You are on page 1of 94

Chuyn tt nghip

1 LI NI U

Hi nhp kinh t l mt xu hng tt yu v ang din ra rt mnh m, cng vi l s pht trin ngy cng a dng ca cc loi hnh sn xut kinh doanh, trong c lnh vc ti chnh. Tc pht trin kinh t ph thuc nhiu vo s pht trin ca cc doanh nghip. Nm trong gung quay chung ca s pht trin nn kinh t khu vc v th gii - cc doanh nghip Vit Nam, c bit l cc doanh nghip va v nh (DNVVN) cng khng trnh c s chi phi . m bo cho s tn ti v pht trin ca cc DNNVV th ngun lc ti chnh l mt trong nhng yu t quan trng nht, gip cc DNNVV nm bt c cc c hi u t m rng sn xut kinh doanh, i mi cng ngh v nng cao nng lc cnh tranh. Vn lun l kh khn ln nht i vi s tng trng ca DNVVN. Cc nh u t, cc t chc ti chnh thng e ngi khi ti tr cho cc doanh nghip ny bi cc DNVVN cha c uy tn trn th trng cnh tranh, cha to lp c kh nng tr n v cc DNVVV lun c xem l i tng khch hng cha ng qu nhiu ri ro. Vi c im ca cc DNVVN l quy m nh, vn ch s hu thp, nng lc ti chnh cha cao, thiu ti sn th chp, kh nng xy dng cc d n c tnh kh thi cn yu, s liu thng tin k ton cha ng tin cy nn cc doanh nghip rt kh tm c ngi bo lnh cho mnh trong quan h tn dng. cng l l do m cc DNVVN kh tip cn c vn tn dng ca cc ngn hng thng mi v ang l mt tr ngi ln cho cc DNVVN hin nay. Vic ngy cng m rng v quy m ca h thng cc ngn hng cng vi mi trng cnh tranh gay gt nh hin nay th vic h tr pht trin DNVVN l nhim v ht sc rt cn thit m bo cho s pht trin lu di ca nn kinh t. Khng ngoi tr xu th , Ngn hng nng nghip v pht trin nng thn tnh Qung Bnh (NHNo &PTNT) khng ngng hon thin v nng cao cht lng tn dng, a dng ho cung ng sn phm dch v

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

bng cc chin lc v chnh sch u i nhm thu ht khch hng mi. Vic hng cc sn phm dch v vo cc DNVVN, c bit l cc sn phm cho vay i vi doanh nghip em li cho NHNo&PTNT tnh Qung Bnh doanh s hot ng ng k, iu ny gp phn nng cao v th v nng lc cnh tranh ca ngn hng trn th trng ti chnh ni chung v h thng cc ngn hng thng mi ni ring. Xut pht t kt qu t c v nhng g cha lm c v nh hng cho thi gian ti NHNo&PTNT tnh Qung Bnh cn c nhng gii php nh th no nhm hng vic cung ng sn phm cho vay vo cc DNVVN mt cch c hiu qu hn, quy m hn. Ti chn nghin cu ti: "Mt s gii php nhm m rng hot ng cho vay i vi cc doanh nghip va v nh ti Ngn hng Nng nghip v Pht trin nng thn tnh Qung Bnh". Ngoi li m u v kt lun, ti chia thnh 3 chng. Chng 1: M rng hot ng cho vay ca NHTM i vi DNVVN nhng vn c bn Chng 2: Thc trng hot ng cho vay i vi DNVVN ti NHNo& PTNT tnh Qung Bnh Chng 3: Mt s gii php nhm m rng hot ng cho vay DNVVN ti NHNo&PTNT tnh Qung Bnh

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

3 Chng 1

M RNG HOT NG CHO VAY CA NGN HNG THNG MI I VI CC DOANH NGHIP VA V NH NHNG VN C BN 1.1 Doanh nghip va v nh trong nn kinh t quc dn 1.1.1 Khi nim Trong nn kinh t Vit Nam, DNVVN l b phn doanh nghip rt quan trng, ng gp ng k vo Ngn sch Nh nc, gii quyt cng n vic lm cho hng triu lao ng, thc y tng trng kinh t Cc DNVVN l mt b phn doanh nghip phong ph vi mi loi hnh doanh nghip t H kinh doanh c th, t hp tc x n cc Doanh nghip t nhn, Cng ty trch nhim hu hn, Cng ty c phn kinh doanh trn nhiu lnh vc, ngnh ngh khc nhau. Chim t trng tng i cao, trn 90% tng doanh nghip hin c trn c nc, cc DNVVN ang hot ng trong mi trng kinh t cha hon ton thun li c tm v m v vi m. Mc d chim t trng ln nh th nhng hu ht cc DNVVN u c quy m nh c v vn v lao ng. Tu theo c im v quy nh ca mi nc m DNVVN c nh ngha theo cc cch khc nhau. Tuy nhin DNVVN c nh ngha mt cch chung nht: DNVVN l nhng c s sn xut kinh doanh c t cch php nhn; kinh doanh v mc tiu li nhun; c quy m doanh nghip trong nhng gii hn nht nh tnh theo cc tiu thc vn, lao ng, doanh thu, gi tr gia tng thu c trong tng thi k quy nh ca tng quc gia (Ngun: Gii php pht trin DNVVN Vit Nam ca Nguyn nh Hng - Nh xut bn thng k 2002). Vit Nam, DNVVN l nhng c s sn xut kinh doanh c t cch php nhn, khng phn bit thnh phn kinh t, c quy m vn v lao ng

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

tu theo quy nh ca Chnh ph i vi tng ngnh ngh tng ng vi tng thi k pht trin ca nn kinh t. Theo quy nh s 90/2001/N-CP ca Chnh ph ngy 23/11/2001 th DNVVN l c s sn xut kinh doanh c lp, c ng k kinh doanh theo php lut hin hnh, c vn ng k khng qu 10 t ng hoc s lao ng trung bnh hng nm khng qu 300 ngi. 1.1.2 c im - DNVVN c c cu t chc n gin, linh hot. Cc DNVVN thng c c cu t chc n gin, s lng lao ng t v th cc doanh nghip ny rt nng ng linh hot, d chuyn hng sn xut kinh doanh. Trong iu kin cnh tranh gay gt nh hin nay, vic thm nhp c vo th trng s em li cho doanh nghip nhiu thnh cng. Li nhun ca doanh nghip ch thu c ti a khi sn phm hng ho ang trong giai on tng trng, v khi sn phm hng ho n giai on suy thoi, b th trng t chi th cc DNVVN vi quy m va hoc nh s d dng chuyn hng sn xut, la chn mt hng kinh doanh c li nht, ph hp nht vi kh nng ca mnh. Hn na, nhng ngi iu hnh qun l doanh nghip phn ln l ch s hu ca doanh nghip hoc l ngi gp vn ln nht nn h c ton quyn ra tt c cc quyt nh c lin quan n doanh nghip. Cng do hot ng hp, ch s hu va l ngi u t va l ngi qun l nn cc doanh nghip ny c t do hnh ng. S gn b st sao ca ch doanh nghip vi quyn li ca ngi lnh o khin h phi tp trung ht tr lc cho hot ng kinh doanh ca doanh nghip. V h c kh nng t quyt nn h c th chp ly nhng c hi kinh doanh thun li, to iu kin cho kh nng thch ng nhanh vi s bin ng ca th trng v s thay i ca khoa hc k thut. Cn i vi cc doanh nghip ln, do quy m ln c v lao ng v vn nn thiu s linh ng, kh phn ng kp thi vi nhng bin ng ca th trng, m hu ht cc doanh nghip ny thng c

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

ch s hu l Nh nc nn b ng trong sn xut kinh doanh, chin lc kinh doanh ph thuc vo chin lc pht trin kinh t - x hi ca Chnh ph, v th c lc mc tiu li nhun phi nhng ch cho mc tiu pht trin. - Mc d l ni to vic lm ch yu trong mi lnh vc. Mi nm thu ht hng triu lao ng nhng hu ht cht lng lao ng trong cc DNVVN rt thp v cc doanh nghip ny thng tn dng ngun lao ng r ti a phng, h t c o to v chuyn mn, nghip v do hiu qu lao ng cha cao. Hn na, cc doanh nghip ny c vn t nn him c cc chng trnh o to gip nng cao tay ngh cho lao ng ca doanh nghip. - Ni n DNVVN Vit Nam ch yu l ni n cc doanh nghip thuc khu vc kinh t ngoi quc doanh. Do tnh lch s ca qu trnh hnh thnh v pht trin cc thnh phn kinh t nn hu ht cc DNVVN nc ta u thuc khu vc kinh t ngoi quc doanh. V vy, c im v tnh cht ca cc doanh nghip thuc khu vc ny mang tnh i din cho DNVVN . - Cc DNVVN phong ph vi mi loi hnh doanh nghip nh h kinh doanh c th, t hp tc, doanh nghip t nhn, cng ty trch nhim hu hn, cng ty c phn v kinh doanh trn nhiu lnh vc, ngnh ngh khc nhau nn cc DNVVN cung cp mt khi lng sn phm a dng cho x hi. c bit trong qu trnh cng nghip ho, hin i ho nh hin nay th s pht trin ca cc DNVVN l cch thc tt nht sn xut hng ho thay th hng nhp khu. Nh quy m nh, chi ph sn xut kinh doanh thp v tn dng c ngun lao ng, nguyn vt liu r ti a phng, nn cc DNVVN c kh nng chuyn mn ho su, c th sn xut mt mt hng thay th nhp khu c cht lng tt, gi thnh ph hp vi sc mua ca nhn dn t gp phn n nh i sng x hi, thc y tng trng v pht trin kinh t. - Cc DNVVN Vit Nam thng c cng ngh lc hu, th cng. Hu ht cc DNVVN Vit Nam u s dng cng ngh lc hu t 1520 nm nn sn phm lm ra thng c gi tr cng ngh thp, hm lng

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

cht xm t, gi tr thng mi v sc cnh tranh km so vi sn phm cng loi ca cc quc gia trong khu vc v trn th gii. Tnh trng my mc thit b, cng ngh lc hu v ang l nguyn nhn chnh ca tnh trng lng ph trong s dng nguyn nhin vt liu v nhim mi trng Do ch yu tn dng ngun lao ng ti a phng vi trnh k thut tay ngh thp nn kh nng tip cn vi nhng cng ngh my mc hin i l rt kh. Hn na cc doanh nghip va v nh c quy m vn nh, kh nng huy ng vn li t nn thng gp kh khn trong vic u t i mi cng ngh. - Trnh qun l ca ch DNVVN b hn ch, thiu thng tin trong khi li kh c kh nng thu ht cc nh qun l v lao ng gii. Do kh nng ti chnh c hn, DNVVN thng gp kh khn trong vic tip cn thng tin th trng, cng ngh sn xut v cng ngh qun l tin tin cng nh t c kh nng mua sm nhng thit b hin i. Mt khc, phn ln cc DNVVN c thnh lp do s gp vn ca nhng ngi c vn, kh nng qun l ca h c hn nn thng gp lng tng khi c bin ng ln trn th trng. Cc nh qun l doanh nghip cha c o to, thiu s hiu bit y v qun l doanh nghip trong khi iu kin hi nhp v cnh tranh. Hn na do quy m sn xut nh, sn phm tiu th khng nhiu, cc DNVVN kh c th tr lng cao cho ngi lao ng nn kh c kh nng thu ht nhng ngi lao ng c trnh cao trong sn xut kinh doanh v qun l iu hnh doanh nghip. - Cc DNVVN c nng lc ti chnh thp. Vn lun l kh khn ln nht i vi s tng trng ca DNVVN. Khi mi thnh lp, phn ln cc DNVVN thng gp phi vn v vn. Cc nh u t, cc t chc ti chnh thng e ngi khi ti tr cho cc doanh nghip ny bi cc DNVVN cha c uy tn trn th trng cnh tranh, cha to lp c kh nng tr n. Vn ch s h thp, nng lc ti chnh cha cao, nu cha to c nng lc bng uy tn kinh doanh v hiu qu s dng

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

vn th doanh nghip rt kh tm c ngi bo lnh cho mnh trong quan h tn dng. V th DNVVN rt kh tip cn ngun vn tn dng ca cc Ngn hng thng mi. Mun vay vn c t ngun tn dng ca cc ngn hng thng mi th cc DNVVN phi to lp c d n u t c tnh kh thi nhng do trnh , kh nng qun l kinh doanh ca ch doanh nghip thp, kh nng d bo trc nhng s bin ng ca ngnh, ca nn kinh t km nn vic xy dng cc k hoch ti chnh, phng n sn xut kinh doanh ca khng t DNVVN cn yu trong khi dch v t vn h tr doanh nghip li cha pht trin. Mt khc, khng t cc DNVVN lp bo co ti chnh cha r rng, khng minh bch do yu km v qun tr doanh nghip nn cc bo co ti chnh khng p ng c yu cu. Bn cnh vn cn nhng doanh nghip lp bo co ch i ph vi c quan Thu nn c tnh lm gim khu hao ti sn, tng n Mt s doanh nghip cn lm tri chc nng, tri php lut, s dng giy t gi la c quan qun l Nh nc trong vic xin hon thu hoc gp vn lin doanh, lin kt Do ngun ti chnh hn hp, qu trnh tch t v tp trung vn thp, kh nng xy dng cc d n kh thi yu, nhiu doanh nghip cn hot ng kinh doanh theo thng v, khng c chin lc pht trin c th nn mc ri ro cao, trong khi cc bo co ti chnh khng sc thuyt phc do cha chp hnh tt cng tc k ton, mt s doanh nghip cha nhn thc ng, y ngha v v trch nhim php l trong vic ng k kinh doanh nn vic tip cn vn tn dng t cc knh thng mi cng nh u i u rt hn ch. Nh vy vi quy m vn nh, kh nng tip cn cc ngun ti chnh li kh khn nn tim lc ti chnh ca cc DNVVN thp li cng thp hn, do kh nng cnh tranh ca cc DNVVN trn th trng khng cao lm. Vi nhng c im ni bt ca cc DNVVN Vit Nam nh trn, cng vi mi trng cnh tranh gay gt nh hin nay th vic h tr pht trin

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

DNVVN l nhim v ht sc cn thit m bo cho s pht trin lu di ca nn kinh t. 1.1.3 Vai tr ca DNVVN trong nn kinh t quc dn mi nn kinh t quc gia hay lnh th, cc DNVVN c th gi nhng vai tr vi mc khc nhau, song nhn chung c mt s vai tr tng ng nh: gi vai tr quan trng trong nn kinh t, gi vai tr n nh nn kinh t, lm cho nn kinh t nng ng, to nn ngnh cng nghip v dch v ph tr quan trng, l tr ct ca kinh t a phng Trong bi cnh cnh tranh gay gt nh hin nay gp phn thc y tng trng kinh t th yu cu cc nc, c bit l cc nc ang pht trin cn c cc chnh sch h tr pht trin DNVVN. C nh vy mi huy ng c ti a ngun lc x hi, gp phn h tr cc doanh nghip ln pht trin, nng cao nng lc cnh tranh trn th trng. iu c th hin c th nh sau: Th nht, V s lng: Cc DNVVN l b phn kinh t chim u th tuyt i, c mt hu ht mi thnh phn kinh t vi cc loi hnh kinh doanh a dng. nc ta cc DNVVN chim t trng trn 90% tng s cc doanh nghip trong nn kinh t, con s ny cn mc cao hn mt s nc pht trin nh c, Nht. i vi mt s nc Chu nh Singapo, Malaixia, Hn Quc cc DNVVN chim t 81- 98% tng s doanh nghip (Ngun: Thng tin DNVVN - www.smenet.com.vn). Nh vy, mi ch nhn vo nhng con s ny chng ta thy c vai tr ca cc DNVVN trong nn kinh t quan trng nh th no. Vi s lng nh vy, hng nm cc DNVVN ng gp rt ng k vo GDP ca c nc (khong 25% GDP), gii quyt vic lm cho hng vn lao ng. Nu nhn vo tc tng trng nh hin nay th c th thy rng tim nng pht trin t c nhng mc tiu kinh t - x hi ra trong giai on ti ph thuc nhiu vo s pht trin ca cc DNVVN ch khng ch ph thuc vo cc chng trnh d n ln.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

Th hai, DNVVN ng vai tr quan trng trong vic thu ht lao ng, to cng n vic lm vi chi ph u t thp, gim tht nghip gp phn n nh v pht trin x hi. nc ta theo c tnh hng nm cc DNVVN thu ht khong 7,8 triu lao ng tng ng vi 26% lao ng ca c nc; trong s lao ng c thu ht vo cc ngnh cng nghip chim t trng ln nht (35,7%), sau n cc ngnh thng mi - dch v (19,5%), xy dng (15,6%) Con s ny cho thy vai tr ca DNVVN ln hn rt nhiu so vi DNNN trong vic thu ht lao ng, to cng n vic lm gp phn gii quyt tt sc p tht nghip ang ngy cng gia tng. Th ba, Nh vic thu ht hng triu lao ng mi nm cc DNVVN to ra ngun thu nhp n nh thng xuyn cho dn c, gp phn quan trng trong vic to lp s pht trin cn bng v chuyn dch c cu kinh t theo vng, lnh th. Phn ln cc doanh nghip, cc tp on kinh t ln thng ch tp trung p ng nhu cu ca mt nhm khch hng nht nh c mc thu nhp cao cc vng th, ni c c s h tng pht trin, dn c ng c, th trng tiu th rng. V th h b qua on th trng rt quan trng l b phn khch hng c mc thu nhp thp hn nhng li chim t trng kh ln trong nn kinh t. y l on th trng c tim nng rt ln cho cc DNVVN xm nhp, to ch ng cho ring mnh nhng ng thi n cng gip cn i c kh nng cung cu trong x hi, p ng c cho nhu cu phn ln cho b phn dn c c mc thu nhp thp, nng cao mc sng cho h. Hn na cc doanh nghip ln khng p ng c tt c cc yu cu ca nn kinh t nh lu thng hng ho, pht trin ngnh ngh truyn thng, tiu th cng nghip Trong khi cc DNVVN vi quy m nh; cu t chc n gin, linh hot; mt khc vn ca hu ht cc doanh nghip ny l do nhng ch th kinh doanh t nguyn b ra, hoc do cc c ng ng gp hoc do lin doanh

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

10

lin kt v th h c quyn t ch trong sn xut kinh doanh, c quyn quyt nh ngnh ngh kinh doanh ph hp vi kh nng, trnh cng nh nhu cu th trng. y l nhng iu kin quan trng gip cc DNVVN tng bc khai thc nhng tim nng ca cc vng min m cc doanh nghip ln khng th tip cn c; gp phn lm gim bt chnh lch v thu nhp gia cc b phn dn c, to ra s pht trin tng i ng u gia cc vng ca t nc, ci thin mi quan h kinh t gia cc khu vc khc nhau. Th t, DNVVN c vai tr quan trng trong vic khai thc ngun ti chnh ca dn c trong vng v s dng ti u ngun lc ti ch ca cc a phng. thnh lp doanh nghip thuc loi ny th ch cn mt s vn nh do to iu kin cho dn c tham gia u t gp vn. Nh vy thng qua DNVVN nhng ngun vn nh, tm thi nhn ri c kh nng c sinh li. Hn na vic tip cn ngun vn tn dng Ngn hng ca DNVVN rt hn ch, ngun vn hot ng ch yu c huy ng t nhng ngun thn quen. V th DNVVN c tip xc vi ngi cho vay, ngi cho vay c khi l ch s hu doanh nghip, trc tip iu hnh hot ng ca doanh nghip nn vic s dng vn s hiu qu hn. Bn cnh cc DNVVN c th tn dng c ngun lao ng v nguyn liu vi gi r, do lm gim chi ph sn xut, h gi thnh sn phm, to li th cnh tranh cho cc doanh nghip trong vic tiu th sn phm. Nh vy, s pht trin ca cc DNVVN tn dng c ti a cc ngun lc ca x hi, to cng n vic lm cho nhiu lao ng c trnh tay ngh thp, gp phn lm n nh v pht trin x hi. Th nm, DNVVN c mt trong rt nhiu ngnh ngh, lnh vc khc nhau v tn ti nh mt b phn khng th thiu ca nn kinh t. N c tc dng h tr, b sung, thc y cc doanh nghip ln pht trin. DNVVN l mt b phn hu c gn b cht ch vi cc doanh nghip ln, l c s hnh thnh nn cc tp on kinh t ln trong qu trnh pht trin nn kinh t th trng. Ngoi ra, cc DNVVN cng l u mi cung cp u vo hay

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

11

tham gia vo mt khu no trong qu trnh sn xut kinh doanh ca cc doanh nghip ln. Chnh iu ny lm tng kh nng hot ng cho cc doanh nghip trn th trng, to mi lin kt cht ch gia cc loi hnh doanh nghip, cc thnh phn kinh t gp phn nng cao nng lc cnh tranh cho cc doanh nghip. Th su, DNVVN gp phn hnh thnh v pht trin i ng cc nh kinh doanh nng ng, sng to. Cng vi vic pht trin cc DNVVN l s xut hin ca nhiu nh kinh doanh trn nhiu lnh vc, y l lc lng rt cn thit gp phn thc y sn xut kinh doanh nc ta pht trin. i ng cc nh kinh doanh hin nay Vit Nam cn rt khim tn c v s lng v cht lng do ch c li. Trong nhiu nm i mi xut hin nhiu gng mt tr in hnh, nng ng v sng to trong qu trnh iu hnh, qun l DNVVN. Vi chnh sch h tr cc DNVVN s to iu kin thun li cho i ng cc nh kinh doanh tr pht huy nng lc ca mnh ng gp vo s pht trin chung ca x hi. Th by, S pht trin ca cc DNVVN to ra mi trng cnh tranh thc y sn xut kinh doanh pht trin c hiu qu hn. S tham gia ca rt nhiu cc DNVVN vo qu trnh sn xut kinh doanh lm cho s lng v chng loi sn phm tng ln rt nhanh. Kt qu lm tng tnh cnh tranh trn th trng, to ra sc p ln buc cc doanh nghip thng xuyn i mi mt hng, gim chi ph, tng cht lng thch ng vi mi trng cnh tranh. Nhng yu t tc ng ln lm cho nn kinh t pht trin nng ng v hiu qu hn. Vi vai tr to ln ca cc DNVVN trong nn kinh t quc dn th vic khuyn khch, h tr cc doanh nghip ny l mt gii php quan trng thc hin chin lc pht trin kinh t x hi n nm 2010, c bit l thc hin chng trnh cng nghip ho - hin i ho nng nghip nng thn. y cng l mt trong cc gii php m bo cho s pht trin bn vng ca nn

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

12

kinh t nc ta. V vy, Chnh ph cn a ra cc chnh sch pht trin hp l to iu kin tt nht cc DNVVN pht huy c ti a vai tr ca mnh trong qu trnh pht trin kinh t t nc. 1.2 Hot ng cho vay ca Ngn hng thng mi 1.2.1 Khi nim hot ng cho vay Cho vay l mt hnh thc ca cp tn dng, theo t chc tn dng giao cho khch hng s dng mt khon tin s dng vo mc ch v thi gian nht nh theo tho thun vi nguyn tc c hon tr c gc v li. 1.2.2 Vai tr ca NHTM trong hot ng cho vay Cho vay l hot ng mang tnh cht sng cn i vi hu ht cc ngn hng thng mi. y khng ch l khon s dng vn ln nht ca ngn hng, m cn l ngun to ra thu nhp ln nht trong tt c cc ti sn c sinh li. Hn th na, chnh chc nng cho vay ny c th dn n nhng ri ro ln nht m cc ngn hng ni chung phi chp nhn. S sp ca mt ngn hng thng mi thng c lin h vi nhng vn tn ti trong danh mc cc khon cho vay hn l t s thua l cc loi ti sn c khc. Phn ln qu ca ngn hng u c dng cho vay; mc doanh li ch yu c sn sinh t cc khon cho vay, v gnh nng ri ro kinh doanh cng tp trung y. Cho vay c ngha rt ln i vi tng ch th kinh t cng nh i vi nn kinh t t nc v n cng ng vai tr quan trng trong vic thc hin chc nng x hi ca ngn hng trong nn kinh t. Cho vay l l do tn ti c bn i vi ngn hng thng mi. Tn dng ngn hng l nhu cu cn thit ca tt c cc ch th v thnh phn khc nhau trong nn kinh t. Vic p ng nhu cu tn dng ny c th c xem nh l mt cam kt hay ngha v x hi ca ngn hng trong khun kh ca kh nng sinh li v ri ro. H thng ngn hng cung cp tn dng h tr cho vic mua hng ha v dch v v h tr cho u t (nh xy dng nh ca, xa l, cu cng v nhng

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

13

cng trnh kin trc khc, cng nh mua my mc v thit b). u t lm gia tng nng sut cc ngun ca ci x hi v to ra mc sng cao hn cho c nhn v gia nh. Khi tn dng ngn hng khan him v chi ph cao th chi tiu trong nn kinh t chm li v nn tht nghip thng gia tng. Cc bin ng v tn dng ngn hng cng c tc ng ln lm pht. iu ny khng c g ng ngc nhin, bi v tin gi ngn hng l mt trong nhng thnh phn ln nht ca cung tin t c s dng bi cng chng v nhng thay i v cung tin t c quan h cht ch vi nhng thay i v gi c hng ha v dch v trong nn kinh t. Cn tin gi vo ngn hng li c mi lin h vi cc khon cho vay ca ngn hng. Cc khon cho vay gn nh lun lun c thc hin bng cch nng s d ti khon ca khch hng nu nh khch hng c sn ti khon tin gi ti ngn hng, hoc bng cch m mt ti khon tin gi cho s tin vay nu ngi vay l mt khch hng mi. Nh vy, khi mt ngn hng cho mt c nhn hoc doanh nghip vay, th n to ra trn s sch ca n mt ti khon tin gi dnh cho quyn li ca ngi i vay, ngha l ngn hng m rng cung tin t bng cho vay. Hot ng cho vay c tnh phc tp, v chc nng cho vay ng vai tr c bn i vi cc ngn hng, v mc ri ro tng khon cho vay c nhiu khc bit. Ngn hng phi nh gi li tc mang li v nhng c im ri ro ca cc khon cho vay v phi thm nh mc hp hn tng i gia cc loi cho vay khc nhau. 1.2.3 Cc phng thc cho vay ca NHTM i vi cc DNVVN - Cho vay tng ln: Mi ln vay vn khch hng v t chc tn dng lm th tc vay vn cn thit v k kt hp ng tn dng. - Cho vay theo hn mc tn dng: T chc tn dng v khch hng xc nh v tho thun mt hn mc tn dng duy tr trong thi hn nht nh hoc theo chu k sn xut, kinh doanh. - Cho vay theo d n u t: T chc tn dng cho khch hng vay vn

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

14

thc hin cc d n u t pht trin sn xut, kinh doanh, dch v v cc d n u t phc v i sng. - Cho vay hp vn: Mt nhm t chc tn dng cng cho vay i vi mt d n vay vn hoc phng n vay vn ca khch hng; trong , c mt t chc tn dng lm u mi dn xp, phi hp vi cc t chc tn dng khc. Vic cho vay hp vn thc hin theo quy nh ca quy ch ny v quy ch ng ti tr ca cc t chc tn dng do Thng c Ngn hng Nh nc ban hnh. - Cho vay tr gp: Khi vay vn, t chc tn dng v khch hng xc nh v tho thun s li tin vay phi tr cng vi s n gc c chia ra tr n theo nhiu k hn trong thi hn cho vay. - Cho vay theo hn mc tn dng d phng: T chc tn dng cam kt m bo sn sng cho khch hng vay vn trong phm vi hn mc tn dng nht nh. T chc tn dng v khch hng tha thun thi hn hiu lc ca hn mc tn dng d phng, mc ph tr cho hn mc tn dng d phng. - Cho vay qua nghip v pht hnh v s dng th tn dng: T chc tn dng chp thun cho khch hng c s dng s vn vay trong phm vi hn mc tn dng thanh ton tin mua hng ha, dch v v rt tin mt ti my rt tin t ng hoc im ng tin mt l i l ca t chc tn dng. Khi cho vay pht hnh v s dng th tn dng, t chc tn dng v khch hng phi tun theo cc quy nh ca Chnh ph v Ngn hng Nh nc v pht hnh v s dng th tn dng. - Cho vay theo hn mc thu chi: l nghip v cho vay qua ngn hng cho php ngi vay c chi tri (vt) trn s d tin gi thanh ton ca mnh n mt gii hn nht nh v trong khong thi gian xc nh. 1.3 M rng hot ng cho vay ca Ngn hng thng mi i vi doanh nghip va v nh 1.3.1 Khi nim m rng cho vay DNVVN M rng cho vay l thut ng phn nh quy m cho vay ca cc Ngn

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

15

hng thng mi c m rng vi iu kin c th, song phi m bo mc an ton v kh nng sinh li ca ngn hng do hot ng cho vay mang li. M rng hot ng cho vay DNVVN phn nh mc sinh li v an ton ca ngn hng trong cng tc cho vay i vi DNVVN . Trong qu trnh thc hin nghip v cho vay, quyt nh b vn ti tr vo mt d n no cc ngn hng phi ng trc hai s la chn l li nhun v ri ro. Mc ri ro cng cao th kh nng sinh li cng ln. V th ng trc mt quyt nh cho vay, ngn hng c th theo ui mc tiu li nhun cao hay thp, song phi xc nh c mi lin h gia ri ro v sinh li m bo. i vi bt k mt ngn hng no th cho vay bao gi cng c coi l hot ng ch yu mang li li nhun cao nhng ng thi cng tim n nhiu ri ro e do hot ng kinh doanh ca ngn hng. V th, m rng hot ng cho vay cng vi nng cao hiu cho vay trong hot ng kinh doanh ti cc ngn hng thng mi lun l mt yu cu bc xc, l iu kin tin quyt quyt nh s tn ti v pht trin khng ch ring cho bn thn mi ngn hng m cn cho c h thng ngn hng v nn kinh t. 1.3.2 Tc dng ca m rng hot ng cho vay ca NHTM i vi DNVVN DNVVN ng vai tr ht sc quan trng trong vic pht trin kinh t v gii quyt cc vn x hi. Tuy nhin, hin nay cc DNVVN ang gp phi nhiu kh khn trong sn xut kinh doanh v chu p lc cnh tranh gay gt trn th trng. Cc DNVVN pht trin trong iu kin nng lc ti chnh, quy m nh b nn vic tip cn ngun vn t cc t chc tn dng v cc t chc ti chnh c vai tr rt quan trng trong vic nng cao sc mnh ti chnh v kh nng cnh tranh cho cc DNVVN. C th ni hu ht cc dch v ngn hng (huy ng vn, cho vay, u t, thanh ton, bo lnh, cho thu ti chnh, t vn, qun l ti sn) n

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

16

vi cng ng cc doanh nghip. Tuy nhin, kh khn ln nht, bc xc nht ca DNVVN hin nay vn l thiu vn bi nng lc vn ni ti ca cc doanh nghip ny hn ch trong khi tip cn vn ngn hng cn gp rt nhiu ro cn. Nguyn nhn l phn ln DNVVN thnh lp vi s vn nh, hot ng cha n nh, mt s DNVVN sau mt thi gian kinh doanh rt lui, thay tn i ch (doanh nghip ma) gy nn tm l lo ngi cho cc NHTM khi tip cn i tng khch hng ny. Hiu qu sn xut kinh doanh DNVVN b hn ch, kh nng sinh li thp, hon tr vn kh khn to cho cc ngn hng tm l ngi tip cn. Mt b phn nh DNVVN hot ng mang tnh la o; cc d n sn xut kinh doanh thiu tnh kh thi, thiu tnh chin lc kinh doanh, cha to lp c uy tn i vi ngn hng do cc NHTM ngi tip cn vi loi hnh kinh doanh ny v ri ro qu cao. Hn na, rt nhiu NHTM hin nay, c bit l cc NHTM Nh nc cn cha to iu kin thun li cho cc DNVVN tip cn vi ngun vn tn dng ngn hng. Cc ngn hng cn thiu thng tin v DNVVN, mt khc nng lc thm nh d n cn nhiu hn ch nn h cha sn sng tip cn vi b phn khch hng qu ri ro ny. Nh vy, vi thc trng th vic m rng hot ng cho vay cc DNVVN l mt s cn thit bi nu c chnh sch h tr ti chnh ph hp s to iu kin cho cc doanh nghip lm n c hiu qu th hot ng cho vay ca ngn hng cng s c hiu qu. Vic m rng cng vi nng cao hiu qu cho vay DNVVN khng ch mang n cho ngn hng ngun thu nhp cao, trnh c ri ro cho ngn hng m cn to iu kin cho cc DNVVN tip cn c ngun vn ln phc v cho sn xut kinh doanh gp phn thc y nn kinh t pht trin. 1.3.2.1 i vi Ngn hng thng mi - M rng hot ng cho vay DNVVN lm tng doanh thu v li nhun cho ngn hng.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

17

DNVVN l b phn khch hng ln, chim trn 90% tng s doanh nghip trong c nc, DNVVN tr thnh mt b phn tim nng ln cho cc NHTM tip cn vi i tng khch hng ny. Vic m rng hot ng cho vay gip cho cc NHTM nh gi c tng i tng khch hng, phn loi c tng i tng khch hng gip ngn hng trnh c ri ro v chnh iu cng lm tng li nhun cho ngn hng. Cc NHTM trong qu trnh nh gi hiu qu cho vay s phn loi tng i tng khch hng, t c cc chnh sch u i v li sut v iu kin vay vn i vi tng doanh nghip khuyn khch cc doanh nghip s dng cc sn phm dch v ca mnh lm tng thu nhp cho ngn hng. - M rng hot ng cho vay DNVVN gip ngn hng nng cao hiu qu cho vay hon thin hn. M rng cho vay DNVVN gip ngn hng ch trng kim sot tt hn ri ro t hot ng cho vay. Thng qua vic xc nh c nhng nguyn nhn ch yu tc ng n hiu qu cho vay DNVVN, ngn hng s hon thin hn trong cng tc cho vay. T gip ngn hng rt ra nhng kinh nghim trong phn tch nh gi khch hng, trong qu trnh thc hin nghip v nh a ra cc c cu n hp l, a ra mc li sut v thi hn n ph hp vi tng i tng khch hng ng thi cng gip cc ngn hng thu thp c nhiu thng tin hn v khch hng, gip cho vic kinh doanh c hiu qu hn. Ngoi ra, hot ng cho vay thc s mang li hiu qu hn na th bn cnh cc sn phm tn dng truyn thng cc NHTM cn pht trin cc dch v i km. C nh vy th s lng sn phm dch v ca ngn hng cng gia tng phong ph hn, to iu kin cho ngn hng nng cao nng lc cnh tranh trn th trng ti chnh. 1.3.2.2 i vi doanh nghip - M rng hot ng cho vay DNVVN gip cc doanh nghip tip cn c ngun vn tn dng ngn hng thun li hn.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

18

M rng hot ng cho vay DNVVN buc cc ngn hng phi a ra c cc bin php phng trnh nhng ri ro c th xy ra nhng vn em n cho ngn hng mc li nhun c th chp nhn c. Tc l ngn hng sn sng ng u vi nhng ri ro c th xy ra khi cho vay DNVVN, v vy cc DNVVN c c hi tip cn c vi ngun vn tn dng quan trng ny. Trong qu trnh hot ng sn xut ca mnh, vn l mt trong nhng yu t quan trng nht ca doanh nghip, doanh nghip s lm n hiu qu hn nu c mt c cu vn ti u. c im ni bt nht ca cc DNVVN l vn ch s hu thp nn vn vay l ngun vn cc k quan trng. C th vay vn di nhiu hnh thc khc nhau nh thng qua tn dng ngn hng, tn dng thng mi hoc pht hnh tri phiu, hoc thng qua cc qu h tr Nhng hu ht cc DNVVN li khng iu kin pht hnh tri phiu, cc qu h tr cha c quan tm v th ngun vn vay t cc NHTM c xem l ngun v cng quan trng i vi cc DNVVN. Khi DNVVN tip cn c ngun vn ngn hng th qu trnh kinh doanh ca cc doanh nghip tr nn thun li hn, cng vi hot ng cho vay ca ngn hng s em li hiu qu hn. Tuy nhin, c ngn hng v doanh nghip cn phi cn nhc k trc khi quyt nh cho vay v vay, cn xc nh t l vn vay hp l trnh c ri ro cho ngn hng nhng ng thi cng khng b qua c hi kinh doanh ca doanh nghip. - M rng hot ng cho vay DNVVN gip cc doanh nghip nng cao hiu qu trong sn xut kinh doanh. Khi i vay doanh nghip phi chu p lc tr n khi n hn. Do , buc cc doanh nghip phi tnh ton chnh xc chi ph sn xut kinh doanh, tc quay vng ca vn, gi thnh sn phm sao cho sau mt chu k sn xut kinh doanh doanh nghip khng ch thu tr n ngn hng m cn c li nhun mang li. lm tt buc cc doanh nghip phi nng cao kh nng hch ton kinh doanh, t chc kinh doanh, s dng vn mt cch c hiu qu.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

19

- M rng hot ng cho vay DNVVN buc cng tc hch ton k ton ca cc doanh nghip phi r rng minh bch hn. Cc bo co ti chnh l nhng ti liu quan trng khng th thiu trong h s xin vay vn ca cc doanh nghip. Thng qua ngn hng c th phn tch, thm nh, nh gi nng lc ti chnh cng nh kh nng kinh doanh ca doanh nghip a ra cc quyt nh cho vay hay khng. Nu cc bo co thiu tnh minh bch, khng r rng, khng chng minh c kh nng ti chnh lnh mnh ca doanh nghip th s gy kh khn cho doanh nghip trong vic vay vn. V th, doanh nghip khi i vay cn phi p ng y v chnh xc cc yu cu ca ngn hng vic vay vn d dng, thun li hn, tit kim c thi gian, m bo kp thi ngun vn cho hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip din ra ng d nh. - M rng hot ng cho vay DNVVN lm tng kh nng cnh tranh v uy tn cho cc doanh nghip. M rng hot ng cho vay DNVVN gip cc doanh nghip tip cn d dng hn ngun vn tn dng ngn hng t to iu kin cho doanh nghip m rng quy m sn xut kinh doanh, nng cao sc mnh ti chnh v kh nng cnh tranh. Nh ngun vn vay doanh nghip c kh nng tip cn vi cng ngh sn xut hin i, m rng th trng tiu th sn phm, m rng cc quan h hp tc t to uy tn ln cho doanh nghip trn thng trng. 1.3.2.3 i vi nn kinh t Vic m rng hot ng cho vay khng nhng to iu kin cho cc doanh nghip lm n c hiu qu hn m cn gip cho hot ng ca ngn hng mang li thu nhp ng k. iu gp phn thc y nn kinh t pht trin. Mt khc, m rng hot ng cho vay buc cc NHTM phi c mt c cu vn, mt chnh sch tn dng hp l nhm gii quyt cc mi quan h cung cu trong nn kinh t mt cch ph hp v hiu qu; ng thi cng to

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

20

iu kin m rng cc hnh thc thanh ton khng dng tin mt, gim c lng tin mt trong lu thng, tit kim chi ph lu thng cho x hi. M rng hot ng cho vay DNVVN to cho vic thc y tng trng kinh t, tng uy tn cho ngn hng; ng thi gp phn kim ch v y li lm pht, thc hin n nh tin t. M rng hot ng cho vay s thc y s pht trin cc DNVVN; gp phn quan trng trong vic thc hin cc quy hoch, chng trnh pht trin kinh t ca t nc, gii quyt vic lm, tng thu nhp cho ngi lao ng, xo i gim ngho, khi dy cc tim nng pht trin ca a phng, cung cp ngy cng nhiu sn phm cho x hi Nh vy, c th ni m rng hot ng cho vay DNVVN ca NHTM c vai tr v cng quan trng khng ch i vi bn thn ca ngn hng v doanh nghip m cho c nn kinh t. M rng hot ng cho vay gip ngn hng nng cao mc thu nhp ng thi gip cho cc DNVVN khc phc c nhng nhc im v vn, nng cao hiu qu sn xut kinh doanh v nng lc cnh tranh trn th trng t thc y s pht trin ca nn kinh t v n nh x hi. 1.3.3 Ni dung m rng cho vay i vi cc DNVVN Thiu vn l tnh trng thng xuyn xy ra trong hot ng sn xut kinh doanh ca cc DNVVN. Do , m rng cho vay to iu kin cho cc doanh nghip c c hi tip cn ngun vn tn dng m rng sn xut kinh doanh, u t i mi trang thit b Vic phn phi tn dng gp phn iu ho vn trong ton b nn kinh t to cho qu trnh sn xut c lin tc. Hin nay, vi s xut hin hng lot cc loi hnh ngn hng khc nhau nh: ngn hng hp danh, ngn hng c phn, ngn hng lin doanh iu ny dn n p lc cnh tranh, i hi cc ngn hng phi lun lun ch trng tm ra nhng gii php nhm thng trong cnh tranh, nng cao uy tn trn th trng.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

21

Cho nn, m rng cho vay khng nhng thu ht khch hng mi m cn phi gn lin vi cht lng tn dng, m bo ngun vn c s dng c hiu qu. Trn c s , ni dung m rng cho vay cp ti mt s vn cn phi thc hin nh: 1.3.3.1 M rng phng thc cho vay Vic m rng phng thc cho vay va phi cht ch v php l, ph hp vi php lut nhng an ton v ti sn, n gin v th tc, linh hot ch ng cho khch hng DNVVN tu chn cho mnh mt phng thc vay vn thun tin trong giao dch cng nh trong vic s dng vn. ph hp vi c ch tn dng trong nn kinh t th trung, vic m rng cc phng thc cho vay khng nhng tn dng cc u im ca tng phng thc m cn to iu kin cho doanh nghip c c hi la chn, p ng nhu cu phong ph ca doanh nghip. Chng hn: + M rng phng thc cho vay theo hn mc tn dng (HMTD). u im ni bt nht ca vic cho vay theo HMTD l p ng c vn tn dng kp thi, n gin ho trong cc khu lp h s cho vay, h s th chp ti sn i vi khch hng vay vn ngn hn, c nhu cu vn thng xuyn, sn xut kinh doanh n nh, phng thc lun chuyn vn khng ph hp vi phng thc cho vay tng ln. + Cho vay thu chi: y l phng thc cho vay tt v n tit kim c chi ph thi gian th tc, DN ch ng v nhu cu vn kinh doanh. Phng thc ny s to iu kin thun li cho c ngn hng v DN, bi v DN mun vay theo phng thc ny phi u m ti khon thanh ton ti NHNo, do NHNo c th kim sot c tnh hnh thu chi ca doanh nghip c quyt nh ng n c cho vay tip hay khng, ng thi DN s dng tin vay mt cch ch ng kp thi v linh hot. + Cho vay tr gp: Rt thch hp vi cc DNVVN, va n gin li t ri ro bi v mn vay c thc hin trn nhng m bo chc chn v ngun tr n.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

22

+ Cho vay khu tr chng t: Khi m th trng chng khon nc ta ang dn pht trin, cc lut v lu thng hi phiu v k phiu c ban hnh th nghip v chit khu chng t l nghip v c p dng ph bin. Hin nay, mt s NHTM c c ch hng dn nghip v ny nhng thc t cc ngn hng c s ch cho vay chit khu nhng chng t c thi hn l ngn. Nh vy, Trong tng lai gn, khi c y cc phng tin, trnh ca cn b tn dng c nng cao v kh nng p ng v tn dng tt hn, NHNo nn trin khai p ng y tt c cc phng thc cho vay cho tng loi hnh DNVVN ni chung v cho tng DN ni ring. 1.3.3.2 M rng sn phm cho vay M rng cho vay DNVVN vi y cc loi vn ngn, trung, di hn p ng mi nhu cu vay vn nhm thu ht cc d n, cc chng trnh kinh t trng im ca tnh. ng thi c chnh sch thch hp ng n i vi cc dch v c bn (nghip v huy ng vn, dch v cho vay, dch v thanh ton) th chnh sch gi c, chnh sch phn phi, chnh sch giao tip khuch trng mi c iu kin thc hin hiu qu. Ngoi ra, pht trin cc dch v ngoi vi, y l dch v mang tnh b tr, b sung lm tng thm gi tr ca dch v c bn v c th to ra s khc bit gia cc ngn hng trn cng a bn. 1.3.3.3 M rng iu kin cho vay DNVVN thng c quy m hot ng nh, trnh qun l cn hn ch, h thng s sch khng r rng, nhu cu mn vay nhNn, m rng iu kin cho vay l yu cu rt cn thit gip cc DNVVN tip cn vn NHNo mt cch d dng hn. + i mi quy trnh cho vay: nhm gim bt cc th tc, ni dung khng cn thit; chnh sa nhng quy nh khng ph hp vi thc tin, cc quy nh cn r rng trnh tnh trng hiu sai hoc c tnh vn dng. C th ho th l, ch m NHNN v NHNo&PTNT Vit Nam ban hnh bng mt quy trnh cho vay ring i vi cc i tng khch hng khc nhau, c

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

23

bit l i vi cc DNVVN nhng ng thi cng phi ph hp vi c im ca chi nhnh. + Linh hot trong vic thc hin c ch li sut cho vay ph hp vi c ch th trng. Li sut c ngha rt quan trng, nh hng rt ln n s thnh bi trong kinh doanh ca ngn hng. V th, li sut cho vay ca ngn hng phi cn c vo ri ro m ngn hng c th gp phi, khng nn phn bit li sut cho vay doanh nghip ln v vi li sut cho vay DNVVN. Cng vi vic phn loi khch hng c chnh sch li sut ph hp, to s khc bit trong li sut nhm thu ht cc DNVVN vay vn ti ngn hng. Bn cnh , ngn hng c th cng tho thun vi khch hng c mt li sut thng nht, ph hp cho c doanh nghip v ngn hng. Ngoi ra, cn p dng li sut cho vay u i i vi DNVVN c quan h lu di, c uy tn vi NHNo v i vi DNVVN vay ln u c th p dng gim li sut thu ht thm khch hng mi n vi ngn hng. 1.4 Cc nhn t nh hng n m rng hot ng cho vay ca Ngn hng thng mi i vi cc doanh nghip va v nh 1.4.1 Cc nhn t khch quan - Mi trng php l Cc yu t php l trong nn kinh t l iu kin khng th thiu m bo cho s pht trin x hi. Php lut c vai tr ht sc quan trng i vi hot ng ngn hng ni chung v hot ng cho vay ni ring, n nh hng trc tip n hiu qu cho vay ca ngn hng. Php lut ban hnh khng hp l, ng b s gy kh khn cho sn xut kinh doanh ca cc doanh nghip cng nh hot ng ca ngn hng. Ngc li, h thng php lut ng b v hp l s to ra mi trng php l lnh mnh, bnh ng cho mi thnh phn kinh t, to iu kin pht trin sn xut kinh doanh; bo

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

24

v quyn li hp php cho ngn hng v c khch hng, tit kim c thi gian v chi ph cho ngn hng v doanh nghip Trong nhng nm qua, Nh nc ta ban hnh b sung, sa i nhiu vn bn php lut c lin quan n quan h cho vay ca NHTM nh: Lut cc t chc tn dng, lut doanh nghip, Ngh nh s 90/2001/ N-CP ngy 23/11/2001 v tr gip pht trin doanh nghip va v nh, Quyt nh s 193/2001/TT-BTC ngy 29/09/2001 v thnh lp qu bo lnh tn dng cho cc DNVVN, Thng t s 01/2006/TT-NHNN ngy 20/02/2006 ca Ngn hng Nh nc v hng dn mt s ni dung v thnh lp qu bo lnh tn dng cho cc DNVVN - Mi trng kinh t S pht trin kinh t ca t nc c tc ng rt nhiu n hot ng cho vay bi nhu cu tn dng ca cc doanh nghip ph thuc nhiu vo s tng trng kinh t. Mt nn kinh t c mc tng trng n nh s to iu kin cho mi trng kinh doanh pht trin, nhu cu tiu dng ca dn c tng ln, cng l c hi tt cho cc doanh nghip u t m rng sn xut; do nhu cu tn dng ca doanh nghip cng c tng ln tng ng to iu kin cho cc NHTM m rng hot ng cho vay. Khi nn kinh t tng trng n nh lm cho gi c n nh, tnh trng lm pht mc kim sot s to iu kin cho ngn hng m rng quy m hot ng v trnh c nhng thit hi cho ngn hng do s mt gi ca ng tin t to iu kin nng cao hiu qu cho vay ca ngn hng. Ngc li, khi nn kinh t trong giai on tr tr, suy thoi, sn xut kinh doanh b nh tr, quy m sn xut b thu hp, nhu cu u t b gim mnh, thua l ko di dn n cc khch hng ca ngn hng gp kh khn trong vic tr n, hiu qu cho vay ca ngn hng b gim st. - Mi trng chnh tr - x hi

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

25

Mt quc gia c mi trng chnh tr - x hi n nh v pht trin s to iu kin thun li v yn tm cho cc nh u t. X hi c n nh th nn kinh t mi pht trin c, bt c mt s bin ng no v chnh tr hay x hi cng u gy ra s xo ng cho ton b nn kinh t. Do , n c tc ng ng k ti cc hot ng ca c ngn hng v doanh nghip. - Cc ch trng chnh sch v m ca Nh nc Cc ch trng chnh sch ca Nh nc c tc ng rt ln i vi hot ng cho vay ca Ngn hng bng vic Nh nc a ra nhng nh hng, chnh sch, mc tiu pht trin kinh t x hi, c bit l chnh sch tin t quc gia. Bi hot ng cho vay ca NHTM chu tc ng trc tip t cc cng c ca chnh sch tin t nh: t l d tr bt buc, nghip v th trng m, chnh sch chit khu v ti chit khu Ngoi ra, cc chnh sch kinh t v m nh chnh sch thu, chnh sch xut nhp khu c tc ng n mi mt ca ton b nn kinh t, v th n tc ng trc tip n cc doanh nghip. Nu nh cc chnh sch ny khng to iu kin thun li cho cc nh u t, gy kh khn cho cc doanh nghip trong sn xut kinh doanh th chc chn hiu qu cho vay ca cc NHTM cng s b gim st. - Cc yu t bt kh khng Cc doanh nghip trong qu trnh sn xut kinh doanh c th phi i mt vi nhng yu t bt kh khng nh: thin tai, ho hon, dch bnh, hoc nhng thay i tm v m vt qu tm kim sot ca ngi vay ln ngi cho vay. Nhng thay i ny thng xuyn xy ra, tc ng lin tc n ngi vay, to iu kin thun li hoc kh khn cho ngi vay. Trong nhiu trng hp ngi vay c th d bo, thch ng hoc khc phc c nhng kh khn; i khi ngi vay b tn tht song vn c kh nng tr n cho ngn hng ng hn c gc v li. Tuy nhin, khi tc ng ca nhng yu t bt kh khng i vi ngi vay l rt nng n, kh nng tr n ca h b suy gim. iu ny nh hng n hiu qu cho vay ca ngn hng.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip 1.4.2 Cc nhn t ch quan

26

Cc nhn t thuc v bn thn ngn hng L nhng nhn t v cng quan trng quyt nh n hot ng cho vay ca cc NHTM. Bao gm: - Chin lc kinh doanh ca ngn hng Chin lc kinh doanh l nhn t u tin nh hng n hot ng cho vay ca ngn hng. Da trn c s a ra cc chin lc kinh doanh ng n th ngn hng mi c nhng k hoch trin khai ph hp cho tng thi k nhm m bo thc hin cc mc tiu t ra. Nhng k hoch c nh hng trc tip ti hiu qu cho vay nh: k hoch tng trng tn dng, k hoch huy ng vn, k hoch Maketing ngn hng - Chnh sch tn dng Chnh sch tn dng ca mt NHTM l h thng cc bin php lin quan n vic m rng hay thu hp tn dng t c mc tiu hoch nh ca ngn hng . Chnh sch tn dng phn nh hot ng ti tr ca ngn hng, tr thnh hng dn chung cho cn b tn dng v nhn vin ngn hng, tng cng chuyn mn ho trong phn tch tn dng, to s thng nht chung trong hot ng tn dng nhm hn ch ri ro v nng cao kh nng sinh li. Chnh sch tn dng bao gm: chnh sch khch hng, chnh sch quy m v gii hn tn dng, chnh sch v li sut v ph sut tn dng, chnh sch v thi hn v k hn n, chnh sch v ti sn m bo Cc chnh sch ny m bo cho hot ng tn dng i ng hng, c ngha quyt nh thnh cng hay tht bi ca hot ng tn dng ni chung v ca hot ng cho vay ni ring. Mt chnh sch tn dng ng n s thu ht nhiu khch hng vay vn, m bo kh nng sinh li trn c s phn tn ri ro, tun th php lut, ng li chnh sch ca Nh nc. Nh vy, mt chnh sch tn dng hp l

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

27

s m bo iu kin thun li cho khch hng khi vay vn cng nh m bo an ton trong hot ng cho vay ca ngn hng. - Phn tch tn dng Tn dng l hot ng sinh li cao nht song cng l hot ng ri ro nht ca NHTM. Ri ro ny do rt nhiu nguyn nhn, c th gy ra tn tht lm gim thu nhp ca ngn hng. Do vy, cc ngn hng cn cn nhc k lng, c lng kh nng ri ro v sinh li khi a ra quyt nh cho vay. chnh l qu trnh phn tch tn dng. Phn tch tn dng phi c thc hin trc, trong v sau khi cho vay. y l mt cng vic ht sc quan trng quyt nh n cht lng ca hot ng cho vay. Nu vic phn tch tn dng khng thc hin y th ngn hng khng nm c nhng thng tin v khch hng, khng xc nh c nhng ri ro c th xy ra. Do vy, hiu qu cho vay ca ngn hng c th s b gim st. - Quy trnh cho vay Quy trnh cho vay l th t cc bc m cn b tn dng v nhng ngi c lin quan, c thm quyn cn thc hin trong qu trnh cho vay. N c bt u t khi tip xc khch hng chun b lp h s vay vn cho n khi thu hi c ht n v lu li cc thng tin v khch hng. Hiu qu cho vay c c m bo hay khng ph thuc nhiu vo quy trnh tn dng ca ngn hng. Vic thc hin tt cc ni dung, quy nh trong tng bc cng vi vi vic phn tch tn dng hiu qu s gip ngn hng trnh c ri ro cng nh nng cao c hiu qu cho vay. Trong quy trnh cho vay, ngn hng cn ch n mt s bc quan trng nh: tip xc tm hiu khch hng, thm nh, phn tch h s vay vn, kim tra s dng vn vay, thu n gc v li. + Tip xc tm hiu khch hng l mt khu quan trng trong qu trnh cho vay. Trong giai on ny nhn vin ngn hng cn thu thp c y thng tin; c c nhng thng tin y , chnh xc, trung thc c c

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

28

nhng nh gi y v tng th v khch hng lm c s cho vic quyt nh cho vay v xut hn mc cho vay i vi khch hng. + Thm nh v phn tch h s vay vn phi m bo phn tch chnh xc tnh kh thi ca phng n sn xut kinh doanh, ca cc d n u t ca doanh nghip cng nh kh nng sinh li ca d n v hiu qu kinh t m d n mang li Hn na, cn m bo nh gi ng tnh hnh hot ng sn xut kinh doanh, nng lc ti chnh v kh nng tr n ca doanh nghip . + Kim tra s dng vn vay: l bc gip ngn hng nm c din bin ca khon vn cung cp cho khch hng ngn hng c nhng iu chnh, can thip kp thi, sm ngn nga c ri ro c th xy ra. Vic la chn v p dng c hiu qu cc hnh thc kim tra s dng vn gip ngn hng thit lp c h thng phng nga hu hiu, trnh c tn tht cho ngn hng. + Thu hi n gc v li: l khu rt quan trng, cho bit hot ng cho vay ca ngn hng c thc s mang li li nhun cho ngn hng hay khng? S nhy bn ca ngn hng trong vic pht hin kp thi nhng biu hin bt li c th xy ra do doanh nghip mang li v a ra nhng bin php x l kp thi s lm gim ti thiu nhng khon n qu hn, hn ch n mc thp nht nhng tn tht cho ngn hng. - H thng thng tin tn dng H thng thng tin hu hiu, nm bt kp thi chnh xc lung thng tin v khch hng l iu kin xem xt v a ra quyt nh cho vay, phng c nhng ri ro c th xy ra trong hot ng cho vay ca ngn hng. i vi cc NHTM, vic xy dng hon chnh mt h thng thng tin tn dng vi nhiu knh, nhiu ngun cung cp, x l thng tin kp thi l mt trong nhng iu kin quyt nh s thnh cng trong cng tc kinh doanh v nng cao hiu qu cho vay ca NHTM.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

29

- Hiu qu cng tc huy ng vn Mt trong nhng chc nng quan trng ca ngn hng l chuyn tit kim thnh u t. Do , ngn hng c thc hin tt cng tc huy ng vn th mi m rng c hot ng cho vay. Nu ngn hng c mt chnh sch tn dng hp l, c chin lc khch hng tt, thu ht c nhiu khch hng vay vn c uy tn th s mang li cho ngn hng ngun thu nhp ng k. - Cng tc thanh tra, kim tra Cng tc ny phi c thc hin song song kt hp gia thanh tra kim tra ngn hng v kim tra, gim st doanh nghip. Vic thanh tra, kim tra phi c thc hin mt cch khch quan, trung thc c nh vy mi gip ngn hng trnh c nhng ri ro do yu t ch quan mang li. - Trnh ca cn b ngn hng Con ngi l yu t quyt nh s thnh cng hay tht bi trong hot ng sn xut kinh doanh ca bt c doanh nghip no, hot ng cho vay ca ngn hng cng khng nm ngoi s tc ng . Hiu qu cho vay cao hay thp ph thuc kh nhiu vo cng tc tuyn chn v o to i ng cn b ca mi NHTM. Mt NHTM vi i ng cn b nhn vin c trnh chuyn mn cao, phm cht o c tt th s thc hin cc nghip v ngn hng ni chung v nghip v cho vay ni ring mt cch h thng, chuyn nghip v t hiu qu cao hn. Cc nhn t thuc v doanh nghip c im chung ca cc DNVVN hin nay l nng lc ti chnh yu km, thiu ti sn th chp, phng n sn xut kinh doanh cha c tnh kh thi cao, thng tin k ton cha ng tin cy, trnh qun l ca ch doanh nghip yu km nn nhiu doanh nghip cha sc cnh tranh trn th trng. iu ny c th dn n vic sn xut kinh doanh khng hiu qu, nh hng n kh nng tr n cho ngn hng lm cho hot ng cho vay ca

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

30

ngn hng khng c hiu qu. Ngoi ra, do quy m vn nh, doanh nghip thiu ti sn th chp vay vn hoc c nhng khng iu kin. Cc DNVVN ch yu tn dng ngun lao ng ti a phng nn trnh chuyn mn, tay ngh ca lao ng thp, k c ch doanh nghip. Nn nhiu doanh nghip cha xy dng c cc phng n sn xut kinh doanh, cc d n u t c tnh kh thi cao thuyt phc cc ngn hng b vn u t lm cho hot ng cho vay DNVVN ca ngn hng km hiu qu. c bit trnh yu km ca doanh nghip trong d on cc vn kinh doanh, yu km trong qun l, ch nh la o cn b ngn hng, chy l l nguyn nhn gy ra ri ro tn dng, nh hng n hiu qu cho vay ca ngn hng. Rt nhiu khch hng sn sng mo him vi k vng thu c li nhun cao. t c mc ch ca mnh, h sn sng tm mi th on ng ph vi ngn hng nh cung cp thng tin sai, mua chuc Nhiu doanh nghip khng tnh ton k lng hoc khng c kh nng tnh ton k lng nhng bt trc c th xy ra, khng c kh nng thch ng v khc phc kh khn trong kinh doanh. Trong trng hp cn li nhiu doanh nghip kinh doanh c li song vn khng tr n cho ngn hng ng hn. H hy vng c th qut n hoc s dng vn vay cng lu cng tt. S dng vn l mt trong nhng nhn t c bn nh hng rt nhiu n hiu qu cho vay ca ngn hng. Doanh nghip s dng vn ca ngn hng khng ng i tng kinh doanh, khng ng vi phng n, mc ch xin vay, thm ch c mt s doanh nghip cn s dng vn vay ngn hn u t vo ti sn c nh hoc kinh doanh bt ng sn lm cho vn u t ca ngn hng ng trc ri ro ln, hiu qu cho vay ca ngn hng b gim st. Nh vy, DNNVV l i tng khch hng ln v y tim nng mang li cho cc ngn hng ngun thu nhp ng k. Hot ng cho vay ca NHTM c hiu qu hay khng khng nhng ph thuc vo kh nng, trnh

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

31

chuyn mn ca ngn hng m cn ph thuc nhiu vo bn thn cc doanh nghip. Doanh nghip c hot ng hiu qu, thc hin ng nguyn tc vay vn th cng vi hot ng cho vay ca ngn hng mi c hiu qu. iu th hin cht lng ca hot ng tn dng, cht lng tn dng c biu hin c th qua cc ch tiu c th tnh ton c nh: kt qu kinh doanh, d n, n qu hn v c trnh by c th ni dung ca chng tip theo. Chng 2 THC TRNG M RNG HOT NG CHO VAY I VI DOANH NGHIP VA V NH TI NGN HNG NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH QUNG BNH 2.1 Khi qut chung v NHNo&PTNT tnh Qung Bnh 2.1.1 Lch s hnh thnh v pht trin NHNo&PTNT tnh Qung Bnh NHNo&PTNT tnh Qung Bnh l chi nhnh thnh vin thuc NHNo&PTNT Vit Nam, c t cch php nhn theo php lut Vit Nam. T chc tin thn ca NHNo&PTNT tnh Qung Bnh ngy nay l Ngn hng Pht trin Nng thn tnh Bnh Tr Thin, thnh lp ngy 26/03/1988 theo Ngh nh s 53/HBT ca Ch tch Hi ng B trng (nay l Th tng Chnh ph). Sau khi c quyt nh tch tnh Bnh Tr Thin thnh ba tnh (Qung Bnh, Qung Tr, Tha Thin Hu ) ngy 01/01/1989, NHNo&PTNT tnh Qung Bnh c thnh lp. n ngy 14/11/1990 c ch th s 400/CT ca Ch tch Hi ng B trng (nay l Th tng Chnh ph) i tn thnh Ngn hng Nng nghip tnh Qung Bnh . Ngy 15/11/1996, c Th tng u quyn, Thng c Ngn hng Nh nc Vit Nam k quyt nh s 280/Q-NHNN i tn Ngn hng Nng nghip Qung Bnh thnh Ngn hng Nng nghip v Pht trin nng thn Qung Bnh, c tr s ti S 2 - M Sut - TP ng Hi * Tel: (052) 822647 - 827151 * Fax : (052) 822647 - 823117.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

32

T khi c thnh lp n trc ngy 01/10/1998, NHNo&PTNT tnh Qung Bnh c t chc v hot ng theo Php lnh Ngn hng, hp tc x tn dng v Cng ty ti chnh ban hnh ngy 23/05/1990 v iu l Ngn hng Nh Nc Vit Nam do Thng c Ngn hng Nh nc ban hnh theo quyt nh s 250/Q ngy 11/11/1992. T ngy 01/10/1998 n nay, NHNo&PTNT tnh Qung Bnh c t chc v hot ng theo Lut cc t chc tn dng do Quc hi nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam kho X ti k hp th 2 thng qua ngy 121/12/1997(Ch tch nc k quyt nh cng b ngy 26/12/1997 c hiu lc k t ngy 01/10/1998) v iu l t chc, hot ng do Thng c Ngn hng Nh nc ph chun ngy 22/11/1997. NHNo&PTNT tnh Qung Bnh l doanh nghip nh nc hng c bit c t chc v hot ng theo m hnh chi nhnh thuc Tng cng ty Nh nc do Hi ng qun tr lnh o v Tng gim c iu hnh. NHNo&PTNT tnh Qung Bnh l n v thnh vin hch ton ph thuc c con du ring v bng cn i ti khon ring; i din theo u quyn ca NHN0&PTNT Vit Nam, c quyn t ch kinh doanh theo phn cp v chu s rng buc v ngha v v quyn li i vi NHNo&PTNT Vit Nam. 2.1.2 Chc nng, nhim v v c cu t chc ca NHNo&PTNT Qung Bnh 2.1.2.1 Chc nng ca NHNo&PTNT Qung Bnh Trc tip thc hin kinh doanh tin t a nng, ch yu l huy ng ngun vn, cho vay ni, ngoi t v cc dch v ngn hng i vi khch hng trong v ngoi nc theo phn cp ca NHNo&PTNT Vit Nam. T chc kim tra, kim ton ni b theo u quyn ca Tng Gim c NHNo&PTNT Vit Nam. Thc hin cc nhim v khc do Tng Gim c NHNo Vit Nam giao.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

33

2.1.2.2 Nhim v ca NHNo&PTNT Qung Bnh Trc ht nhim v ca ngn hng l phi huy ng vn: - Khai thc v nhn tin gi tit kim, tin gi khng k hn, c k hn, tin gi thanh ton ca cc t chc c nhn trong v ngoi nc c bng ni t v ngoi t. - Pht hnh chng ch tin gi, tri phiu, k phiu ngn hng - Tip nhn vn u thc u t t Chnh ph, NHNN v cc t chc c nhn trong v ngoi nc. - Vay vn ca NHNN, cc t chc ti chnh, tn dng trong v ngoi nc. Cho vay: Cho vay ngn hn, trung hn v di hn bng ng Vit Nam v ngoi t i vi cc t chc kinh t, c nhn, h gia nh thuc mi thnh phn kinh t. Thanh ton: Thanh ton khng dng tin mt (chuyn khon) v thanh ton bng tin mt. Kinh doanh ngoi hi Kinh doanh dch v Cn i iu ho vn kinh doanh ni t i vi cc chi nhnh NHNo trc thuc trn a bn. Thc hin hch ton kinh doanh v phn phi thu nhp theo quy nh ca Nh nc v NHNo&PTNT Vit Nam. Thc hin u t di cc hnh thc nh: Hp vn ng ti tr, lin doanh, mua c phn v cc hnh thc u t khc vi cc doanh nghip, t chc kinh t khc khi c NHNo Vit Nam cho php. Qun l nh khch, nh ngh v o to tay ngh trn a bn (nu c Tng Gim c Ngn hng Nng nghip giao). 2.1.2.3 C cu t chc

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

34

S 2.1: C cu t chc ca NHNo&PTNT Qung Bnh

Gim c

Ph Gim c thng trc

Ph Gim c

Phng K ton Ngn qu

Phng Thanh ton quc t

Phng Hnh chnh

Phng in ton

Phng T chc Cn b

Phng K hoch

Phng Kim tra KTNB

Phng Tn dng, thm nh

Di NHNo Tnh cn c 10 NHNo loi III v 11 phng giao dch trc thuc

6 NHNo loi II ti 6 huyn

4 NHNo loi II ti TP ng Hi

11 phng giao dch

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

35

Hin nay NHNo Qung Bnh c 345 Cn b cng nhn vin. Tr s chnh ti Thnh ph ng Hi (NHNo Cp I). 6 NHNo loi III ti 6 huyn, 4 NHNo loi III trn a bn Thnh ph ng Hi trc thuc NHNo tnh. 11 NHNo lin x trc thuc NHNo huyn (phng giao dch). Tt c cc NHNo cp II v phng giao dch u nhn khon theo c ch 496A. Lnh o NHNo tnh: 1 Gim c, 2 ph Gim c gip vic Gim c, 8 phng nghip v tham mu: Phng T chc cn b, phng Tn dng, phng K hoch, phng K ton-Ngn qu, phng Thanh ton quc t, phng Kim tra kim ton n b, phng in ton, phng Hnh chnh. 2.1.3 Cc hot ng ch yu ca NHNo&PTNT tnh Qung Bnh 2.1.3.1 Hot ng huy ng vn i vi cc NHTM th vn l iu kin tin quyt duy tr v m rng hot ng sn xut kinh doanh. Ngun vn kinh doanh ca Ngn hng c th hnh thnh t nhiu ngun khc nhau nh: vn iu l, vn vay, vn huy ng, vn ti tr, li nhun li song c bn v quan trng nht vn l ngun vn huy ng, n cho thy kh nng tn ti v chc nng trung gian ti chnh ca ngn hng. Lm th no to ra mt chnh sch thu ht vn to tin cho qu trnh u t ngn hn, trung hn v di hn t c hiu qu cao lun l mc tiu c t ln hng u ca NHNo&PTNT Qung Bnh .

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

36

Bng 2.1: Tnh hnh huy ng vn ca NHNo Qung Bnh qua cc nm n v : Triu ng
So snh T T Ch tiu Nm 2005 663.224 86.743 361.808 32.192 102.114 52.669 27.431 267 Nm 2006 812.731 103.024 508.949 29.230 84.932 20.933 65.328 335 Nm 2007 1.189.328 219.344 721.928 27.500 112.200 24.956 83.000 400 2006/2005 Chnh lch 149.507 16.281 147.141 - 2.962 - 17.182 - 31.736 37.897 68 T l % 22,54 18,77 40,67 - 9,20 -16,83 - 60,26 138,150 25,47 2007/2006 Chnh lch 376.597 116.320 212.979 - 1.730 27.268 4.023 17.672 65 T l % 246,62 112,91 41,85 - 5,92 32,11 19,22 27,05 19,40

Tng ngun vn huy ng 1 Tin gi cc TCKT 2 Tin gi tit kim 3 Pht hnh k phiu, TP 4 Tin gi KBNN 5 Tin gi cc TCTD 6 Tin gi Ngoi t (quy VN) 7 Tin gi khc

(Ngun : Cc bo co tng kt hng nm ca phng k hoch - NHNo QB.)

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

37

Mc d trong iu kin cn gp nhiu kh khn, nn kinh t cn ngho nhng ngun vn huy ng ca NHNo Qung Bnh vn tng u qua cc nm. C th, nm 2007 t 1.189,328 t ng, tng 376,597 t ng so vi nm 2006, so vi k hoch trung ng giao t 100%. Nm 2006 t 812,731 t ng, tng 149,507 t ng so vi 2005. Xt v ngun vn huy ng: Qua bng 2.1, ta thy r ngun vn huy ng t tin gi ca cc TCKT v tin gi tit kim tng trng kh nhanh qua cc nm, c bit l tin gi tit kim. iu ny khng nh tm quan trng, tnh n nh ca ngun tit kim t dn c trong hot ng ca ngn hng hin ti cng nh trong cc nm tip theo. C th, Nm 2007 so vi 2006 tin gi ca cc TCKT tng 116,320 t ng (+ 112,91%), chim t trng 18,44% tng ngun vn huy ng; tin gi tit kim tng 212,979 t ng (+41,85%) chim t trng 60,7% tng ngun vn huy ng. Nm 2006 so vi 2005 tng 16,281 t ng (+18,77%) i vi tin gi ca cc TCKT, tng 147,141 t ng (+40,67%) i vi tin gi tit kim. Cng vi , tin gi ca KBNN cng tng ng k, c bit l trong nm 2007, chim t trng 9,43% tng ngun vn huy ng; iu ny c c l do tin gi tit kim ca KBNN l ngun huy ng c chi ph thp nn NHNo&PTNT Qung Bnh lun duy tr mc cao. Ngoi ra, cc ngun huy ng khc cng tng nhng khng ng k, chim t trng nh trong tng ngun vn huy ng. Hn na, im ng ch y l ngun vn huy ng t vic pht hnh k phiu, tri phiu li c xu hng gim qua cc nm. iu cho thy ngn hng cha c bit ch trng vo hnh thc huy ng ny. Xt v c cu loi tin: nt ni bt l huy ng ngoi t quy i u tng qua cc nm; nm 2007 t 83 t ng, tng 17,672 t ng (+27,05%) so vi nm 2006 v chim t trng 6,98% tng ngun vn huy ng; nm 2006 t 65,328 t ng, tng 37,897 t ng (+138,15%), chim t trng

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

38

8,04% tng ngun vn huy ng. Tuy cn chim t trng khim tn nhng cng ni ln n lc ng k ca NHNo&PTNT Qung Bnh. C c iu l do cc nm ngn hng c nhng chnh sch li sut p dng i vi vic huy ng ngoi t c ci thin, nng cao hn, hp dn hn v mang tnh cnh tranh. phn u t c kt qu nh trn th trong nhng nm qua NHNo Qung Bnh c nhng chnh sch, gii php c th: - Quan tm n mng li huy ng vn, ngoi h thng NHNo cc cp ph ti tn cc phng x cn c hng trm t nhm vay vn lm cng tc vn ng tit kim, c giao ch tiu cho tng n v, tng nhn vin cn b ngn hng. - Thc hin tt khu tip th, i mi phong cch giao dch. - Thc hin thu ht khch hng tin vay, lm tt cc khu dch v gp phn gin tip thu ht khch hng m ti khon. - a dng ho cc loi tin gi tit kim, m ra nhiu hnh thc tnh li ph hp vi nhu cu, th hiu ca cc tng lp dn c. - Nhn nh tnh hnh, xu th li sut ca tng thi k c nhng bin php huy ng kp thi, ch o theo tng a bn c cnh tranh hay khng iu hnh p dng linh hot li sut ph hp vi tng a bn. - Ch trng tp trung khai thc cc khch hng ln nh: H thng Bo him y t, BH x hi, cc n v thuc Tng cng ty, cc n v khc c bit l tin gi Kho bc Nh nc. 2.1.3.2 Hot ng tn dng L mt trung gian ti chnh vi ch trng "i vay cho vay". V vy, vn s dng vn c NHNo Qung Bnh lun ch trng, quan tm lm sao va p ng c yu cu ca khch hng nhng phi an ton vn m vn t c li nhun cao, chnh l sch lc quyt nh n s tn ti, pht trin ca NHNo Qung Bnh. nh gi ng vai tr ca hot ng tn dng

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

39

trong vic to ra doanh thu ti chnh, tng d n ca NHNo&PTNT tnh Qung Bnh tng u qua cc nm. NHNo&PTNT tnh Qung Bnh p ng nhu cu vay vn ca mi thnh phn kinh t v cc c nhn, h gia nh, t hp tc. Chi nhnh cng c bit ch trng cp tn dng cho c nhn, h gia nh ngho to iu kin cho nhng khch hnh ny c vn sn xut kinh doanh. Khch hng n giao dch vi ngn hng ngy cng ng cho thy uy tn cng nh kh nng cho vay ca ngn hng ti a phng l tng i cao. Bng 2.2: Tng doanh s cho vay, thu n, d n qua cc nm n v: Triu ng
So snh T T Ch tiu Nm 2005 Nm 2006 Nm 2007 2006/2005 Chnh lch 1.540.527 58.208 T l % 2007/2006 Chnh lch T l %

I Doanh s cho vay II Doanh s thu n III D n Trong : N xu

600.620 476.840

658.828 604.160

9,7 881.699 133,83 26,7 563.193 14,47 371.295 92,53 3.460 93,22 33,17 8,43

1.167.353 127.320 1.490.499 141.484 44.524 19.735

977.720 1.119.204 21.329 41.064

Ngun s liu: Cc bo co tng kt hng nm ca phng Tn dng Qua s liu bng 2.2 ta thy c doanh s cho vay, thu n v d n qua cc nm u tng vi t l kh cao v t 100% k hoch NHNo Vit Nam giao. c bit tng nhanh vi con s kh ln l nm 2007. Chng t vic tng trng tn dng ca NHNo Qung Bnh va thc hin c mc tiu kinh doanh l tch cc m rng tn dng nhm a d n bnh qun cn b tn dng t 3,2 t nm 2006 tin ti kp vi bnh qun ton ngnh (9 t/ngi) v n 31/12/2007 t 4,3 t/ngi, va thc hin c mc tiu ti chnh (v 97% doanh thu t tn dng) nhng cng gp phn tch cc phc v pht trin kinh t tnh nh, nht l th phn nng nghip - nng thn ti Qung Bnh.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

40

Ngoi ra, ta thy t l n xu vn tng u qua cc nm. Nm 2007 t 44,524 t ng, tng 3,460 t ng (+8,43%) so vi nm 2006, chim 2,99% tng d n. Nm 2006 t 41,064 t ng, tng 19,735 t ng (+92,53%) so vi nm 2005, chim t trng 3,67% tng d n. Xt v hnh thc th ch tiu ny tng l cha tt v cht lng tn dng, nhng y thc cht l do ch trng x l tnh hung ca NHNo Vit Nam nhm nng cao cht lng tn dng trc khi c phn ho, cn vic t l n xu chim 2,99% (nm 2007); 3,67% (nm 2006) so vi tng d n l hp l v NHNo Vit Nam a ra ch tiu ny l di 5% theo thng l th gii. 2.1.3.3 Hot ng kinh doanh ngoi t v Thanh ton quc t Cng tc thanh ton l mt trong nhng nhim v ct li ca cng tc k ton, l c s tng trng mt s mt hot ng ca n v nh: ngun vn, tng thu t hot ng thanh ton, cng c uy tn ca ngn hng trn a bn. Tuy chim t trng nh trong kt qu hot ng kinh doanh ca NHNo&PTNT tnh Qung Bnh nhng vic trin khai, m rng cc hot ng kinh doanh ngoi hi v thanh ton quc t i vi NHNo&PTNT Qung Bnh l mt bc tin v cht trong hot ng, gp phn nng cao v th ca ngn hng trn a bn; ng thi gp phn thc hin ttt nh hng hot ng ngn hng a nng, hin i, ph hp vi tin trnh hi nhp ca Vit Nam vo khu vc v th gii.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

41

Bng 2.3: Tnh hnh kinh doanh ngoi t v thanh ton quc t n v: Nghn USD
So snh TT Ch tiu Nm 2005 Nm 2006 Nm 2007 2006/2005 Chnh lch 3.021 5.664 1.262 4.022 2.344 - 2.528 T l % 56,33 2007/2006 Chn T l h lch % 783 9,34

Tng doanh s chi tr kiu hi

5.363 5.065 9.127 9.459 1.715

8.384

9.167

2 Doanh s mua ngoi t 3 Doanh s bn ngoi t 4 Tn dng ngoi t Huy ng vn ngoi t 5 (gm EUR quy USD) 6 Tng doanh s TTQT

10.729 13.023 10.389 13.356 13.481 13.037 4.059 341 7.092 109

111,83 2.294 21,38 13,83 42,52 2.967 28,56 - 444 - 3.30

136,68 3.033 74,72 - 88,11 - 232 - 68

2.869

( Ngun : Phng kinh doanh ngoi t - thanh ton quc t -NHNo QB) Qua bng 2.3 ta thy c Tng doanh s chi tr kiu hi tng tng i qua cc nm: nm 2007 t 9.167 ngn USD tng 9,34% so vi nm 2006, nm 2006 tng 56,33% so vi nm 2005. t c iu l ngn hng p dng chi tr qua dch v chuyn tin nhanh Western Union n tt c cc chi nhnh, thc hin mt cch c hiu qu nh p dng cng ngh hin i, nhanh chng, tin li. Ngoi ra doanh s mua - bn ngoi t cng tng ng k qua cc nm, mang li cho ngn hng ngun thu nhp tng i. Tn dng ngoai t: Nm 2006 t 13.481 ngn USD, tng 42,52% so vi nm 2005; nhng nm 2007 li gim 444 ngn USD (- 3,3%) so vi nm 2006, gim l do tr n theo k hoch. Ngoi ra, Tng doanh s thanh ton quc t li c xu hng gim. Nm 2007 t 109 ngn USD, gim 232 so doanh s nm 2006, gim 68,04% so nm 2006, hai nm lin tc st gim (nm 2006 gim so nm 2005 88,11%).

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

42

L do gim l, trn a ny loi khch hng ny khng nhiu (ch vi doanh nghip), thng gn vi quan h vay vn, khi h khng cn quan h tn dng ni t th quan h thanh ton b nh hng. 2.2 Thc trng m rng hot ng cho vay cc doanh nghip va v nh ti NHNo&PTNT tnh Qung Bnh 2.2.1 Quy trnh cho vay i vi DNVVN ti NHNo&PTNT Qung Bnh Quy trnh cho vay c bt u t khi cn b tn dng (CBTD) tip nhn h s khch hng v kt thc khi k ton vin tt ton - thanh l hp ng tn dng, c tin hnh theo 3 bc: Bc 1: Thm nh trc khi cho vay. - Tip nhn v hng dn khch hng v iu kin tn dng v h s khch hng. - Kim tra h s v mc ch vay vn. - iu tra, thu thp thng tin khch hng; bao gm: phn tch, nh gi kh nng ti chnh, tnh hnh kh nng quan h vi khch hng - D kin li ch ca ngn hng nu khon vay c ph duyt. - Phn tch, thm nh phng n sn xut kinh doanh/d n u t. - Kim tra, thm nh cc d n m bo tin vay. - CBTD lp bo co thm nh, ghi kin ca mnh ngh khng cho vay hoc cho vay. Nu khng cho vay th nu r l do; nu ng cho vay th ghi s tin cho vay, thi hn cho vay, li sut cho vay trnh lnh o phng tn dng. - Nhn c h s vay vn t CBTD, trng hoc ph phng tn dng tin hnh kim tra li th tc, h s vay, ti sn m bo tin vay nu khng c g sai st th ghi kin trnh Gim c hoc Ph gim c c u quyn ph duyt. Trong trng hp khon vay vt quyn phn quyt ca Ph gim c , Gim c th lp h s trnh ngn hng cp trn ph duyt. Bc 2: Kim tra, gim st trong khi cho vay. Trong khi cho vay quy trnh thc hin nh sau:

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

43

- Ngn hng v khch hng cng lp v tho thun k hp ng tn dng v hp ng m bo tin vay. - Ngn hng tin hnh gii ngn cho khch hng thng qua th tc "giy nhn n" km bng k chi ph vt t hng ho hoc hp ng, ho n mua hng ca khch hng - B phn k ton lu gi h s vay vn, h s m bo tin vay theo di k hn thu n, thu li tin vay. Bc 3: Thu n, thu li tin vay. - n k hn tr n, k ton vin phn hnh tin vay trch ti khon tin gi khch hng thu n v li, hoc x l n nu khch hng khng tr. 2.2.2 Phn tch tnh hnh hot ng cho vay DNVVN ti NHNo&PTNT tnh Qung Bnh 2.2.2.1 Tnh hnh cho vay, thu n, d n i vi cc DNVVN ti NHNo&PTNT Qung Bnh T vic nhn thy tim nng to ln ca loi hnh doanh nghip ny, NHNo Qung Bnh ch trng lun m rng v tng cng tn dng cho tt c cc thnh phn kinh t c nhu cu v vn, nhng c bit ch trng tp trung cho cc DNVVN. T ch trng ng n, nm 2007 tnh hnh cho vay, thu n, d n i vi cc thnh phn DNVVN c th hin:

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

44

Bng 2.4: Hot ng cho vay i vi DNVVN n v: Triu ng


So snh T T Ch tiu Nm 2005 Nm 2006 Nm 2007 2006/2005 Chnh lch 2007/2006 T l % 53,97 -87,19 137,8 52,4 37,4 -6,19 59,06 34,4 33,19 -10,27 T l Chnh lch % 13,4 539.991

I Doanh s cho vay 1 DN Nh nc 2 DNVVN 3 C nhn, h gia nh

880.082 1.000.536 47.471 137.798 694.813 712.195 44.527 97.366 570.302 90.637 163.921

1540527 120.454 11.604 389.816

43.166 90,93 -79.033 26.123 18,96 225.897 51.165 7,36 391.332

745.978 1.137.310

II Doanh s thu n 1 DN Nh nc 2 DNVVN 3 C nhn, h gia nh

849.328 1.167.353 137.133 19,25 318.025 37.765 157.670 653.893 35.425 250.796 880.732 -6.762 -15,2 - 2.340 93.126

60.304 61,94

83.591 14,66 226.839

II D n (Tnh n I 31/12) 1 DN Nh nc 2 DNVVN - DN t nhn - Cng ty TNHH - Cng ty c phn - Hp tc x 3 C nhn, h gia nh

977.720 1.119.204 1.490.499 141.484 14,47 371.295 198.293 114.215 25.405 83.602 4.528 680 665.212 242.684 120.464 21.138 97.921 1.005 400 217.756 260.884 38.756 212.178 8.150 1.800 44.391 6.249 -4.267 22,4 -24.928

5,47 140.420 116,57 -16,8 17.618 83,35

14.319 17,13 114.257 116,68 -3.523 -77,8 7.145 710,95 1.400 350 33,8

-280 -41,18

756.056 1.011.859

90.844 13,66 255.803

(Ngun : Cc bo co tng kt hng nm ca phng Tn dng - NHNo QB)

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

45

a. Doanh s cho vay v thu n i vi DNVVN Doanh s cho vay Thc t cho thy, ti NHNo Qung Bnh cc DNVVN c quan h tn dng u thuc thnh phn kinh t ngoi quc doanh. Doanh s cho vay cc DNVVN tng u qua cc nm; Nm 2007 t 389,816 t ng, tng 225,895 t (+137,8%) so vi nm 2006, chim t trng 25,3% trong tng doanh s cho vay; Nm 2006 t 163,921 t ng, tng 26,123 t (+18,96%) so vi nm 2005, chim t trng 16,38% trong tng doanh s cho vay. Nh vy, doanh s cho vay cc DNVVN chim t trng ln trong hot ng u t i vi cc thnh phn kinh t trn a bn, ch ng sau cho vay h sn xut, nm 2007 l 1.137,310 t chim t trng 73,8% tng doanh s cho vay, nm 2006 t 745,978 t chim t trng 74,56%. ng ch l nm 2007, s DNVVN c quan h tn dng vi NHNo Qung Bnh l 252 DNVVN, chim 24,69% trong tng s doanh nghip ton tnh, thu ht thm 50 DN mi quan h tn dng, tng 30,66% so vi nm 2006, chim 22,9% tng th phn ca cc NHTM v Qu tn dng trn a bn. Doanh s thu n NHNo Qung Bnh cng thc hin tt cng tc thu hi n y nhanh vng quay vn tn dng. Doanh s thu n qua cc nm i vi DNVVN c bc nhy vt v n c nh hng rt ln n ngun vn, li nhun kinh doanh ca NHNo Qung Bnh. Trong 3 nm qua tnh hnh thu n ca ngn hng i vi cc DNVVN m bo tng xng vi tc tng trng ca hot ng cho vay v d n, th hin ch: doanh s thu n nm 2006 t 157,670 t tng 60,304 t (+61,94%) so vi nm 2005; Nm 2007 t 250,796 t tng 93,126 t (+59,06%) so vi nm 2006. Qua chng t vic thu n DNVVN ti chnh Qung Bnh tng i tt, tng xng vi vic cho

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

46

vay v d n. Nm 2007, NHNo khng ch tp trung thu cc khon n trong nm m cn thu nhng khon n qu hn, n cn tn ng trong nhng nm trc. Loi hnh DNVVN trong nhng nm gn y c sc thu ht ln i vi NHNo Qung Bnh, nhng t trng cho vay ch chim 25,3%, thu n chim 21,48% trong tng doanh s cho vay v thu n. T trng khim tn ny cng cn phi xem xt li nhng hn ch xut pht t c hai pha: DNVVN v NHNo Qung Bnh. - i vi DNVVN + Trnh k nng qun l, trnh tay ngh cng nhn cn hn ch; cng ngh thng yu km, lc hu, chm i mi. + Th trng tiu th sn phm nh b, nng lc cnh tranh ca DNVVN cn qu yu, kh nng tip cn v x l thng tin trn th trng hn ch. + Thiu vn trong khi ti sn th chp l kh khn ln nht i vi cc DNVVN. + Thiu t lm mt bng sn xut kinh doanh. + Thiu phng n sn xut kinh doanh c tnh kh thi. - i vi NHNo Qung Bnh Ngn hng cn qu thn trng i vi khch hng vay vn, c bit l DNVVN. Trong tim thc cn b NHNo cho rng cho vay DN quc doanh v h sn xut l an ton hn cc DNVVN ngoi quc doanh. ng thi tm l ca CBTD l c s phn bit cho vay gia doanh nghip ln v DNVVN cng nh cc chnh sch tn dng: chnh sch li sut, chnh sch u i khch hng, chnh sch cnh tranh Chnh t nhng hn ch t hai pha m ngn hng cha c nhng gii php ph hp v khng linh hot vn dng cc chnh sch, c ch to cho cc DNVVN c c hi trong qu trnh vay vn p ng kp thi sn xut,

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

47

kinh doanh. iu nh hng khng t n kt qu cho vay, thu n i vi cc DNVVN trn a bn ton tnh. c th phn v kt qu cho vay, thu n tt hn i hi s chuyn mnh i mi trong iu kin cnh tranh gay gt ca NHNo Qung Bnh p ng y nhu cu vn cho DNVVN. b. D n cho vay i vi DNVVN D n cho vay DNVVN ca NHNo Qung Bnh c chiu hng pht trin tng i mnh. Trong nhng nm gn y, NHNo Qung Bnh ch trng n thnh phn kinh t DNVVN nn tc tng trng d n kh cao; Nm 2006 d n t 120,464 t, tng 6,249 t (+5,47%), chim t trng 10,76% tng d n; c bit nm 2007 d n t 260,884 t ng, chim t trng 17,3% tng d n, tng 140,428 t (+116,5%) so vi nm 2006. Nm 2007 d n cho vay DN quc doanh t 217,756 t (ch d n cho vay ng ti tr Cng ty xi mng Sng Gianh) gim 24,9 t (-10,6%) so nm 2006, chim t trng 14,6% tng d n. Nh vy, d n cho vay i vi cc DNVVN khng ch tng v s lng m cn tng c v t trng so vi tng d n cho vay ca ton chi nhnh. y l du hiu bc u kh kh quan, chng t s ng n ca lnh o NHNo Qung Bnh trong thc hin nh hng ca NHNo Vit Nam: Xy dng chin lc ngn hng v lu di cng nh hin ti l tp trung u t cc d n hiu qu, chuyn mnh sang cho vay h sn xut v DNVVN. Tnh hnh d n theo loi hnh doanh nghip n nm 2007 c 252 DNVVN c quan h tn dng vi NHNo Qung Bnh, bao gm: 68 DN t nhn, 169 Cng ty TNHH, 10 Cng ty c phn, 5 Hp tc x. Xt v c cu d n cc loi hnh doanh nghip trong khu vc kinh t DNVVN thy do c im hot ng sn xut kinh doanh ca tng loi hnh doanh nghip m tnh hnh quan h tn dng i vi NHNo Qung Bnh c s khc nhau qua bng s liu sau:

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

48

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

49

Bng 2.5: Tnh hnh d n theo loi hnh doanh nghip n v: Triu ng
Nm 2005 S KH D n DNVVN 1 - DN t nhn 2 - Cng ty TNHH 3 - Cng ty c phn 4 - Hp tc x 137 43 87 4 3 D n 114.215 25.405 83.602 4.528 680 Nm 2006 S KH D n 179 50 120 60 3 120.464 21.138 97.921 1.005 400 Nm 2007 S KH 252 70 169 10 3 D n 260.884 38.756 212.178 8.150 1.800 So snh d n qua cc nm 2006/2005 (+) (-) 6.249 -4.267 14.319 -3.523 -280 T l % 5,47 -16,8 17,13 -77,8 -41,18 2007/2006 (+) (-) 140.420 17.618 114.257 7.145 1.400 T l % 116,57 83,35 116,68 710,95 350

TT

Ch tiu

(Ngun : Cc bo co tng kt hng nm ca phng Tn dng - NHNo Qb)

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

50

S liu bng 2.5 cho thy hot ng tn dng ca DNVVN i vi cc loi hnh doanh nghip trong khu vc kinh t DNVVN lun c chiu hng i ln. Nhng vic cho vay ca mt s loi hnh doanh nghip cha cao v do mt s kh khn c v pha ngn hng v chnh bn thn cc doanh nghip . nh gi chnh xc thc lc ca tng loi hnh doanh nghip trn a bn tnh Qung Bnh, tm ra nguyn nhn gy ra hn ch hot ng cho vay, n gim ch yu thnh phn kinh t no, ta hy xt v kha cnh mc nh hng hot ng sn xut kinh doanh trn a bn t tm ra bin php ti u m rng cho vay i vi loi hnh doanh nghip ny ti NHNo Qung Bnh. - i vi Doanh nghip t nhn: Hnh thc ca loi hnh kinh t ny thc cht l mt ng ch Doanh nghip, h t b vn SXKD, nn trong khu qun l tng i cht ch, c khoa hc. Ti sn th chp l ca ch DNVVN, khi n hn n thng c DNVVN quan tm, nn thanh ton kh sng phng. Ti a bn Qung Bnh, cc DN t nhn hu ht ng k kinh doanh sn xut hng ho vt cht hoc kinh doanh hng ho tng hp, khch sn nh ngh Nm 2006 d n t 21,138 t, gim 4,267 t (-16,8%) so vi nm 2005; nhng c bit n nm 2007 d n t 38,756 t tng 17,618 t (+83,35%) so vi nm 2006, mc tng ln ph hp xu th pht trin ca loi hnh doanh nghip ny, to lp c th phn u t tt cho tng lai. - i vi Cng ty TNHH + Loi hnh doanh nghip ny thnh lp nhiu, tng dn qua cc nm. n cui nm 2007 NHNo Qung Bnh cho vay 169 DN, d n 212,178 t, tng 114,257 t (+116,68%) so vi nm 2006, nhng ch yu l doanh nghip hot ng trong lnh vc xy dng c bn, cc lnh vc khc rt t do kh nng cnh tranh v hiu qu hot ng thp. Nn qu trnh thm nh, xem xt, quyt nh cho vay phi thn trng. + Vic thc thi Lut doanh nghip cha nghim, 100% DNVVN cha thc

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

51

hin quyn s hu , s dng ti sn khi gp vn bng ti sn vo doanh nghip. Do vy, hu ht cc DN vn ch s hu thc t rt thp so vi trn s sch. + Trnh qun l, qun tr kinh doanh thp, cng tc t chc hch ton k ton cha chp hnh nghim chnh. Nhiu DN khng c s sch k ton m ch dng mc l "S n" hoc c nhng ghi chp khng mch lc, trnh ca ngi lm cng tc k ton cn thp, lp cc d n, phng n sn xut kinh doanh cn lng tng R rng th trng cho vay loi hnh doanh nghip ny rt ln nhng do mt s kh khn nu trn nn NHNo cha thc s thu ht c nhiu khch hng. Tuy vy, NHNo Qung Bnh xc nh loi hnh Cng ty TNHH vn l i tng khch hng tim nng, do vy c nhiu gii php y mnh tip cn, u t cho vay i vi loi hnh ny. Cng vi nhiu chnh sch khuyn khch pht trin ca Nh nc, UBNN tnh c nhiu DNVVN thc s lm n c hiu qu, ng gp mt phn khng nh vo s pht trin kinh t ca tnh nh. Chnh v vy to ra mi trng u t thun li v NHNo cng c cho vay tn chp mt s doanh nghip. - Cng ty c phn i vi Cng ty c phn do Nh nc c t l gp vn n 51%, hu ht Nh nc u nm phn iu hnh, mt s cng ty mi c phn ho ang cn trong qu trnh sp xp li, hot ng sn xut kinh doanh vn theo np c li thiu ti sn m bo tin vay vay vn ngn hng nn sn xut kinh doanh cha c bc t ph trong nn kinh t ca tnh. y l iu phn nh mt thc t l s Cng ty c phn trn a bn vn ang trong tnh trng kh khn, quy m sn xut nh, vn t c thp, trang thit b cng ngh lc hu, qun l km dn n s cnh tranh km. Tuy nhin, nm 2007 c s thay i v con s d n. C th, nm 2006 d n t 1,005 t, gim 3,523 t (-77,8%) so vi nm 2005; nhng n

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

52

nm 2007 d n t 8,150 t ng, tng 7,145 t so vi nm 2006, nhng con s ny khng ng k, ch chim t trng 3,12% tng n cho vay DNVVN. - i vi HTX n cui nm 2007 c 3 HTX quan h tn dng vi NHNo Qung Bnh, tuy s lng khng tng nhng d n t 1,8 t ng, tng 1,4 t so vi nm 2006. D n cho vay HTX rt nh, c xu hng gim, t trng ch chim 0,69% trong tng d n DNVVN. Nguyn nhn ch yu l hu ht cc HTX sau chuyn i cha c phng thc hot ng ph hp, hiu qu. Cc HTX nng nghip chim trn 60% tng s HTX ton tnh, nhng ch thc hin mt s khu dch v nh ch yu dng vn t c nn b thu hp vai tr, chc nng hot ng sn xut kinh doanh t khi Nh nc giao quyn s dng t lu di v quyn t ch sn xut kinh doanh cho cc h nng dn. M hnh HTX kiu mi theo Luth HTX trong giai on th nghim cha pht huy c vai tr mi ca mnh, do khng p ng c i hi ca iu kin vay vn. Hn na, trnh cn b qun l cn hn ch, nhiu khi khng xc nh c phng n sn xut kinh doanh c hiu qu. Khi c nhu cu vay vn th cn mt s vng mc v th tc m bo tin vay. Tnh hnh cho vay DNVVN theo thi hn cho vay

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

53

Bng 2.6: D n cho vay ngn hn, trung v di hn DNVVN qua cc nm n v: Triu ng
D n phn theo thi gian cho vay nm 2005 Trong T T Ch tiu D n ngn hn 1 DN Nh nc 198.293 2 DNVVN 3 C th, h Tng cng 114.485 19.383 89.039 D n trung & di hn D n phn theo thi gian cho vay nm 2006 Trong D n trung & di hn D n phn theo thi gian cho vay nm 2007 Trong D n trung & di hn D n ngn hn 1.850 237.324 T l trung di hn/ Tng d n (%) 99,1 9,9 41,5 44,2

Tng d n

Tng d n T l trung di hn/ D n Tng d n (%) 90,22 21,99 50,55 55,27 242.684 120.464 756.056

D n ngn hn

D n 229.624 22.200 376.530 628.354

Tng d n T l trung di hn/ Tng d n (%) 20,52 1,98 33,64 56,14 217.756 260.884

D n

178.910 25.176

13.060 98.264 379.526

215.906 23.560

665.212 328.900 336.312 977.720 437.322 540.398

1.011.859 591.815 420.045 1.490.499 830.989 659.511

1.119.204 490.850

( Ngun : Cc bo co tng kt hng nm ca phng Tn dng - NHNo QB)

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

54

Do c im ca DNVVN ni chung v ca tnh Qung Bnh ni ring l kinh doanh hng ho, dch v ch yu, vng quay lun chuyn vn nhanh nn a s nhu cu xin vay ca DNVVN ch yu l ngn hn. Do , vn ngn hn gp phn trong vic b sung phn vn lu ng cn thiu trong qu trnh sn xut kinh doanh ca cc doanh nghip nhm nng cao hiu qu s dng vn. Bn cnh , cc doanh nghip vn ch trng n nhu cu u t vn c nh i mi trang thit b, cng ngh, dy chuyn sn xut nhm nng cao cht lng sn phm, tiu th hng ho nhanh, nng cao kh nng cnh tranh trn th trng trong xu th hi nhp hin nay. Qua bng 2.6 cho thy c cu cho vay ca NHNo Qung Bnh i vi DNVVN c bin ng thay i, c th: Qua cc nm nhu cu vay vn ngn hn ca cc DNVVN ln hn vay trung di hn, t 4,4, ln (98,264 t/22,200 t) nm 2006 v tng ln 10 ln (237,324 t/23,560 t) nm 2007, chim t trng t 9,1% - 15,92% tng d n. Hu ht cc doanh nghip ch yu tp trung vay vn lu ng phc v sn xut kinh doanh m t ch trng vo u t i mi trang thit b, cng ngh nng cao nng lc sn xut kinh doanh m rng quy m hot ng Nh vy, kh nng m rng pht trin ca cc doanh nghip cn hn ch, iu ny gy khng t kh khn cho cc DNVVN trong tin trnh hi nhp ang din ra ngy mt mnh m nh hin nay. Trong nm 2005 d n cho vay trung, di hn ca DNVVN t 25,176 t chim t trng 2,58% tng d n; Nm 2006 t 22,2 t chim t trng 1,98% tng d n; n cui nm 2007 ln ti 23,56 t chim t trng 1,56% tng d n. Qua , cho thy d n cho vay trung di hn st gim qua cc nm, chng t DNVVN vn cha ch trng vic m rng quy m, u t mi vo trang thit b cng ngh. Vic m rng u t trung di hn, m rng quy m DN th hin tnh n nh ca DNVVN ngn hng c c s u t lu di. V phng din ny, vic u t trung v di hn c th dn n ri ro v li sut khi li sut th trng c bin ng, nhng cng xem li kh nng p

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

55

ng vn trung v di hn ca NHNo Qung Bnh cng nh yu t li sut ca vn trung v di hn thng cao hn vn ngn hn nn cc DNVVN thng n o khng dm vay. Qua nghin cu cho thy, nhu cu u t mua sm trang thit b, i mi dy chuyn cng ngh, xy dng c bn ca cc DNVVN rt ln, nhng cc DN thng i hi li sut thp nn c nhu cu vay vn ngn hn, vic lm ny khng ph hp vi c ch th trng dn n DN khng cn i c ngun vn, thng xuyn phi p i vn ny qua vn khc hoc vay nng hoc bn sm sn phm tr n vay ngn hng. Bn cnh , do ngun vn trung v di hn cn hn hp ca ngn hng m CBTD t chi cho vay hoc v li ch ca DNVVN (li sut thp) m ng cho vay ngn hn dn n mt s trng hp ngn hng b ng trong thu n v i tng trung hn m s dng ngun vn ngn hn cho vay. 2.2.2.2 Tnh hnh n xu v ri ro tn dng trong cho vay DNVVN Hot ng tn dng l nghip v sinh li ch yu ca cc NHTM, cng nh cc lnh vc kinh doanh khc li nhun bao gi cng gn lin vi ri ro v ri ro tn dng lun l vn ln ca mi ngn hng. Vi ngun vn huy ng c, s dng sao cho c hiu qu nht l cng vic ht sc kh khn i vi lnh o NHNo Qung Bnh. Nu ngun vn huy ng ln m d n nh th ngn hng s b ng vn, hoc c nhng khon n khng thu hi c phi chuyn sang n qu hn dn n t l n xu cao. iu hn ch kh nng sinh li v c th dn ti thua l trong kinh doanh v ngun vn ngn hng c c khng phi l t c m i vay t nhiu ngun khc nhau, phi tr li v th s lng v cht lng ca cc khon vay ng vai tr ht sc quan trng i vi ngn hng. nh gi cht lng cho vay ca NHNo Qung Bnh ta c th s dng ch tiu: T l n xu = Tng s n xu/Tng d n N xu l biu hin khng lnh mnh ca qu trnh hot ng ca cc NHTM, th hin s ri ro m khch hng gy ra i vi ngn hng. Cc khon n xu mt mt ko di thi hn ca cc khon tn dng, mt khc c kh nng dn n vic mt vn, mt kh nng thanh ton v dn n sp ca NHTM.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

56

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

57

Bng 2.7: N xu ca DNVVN so vi cc thnh phn kinh t n v: Triu ng TT Ch tiu Tng d n DN Nh nc DNVVN H gia nh, c th Trong n xu DN Nh nc DNVVN H gia nh, c th Nm 2005 T l n xu/ Tng s Tng d n (%) 977.720 198.293 114.215 665.212 21.328 2,18 12.237 1,25 4.100 0,42 4.991 0,51 Nm 2006 T l n xu/ Tng s Tng d n (%) 1.119.204 242.684 120.464 756.056 41.064 3,67 1.417 0,13 5.915 0,53 33.732 3,01 Nm 2007 T l n Tng s xu/ Tng d n (%) 1.490.499 217.756 260.884 1.011.859 44.525 2,98 2.360 42.165 0,9 4,16

1 2 3 1 2 4

( Ngun : Cc bo co tng kt hng nm ca phng tn dng - NHNo QB)

Bng 2.8: Phn loi n xu theo nhm n v: Triu ng Nguyn Th Hi TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

58

T T 1 2 3

Ch tiu DN Nh nc DNVVN H gia nh, c th

Nm 2005 Nhm Nhm Nhm 3 2.600 2.734 4 1.500 1.201 5 12.237 0 1.056

Nm 2006 Nhm 3 630 14.939 Nhm 4 1.250 6.878 Nhm 5 1.417 4.035 11.915 Nhm 3 2.360 8.260

Nm 2007 Nhm 4 7.045 Nhm 5 26.860

( Ngun : Cc bo co tng kt hng nm ca phng tn dng - NHNo QB)

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

59

Qua bng 2.7 v 2.8 trn ta thy n xu chung ca cc thnh phn kinh t khng n nh qua cc nm. Nm 2006 t l n xu/tng d n t 3,67% tng 1,5% so vi nm 2005, nhng n nm 2007 t l ny ch t 2,99% gim 0,68% so vi nm 2006.Trong khi n xu ca DNVVN nm 2006 l 5,915 t ng chim t l 4,9% (5,915 t/114,215 t) tng 1,4% so vi nm 2006 (nm 2006 t 4,9%), nhng c bit n nm 2007 n xu ca DNVVN l 2,360 t ng chim t l ch c 0,9% (2,360 t/260,884 t). Chng t, nm 2007 NHNo Qung Bnh m rng cho vay DNVVN , c bit mnh dn cho vay khng c ti sn m bo, nhng cht lng tn dng rt tt th hin t l n xu so vi d n ch chim 0,9%. Hn na, n xu trong cc nm qua ch yu tp trung cho vay h sn xut, l do trong nhng nm qua Qung Bnh chu tn tht kh nng n t nhiu cn bo tc ng n sn xut kinh doanh; bn cnh h sn xut cn chu tn tht t nhng dch bnh nh hng n nng nghip nh: dch l mm long mng, dch cm gia cm gy nh hng n vic tr n ca ngi dn, h sn xut. Nh vy, nm 2007 NHNo Qung Bnh ch trng tng trng mnh cho vay DNVVN, c bit mnh dn cho vay khng c ti sn th chp l ng n. Kt qu trn ca ngn hng l du hiu kh quan NHNo cng tin tng vo khu vc kinh t DNVVN c gii php tch cc hn trong vic h tr tho ng cho loi hnh doanh nghip ny pht trin. 2.3 nh gi thc trng hot ng cho vay cc doanh nghip va v nh ti NHNo&PTNT Qung Bnh 2.3.1 Nhng kt qu t c Trong thi gian qua NHNo Qung Bnh thc hin ch trng bm st cc DNVVN, xem xt u t vn hp l gip cc doanh nghip c iu kin n nh sn xut kinh doanh, song vn m bo c an ton ca vn

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

60

u t. Hot ng tn dng ca NHNo Qung Bnh i vi DNVVN trong nhng nm va qua t c nhng kt qu ng k: - Cc khon cho vay u dc thm nh k cng, kim tra cht ch trc, trong v sau khi cho vay m bo vic s dng vn ng mc ch, ng i tng v an ton cho ngn hng. T l sai st thp c th chp nhn c. - p ng kp thi vn ngn hn cng nh c gng p ng mt cch tt nht ngun vn trung di hn gip cc doanh nghip n nh v pht trin, tm c ch ng trn th trng. Trong nhng nm qua tn dng NHNo Qung Bnh thc s tr thnh n by quan trng tc ng tch cc n qu trnh chuyn dch c cu u t theo chnh sch pht trin kinh t hng ho nhiu thnh phn. - Cht lng tn dng tng i tt, t l n xu ca DNVVN trong tng d n khng nhiu (0,9% nm 2007), vn tn dng m bo cho nhu cu chi ph sn xut kinh doanh v mt phn mua sm my mc thit b ca cc doanh nghip. Gip cho cc doanh nghip cng nh NHNo Qung Bnh mang li hiu qu cao. - DNVVN quan h tn dng vi NHNo ngy cng a dng v phong ph. NHNo Qung Bnh quan tm, ch nhiu hn vic u t vn tn dng trong khu vc kinh t ngoi quc doanh, tip tc gi vng v pht trin cc khch hng truyn thng. - Trong nn kinh t th trng vi s cnh tranh gay gt gia cc NHTM, vic tm kim v hnh thnh quan h tn dng mt cch thc s hiu qu gia NHNo Qung Bnh vi cc DNVVN l vn lun c ch trng ti. Nhng nm qua, s lng DNVVN c quan h tn dng vi NHNo Qung Bnh tng ln, cn s doanh nghip c l nhng khch hng quen thuc, c quan h tn dng lu di, c uy tn trong vic tr n gc v li ng hn v lun

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

61

tin tng vo chnh sch tn dng ca ngn hng; ngn hng thng xuyn nh gi, xp loi doanh nghip. Trong thi gian ti NHNo Qung Bnh v cc DNVVN cn c gng n lc y mnh v pht trin quan h tt p ny. y thc s l kt qu ln m ngn hng t c trong thi gian qua. 2.3.2 Hn ch v nguyn nhn 2.3.2.1 Hn ch Trong nhng nm va qua, bn cnh cc kt qu t c th khng th khng tn ti nhng hn ch gy nh hng n hot ng cho vay ca ngn hng. C th: - Kt qu cho vay DNVVN cha c m rng, thng thng bt c c nhn hay doanh nghip no c yu cu vay vn ca ngn hng u phi c ti sn th chp hay phi c bo lnh bi bn th ba. Ti hi ngh khch hng do NHNo Qung Bnh t chc nhn dp n xun Mu t nm 2008 th c 70% DNVVN c hi cho rng yu cu ti sn th chp l kh khn ln nht ca h. - Sn phm cho vay t, cha ph hp vi nhu cu vn DNVVN, chnh v vy m nhiu DNVVN vn phi tm kim vn th trng vay nng li, "vay nng" - Phng thc cho vay cn ngho nn, cha ph hp vi c im v iu kin ca a s DNVVN (p dng ch yu l phng thc cho vay tng ln, mt s nh cho vay theo hn mc tn dng, cc phng thc khc cha c p dng). - Trong nhng nm va qua, cc th tc vay vn ti NHNo Qung Bnh c ci thin nhiu, tng i thun li cho khch hng. Tuy nhin, phn ln cc DNVVN khng c ti sn th chp th phi p dng cc hnh thc bo lnh khc. c bit l khi p dng cc hnh thc cm c ti sn vay vn NHNo, vic ng k giao dch bo m phi thc hin ti cc trung tm

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

62

H Ni, Nng, TP H Ch Minh do vy mc u t vn ca NHNo cho cc doanh nghip cn hn ch, thiu kp thi hoc khng p ng nhu cu m rng sn xut kinh doanh. - Qu trnh tip cn m rng v tng trng tn dng i vi DNVVN cha cao. - NHNo Qung Bnh cha thc s thc hin cc dch v t vn cho khch hng. C s vt cht, cng ngh NHNo cha p ng cung cp cc dch v tin ch cho khch hng. - i ng cn b c nng lc thm nh nhng d n ln cn thiu, cha c coi trng ng mc; cha tnh ton chnh xc kh nng sinh li, a ra c nhng nhn nh, nh gi ca tng d n trc khi ra quyt nh cho vay, dn n vn u t cho nhng d n khng c kh quan. Vic phn tch ti chnh, phn loi khch hng, nm vng h s kinh t a bn c chin lc tip cn i x ph hp cha c quan tm ng mc. - Hin nay, cc knh tr gip NHNo trong vic cung cp thng tin, thm nh cng nh vic theo di s dng vn ca doanh nghip sau khi vay hu nh khng c. Cc thng tin do doanh nghip cung cp thiu tin cy, nhiu khon vay ch yu da vo ti sn m bo. 2.3.2.2 Nguyn nhn hn ch - Nguyn nhn t pha khch hng + DNVVN trn a bn tnh Qung Bnh trong nhng nm qua tng mnh v s lng nhng quy m hot ng cn nh b, vn t, kh nng cnh tranh v hiu qu hot ng thp. + DNVVN thnh lp nhiu nhng ch yu l doanh nghip hot ng trong lnh vc xy dng c bn, cc lnh vc khc rt t do kh nng cnh tranh v hiu qu hot ng thp, tc ng n qu trnh thm nh, xem xt quyt nh cho vay ca NHNo Qung Bnh.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

63

+ Vic thc thi Lut doanh nghip cha nghim. Hu ht DNVVN ngoi quc doanh cha thc hin chuyn quyn s hu, s dng ti sn khi gp vn bng ti sn vo doanh nghip. Do vy, hu ht cc doanh nghip khng c ti sn. + Trnh qun l, qun tr kinh doanh thp, cng tc t chc hch ton k ton cha chp hnh nghim chnh. Nhiu DNVVN khng c s sch k ton m ch dng mc l "s n" hoc c nhng ghi chp ln xn, trnh ca ngi lm cng tc k ton cc doanh nghip cn thp; ngoi ra vic lp cc d n, phng n sn xut kinh doanh cn lng tng, t kh thi v thiu tnh thuyt phc NHNo u t cho vay thc hin d n. + Cc DNVVN t nhn, Cng ty TNHH khi ng k kinh doanh mt ng nhng trn thc t li khng thc hin ng nh trn giy ng k kinh doanh. Mt s doanh nghip c tnh trng lm n khng n nh gy kh khn cho ngn hng. + Nhiu doanh nghip khng mun vay ngn hng v nh vy s kh trn ngha v np thu. - Nguyn nhn t pha Ngn hng Qung Bnh + Ngun vn huy ng ca NHNo Qung Bnh cng l mt trong nhng nguyn nhn chnh nh hng trc tip n ch trng, kt qu cho vay i vi DNVVN cha dc m rng. Vi c ch hin nay ca NHNo Vit Nam, tng trng d n phi tng ng vi ngun vn huy ng t c ti mi thi im, vi ch trng nhm tng trng tn dng ni chung DNVVN ni ring kh c th thc hin c. + NHNo Qung Bnh cha thnh lp b phn chuyn trch hoc phng tn dng DNVVN chu trch nhim t vic nghin cu sn phm n vic cung cp tn dng v qun l cc khon vay.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

64

+ V chnh sch tn dng: Ngn hng cha xy dng c chin lc cnh tranh ngn hng thu ht khch hng, gi vng th phn, tm kim khch hng, xm ln th trng ca cc i th cnh tranh cng l nguyn nhn lm cho tn dng DNVVN cha tng. + V quy trnh v th tc cho vay: Quy trnh v th tc cho vay ca NHNo Qung Bnh hin nay cha ph hp vi nhu cu ca DNVVN. Hu ht cc NHNo ang p dng quy trnh cho vay doanh nghip ln cho vay DNVVN nn khng ph hp vi iu kin vay vn ca h. V vy, ci tin quy trnh v th tc cho vay s to iu kin cho cc DNVVN tip cn c vi vn ca ngn hng. V cng tc huy ng vn + Tuy c mng li rng khp trn a bn ton tnh nhng cng tc tuyn truyn, vn ng cha c bi bn, ch yu l nim yt li sut ti cng s. Nhiu trung tm bun bn, cc vng dn c tp trung cn t thng tin v cc sn phm tin gi, li sut huy ng ca NHNo. + Cng tc Marketing gii thiu sn phm tin gi cn hn ch, vic qung b thng hiu, hnh nh ca NHNo anh hng lao ng thi k i mi cha c coi trng. + S iu chnh li sut huy ng tin gi cn thiu linh hot so vi mt s t chc tn dng khc. Do vy, c nhng thi im nhiu khch hng rt tin tit kim t NHNo sang gi ti cc ngn hng khc c li sut tin gi cao hn. Cha c chnh sch c th khuyn khch cc t chc kinh t c ngun tin gi ln, c chng th ch p dng vi mt vi n v ln nh: Kho bc Nh nc, Bo him x hi, Trung tm vin thng V cng tc tn dng + n gin, gim thiu ti a ri ro trong lnh vc tn dng, nhiu quy nh

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

65

v c ch cho vay, c ch m bo tin vay, phn loi khch hng c phn bit i x, p dng cho vay c hay khng c m bo tin vay, u tin tng d n hay gim d n Nhiu doanh nghip ri vo tnh trng thiu vn trm trng v trong hon cnh hu ht cc DN khng c ti sn m bo, vn t c thiu nn NHNo khng th cung cp tn dng c. + Vic tip cn tm hiu, u t ca cc cn b tn dng cn hn ch, khch hng a s vn t tm n NHNo. Do vy, vn c nhiu khch hng c nhiu d n tt tm n cc ngn hng khc. NHNo Qung Bnh cha thc s c chin lc thu ht khch hng hiu qu. + Li sut cho vay ca NHNo Qung Bnh cha linh hot khi c bin ng v li sut, mun p dng li sut cnh tranh phi lp h s trnh Tng gim c ph duyt do vy thi gian gii ngn s chm li, l c hi kinh doanh ca khch hng. Nhn chung cnh tranh v li sut cn hn ch, y l iu quan tm nht ca khch hng nhng li l hn ch ca NHNo nn kh c th m rng th phn tn dng. + Quan h trao i thng tin gia NHNo - Doanh nghip cha c khai thc hiu qu phc v cho qu trnh m rng v tng trng tn dng. Trong , quan h giao dch thanh ton vi NHNo ca cc DNVVN cn thp, nhiu doanh nghip khng m ti khon thanh ton NHNo hoc thanh ton vi nhau bng tin mt khng qua NHNo, iu ny nh hng rt nhiu n qu trnh trin khai mt s dch v Ngn hng hin i. ng thi nh hng n vic tip cn, nm bt thng tin doanh nghip, n qu trnh m rng v pht trin quan h NHNo - Khch hng. + Cnh tranh trong kinh doanh l mt tt yu i vi bt k mt lnh vc no, trong c lnh vc ngn hng. Trong thi gian qua, trn a bn tnh Qung Bnh c cc biu hin cnh tranh khng lnh mnh gia cc ngn hng bng vic h thp iu kin vay, tranh ginh khch hng bng hnh

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

66

thc cho n h s, li ko khch hng ang quan h tn dng ti NHNo Tt c nhng iu tc ng khng nh n vic m rng th phn v tng trng tn dng ca NHNo. + V i ng cn b tn dng: Hu ht c o to c bn, tuy nhin cha c o to li p ng yu cu mi. c bit l vic trin khai cc nghip v mi nh: Nghip v bo lnh, tn dng c yu t nc ngoi ang cn nhiu hn ch. - Nguyn nhn khc + Mi trng php l v th chp, cm c ti sn cha c hon thin nh: Quy nh ch c loi ti sn ng k quyn s hu mi c em cm c th chp, trong khi Nh nc cha c lut s hu, cha c c quan no cp giy chng nhn quyn s hu ti sn v qun l qu trnh dch chuyn s hu ti sn nn tt c cc ti sn ca DNVVN u khng c giy chuyn nhng quyn s hu. S phi hp gia cc c quan chc nng trong vic thu chi gim st hay gii quyt tranh chp pht mi ti sn th chp c nhiu im cha ph hp, c bit l th tc pht mi ti To n rt chm chp, nh hng khng nh n vic gii quyt n tn ng ca NHNo Qung Bnh. + Tuy Nh nc c chnh sch pht trin DNVVN nhng vic trin khai cho cc tnh thnh trong c nc cha ng b, cha ng mc v Qung Bnh khng phi ngoi l. + Mi trung kinh t x hi Qung Bnh nh hng khng nh n tnh hnh kinh doanh ca doanh nghip: bo, l, dch bnh xy ra lin tc trong nhng nm gn y. + Thng tin tng hp t NHNo v NHNN v xu hng pht trin kinh t ca cc ngnh cn thiu, cha kp thi. Nh vy, hot ng kinh doanh ca NHTM nc ta ni chung v ca NHNo Qung Bnh ni ring ang trong thi k s khai ca c ch th trng

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

67

vi nhiu yu t kinh t x hi bin ng phc tp nn khng trnh khi nhng hn ch trong kinh doanh. NHNo Qung Bnh c nhng n lc trong vic p ng mt cch tt nht nhu cu vn cho sn xut kinh doanh ca cc DNVVN trn a bn th hin qua s tng trng kinh t cho vay v d n qua cc khon vay. Tuy nhin, nhng tn ti v nguyn nhn nu trn ang l nhn t cn tr vic m rng quan h tn dng ca NHNo Qung Bnh vi cc DNVVN. Trong thi gian ti, NHNo cn thit phi c nhng gii php c th, thit thc m rng hot ng cho vay i vi cc DNVVN ny.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

68 Chng 3

MT S GII PHP NHM M RNG HOT NG CHO VAY DOANH NGHIP VA V NH TI NGN HNG NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH QUNG BNH 3.1 nh hng pht trin ca NHNo&PTNT tnh Qung Bnh trong thi gian ti Vi phng chm v s thnh vng ca c khch hng v ngn hng, mc tiu ca NHNo&PTNT Qung Bnh l tip tc y mnh tc tng trng ngun vn huy ng, phn u tng kh nng t lc v ngun vn: u tin u t vn cho nng nghip, nng thn, h sn xut kinh doanh; ch trng u t vn cho doanh nghip ngoi quc doanh, doanh nghip va v nh, doanh nghip nh nc hot ng kinh doanh c hiu qu, tranh th ngun vn NHNo&PTNT Vit Nam cho cc d n ng ti tr vn, m bo tng trng phi i i vi an ton vn, m rng v nng cao cc hot ng dch v; Cng c pht trin th trng, th phn; Thc hin ti c cu ngn hng theo ng l trnh, c cu li n, lnh mnh ti chnh, ci thin tnh hnh thu nhp, nng cao sc cnh tranh trn a bn p ng yu cu kinh doanh trong giai on mi, m bo pht trin bn vng. NHNo&PTNT Qung Bnh kin tr vi nh hng chin lc pht trin l tip tc thc hin n ti c cu t chc ca NHNo&PTNT Vit Nam. Kin ton mt s bc v t chc b my v cn b theo hng gim cu cp trung gian, ci cch khu k ton, nng cao cht lng tham mu ti tr s, tp trung o to tay ngh cho i ng cn b cng nhn vin, y mnh ng dng cng ngh tin hc, tng cng cng tc kim tra kim sot ni b, r sot b sung c ch iu hnh va m bo thc hin ng quy trnh tc nghip va xc nh r cng vic v trch nhim ca mi cn b nhn vin. Coi trng cng tc huy ng vn, c bit l ngun vn huy ng t Nguyn Th Hi TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

69

dn c, ch trng huy ng ngun vn trung v di hn to th n nh. ng thi tranh th khai thc ngun vn u thc u t, p ng nhu cu pht trin ca nn kinh t. Ch trng u t theo hng chuyn dch c cu kinh t, coi trng ng dng tin hc vo hot ng ngn hng. Thc hin a dng ho cc sn phm tn dng v dch v ngn hng cng nh cc i tng khch hng nng cao t trng thu nhp t dch v. Tp trung nng cao cht lng tn dng, c chnh sch thch hp nhm ngn nga v x l ri ro tn dng. Kin ton c ch khon ti chnh n tng cn b lao ng. NHNo&PTNT Qung Bnh trong nm 2008 tip tc y mnh tng trng ngun vn huy ng, tng trng d n m bo i i vi an ton vn, m rng v nng cao cht lng cc dch v. Ch tiu tng trng NHNo&PTNT Qung Bnh nm 2008 t ra: - Huy ng vn ch tiu: 1.440 t ng, tng 20% so vi nm 2007. - Tng d n ch tiu giao: 1.788 t ng, tng 20% so vi nm 2007. - T l cho vay trung, di hn: 50% trong tng d n, 8,5% so vi nm 2007. - Cho vay h sn xut, DNVVN: 90% trong tng d n, tng 4,7% so vi nm 2007. Trong : D n cho vay DNVVN chim 25% tng d n, tng 12% so vi nm 2007. - T l n xu: Di 3% so vi tng d n, gim 2% so vi ch tiu ra ca NHNo&PTNT Vit Nam. - Tin lng t h s quy nh. 3.2 Cc gii php nhm m rng hot ng cho vay doanh nghip va v nh ti NHNo&PTNT tnh Qung Bnh 3.2.1 Nhng gii php chnh 3.2.1.1 Xy dng, trin khai thc hin k hoch kinh doanh (hot ng

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

70

tn dng) nm 2007, phi tun th nh hng mc tiu tng trng, tip tc trin khai thc hin cc vn tn dng lin quan, chun b cho giai on trc tip hi nhp 2006 - 2010 ca Hi ng qun tr ra, l: - Tp trung cng c cht lng tn dng, cho vay phi m bo thu hi n chc chn v nghim tc tun th v c ch cho vay, m bo tin vay, bo lnh ng quy trnh, quy nh ca NHNo Vit Nam. - Nghim tc thc hin phn loi n theo Quyt nh 493/2005/Q - NHNN ngy 22/04/2005 v Ngh nh 165/2007/N-CP ngy 15/11/2007 trn c s phn tch nh gi tng khon vay, nhm khch hng, xc nh kh nng thu hi n T c k hoch, bin php x l n thch hp vi tng khon vay, chun b tinh thn khi NHNN tip tc iu chnh Q 493 dn theo thng l quc t. 3.2.1.2 Xy dng chin lc ngn hng v lu di cng nh hin ti l tp trung u t cc d n hiu qu, chuyn mnh sang cho vay DNVVN , doanh nghip t nhn; H gia nh sn xut v kinh doanh; Ch trang tri v cho vay tiu dng. 3.2.1.3 Tch cc iu tra, tip cn, y mnh hn na cho vay cc doanh nghip va v nh, trn c s la chn cc doanh nghip tnh hnh ti chnh kh, iu kin, c ti sn m bo cho vay. Quan tm cc doanh nghip lnh vc dch v, sn xut kinh doanh, hn ch cho vay cc doanh nghip lnh vc xy dng c bn. 3.2.1.4 Cng c, gi vng v pht trin th phn tn dng nng nghip nng thn. Kho st tm kim cc d n c hiu qu, khp kn, c bit l cc d n phc v pht trin nng nghip nng thn. u t a dng cc ngnh ngh kinh doanh dch v, xut khu lao ng, tiu th cng nghip Thn trng cho vay cc d n ln, d n di hn ca mt s ngnh xi mng, giao thng vn ti

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

71

3.2.1.5 Nng cao cht lng kh nng phn tch ti chnh, thm nh d n. Cc d n hiu qu kinh t thp, kin quyt khng cho vay. Cn cnh gic trong vic cho vay mua li n ca cc ngn hng khc khi d n khng c kh nng tr n cho ngn hng. 3.2.1.6 Tng trng d n phi gn vi nng cao cht lng do cn tng cng cng tc kim tra chuyn tn dng, bo m an ton vn, kim sot mc tng trng tn dng trong phm vi k hoch v mc tng trng ngun vn, thc hin qun l tng d n theo hn mc tn dng ngnh kinh t; Gn vic cho vay khp kn t sn xut n tiu th sn phm v xut khu, trn c s m rng cc quan h v Thanh ton quc t v mua bn ngoi t. 3.2.1.7 y mnh cng tc phn tch kinh t, phn tch khch hng theo tng chuyn , n nhm gn vic tm kim c hi u t vi xy dng vn bn hng dn nghip v. Tip cn khch hng khai thc cc d n u t kh thi, hiu qu. 3.2.1.8 Nng cao cht lng thng tin v d bo ri ro trong hot ng kinh doanh, hon thin h thng thng tin v d bo ri ro trong hot ng kinh doanh ch o v iu hnh kp thi cng tc tn dng nm 2008. 3.2.2 Mt s gii php nhm m rng hot ng cho vay cc DNVVN ti NHNo&PTNT tnh Qung Bnh Vi thc trng hot ng ca DNVVN nh hin nay v tm quan trng ca cc DNVVN i vi nn kinh t th vic a ra nhng chnh sch h tr pht trin cho b phn doanh nghip ny l iu ht sc cn thit. pht huy ti a vai tr quan trng ca cc DNVVN trong nn kinh t cng nh tip cn vi i tng khch hng y tim nng ny th trong thi gian ti Chnh ph, cc c quan qun l Nh nc v NHNo&PTNT tnh Qung Bnh cn tp trung thc hin mt s gii php sau:

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

72

3.2.2.1 Nng cao cht lng cng tc huy ng vn Mt NHTM mun pht trin hot ng cho vay th cng tc huy ng vn phi c tin hnh c hiu qu. Vi c ch hin nay ca NHNo Vit Nam tng trng d n phi tng ng vi ngun vn huy ng t c ti mi thi im. Trong khi , vi c ch cnh tranh mnh lit ca cc TCTD trn a bn, p lc m bo nhu cu vn p ng pht trin kinh t nng nghip, nng thn v cc chng trnh ln ca tnh i hi lnh o NHNo Qung Bnh phi c nhiu k sch nhm huy ng vn gi vng th trng nng thn, cn i vn ton ngnh, iu ho cho nhng chi nhnh nhng lc gp kh khn. gii quyt tt hot ng huy ng vn ngn hng cn thc hin cc gii php sau: Th nht, Hnh thnh phng Maketing v dch v sn phm mi l iu nn lm trong iu kin mi trng cnh tranh nh hin nay v cn khc lit hn th khi hip nh Vit - M c hiu lc hon ton, vic s dng cng c Maketing s gip ngn hng xc nh c cc i th cnh tranh (lin tip, tim n). Th hai, Ngn hng tch cc xy dng, cng c mng li ngn hng lin x tip cn gn dn, tng thi gian giao dch vi khch hng, to iu kin cho ngn hng v khch hng c mi lin kt gn b. Ngn hng th nm bt thng tin kinh t - x hi, t vn, phc v mt cch tt nht cho dn c trn a bn, cn h sn xut tit kim c thi gian i li, thun tin trong vic gi v rt tin tit kim. Th ba, a dng ho hnh thc huy ng, a ra nhng sn phm khuyn khch tit kim, c li sut linh hot tng thi k, mc li sut tng dn, c tnh hp dn cao (khng quy nh s d ti thiu) v tu tng a phng trn c s mc cnh tranh (p dng th v thc hin cc cch thc huy ng qua cc t chc, trng hc nh mt s ni lm).

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

73

Th t, Ngn hng cn a ra cc hnh thc khuyn khch tin gi nh: pht hnh s s, trao gii thng, tng qu theo hng khuyn khch tin gi khng k hn cng nh tin gi trung v di hn. Th nm, thc hin thu ht tin gi, cnh tranh vi cc TCTD khc ngoi cc bin php trc tip phi lu tm kim nhiu n v, d n u t cho vay ng thi lm tt khu dch v khc theo hng bm st ngay t u, gim li sut, c thi phc v tt. Th su, Ngn hng phi ch trng n cht lng dch v cung cp cho khch hng. Bi v yu t cnh tranh v gi b hn ch, cc ngn hng rt kh nng hn mc li sut tin gi v chnh lch mc li sut u vo - u ra hin ti rt nh, khng m bo cho kinh doanh c li, ngn hng cn thc hin theo hng: - Nng cao nng lc ca nhn vin giao dch trc tip vi khch hng. Bi v, y c coi l b mt ca ngn hng, h gi vai tr quyt nh n s thnh bi v pht trin ca ngn hng. S tham gia ca h th hin s giao tip nhm to n tng p v hnh nh ngn hng, s t tin v tnh chuyn nghip trong nhn bit mun ca khch hng, x l nhanh chng thnh tho cc th tc dch v, ch ng ngh gip nhng kh khn, vng mc m khch hng ang gp phi. - Tng cng trang thit b vt cht, thit b ngn hng hin i, chnh xc, gim th tc thao tc th cng. iu ny s nng cao cht lng phc v to ra s tin cy i vi khch hng, th hin tnh chuyn nghip cao ca hot ng ngn hng. T nng cao uy tn ca ngn hng, thu ht ngy cng ng khch hng n vi ngn hng. Th by, Tch cc cn i gia ngun vn v s dng vn, khc phc tnh trng tn ng vn; ng thi m bo ngun vn c li sut u vo n nh, ph hp vi hot ng kinh doanh, trnh ri ro v li sut.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

74

Th tm, Cn ch trng quan tm hn ti vic xc nh phong tc tp qun, thi quen hay tn gio. V cc yu t ny nh hng nhiu ti nhu cu dch v ti chnh ngn hng, theo n tc dng khng nh ti cht lng tn dng ca h sn xut. Th chn, Gi vng v cng c cc cc mi quan h khch hng tin gi truyn thng sn c, ch trng c bit n cc khch hng ln k vn bn tho thun vi NHNo Vit Nam nh h thng Bo him, Qu h tr u t Th mi, nh mc v huy ng tit kim nn s dng nh l mt tiu thc nh gi Cn b tn dng. Ngn hng yu cu Cn b tn dng khi gii ngn, thu n v thm khch hng phi c trch nhim huy ng tit kim. Th mi mt, C c ch khuyn khch bng vt cht thch hp vi tng chi nhnh, tng cn b tham gia hot ng cc lng, x vng su vng xa. Phi hp chnh quyn a phng, Hi ph n, Hi nng dn t chc tuyn truyn vn ng ngi dn tham gia gi tin vo ngn hng. 3.2.2.2 Hnh thnh b phn chuyn trch cho vay DNVVN Hot ng cho vay DNVVN kh c th t c hiu qu cao nu thiu b phn chuyn trch (hoc Phng). Do , vic thnh lp Phng tn dng DNVVN l l tt yu. Nghin cu v kinh nghim cho vay cc DNVVN ca cc NHTM trn th gii cho thy cn phi phn loi theo 3 nhm khch hng: Cc doanh nghip ln v va, cc DNVVN v khch hng c nhn, tng ng vi 3 nhm khch hng l 3 b phn chu trch nhim t vic nghin cu sn phm n vic cung cp tn dng v qun l cc khon vay. i vi NHNo Qung Bnh cng cn thnh lp nn b phn chuyn trch hoc Phng tn dng DNVVN ph hp theo xu th pht trin ca cc thnh phn kinh t trn a bn v theo tiu chun ca NHNo&PTNT Vit Nam quy nh:

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

75

- B tr nhng nhn vin tr, thc s c nng lc chuyn mn nghip v, k nng tc nghip, nhy bn vi cng vic v yu cu ca hot ng kinh doanh trong c ch th trng. - Ngoi nhng tiu chun v kin thc nghip v c bn, phi nm chc php lut, c bit lut dn s, lut t ai, lut doanh nghip - C kin thc khoa hc tm l, trnh ngoi ng, tin hc. 3.2.2.3 Xy dng chnh sch tn dng hp l Hot ng tn dng l hot ng bao trm ca ngn hng. Vi tm quan trng v quy m ln, hot ng ny c thc hin theo mt chnh sch r rng c xy dng v hon thin qua nhiu nm, l chnh sch tn dng. Chnh sch tn dng phn nh cng lnh ti tr ca mt ngn hng, tr thnh hng dn chung cho cn b tn dng v cc nhn vin ngn hng, tng cng chuyn mn ho trong phn tch tn dng, to s thng nht chung trong hot ng tn dng nhm hn ch ri ro v nng cao kh nng sinh li. Do , nng cao hiu qu hot ng tn dng cng nh cng tc cho vay th vic xy dng mt chnh sch tn dng hp l l rt cn thit nhm to iu kin thun li cho vic tip cn vi khch hng. i vi NHNo Qung Bnh m rng hot ng cho vay cc DNVVN mt cch c hiu qu, trc ht ngn hng cn thc hin a dng ho cc loi hnh cho vay v cc dch v h tr cho hot ng tn dng. y l bin php c bn v rt cn thit thc hin phn tn ri ro, trnh tp trung vn u t qu ln vo mt d n, mt khch hng khi ri ro xy ra ngn hng khng b thit hi qu ln. ng thi a dng ho cc hnh thc cho vay gip doanh nghip c c hi la chn, p ng nhu cu phong ph ca doanh nghip. Bn cnh a dng ho cc hnh thc cho vay th NHNo Qung Bnh cn a dng ho cc loi hnh ti sn m bo. Ngn hng mun thu ht c

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

76

nhiu khch hng l cc DNVVN th cn phi m rng danh sch cc loi ti sn m bo bi hu ht cc DNVVN c ti sn nh, khng iu kin th chp vay vn. Xy dng chnh sch tn dng, ngn hng cn phi xc nh mt c cu n hp l. Hin nay d n cho vay ca NHNo Qung Bnh i vi DNVVN ch yu tp trung vo ngun vn ngn hn m d n cho vay trung di hn chim t trng nh trong c cu n cho vay. V th, trong thi gian ti ngn hng cn tp trung pht trin tn dng trung di hn. Cc doanh nghip thng c nhu cu vn trung di hn mua sm trang thit b, xy dng, ci tin k thut v trong iu kin pht trin nhanh chng ca Khoa hc v Cng ngh th nhu cu vn trung di hn u t ngy cng gia tng. y l mt trong nhng iu kin thun li gip cho ngn hng nng cao doanh s cho vay, v th ngn hng cn tn dng khai thc pht trin hot ng cho vay trung di hn. Mt khc, trong vic xy dng chnh sch tn dng hp l th vic xy dng chnh sch v li sut v ph sut tn dng l mt trong nhng chnh sch cc k quan trng. Ngn hng cn a ra cc mc li sut tn dng khc nhau tu theo k hn, tu theo loi tin v tu theo loi khch hng. Li sut c th c nh trong sut k hn tn dng hoc bin i tu theo thay i ca li sut th trng. Ngn hng a ra mc li sut nh trc nhng c th cho php cc cn b tn dng a ra mc li sut tho thun trong gii hn cho php i vi nhng khch hng truyn thng, khch hng vay ln. Hn na, khi xy dng chnh sch tn dng ngn hng cng phi tnh n ri ro li sut, li sut ho vn, li sut cnh tranh trn th trng. V th cn a ra cc mc li sut linh hot, a dng trn c s m bo c kh nng sinh li cng nh kh nng cnh tranh ca ngn hng.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

77

3.2.2.4 Bi dng, nng cao trnh nghip v cho i ng cn b tn dng Trnh ca cn b tn dng l mt yu t rt quan trng nh hng khng nh n vic pht trin cho vay cc doanh nghip ni chung v cc DNVVN ni ring ca NHNo Qung Bnh. Do , chi nhnh phi y mnh cng tc o to trnh chuyn mn cng nh nng cao trnh khoa hc cng ngh, k nng tc nghip ca cc ngn hng ln trn th gii cho cn b tn dng a Chi nhnh ni ring v ngnh NHNo ni chung pht trin. Bn cnh , NHNo Qung Bnh khng ch ch trng n nghip v chuyn mn m cn cn phi ch n kh nng giao tip vi khch hng, o c ca cn b nhm to uy tn cho khch hng v doanh nghip. NHNo Qung Bnh cn hoch nh mt k hoch o to lu di song song vi vic thng xuyn t chc nhng lp bi dng nghip v, c bit l vn nng cao nhn thc ca CBTD v DNVVN. Chng trnh o to ny nhm thay i nhn thc v DNVVN cho NHNo, y l chng trnh rt cn thit cho NHNo xo i mc cm v khu vc DNVVN y tim nng ny v ng thi tr gip cho vic xy dng chin lc hng vo cc DNVVN. T bn thn cc cn b trn mi cng v cn thng xuyn nghin cu hc hi khng ngng rn luyn t cch o c v tinh thn trch nhim ngh nghip. Chi nhnh cng cn c cc chnh sch khuyn khch cc cn b t nghin cu, hc hi kinh nghim, k nng nghip v. Ngoi ra, chi nhnh nn t chc o to cc lp tin hc, ngoi ng, bi dng, b sung kin thc s dng cc chng trnh phn mm trong qu trnh hin i ho NHNo v c trong tng lai p ng yu cu hin i Ngnh NHNo&PTNT. Bn cnh , chi nhnh cng cn gn trch nhim vi quyn li ca CBTD cc CBTD c trch nhim cao i vi cng vic. Chi nhnh cng cn ra ch thng, pht nghim minh i vi cc CBTD. Trong

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

78

vn ny, chi nhnh nn c chnh sch c th v cc hnh thc, ch khen thng i vi cc CBTD hon thnh tt nhim v c giao, c tinh thn trch nhim i vi cng vic. i i vi khen thng, cn c hnh thc k lut nghim minh i vi cc cn b c lm sai hoc v tnh gy nn hu qu nghim trng cho NHNo Qung Bnh. 3.2.2.5 Nng cao cht lng h thng thng tin tn dng Thng tin lun l vn ht sc quan trng trong hot ng ca ngn hng. Thng tin phi c cp nht v x l nhanh chng, chnh xc bi cht lng thng tin nh hng trc tip n chin lc tn dng. Nm bt kp thi cc thng tin ngn hng s phn tch, nh gi v nh hng c nhng ri ro c th xy ra, ngn hng c th d bo, d on trc nhng tn hiu bin ng trong hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip cng nh nhng bin ng ca th trng do gip ngn hng a ra nhng quyt nh u t ng n cng nh trnh c nhng ri ro m d n sn xut c th gp phi. Ngn hng c th thu thp thng tin trc tip t khch hng, t Hi s, t trung tm tn dng (CIC) hoc t cc phng tin thng tin i chng khc vic thu thp v x l thng tin c kp thi, chnh xc NHNo cn thnh lp mt nhm t vn thng tin tn dng c chc nng thu thp, phn tch cc thng tin v khch hng, v kinh t, th trng, thng tin v php lut c nh hng n hot ng ca ngn hng. 3.2.2.6 Nng cao nng lc, cht lng thm nh cho vay Thc hin ng quy trnh thm nh d n, nng cao cht lng thm nh trc khi quyt nh cho vay l mt vic lm cn thit bi n nh hng n cht lng v hiu qu cho vay ca ngn hng. lm c iu vic thm nh d n phi thu thp thng tin t nhiu ngun khc nhau i chiu, m bo chnh xc ca ngun thng tin thu thp c, x l cc thng

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

79

tin cn c a ra quyt nh c cho vay hay khng. Trong qu trnh thm nh, nm iu kin quan trng m cn b NHNo Qung Bnh i hi phi c t khch hng xin vay: - T cch php l: l vic cn c vo vn bn, quyt nh ca c quan Nh nc c thm quyn cho php thnh lp. - Cn b tn dng phi tip cn n ni n chn qu trnh sn xut kinh doanh ca DNVVN, cc sn phm do doanh nghip sn xut, cng ngh sn xut, cng c lao ng, cht lng cng c v cui cng l phn tch tnh hnh ti chnh ca doanh nghip thng qua bng tng kt ti sn, cc ti khon l li. Nhng cng khng nn qu tin tng vo cc s liu ca khch hng, vo vic phn tch tnh hnh ti chnh ca doanh nghip. V trn thc t khng t khch hng c hai loi s sch. - Phi nh gi c trnh qun l kinh doanh ca ch doanh nghip, v trnh qun l ca cc ch doanh nghip cng km th kh nng ri ro, mt vn ca khch hng khi cho vay cng ln. - Vn ti sn th chp t lu c coi l iu kin u tin khi quyt nh cho vay. Bi v, y l ti sn duy nht m bo tnh an ton khi khon vay gp ri ro. Chnh v tm l nn gy ra nhiu hn ch ln trong hot ng cho vay ca ngn hng. Bi v c rt nhiu doanh nghip c phng n sn xut kh thi, nhng do khng c ti sn th chp hoc giy chng nhn quyn s dng t, s hu ti sn cha c tnh php l cao. Mt khc chnh bn thn ti sn th chp cng cha ng nhiu ri ro khi bin ng v gi. Hn na, cc chi ph khi tin hnh pht mi ti sn lm cho s tin thu t vic pht mi ti sn b gim. NHNo Qung Bnh cn phi c ci nhn ng n v ti sn th chp, l iu kin bt c d trong i hi t khch hng ch khng phi l mt nguyn tc p phi p dng mt cch cng nhc.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

80

- Vn cui cng l vic thm nh hiu qu ca phng n sn xut kinh doanh. y l khu ch cht v quan trng bc nht i vi NHNo ni cho vay nhm t hiu qu mong mun cng nh phng trnh ri ro. Trong khi ti sn th chp ang cn nhiu vng mc, th vic cn c vo hiu qu ca phng n sn xut kinh doanh ra quyt nh cui cng l iu rt cn thit. V vy, i hi cn b tn dng phi thc s c nng lc, thng qua qu trnh thm nh cn b NHNo ni cho vay c th t vn thm cho khch hng cc vn lin quan n tnh kh thi ca d n, phng trnh ri ro cho c khch hng v ngn hng. Bn cnh vic nng cao cht lng ca cng tc thm nh, NHNo ni cho vay cng phi ch trng ti cng tc kim tra, kim sot cht ch bo m nghim tc cc iu kin : trc, trong v sau khi quyt nh cho vay i vi khch hng. c bit trong giai on thu n khng nn cng nhc rp khun, m thc s hp tc vi ngi vay. 3.2.2.7 Xy dng chin lc khch hng Mc d DNVVN c nh gi l khu vc kinh t y tim nng ca h thng NHTM, nhng cho n nay vn cha c NHTM no c chin lc marketing r rng, c bit l i tng khch hng l cc DNVVN. Chin lc marketing i vi DNVVN cn phi tnh n c th ca cc DNVVN v yu t cnh tranh ca cc chi nhnh ngn hng nc ngoi khi Hip nh thng mi Vit - M c hiu lc i vi khu vc ngn hng. Nhng nm gn y, cc DNVVN trn a bn c tnh hnh sn xut kinh doanh yu km, thua l, ti chnh thiu lnh mnh; Tin trnh sp xp, c phn ho li DNNN v ang y nhanh. V vy, vic chuyn mnh sang cho vay DNVVN l nh hng ng n ca NHNo Qung Bnh Trong thi gian ti, xu hng pht trin nhanh chng ca loi hnh DNVVN i hi NHNo Qung Bnh ngay t by gi phi xy dng c

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

81

chin lc cnh tranh ngn hng thu ht khch hng. lm c iu ngn hng cn tin hnh phn loi khch hng truyn thng, quan trng v cc i tng khch hng khc c nhng chnh sch khch hng hp l. Ngn hng cn c cc chnh sch u i vi nhng doanh nghip truyn thng c bit l nhng doanh nghip quan trng, ng thi c cc chnh sch thu ht thm khch hng mi. thc hin c iu ny, chi nhnh cn xy dng c h thng ch tiu nh gi khch hng c th, thc hin y phng php tnh im tn dng nng cao hn na hiu qu cho vay ca ngn hng. Thc t cho thy, ng dng phng php chm im tn dng cho php gim bt chi ph v thi gian cho vay i vi DNVVN, do cho php cc TCTD m rng vn vay vi khch hng, cho php cc NHTM xy dng c quy trnh thm nh tn dng cht ch hn qua kim sot tn dng c chnh xc hn. Hin nay NHNo Qung Bnh xy dng c mt h thng chm im khch hng doanh nghip vi nhiu ch tiu nh ngnh, quy m doanh nghip, kh nng sinh li, qun h ca doanh nghip vi ngn hng y l vic lm ht sc quan trng gip cho ngn hng nh gi ng cc i tng khch hng. Tuy nhin, vic chm im khch hng c thc hin y v chnh xc, chi nhnh cn m thm cc ch tiu xp hng, nng cao cng tc thu thp v x l thng tin khch hng. Ngoi ra, chi nhnh cn tng cng cng tc tip th, tm hiu khch hng trn a bn nghin cu, xy dng mc tiu k hoch u t, kt hp vi t vn u t ch ng hn na trong quan h tn dng, khai thc khch hng, la chn v thu ht nhng khch hng lm n c hiu qu t gp phn nng cao c hiu qu cho vay ti ngn hng. 3.2.2.8 Chnh sch Marketing, qung co v pht trin cc dch v Trong bi cnh cnh tranh gay gt nh hin nay, th phn ca ngn

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

82

hng ngy cng gim do b i th cnh tranh chim lnh. Do , mun hot ng tt NHNo Qung Bnh cn xc nh mt chin lc Marketing sc cnh tranh vi ngn hng khc. Trong thi gian ti, chi nhnh cn pht trin cc sn phm dch v i km c bit l dch v t vn doanh nghip, cc DNVVN rt cn s t vn ca ngn hng v kh nng qun l, trnh lp d n v kinh nghim sn xut kinh doanh ca doanh nghip cn rt hn ch, khng thch ng c vi s bin ng ca th trng. V th, thu ht c cc DNVVN th NHNo Qung Bnh cn t chc t vn doanh nghip tht tt v tt c mi lnh vc nh : t vn lp cc d n sn xut kinh doanh, t vn lp cc bo co ti chnh, t vn v th trng gi c gip cho doanh nghip hot ng hiu qu, cng vi l hot ng cho vay ca ngn hng s t hiu qu hn. Ngoi ra, ngn hng c th thc hin cc chnh sch giao tip, khuych trng, qung b hnh nh ca ngn hng thng qua cc chng trnh h tr, m rng tip xc khch hng thu ht c nhiu doanh nghip tham gia vay vn ca ngn hng, c bit l cc doanh nghip c nhiu tim nng. 3.3 Mt s kin ngh nhm m rng hot ng cho vay doanh nghip va v nh ti NHNo&PTNT tnh Qung Bnh 3.3.1 Vi cc c quan qun l Nh nc Vic m rng v nng cao hiu qu cho vay ca NHTM i vi cc DNVVN khng ch c ngha i vi bn thn ngn hng trong vic nng cao cht lng cc khon vay v thu li nhun m cn c ngha rt quan trng i vi cc doanh nghip v c ton b nn kinh t. Do , cc c quan Nh nc cn c nhng bin php hu hiu nhm to iu kin cho cc DNVVN pht trin, ng thi to iu kin thun li cho ngn hng nng cao hiu qu hot ng cho vay, trong t hiu qu cao khi cho vay cc DNVVN .

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

83

Trc ht, Chnh ph cn phi hon thin mi trng php l to mi trng kinh doanh bnh ng cho cc DNVVN pht trin. Hin ti a v php l ca cc DNVVN cha c xc nh r rng, hot ng va DNVVN cha c iu chnh v hng dn ngoi tr Ngh nh 90/2001/N-CP ngy 23/11/2001 v h tr pht trin cc DNVVN. Cc DNVVN phi hot ng theo nhiu lut khc nhau gy ra nhiu kh khn cho c pha doanh nghip ln c quan qun l Nh nc. V vy, Chnh ph cn phi c vn bn chung quy nh c th v loi hnh doanh nghip ny . B my qun l Nh nc cng knh gy rt nhiu kh khn cho cc doanh nghip ln cng nh DNVVN. Chnh ph cn n gin ho b my qun l Nh nc. tng cng cng tc qun l DNVVN trong ng k kinh doanh cng nh gim st hot ng ca loi hnh doanh nghip ny, Chnh ph nn sm hnh thnh mt c quan ring ph trch vic t chc ng k kinh doanh v gim st qun l cc DNVVN. Bn cnh tng cng cng tc kim tra, gim st cng tc k ton ti cc DNVVN buc cc DNVVN chp hnh ng lut thng k, k ton v kim ton. Chnh sch thu hin nay ang p dng vi DNVVN cn nhiu bt cp bi cn tn ti nhiu mc thu khc nhau vi cch qun l phc tp, khng cht ch gy ra phin h cho cc doanh nghip ng thi dn n hin tng trn thu. Do , Chnh ph cn iu chnh lut thu sao cho ph hp vi cc DNVVN. Th trng bt ng sn v chnh sch t ai phi xy dng c h thng ng k, khc phc s bt bnh ng trong vic giao, cp t cho sn xut kinh doanh; hnh thnh loi hnh dch v chuyn nhng quyn s dng t, m bo cho vic kinh doanh quyn s dng t c thun li. M rng quyn ca doanh nghip trong vic chuyn nhng, cho thu, th chp, cm c ti sn thuc quyn qun l ca doanh nghip trong Chnh ph cn

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

84

nhanh chng cp s cho cc DNVVN, hp php ho quyn s hu cho DNVVN. Bn cnh , cn n gin cc th tc giao dch m bo trnh gy lng ph thi gian. Chnh ph cn tng cng cung cp thng tin v dch v ti chnh cho cc DNVVN; m rng cc danh mc dch v, a dng ho dch v v phng thc cung cp dch v k ton, kim ton v t vn ti chnh, dch v xem xt bo co ti chnh i vi cc doanh nghip cha c b my kim ton ni b v kh nng ti chnh hn ch khng th thu kim ton bo co ti chnh. Nh nc nn to iu kin khuyn khch pht trin cc hp ng thu, thu mua hoc bn tr gp to thun li cho cc DNVVN c c my mc thit b mi. Nhiu DNVVN kh c kh nng mua c nhng my mc thit b mi, hin i vi chi ph cao trong khi ngun vn t NHTM kh tip cn v th hnh thc thu mua l mt gii php quan trng. Cc DNVVN khng cn b ra mt lc s vn ln m vn s dng c nhng my mc thit b hin i to iu kin thun li cho sn xut kinh doanh pht trin, nh m nn kinh t ca t nc cng c thc y pht trin, hot ng ngn hng t cng c nng cao. Bn cnh cc chnh sch h tr pht trin DNVVN, Chnh ph v Ngn hng Nh nc cn c cc chnh sch pht trin hot ng ca cc NHTM trong nghip v cho vay. NHNN cn b sung cc bin php c th nhm tng cng hiu lc trong vic chp hnh c ch, th l tn dng. Cn m rng v nng cao cht lng h thng thng tin tn dng (CIC), v h thng thng tin tn dng c vai tr ht sc quan trng trong phng nga ri ro tn dng cho cc NHTM. 3.3.2 Vi NHNo&PTNT Qung Bnh m rng hot ng cho vay cc DNVVN nhng vn m hiu qu hot ng th trong thi gian ti NHNo Qung Bnh cn:

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

85

- Xy dng mt chin lc kinh doanh c nh hung ph hp vi cc DNVVN, xy dng c cu cho vay DNVVN ph hp vi c cu chung ca ngn hng, a dng ho i tng vay, m rng hn na th phn cho vay DNVVN. V y l khch hng y tim nng, c s lng ngy cng gia tng, ngnh ngh kinh doanh a dng, phong ph Ngn hng cn khai thc trit b phn khch hng ny nhm a ngun vn ngn hng u t mt cch c hiu qu cho nn kinh t ng thi nhm tng li nhun cho ngn hng t hot ng tn dng. - Tng cng cng tc phn tch, thm nh chnh xc h s vay vn, thng xuyn kim tra gim st vic s dng vn ca khch hng c nhng bin php kim sot ri ro nhm hn ch n mc thp nht tn tht cho ngn hng. - Ngn hng cn xy dng i ng cn b tn dng gii, t vn gip doanh nghip xy dng cc d n pht trin kinh doanh c tnh kh thi cao u t vn cho doanh nghip, kim tra gim st vic thc hin d n, thu hi vn v li ng hn. m rng hot ng cho vay cc DNVVN cng nh vic nng cao hiu qu tn dng ni chung v hiu qu cho vay cc DNVVN ni ring khng ch cn s n lc ca ring bn thn NHNo Qung Bnh m cn cn phi c s quan tm ng mc ca H thng NHNo Vit Nam. Ngn hng Nng nghip Vit Nam cn trin khai kp thi v hng dn cc vn bn, quyt nh ca NHNN v cc vn bn khc ng thi a ra nhng vn bn hot ng ni b ch o st sao hot ng ca cc chi nhnh. Nng cao cng tc khai thc thng tin hiu qu c bit l cc thng tin trong ni b h thng NHNo. Bn cnh cn a ra cc mc biu ph, li sut ph hp vi tng a bn hot ng ca tng chi nhnh. Xem xt, a ra k hoch, chin lc pht trin ngun nhn lc hiu qu, nng cao c c s lng v cht lng cn b

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

86

nhn vin. Mt khc, NHNo cn tng cng cng tc kim tra, kim sot nhm gim n qu hn v n kh i. Cng tc kim tra, kim sot khng ch bao gm vic kim tra gim st khch hng m quan trng hn l phi kim tra, gim st cng vic hng ngy ca cn b tn dng, cn b thm nh, ban lnh o chi nhnh cng nh ton th i ng cn b nhn vin ca chi nhnh. 3.3.3 Vi cc DNVVN thc hin tt hot ng m rng cho vay cc DNVVN th ngoi s n lc ca cc c quan chc nng, ngnh ngn hng cng nh ca chi nhnh NHNo Qung Bnh rt cn n s hp tc v c gng t chnh bn thn ca cc DNVVN. Mun vy, cc DNVVN cn: - Thng xuyn tip nhn cc thng tin t th trng cng nh t cc ngn hng, lm c iu ny cc DNVVN c th c c c hi vay vn ngn hng cng nh phn hi c nhng kh khn vng mc cc c quan qun l Nh nc c nhng gii php ph hp. Bn cnh , do nm c y nhng thng tin cn thit p ng yu cu ngn hng s gip doanh nghip rt ngn thi gian vay vn, tit kim chi ph cho doanh nghip ng thi m bo li th v thi gian cho doanh nghip chp ly thi c kinh doanh. - o to ngun nhn lc: y l mt yu cu thi s trong qu trnh hi nhp quc t. Cc DNVVN thng xem nh yu t con ngi trong kinh doanh. Hn th na, ngi lao ng trong cc DNVVN thng khng c o to bi bn theo nhng kin thc v k nng m th trng yu cu. Bn cnh Chnh ph c cc chng trnh o to, cp nht thng tin cho cc DNVVN th bn thn cc DNVVN phi ch ng o to i ng nhn vin, coi u t vo ngun nhn lc l mt khon u t chin lc khng th thiu trong qu trnh kinh doanh. Trong o to ngun nhn lc th cc ch DNVVN phi l ngi i u nng cao nng lc qun l v iu hnh c bit kh nng lp k hoch kinh doanh theo chun mc cn c hon thin.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

87

y chnh l mt trong nhng gii php DNVVN c th tip cn c vn ca ngn hng bi t y cc ch DNVVN c th lp c nhng bo co nghin cu kh thi hon chnh thuyt phc c ngn hng cho vay vn. - H thng s sch cn r rng, minh bch v y thng tin. Cc bo co ti chnh l nhng ti liu quan trng ngn hng thm nh v nng lc ti chnh ca doanh nghip. Tuy nhin, hin nay DNVVN khng ch trng n vic lp bo co ti chnh theo ng quy nh, chun mc. Cc bo co gi ln ngn hng i khi cn s si, khng thng tin cn thit. Thm ch c nhng trng hp s liu khng ng thc t gy kh khn cho ngn hng trong vic thm nh h s xin vay vn ca doanh nghip, do nhiu khi ch v cc bo co ti chnh m DNVVN khng th vay vn c ca ngn hng trong khi ng l ra doanh nghip c vay. V vy, cc DNVVN cn tun th cc quy nh, ch ti chnh k ton, kim ton ca Nh nc. Hin nay c rt nhiu phn mm k ton nn cc DNVVN cn p dng, vi chi ph thp m ngn hng cng d theo di. - Ngoi ra, cc DNVVN cng cn ch trng n vic hon thnh th tc php l cn thit cho cc bt ng sn, m bo cho tnh php l cc ti sn th chp khi cc doanh nghip vay vn ti ngn hng. Lm c nhng vic ny, cc DNVVN s to c uy tn cho cc t chc kinh t trong c h thng ngn hng, gp phn nng cao hiu qu hot ng cho vay ca ngn hng cng nh nng cao v th ca doanh nghip trn th trng.

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

88 KT LUN

Trong nn c ch th trng vi nhiu yu t kinh t x hi bin ng phc tp nn khng trnh khi nhng hn ch trong kinh doanh, kh khn ln nht m cc DNVVN hin nay ang gp phi l tnh trng thiu vn sn xut kinh doanh, nhiu doanh nghip li khng iu kin tip cn vi ngun vn tn dng ngn hng. T thc trng hin nay cho thy, b phn DNVVN ang pht trin nhanh chng c v s lng v cht lng, gp phn to ln vo tng trng kinh t, gii quyt vic lm cho hng triu lao ng Nhn thy tim nng to ln , hin nay rt nhiu Ngn hng, c bit l cc NHTM CP ang ra sc tng cng khai thc b phn khch hng ny, h thc hin nhiu chnh sch u i thu ht ngy cng nhiu cc DNVVN tham gia s dng vn ca ngn hng. NHNo&PTNT Qung Bnh cng vy, c nhng n lc trong vic p ng mt cch tt nht nhu cu vn cho sn xut kinh doanh ca cc DNVVN trn a bn, th hin qua s tng trng kinh t cho vay v d n ca cc khon vay. Tuy nhin, nhng tn ti v nguyn nhn ang gp phi li l nhn t cn tr vic m rng quan h tn dng ca Ngn hng vi cc DNVVN. Qua qu trnh nghin cu ti "Mt s gii php nhm m rng hot ng cho vay i vi cc DNVVN ti NHNo&PTNT tnh Qung Bnh", nhn thy vic m rng cho vay DNVVN l hng i ng, ph hp vi ng li pht trin kinh t - x hi ca t nc cng nh ca tnh Qung Bnh. ti phn tch, nh gi thc trng hot ng cho vay v a ra mt s gii php v kin ngh vi cc ban ngnh lin quan t khng nh vic m rng hot ng cho vay i vi cc DNVVN l mt chin lc quan trng, l vic lm ht sc cp thit. iu khng nhng gip cho cc ngn hng m rng quy m kinh doanh m cn gp phn thc y s pht trin ca ton b nn kinh t cng nh i vi cc DNVVN .

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

89 TI LIU THAM KHO

1. Nguyn nh Hng - Gii php pht trin cc DNVVN Vit Nam. 2. PGS.TS Phan Th Thu H - Gio trnh NHTM. NXB H Kinh t Quc dn nm 2007. 3. Cc bo co tng kt hng nm ca NHNo&PTNT Qung Bnh. 4. S tay tn dng - NHNo&PTNT Qung Bnh. 5. Cc cng vn, quy nh v mt s ti liu khc ca NHNo&PTNT Qung Bnh. 6. Ngh nh 90/2001/N-CP ca chnh ph v tr gip pht trin DNVVN . 7. Quyt nh 493/2005/Q-NHNN ngy 22/04/2005 ca Thng c NHNN. 8. Tp ch ngn hng, Th trng ti chnh - tin t, Ti chnh doanh nghip cc s nm 2007. 9. Mt s website: www.google.com.vn; www. doanh nghip.com.vn

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

90

DANH MC CC T VIT TT NHTM NHNo&PTNT NHNo DNVVN DN CBTD : Ngn hng thng mi : Ngn hng nng nghip v pht trin nng thn : Ngn hng nng nghip : Doanh nghip va v nh : Doanh nghip : Cn b tn dng

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

91 MC LC

DANH MC CC T VIT TT DANH MC BNG, S LI NI U.................................................................................................1 Chng 1..........................................................................................................3 M RNG HOT NG CHO VAY CA NGN HNG .....................3 THNG MI I VI CC DOANH NGHIP VA V NH NHNG VN C BN...........................................................................3 1.1 Doanh nghip va v nh trong nn kinh t quc dn......................3 1.1.1 Khi nim.............................................................3 1.1.2 c im..........................................................4 1.1.3 Vai tr ca DNVVN trong nn kinh t quc dn.8 1.2 Hot ng cho vay ca Ngn hng thng mi................................12 1.2.1 Khi nim hot ng cho vay.............................12 1.2.2 Vai tr ca NHTM trong hot ng cho vay........12 1.2.3 Cc phng thc cho vay ca NHTM i vi cc DNVVN ............................................................................13 1.3 M rng hot ng cho vay ca Ngn hng thng mi i vi doanh nghip va v nh..........................................................................14 1.3.1 Khi nim m rng cho vay DNVVN....................14 1.3.2 Tc dng ca m rng hot ng cho vay ca NHTM i vi DNVVN.......................................................15 1.3.3 Ni dung m rng cho vay i vi cc DNVVN . .20 1.4 Cc nhn t nh hng n m rng hot ng cho vay ca Ngn hng thng mi i vi cc doanh nghip va v nh........................23 1.4.1 Cc nhn t khch quan.....................................23 1.4.2 Cc nhn t ch quan.........................................26 Chng 2........................................................................................................31 THC TRNG M RNG HOT NG CHO VAY I VI DOANH NGHIP VA V NH TI NGN HNG NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH QUNG BNH.........................31

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

92

2.1 Khi qut chung v NHNo&PTNT tnh Qung Bnh......................31 2.1.1 Lch s hnh thnh v pht trin NHNo&PTNT tnh Qung Bnh......................................................................31 2.1.2 Chc nng, nhim v v c cu t chc ca NHNo&PTNT Qung Bnh..................................................32 2.1.3 Cc hot ng ch yu ca NHNo&PTNT tnh Qung Bnh......................................................................35 2.2 Thc trng m rng hot ng cho vay cc doanh nghip va v nh ti NHNo&PTNT tnh Qung Bnh ................................................42 2.2.1 Quy trnh cho vay i vi DNVVN ti NHNo&PTNT Qung Bnh .....................................................................42 2.2.2 Phn tch tnh hnh hot ng cho vay DNVVN ti NHNo&PTNT tnh Qung Bnh .........................................43 2.3 nh gi thc trng hot ng cho vay cc doanh nghip va v nh ti NHNo&PTNT Qung Bnh.........................................................59 2.3.1 Nhng kt qu t c.....................................59 2.3.2 Hn ch v nguyn nhn....................................61 Chng 3........................................................................................................68 MT S GII PHP NHM M RNG HOT NG CHO VAY DOANH NGHIP VA V NH TI NGN HNG NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH QUNG BNH.........................68 3.1 nh hng pht trin ca NHNo&PTNT tnh Qung Bnh trong thi gian ti................................................................................................68 3.2 Cc gii php nhm m rng hot ng cho vay doanh nghip va v nh ti NHNo&PTNT tnh Qung Bnh ...........................................69 3.2.1 Nhng gii php chnh........................................69 3.2.2 Mt s gii php nhm m rng hot ng cho vay cc DNVVN ti NHNo&PTNT tnh Qung Bnh ..........71 3.3 Mt s kin ngh nhm m rng hot ng cho vay doanh nghip va v nh ti NHNo&PTNT tnh Qung Bnh.....................................82 3.3.1 Vi cc c quan qun l Nh nc......................82 3.3.2 Vi NHNo&PTNT Qung Bnh..............................84 3.3.3 Vi cc DNVVN....................................................86 KT LUN....................................................................................................88 Nguyn Th Hi TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

93

TI LIU THAM KHO............................................................................89

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q

Chuyn tt nghip

94

DANH MC CC BNG, S

S 2.1: C cu t chc ca NHNo&PTNT Qung Bnh. 34 Bng 2.1: Tnh hnh huy ng vn ca NHNo Qung Bnh qua cc nm....................................................................36 Bng 2.2: Tng doanh s cho vay, thu n, d n qua cc nm..................................................................................39 Bng 2.3: Tnh hnh kinh doanh ngoi t v thanh ton quc t ............................................................................41 Bng 2.4: Hot ng cho vay i vi DNVVN...................44 Bng 2.5: Tnh hnh d n theo loi hnh doanh nghip. .49 Bng 2.6: D n cho vay ngn hn, trung v di hn DNVVN qua cc nm........................................................53 Bng 2.7: N xu ca DNVVN so vi cc thnh phn kinh t......................................................................................57 Bng 2.8: Phn loi n xu theo nhm............................57

Nguyn Th Hi

TCDN 46Q