You are on page 1of 1
Понекад, приликом рачунања са децималним бројевима, добијамо бројеве са великим бројем децимала. У даљем поступку рачунања

Понекад, приликом рачунања са децималним бројевима, добијамо бројеве са великим бројем децимала. У даљем поступку рачунања, са таквим бројевима, то би нам представљало проблем или просто није нам потребно да рачунамо са тим бројем децимала. У таквим случајевима приступамо поступку заокругљивања децималних бројева (наравно, да том приликом немамо више тачну него приближну вредност броја).

Приближна вредност броја се обележава са: . Поступак заокругљивања децималног броја мора бити у складу са
Приближна вредност броја се обележава са:
.
Поступак заокругљивања децималног броја мора бити у складу са правилима
заокругљивања, а то су:
.
Пример: Број 23,4258 заокругли на једну децималу.
Значи, прва цифра коју „одбацујемо“ је 2(то је наравно мање од 5), дакле, претходна цифра
(а то је 4) остаје непромењена тј.:
,
,
.
Пример: Број 23,4258 заокругли на три децимале.
Значи, прва цифра коју „одбацујемо“ је 8(а то је веће од 5), дакле, претходну цифру(а то је
5) повећамо за 1 тј.:
,
,
.
Пример: Број 23,4258 заокругли на две децимале.
Значи, прва цифра коју „одбацујемо“ је 5, (а после ње је 8, што је разлочито од нуле)дакле,
претходну цифру(а то је 2) повећамо за 1 тј.:
,
,
.
Пример: Број 23,435 заокругли на две децимале.
Значи, прва цифра коју „одбацујемо“ је 5, (а после ње је нема других цифара)дакле,

претходну цифру(а то је 3, значи, непарна) повећамо за 1 тј.:

,

Понекад, приликом рачунања са децималним бројевима, добијамо бројеве са великим бројем децимала. У даљем поступку рачунања

,

или

Број 23,465 заокругли на две децимале.

Значи, прва цифра коју „одбацујемо“ је 5, (а после ње је нема других цифара)дакле,

претходну цифру(а то је 6, значи, парна) оставимо непромењену тј.:

Вежбај: Број 3,14159265 заокругли на:

, , .
,
,
.

а) једну

б)три

в)пет

г)седам децимала