You are on page 1of 3

15

SRIJEDA, 26. STUDENOGA 2008. sportske novosti


NAŠA DJECA

www.skolski-sport.hr

PRVENSTVO GRADSKIH OSNOVNIH ŠKOLA U KOŠARCI

Stanovi i Š.
Napisao: Čedo Fabulić
Snimio: Vladimir Ivanov/CROPIX
MILAN ZEKANOVIĆ
Koordinator natjecanja
/BQSWFOTUWVHSBETLJIPTOPWOJI osnovnih škola
uLPMBVLPuBSDJQPTLVQJOBNBWFÁ
TFOB[JSVHMBWOJLBOEJEBUJ[BWJTPL
QMBTNBO;BQSBWP VuBWuJV[BWSuOJ Sve ide kao
DV UPTVQSWBDJTLVQJOB0ggJNVOB
,PyJÃJÁB#FOKFJ0g4UBOPWJ4
PC[JSPNOBWFMJLCSPKVÃFOJLBVUJN
podmazano

K.Benja
QPOBKWFÁJN[BEBSTLJNuLPMBNB ÃJOJ Prof. Milan Zekanović uime župa-
TFEBKFVQSBWPPOEKFLPODFOUSJSBOB nijskog saveza školskog sporta već
OBKWFÁBLWBMJUFUB godinama skrbi o natjecanju osmo-
6QSWPKTLVQJOJTBTUBWMKFOPKPE školaca i osmoškolki. Inače, Zekano-
USJNPNÃBEJVÃFOJDJ0gg,#FOKF vić je jedna od zadarskih sportskih
VWKFSMKJWPTVVEWJKFVUBLNJDFTWMB legendi jer je čitav život posvetio
EBMJTWPKFQSPUJWOJLF BVESVHPK sportu. Najpoznatiji je kao trener
TLVQJOJVÃFOJDJ0g4UBOPWJVUSJTV Ženskoga rukometnog kluba Zadar,
VUBLNJDFUPPCBWJMJKPuVWKFSMKJWJKF gdje je od njegova osnutka do
4MKFEFÁFHWJLFOEBUJNEWKFNBuLP danas. Prisutan je i u mislima brojnih

bez poraza
MBNBQSJESVyJUÁFTFESVHPQMBTJSBOJ  generacija učenika OŠ Stanovi, gdje
0g#,BuJÁBJ11SFSBEPWJÁBLBLP je do nedavnog umirovljenja radio
CJLSJyBOKFNQSWJJESVHJTBTUBWJ[ kao profesor tjelesne kukture.
TLVQJOFPEJHSBMJQPMVGJOBMF B[BUJNJ Dobitnik je prestižne nagrade za
GJOBMF QPTMJKFÃFHBÁFTF[OBUJLPKFÁF životno djelo “Franjo Bučar”.
EWJKFuLPMFVQPMVGJOBMFyVQBOJKTLPH - Nema problema, sve ide kao
QSWFOTUWBOBLPOuUPUVSOJSPEJHSBKV podmazano. Kad su natjecanja na
J[WBOHSBETLFuLPMF otvore-
.BSJOLP#JMJÁ WPEJUFMK0g4UB nom, naj-
OPWJ LB[BUÁFQPTMJKF više me
1SPuMFHPEJOF4UBOPWJTVCJMJOB brine da
[BWSuOPNESyBWOPNQSWFOTUWV HEKF ne bude
TVPTWPKJMJQFUPNKFTUP.PNÃBE
TBNQSFV[FPQPÃFULPNPWFuLPMTLF SLJEDEĆEG VIKENDA TIM DVJEMA ŠKOLAMA PRI- kiše - kaže
Zekanović
HPEJOF BPEQSPuMPHPEJuOKJIJHSBÃB
PTUBMBTVTBNPEWPKJDB4UPNTFMFL DRUŽIT ĆE SE DRUGOPLASIRANI, OŠ BARTOL KAŠIĆ i nastav-
lja.
DJKPNJNBNEWBEPUSJQVUBOBUKFEBO
USFOJOH WKFyCBNPJOEJWJEVBMOPJMJ
LPMFLUJWOVLPNCJOBUPSJLV JUPKFUP
KAO I OŠ PETAR PRERADOVIĆ U POLUFINALU - Pro-
g r a m
natjeca-
1SPCMFNOBNTUWBSBuUPOFLJVÃFOJDJ nja vrlo
JHSBKVJUSFOJSBKVVLPuBSLBuLJNuLP je dobro
MBNBJMJLMVCPWJNBQBOBNTFEPHP razrađen,
EJEBTNPOFLPNQMFUOJOBUSFOJOHV a mogu reći da su ga Dubrovčani
JMJVUBLNJDJ4SFÁPN JNBNPKBLV preuzeli od nas pa i oni sada rade
LMVQVQBTFEBNPTBNJHSBÃBNPHV po njemu. Mi u savezu to radimo
VQPUSJKFCJUJVTWBLPNUSFOVULV UV rutinski već godinama. Možda su
TNPEPJTUBKBLJ&UP QSPuMJUKFEBO problem objekti, odnosno dvorane,
OFEPTUBKBMPOBNKFQFUJHSBÃB NFËV međutim, ja sam to dobro riješio
UJN QPCJKFEJMJTNPCF[QSPCMFNB sa školama. Ravnatelji i kolege
7JEKFMJTUFJPTUBMFQSPUJWOJLF  nastavnici imaju razumijevanja, ja
ÃJOJTUFEBTUFQPUBKOJGBWPSJUJ im samo pošaljem raspored i oni to
5BLPOBTWJEFESVHJ OPVUFUSJ odrade. Moram istaknuti i suradnju
VUBLNJDFLPKFTNPPEJHSBMJPTUWBSJMJ sa sudačkim organizacijama, jer
TNPUSJQPCKFEF BLPuSB[MJLBOBNKF bez njih se dakako ne može. Nakon
OFHEKFPLPQMVT dvanaest godina prošle i ove godine
gUPPÃFLVKFUFVHSBETLPNQPMV molio sam kolege da me razriješe te
GJOBMV dužnosti ili da me barem oslobode
1PMBLP WJEKFUÁFNPKPu*TLSFOP programa izvangradskih škola, no
TFOBEBNEBÁFNPTFWJEKFUJJOB REZULTATI nitko izgleda nema afiniteta, a ja
yVQBOJKTLPK[BWSuOJDJ Skupina A
Bartol Kašić - Šime Budinić 55:40, nemam više toliko motiva kao prije.
Bartol Kašić - Šimun Kožičić Benja Sad sam u mirovini i htio bih se više
41:56, Š. K. Benja - Š. Budinić 68:46. posvetiti unučicama. Valjda će se
Poredak: 1. Š. K. Benja, 2. B. Kašić, naći tko da me zamijeni.
3. Š. Budinić.
Skupina B
Stanovi - Kruno Krstić 80:14, Smilje-
vac - Petar Preradović 28:44, Stanovi
- P. Preradović 77:35, Smiljevac - K.
Krstić 20:0 (bb), P. Preradović - K.
OSMISLI SLOGAN
Hrvatski školski sportski savez pokre-
Krstić 20:0 (bb), Stanovi - Smiljevac
45:24. nuo je na internetskim stranicama
Poredak: 1. Stanovi, 2. P. Preradović, natječaj za izbor slogana Državnog
3. Smiljevac, 4. K. Krstić. prvenstva školskih sportskih društa-
va. Riječ je o najmasovnijem školskom
sportskom natjecanju koje okuplja
oko 120.000 djece na svim razinama
natjecanja. Na završnim natjecanjima
Državnog prvenstva nastupi ih čak
2200.
Tako velik i značajan projekt zaslu-
ZASAD SVE IDE žuje slogan. Stoga posjetite internet-
PO PLANU, Š. K. sku stranicu Hrvatskoga školskog
sportskog saveza i pošaljite prijedlog
BENJA I STANOVI slogana. Autora slogana koji bude iza-
NAJKVALITETNIJI bran Hrvatski školski sportski savez
bogato će nagraditi.
SU I ZASLUŽENO Internetska adresa: www.skolski-
sport.hr
VODE
16 17
sportske novosti SRIJEDA, 26. STUDENOGA 2008. SRIJEDA, 26. STUDENOGA 2008. sportske novosti
NAŠA DJECA NAŠA DJECA

U ZADRU ZAVRŠENO PRVENSTVO GRADSKIH OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U NOGOMETU


UČENICI STANKA
OŽANIĆA NAJBOLJI
Učenici Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske ča, Šime Pedišić, Marko Jurlina, Šime Ivandić, Branko
škole Stanka Ožanića pobjednici su ovogodišnjega Batur, Frane Baljak, Ivan Škara, Dario Čačić, Mateo
REZULTATI gradskog natjecanja u nogometu za srednje škole. Na Fumić, Ivan Rogić, Mate Vučković. Voditelj: Ivo Bailo.
Skupina A: Petar Prerado- malonogometnim igralištima ŠRC Višnjik nogometaši 2. EKONOMSKA: Jurica Jović, Mateo Čurčija, Stipe
vić - Šime Budinić 0:4, Bartol te škole najprije su u polufinalu bili bolji od kolega iz Atelj, Marko Perović, Dino Lukić, Ivan Perinić, Marko
Kašić - Stanovi 2:3, Š. Budinić Vice Vlatkovića, a u finalu i od ekonomista pobijediv- Ljubičić, Franko Šindija, Slavko Krvavica, Renato Para-
- Stanovi 2:5, Š. Budinić - B. ši sa 6:3. Škola Stanka Ožanića tako se plasirala na džik, Domagoj Mujić. Voditelj: Petar Filipi.
Kašić 4:1, Stanovi - P. Prerado- prvenstvo Dalmacije, odakle najuspješnije put vodi na 3. VICE VLATKOVIĆA: Ivan Dragaš, Frane Volpi-Kobal,
vić 4:2, B. Kašić - P. Preradović državno prvenstvo. Stipe Vujević, Šime Alvir, Antonio Žilić, Nikola Miočić,
4:1. REZULTATI Ivan Grebenar, Mateo Jović, Denis Remšak, Ivan Demo,
Skupina B: Šimun Kožičić Polufinale: Ekonomska - Privatna gimnazija 2:0, Stipe Romić, Josip Sudinja. Voditelj: Hrvoje Brkić.
Benja - Nova 17:2, Kruno Krstić Stanka Ožanića - Vice Vlatkovića 3:0. 4. PRIVATNA GIMNAZIJA: Loris Štimac, Dino Mar-
- Smiljevac 3:0 (bb), Š. K. Benja Finale: Stanka Ožanića - Ekonomska 6:3, za treće tinović, Mate Markoč, Antonio Jurjević, Luka Santini,
- Smiljevac 10:0, K. Krstić - mjesto: Vice Vlatkovića - Privatna gimanzija 4:3. Aldo Kolega, Dino Kevrić, Lovre Lekaj, Dinko Zubčić,
Nova 0:0, Š. K. Benja - K. Krstić KONAČNI POREDAK Hrvoje Validžić, Juraj Ugrinić, Marijan Jelinić. Voditelj:
4:1, Smiljevac - Nova 0:3. 1. STANKA OŽANIĆA: Marino Mitrović, Šime Prtenja- Nikica Simić.
Polufinale: Stanovi - K.
Krstić 1:1, produžeci 2:2 -
šesterci 3:4, Š. K. Benja - Š.
Budinić 7:3.
Finale: Š. K. Benja - K. Krstić
3:1.
Za treće mjesto: Stanovi - Š.
Budinić 2:2, produžeci 3:2.

SASTAVI
1. ŠIMUN KOŽIČIĆ BENJA:
Dominik Livaković, Ante Duj-
mović, Mario Vrsaljko, Frane
Ikić, Luka Miletić, Luka Tomčić,
Mihovil Bašić, Frane Čolak,
Ivan Kožul, Mate Martinović,
Franko Grancarić, Toni Budija.
Voditelj: Nenad Pepić.
2. KRUNO KRSTIĆ: Bepo
Nikpalj, Dominik Valčić, Luka
Bakale, Nikola Stipčević,
Mateo Čirjak, Mario Vidaić,

Profesor povijesti sa svojim pulenima


Boris Nikpalj, Gabrijel Silić,
Zvonimir Mišura. Voditelj:
Đino Peša.
3. STANOVI: Šime Perović,
Ivan Kovačević, Antonio Brzo-
ja, Lovre Maričić, Roko Šulić,
Karlo Plazina, Anđelo Čulina,
Mate Alić, Vlatko Blažević,
Stipe Čule, Stipe Perica, Šime

drugu godinu zaredom prvi u gradu


Brkljača. Voditelj: Marinko
Bilić.
4. ŠIME BUDINIĆ: Josip
Jovančević, Robert Mikić,
Marin Stipić, Stipe Budanović,
Vice Ivčić, Tomislav Debak,
Toni Vucić, Tomislav Pleslić,
Frane Čirjak, Zvonimir Čirjak,
Denis Vrkić, Josip Bulić. Vodi-
telj: Zlatko Lončar.
SMILJEVAC: Ivan Vulić,
Roberto Viduka, Luka Božić,
Matej Zurak, Ante Papić, Sti- Piše: Čedo Fabulić LPMV[BKFEOPTUFNQFSBNFOUOJNWPEJ /BLPOuUPTFQPTLVQJOBNBPEJHSBKV uUPCJTFPÃFLJWBMPOBTUBWOJLUKFMFTOPH
pe Pinčić, Filip Konforta, Roko Foto: Andrija Lučić/CROPIX UFMKFNĖJOPN1FuPN LPKJKFPENBI TWFVUBLNJDF J[WBOHSBETLFuLPMFEBU PEHPKB WFÁQPWJKFTUJ uUPKFNBMPOFP
Šango, Marin Žilić, Jozef Syla, QPUPNQPIJUBPNPCJUFMPNSBWOBUFMKJDJ ÁFEWBQSWBLBLPKJÁFTUJNEWKFNB CJÃOP
Toni Kvartuč, Marko Troskot, 0WPHPEJuOKFOBUKFDBOKFHSBETLJI uLPMFQSJPQÁJUJSBEPTOVWJKFTU HSBETLJNuLPMBNBPEJHSBUJ[BWSuOJDV  &UP ESVHVTNPHPEJOV[BSF
Petar Uskok, Marin Radaš, PTOPWOJIuLPMBQSPUFLMPKFVJ[OJNOP ,BETVWFÁPTJHVSBMJESVHPNKFTUP  PEOPTOPQPMVGJOBMF,SJyBOKFNÁF EPNHSBETLJQSWBDJ1SPuMFHPEJOF
Anđelko Meštrović, Vice Lucić. [BOJNMKJWJNJBUSBLUJWOJNVUBLNJDB VÃFOJDJ0g,SVOF,STUJÁBJWPEJUFMK KFEOBHSBETLBuLPMBJHSBUJQSPUJWKFEOF CJMJTNPJyVQBOJKTLJQSWBDJ BOB
Voditelj: Lucijan Čuković. NB QPTFCOPOFJ[WKFTOJNBV[BWSuOJDJ 1FuBOJTVQSFWJuFNBSJMJ[BGJOBMFQSP J[WBOHSBETLFuLPMF BTBNPÁFKFEOB QSWFOTUWV%BMNBDJKF[BV[FMJTNP
PETAR PRERADOVIĆ: Kar- 5BLPTVTFVQPMVGJOBMFQSPCJMFQSWPQMB UJW0gg,#FOKFUFKFUBVUBLNJDB uLPMBOBQPTMKFULVEBMKFOBQSWFOTUWP USFÁFNKFTUP0WFTNPHPEJOFMBLuF
lo Uhoda, Tomislav Pećarić, TJSBOBJESVHPQMBTJSBOBuLPMBJ[TWPKJI QSPUFLMBWJuFVSFWJKBMOPNUPOV BOB %BMNBDJKF OFHPPEPÃFLJWBOPHPTWPKJMJHSBE
Luka Šarlija, Marin Demirović, TLVQJOBLPKFTVQSJyFMKLJWBMFGJOBMF KFS LSBKVTMBWJPKFg,#FOKBQPCJKFEJWuJ 7PEJUFMKuLPMTLFNPNÃBEJgJNVOB TLPQSWFOTUWP BWKFSVKFNEBÁFNP
Ante Robić, Toni Baradić, Zane UBEWBNKFTUBWPEFEBMKF TJ[WBOHSBE TQPMBTOBHF ,PyJÃJÁB#FOKF/FOBE1FQJÁOJKFLBP OBLSBKVCJUJQPCKFEOJDJOBSB[JOJ
Eškinja, Marijan Šunjo, Enio TLJNuLPMBNBOByVQBOJKTLPQSWFOTUWP yVQBOJKF%FÃLJTVEPCSJ EPCSJTV
Ćustić, Miro Jermen, Tomislav *TUPEPCOPOBEWBUFSFOBJHSBMJTVGBWP VÃFOJDJ [OBKVJHSBUJ TBNPEBTVKPu
Župan, Dorian Tičić. Voditelj: SJ[JSBOBNPNÃBE0g4UBOPWJJNBMFOJ NBMPP[CJMKOJKJQBOFÁFCJUJQSPCMFNB 
Josip Špoljarić. uFTUBuJÁJJ[0g,SVOF,STUJÁBUFTWBLF QPOPWJUÁFNPVTQKFIJ[QSPuMFHPEJOF
BARTOL KAŠIĆ: Ivan Barić, HPEJOFTWFCPMKB0ggJNVOB,PyJÃJÁB 4WJTVJOBÃFTFENJJPTNJSB[SFEQBÁF
Lucijan Sorić, Dino Katalinić, #FOKFJ0ggJNF#VEJOJÁB TFENBuJLPKJTVTBEBVQSWPKQPTUBWJ
Mateo Bojo, Šimun Zorić, *EPLTVVÃFOJDJg,#FOKFMBLPJ[B NPÁJJHSBUJJEPHPEJOFUFWKFSVKFNEB
Tomislav Mikulić, Anđelo uMJOBLSBKTBTWPKJNQSPUJWOJDJNB OB ÁFNPJUBEBCJUJLWBMJUFUOBNPNÃBE
Matković, Marin Zubčić, Ante ESVHPNUFSFOVQSBWBESBNB%BMFLP ,BQFUBONPNÃBEJg,#FOKFKFTU
Vrsaljko, Ivan Petešić, Toni QSFNPÁOJKBNPNÃBE4UBOPWB VLPKPK 'SBOF*LJÁ QJPOJSV/,;BEBSÃJKBKF
Čurčija. Voditelj: Šime Pilipo- SFEPNJHSBKVQP[OBUBJNFOBQJPOJSB TFTUSBUBLPËFSTQPSUBuJDB/BJNF *OFT
vić. /,;BEBS EPyJWMKBWBMBKFUSBVNV *LJÁBUMFUJÃBSLBKF"g,;BEBS ESyBWOB
NOVA: Mateo Tolić, David
Pagitz, Ivan Perinčić, Ivan
6NKFTUPEBMBLPVËVVGJOBMF 4UBOPWJ QSWBLJOKBVTLPLVVEBMKVLPOLVSFODJKJ ‘NAKON BORBE PO SKUPI-
TVVSFHVMBSOPNEJKFMVKFEWBJuÃVQBMJ EKFWPKÃJDBJESyBWOBSFQSF[FOUBUJWLB
Marušić, Hrvoje Dušević, Mate ‘RENOMIRANA MOMČAD SFNJ6EPEBUOJIEWBQVUBUSJNJOVUF ;BEPWPMKOJTNPQSWJNNKFTUPN  NAMA, SLIJEDI ZAVRŠNI TUR-
Antić, Antonio Petešić, Ber-
nard Lacić, Elvis Medojević, STANOVI, U KOJOM REDOM TWBLBKFNPNÃBEQPTUJHMBQPKPuKFEBO
QPHPEBLUFTFQSJuMPJ[WPËFOKVuFTUF
NJTMJMJTNPEBÁFCJUJUFyF BMJJPWBLP
KFEPCSP,BPNPNÃBETWJTNPEPCSJ 
NIR S PO DVIJE NAJBOLJE
Dominik Dujmov, Ante Toni
Ramov, Lovre Bubičić.
IGRAJU PIONIRI NK ZADRA, SBDB BVUPNSVMFUVVÃFOJDJ0g,SVOF BMJQPTFCOPCJIQPIWBMJP-VLV5PN GRADSKE I IZVANGRADSKE
ŠESTERCIMA JE IZGUBILA OD ,STUJÁBCJMJTVVTQKFuOJKJ[BIWBMKVKVÁJ
WSBUBSVJQSPNBuBKJNBQSPUJWOJLB5BLP
ÃJÁBJOBuFHOBKCPMKFHTUSJKFMDB.BSJKB
7STBMKLB LPKJKFQPTUJHBPEWBEFTFUBL
MOMČADI. POBJEDNIK IDE
OŠ KRUNE KRSTIĆA’ TVTFLSTUJÁFWDJOBuMJVQPCKFEOJÃLPN QPHPEBLBJTUJÃF'SBOF NA PRVENSTVO DALMACIJE’
18
sportske novosti SRIJEDA, 26. STUDENOGA 2008.
NAŠA DJECA
MIRNA RAJLE BROĐANAC Tajnica Županijskog školskog športskog saveza Osječko-baranjske županije

POZITIVNE REAKCIJE
djece i roditelja znak su
Napisao: Nino Benčina
da smo na dobrom putu
TQPSUBJUKFMFTOP[ESBWTUWFOFLVMUV 5PKFTBNPQPTUP BMJ

IGOR SAMBOLEC
SFVSB[WPKVEKFDFVEPCJJ[NFËV OBSBWOPEBOFNPyFNPTWFuLPMF
1SPuMFKFHPEJOFQSPKFLUVOJWF TFEBNJEFTFUHPEJOB VLMKVÃJUJVQSPHSBN1PLSJWB
[BMOJITQPSUTLJIuLPMB[BEKFDVPE 5PTVOBKPTKFUMKJWJKFHPEJOF NPTFLPMJLPNPyFNP BOPWBD
QSWPHEPÃFUWSUPHSB[SFEBV0TKFÃ [BSB[WPKQTJIPUKFMFTOJIPTPCJOB [BPWVHPEJOVEPTUBUBOKF[B
LPCBSBOKTLPKyVQBOJKJQPLSJWBP 1SPHSBNÁFTWBLBLPQPCPMKuBUJ uLPMB-BOJJIKFCJMP OBEBN
uLPMB;BPWVHPEJOVUBKKFCSPK JVCS[BUJUBKQSPDFT6EBOBu TFEBÁFJIPETMKFEFÁFHSVKOBCJUJ
QPSBTUBP[BKPuÃFUJSJQBKFyVQBOJKB OKFWSJKFNFEKFDBTV NPyEBUP VLMKVÃFOPCBSFNEWBEFTFUBL
VQSPHSBNVOBKCSPKOJKB PENBIJ[B HSVCP[WVÃJJNPyEBOJKFQSBWB 5PKFEPCSBQSJMJLBEBTFUKFMFTOJ
(SBEB;BHSFCB 
UF4QMJUTLPEBM SJKFÃ QPNBMP[BQVuUFOBuUPTF VCBDJVuLPMTLJQSPHSBNOBNBMB
NBUJOTLFyVQBOJKF,PNQMFUOBBLDJ UJÃFUKFMFTOJIBLUJWOPTUJ5JNQSP WSBUB OFuUPTMJÃOPLBPJFOHMFTLJ
KBLPPSEJOJSBTFQPECVEOJNPLPN HSBNPNyFMJNPJNWFÁVSBOPK KF[JL[BQPMB[OJLFPEQSWPHEP
kVQBOJKTLPHuLPMTLPHTQPSUTLPH GB[JyJWPUBVTBEJUJ[ESBWFyJWPUOF ÃFUWSUPHSB[SFEB7KFSVKFNEBÁF
TBWF[B0TKFÃLPCBSBOKTLFyVQBOJKF  OBWJLFOBHMBuBWB.JSOB3BKMF CSPKuLPMBJEKFDFSBTUJJ[HPEJOFV
OBÃJKFNKFÃFMVQSPG"OESJKB7VÃ #SPËBOBD HPEJOV5SFOVUBÃOPTFUSVEJNP
LPWJÁ/KFHPWBKFOBKCMJyBTVSBEOJDB gUPTFyVQBOJKFUJÃF OBSBWOPEBKF uUPKFSBWOPQSBWOJKFQPLSJUJTWF
UBKOJDB.JSOB3BKMF#SPËBOBD QSP OBKWJuFVLMKVÃFOPPTOPWOJIuLPMBJ[ EJKFMPWFyVQBOJKF NJTMJNEBOBN
TMBWMKFOBPTKFÃLBJISWBUTLBWFTMB TMBWPOTLFNFUSPQPMF*[0TJKFLBUP UPJQPMB[J[BSVLPNNJuMKFOKBKF
ÃJDB LPKBOBKCPMKF[OBWByOPTUVMPHF TV0g-KVEFWJUB(BKB .MBEPTU 3FU 3BKMF#SPËBSBD LPKBOJKF[BCPSBWJMB
GBMB (SJHPSB7JUF[B "OUVOB.JIB JTUBLOVUJJ[BTMVHFPOJIOBUFSFOV
OPWJÁBJ7MBEJNJSB/B[PSB £FQJO
 6LMKVÃFOPKFVLVQOPQSP
Fotografije polaznika univer- *[ĖBLPWBUPTV0g*WBOB(PSBOB GFTPSBWPEJUFMKBLPKJSBEFEWBTBUB
zalnih sportskih škola možete ,PWBÃJÁBJ*WBOF#SMJÁ.ByVSB UKFEOP [OBÃJPTBNNKFTFÃOP
pogledati na internetskim OJÁ 4USJ[JWPKOB
QPUPN"VHVTUB /BLOBEBKFLVOBCSVUP uUP
stranicama Hrvatskoga škol- )BSBNCBuJÁB %.JIPMKBD
UFEWJKF KFVUPNQSPKFLUVJQBLTQPSFE
skog sportskog saveza. Upišite TCFMJuÁBOTLPHQPESVÃKB 1FUSJKFWDJ 6LVQOPKFUPEKFÃBLBJ DJKBMOBUFTUJSBOKBEKFDF BTOKJNB OJITQPSUTLJIuLPMBJTUJÃFUBKOJDB OP/BKWByOJKFKFEBTVVÃFOJDJ
sljedeću adresu u web-pregled- J-BEJNJSFWDJ
%WBPEKFMBEKFMVKVV EKFWPKÃJDB uUPKFOFuUPWJuFOFHPMJ SBEFJTLMKVÃJWPQSPGFTPSJUKFMFTOF PTKFÃLPCBSBOKTLPHTBWF[B OBÃJKFN [BEPWPMKOJ BÃJOJNPTWFEBUBLP
niku: http://www.skolski-sport. OBuJÃLPK0gLSBMKB5PNJTMBWB EPÃJN JIKFCJMPVLMKVÃFOPVQSPuMPKuLPM J[ESBWTUWFOFLVMUVSF1P[JUJWOF QPESVÃKVEKFMVKFVLVQOPuLPMB JPTUBOF[BLMKVÃVKF.JSOB3BKMF
hr/odjeljenja-univerzalne-sport- TVUSJuLPMFJ[#BSBOKF %BSEB 1PQP TLPKHPEJOJ3BEJNPQPQSPHSBNV TVSFBLDJKFEKFDF BMJJOKJIPWJI 6UBKQSPHSBNVLMKVÃFOPJIKFUSF #SPËBOBD UBKOJDBkVuQBOJKTLPH
ske-skole-342.html, odaberite WBDJES'SBOKF5VËNBOBJ[#FMPH JVQVUBNB)SWBUTLPHuLPMTLPH SPEJUFMKB uUPKFOBKCPMKJQPLB[BUFMK OVUBÃOP BMJOBSBWOPEBUPOFÁFJ uLPMTLPHuQPSUTLPHTBWF[B0TKFÃLP
svoju županiju, pa svoju školu. .BOBTUJSB
 uQPSUTLPHTBWF[B0CBWJMJTNPJOJ JTQSBWOPTUJVWPËFOKBVOJWFS[BM OFTNJKFCJUJLPOBÃBOCSPK CBSBOKTLFyVQBOJKF

NK Zadar Ludo ubacivanje


http://www.nkzadar.hr http://www.arcadebomb.com/play/
Nogometni klub Zadara trenutačno je crazy_hoopz.html
na začelju ljestvice Prve hrvatske nogo- Odlična flash-košarkaška igra uba-
metne lige, no to nas nije omelo da vam civanja. Igra će se svidjeti manjim
ga predstavimo. Klub duge tradicije klincima koji su stekli vještinu
(od 1949.) zaslužio je barem malo više pomicanja miša. Pomaknete strelicu,
redaka o svojoj prebogatoj povijesti. držite lijevu tipku kojom se pojačava
Možda će ovaj kratki tekst biti poticaj snaga, kliknete mišem i lopta leti...
uredniku web-stranice, ali i igračima.
Slobodnjaci
http://www.hoopsvibe.com/basket-
Tornado ball-fun/basketball-games/basket-
http://www.tornado-zadar.hr/web/ ball-shooting---flash-game-ar23324.
Tornado je ime navijača Nogometnoga html
kluba Zadar. Da nogometaši Zadra Ta je jednostavna igra za nešto
igraju tako dobro kao što “igraju” autori starije i vještije igrače. Morate biti
web-stranica Tornada, Zadar zasigurno koncentrirani na trenutak kada ćete
ne bi bio posljednji na tablici. Izvrsna šutirati. Oklijevanje donosi jedino
internetska stranica s obiljem slika, ali promašaj.
nije jasno zašto su lica navijača zamu-
ćena. Zar se srame svog navijanja? Slobodnjaci 2
http://www.owensworld.com/flash-
Sport u Zadru games/play-428.htm
http://www.zadarsport.com/ Ti su slobodnjaci za manje klince koji
Da Zadar nije samo kolijevka košarke i su spremni na izazove igranja kom-
1. ... da su prvi počeci igranja vaterpola u Zadru zabilježeni još davne nogometa, svjedoče autori web-strani- pjuterskih igara. Kontrole su na mišu
1937. godine, kada su se na zadarskoj Novoj rivi (pokraj “mula”) igrale ce koju vam nudimo. Surfajte i svakako kojim pomičete ruku koja drži loptu.
revijalne utakmice. pročitajte bogat tekst o povijesti sporta Mičući lijevo-desno pratite koš,
u Zadru. Sve je lijepo navedeno, po koji se također miče lijevo-desno.
2. ... da je košarka postala službeni olimpijski sport na Olimpijskim igrama sportovima. Uživajte! Klikom na lijevu tipku miša šutirate.
1936. u Berlinu. Pokušajte.

3. ... da je Kareem Abdul-Jabbar, američki košarkaški profesionalac, odi-


grao 20 sezona u NBA i pritom postavio rekord koji će se teško dostići.
Postigao je 38.387 koševa. Na sve portale možete ući
direktno preko stranice
www.skolski-sport.hr
Prilog pripremio: Zlatko Karlo, grafika: Štefica Zgorelec