You are on page 1of 1

Lupang Hinirang ( SATB ) Notes: *National anthem of the Philippines by Julian Felipe.

*Arranged for SATB by Jay-R "Rex Revol" Altoveros. *Done: September 2010.

Lyrics: I Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang duyan ka ng magiting. Sa manlulupig 'di ka pasisiil. II Sa dagat at bundok, sa simo'y, at sa langit mong bughaw, May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa ma'y 'di magdidilim. III Lupa ng araw, ng l'walhati't pagsinta, Buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mangaapi, Ang mamatay nang dahil sa 'yo.

Rex Revol's C.A.T.s Downloaded for FREE at http://isharemymusic.blogspot.com