v trin khai n M rng mt trn tp hp, on kt nhn dn, tng cng sc mnh khi i on kt ton dn; thng qua chuyn Pht huy tim nng ca kiu bo trong s nghip cng nghip ha - hin i ha t nc. - ng on y ban Mt trn T quc Thnh ph ch tr, phi hp vi cc on th chnh tr - x hi Thnh ph xy dng v trin khai chng trnh hnh ng v vn ng nhn dn u tranh phng, chng tham nhng, lng ph, thc hnh tit kim; tham gia gim st chng trnh ci cch hnh chnh ca chnh quyn; ng on y ban Mt trn T quc Thnh ph hng dn theo di, s kt, tng kt thc hin th im quy ch Mt trn T quc Vit Nam gim st cn b, cng chc, ng vin khu dn c. - Cc on th chnh tr - x hi Thnh ph xy dng chng trnh Nng cao cht lng on vin, hi vin; khc phc tnh trng hnh chnh ha trong hot ng. 3/ Cc ban Thnh y : - Ban T tng Vn ha Thnh y ch tr, phi hp vi Ban Dn vn Thnh y xy dng chuyn Tng cng cng tc vn ng qun chng trong hot ng thng tin ca bo ch Thnh ph; phi hp vi Ban Dn vn Thnh y

5 v Trng Cn b Thnh ph t chc cc lp bi dng v cng tc dn vn cho bin tp vin cc bo, i Thnh ph. Xy dng n Pht huy i ng tr thc Thnh ph trong qu trnh xy dng v pht trin Thnh ph. - Ban Dn vn Thnh y ch tr : + Phi hp vi Ban T chc Thnh y nghin cu xy dng n t chc b my tham mu cho cp y v cng tc vn ng qun chng i vi nhng ng b cp trn c s c ng cng chc, cng nhn lao ng. + Phi hp vi ng on y ban Mt trn T quc Thnh ph v Ban T chc Thnh y nghin cu xut vi Ban Thng v Thnh y v mt s chnh sch i vi nhn s, tr thc, chc sc tn gio, dn tc c nhiu ng gp v gn b vi cng cuc bo v, xy dng v pht trin Thnh ph. + Phi hp vi Ban T chc Thnh y, ng on y ban Mt trn T quc Thnh ph v cc on th nghin cu xy dng n v Quy hoch, o to cn b Mt trn T quc v cc on th Thnh ph n nm 2010. + Phi hp vi S Ni v v Trng cn b Thnh ph hng nm t chc bi dng cng tc dn vn cho cn b, cng chc Thnh ph. + Phi hp vi ng on Hi ng Nhn dn Thnh ph, S T php tip tc nghin cu hon chnh n C ch ly kin nhn dn i vi nhng ch trng, chnh sch quan trng ca Thnh y, y ban Nhn dn Thnh ph c lin quan trc tip n quyn li, ngha v ca nhn dn. + Phi hp vi cc ngnh c lin quan nm chc tnh hnh cc t chc qun chng t pht, t ti lp cha c Nh nc cp php hot ng. + Phi hp vi ng on y ban Mt trn T quc v cc on th Thnh ph xy dng n Xy dng lc lng nng ct chnh tr v xy dng t chc on - Hi c s; tng kt 4 nm thc hin Ch th 13-CT/TU ca Ban Thng v Thnh y v mt s nhim v xy dng giai cp cng nhn Thnh ph v tham mu xy dng chng trnh hnh ng thc hin Ngh quyt Trung ng V xy dng giai cp cng nhn trong thi k mi. 4/ Cc qun - huyn y, ng y cp trn c s cn c chng trnh hnh ng ca Ban Thng v Thnh y v cng tc vn ng qun chng xy dng chng trnh hnh ng ca cp mnh, xc nh nhng ni dung trng tm v xy dng cc n c th trin khai thc hin. Nhng ni dung trn cn tp trung trin khai thc hin trong nm 2007 2008. Giao Ban Dn vn Thnh y c trch nhim theo di, hng dn, kim tra vic trin khai thc hin chng trnh ny; hng nm bo co kt qu thc hin v gip Ban Thng v Thnh y t chc s kt gia nhim k v tng kt nh gi rt kinh nghim trc khi kt thc nhim k i hi ng b Thnh ph ln th VIII.
T/M BAN THNG V PH B TH THNG TRC ( k)

6
Nguyn Vn ua