You are on page 1of 1

PAGLALAHAD, PAGSUSURI AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

Matutunghayan sa mga sumusunod na pahina ang mga kaukulang datos na maglalapat ng kapamigatan sa isinagawang pag-aaral.

Mag-aaral na mayroong Bakanteng Oras

1.

Kasarian Bahagi ng pagsasaliksik ang mga pinaggagawa ng mga mag-aaral sa kanilang mga bakanteng oras. Binigyang konsiderasyon din ang aspetong ito sa mga magaaral. Matutunghayan sa Talahanayan 1 ang mga natipong datos kaugnay ng salik na kasarian. TALAHANAYAN I Frikwensi ng mga Mag-aaral na Kalahok Batay sa Salik na Kasarian Kasarian Lalaki Babae Kabuuan Bilang 4 26 30 Bahagdan 13% 87% 100%

Mayroong tatlumput (30) kalahok sa pagsasaliksik, mula dito nakapagtala ng apat (4) o 12% na lalaki samantala may dalawamput anim na babaeng kalahok na katumbas ng 87%.