ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νάξος, 05 / 03 / 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
3η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση:

Σχολή Ουρσουλινών Χώρα Νάξου
Τ.Κ. – Πόλη:
84300 – Νάξος
Πληροφορίες: Κων/νος Κλουβάτος
Τηλ.- Φαξ:
22850 24090
E-mail:
klouvatos@sch.gr
Ιστοχώρος:
http://users.sch.gr/klouvatos

ΠΡΟΣ
Τα Δημ. Σχολεία Θήρας
Κοινοποίηση:
1) Σύλλογο Εκπ/κών Α/θμιας
Εκπ/σης Θήρας
2) Διεύθυνση Π. Ε. Ν. Κυκλάδων
3) Περιφερειακή Διεύθυνση Π. Ε.
& Δ. Ε. Ν. Αιγαίου
(Τμήμα Επιστημονικής &
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Α/θμιας Εκπ/σης)

Θέμα: «Παιδαγωγική – Ενημερωτική Συνάντηση Θήρας»
Σχετ.: Π.Δ. 201/1998, Υ.Α. 1340/2002, υπ. αριθμ. 6/20-01-2012 έγγραφό μας
«Προγραμματισμός Δράσης β΄ τριμήνου».
Στο πλαίσιο της παρουσίας του Σχολικού Συμβούλου στη Θήρα, και σε
συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Θήρας, θα
πραγματοποιηθεί απογευματινή παιδαγωγική – ενημερωτική συνάντηση με τους
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Δημοτικά Σχολεία της Θήρας.
Τόπος συνάντησης: Μπελώνειο Πολιτιστικό Κέντρο.
Χρόνος συνάντησης: Τετάρτη 6/3/2012, ώρα 18.00΄.
Θέματα συνάντησης: Γνωριμία - Αλληλοενημέρωση – Πρώτη συζήτηση για
το Νέο Σχολείο, την Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, τα Νέα Αναλυτικά
Προγράμματα, την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, θέματα που θα τεθούν
από τους εκπαιδευτικούς.
Η συνάντηση είναι προαιρετική.
Ο Σχολικός Σύμβουλος
3ης Περιφέρειας Π.Ε. Κυκλάδων
Κλουβάτος Κων/νος