You are on page 1of 12

2

Microsoft
PowerPoint

Alle Programma’s

Ga naar start. Klik op


‘All Programs’/ ‘Alle programma’s’.
Zoek het programma ‘Microsoft PowerPoint’ en klik er op.

Lege
presentatie

Je ziet nu dit scherm.


Klik nu op het bolletje naast lege presentatie openen.
Klik dan op OK
4

OK

Nu krijg je dit scherm.


Klik gewoon op OK .

Je krijgt dit scherm.


PowerPoint staat nu klaar om mee te werken.
5
6

Typen

Dit is eigenlijk je werkblad.

In de vakken ‘Klik om een titel te maken’ en ‘Klik om een ondertitel te maken’ kan
je door er eerst op te klikken in typen.
Je lettertype en lettergrootte kiezen doe je zoals is Word.
7

Een tekstvak invoegen.

Wat moet je doen als je nog een vak wilt om in te typen?

Dia

Taakbalk

Kijk onderaan in de taakbalk.

Zoek naar dit pictogram: Klik er op.


Nu ga je met je muis naar de dia. Je ziet dat het pijltje een kruisje geworden is.

Nu kan je door in je dia te klikken en dan te slepen een vak maken.

In dit vak kan je daarna typen.


8

Het vak wordt vanzelf groter naarmate je meer typt.

Tekstvak waarin je
kan typen.
9

Een nieuwe dia invoegen.

Menubalk

Invoegen
Nieuwe dia

Klik op de menubalk op ‘Invoegen’.


Je ziet nu een lijstje.
Klik nu op Nieuwe dia.
Je ziet dit venstertje verschijnen.

Hier lees je wat er


op je dia verschijnt.

In dit scherm kan je kiezen hoe je nieuwe dia eruit zal zien.
De grijze balkje zijn altijd titels.
Als je op de verschillende kadertjes klik zegt de computer jou ook wat alle vakjes
betekenen.
10

Alleen titel

Het makkelijkst is als je een dia kiest met alleen een titel.
Daar kan je het meeste aan veranderen.
11

Een afbeelding plakken

Dit doe je zoals in Word.

Je kopieert de afbeelding eerst van internet.

Dan klik je op .
Je kan ook plakken door met je rechtermuisknop op de dia te klikken.
Dan verschijnt er dit menu.

Je hoeft nu enkel nog op plakken te klikken.


12

Geef je PowerPoint wat kleur!

Je kan je dia’s ook een achtergrondkleurtje geven.


Dit doe je zo:

Opmaak

Achtergrond

Ga in de menubalk naar ‘Opmaak’.


Kies in het menu voor ‘Achtergrond’.

Je ziet nu dit vak:

Overal toepassen

Kleur kiezen

Je kan nu een achtergrondkleur kiezen door op de pijl te klikken.


Vind je de kleuren niet leuk? Door op ‘meer kleuren’ te klikken, kan je een andere
kleur kiezen.
Klik tenslotte nog op ‘overal toepassen’.