You are on page 1of 2

A Cinquain (pronounced as sing-cane) is a five line stanza poem or a 5 line verse form with the following structure: * The

first line has 1 word that gives the title or topic of the poem; * The second line has 2 words that describe the title; * The third line has 3 words that express an action related to the title; * The fourth line has four words that express a feeling; and * The fifth line has 1 word that is synonymous to the title.

Tara sumali ka sa bagong pasada ng mga tulang masigla tena!

kabataan-acrostic

Kabataan ang pagasa ng bayan Atin silang bigyan tamang daan Bagong pagasa sa kinabukasan Ang kanilang mga kailangan kamtan Tayong mga magulang ang sandigan Asenso ng kabataan sa pamayanan Ating ama at ina hindi na malilimutan Na ang kabataan puwang ay binigyan

DIAMANTE - isang payak na tula na hugis diamnte, may limang taludtod. Unang linya - isulat ang isang salita tungkol sa inyong paksa Ikalawa - magbigay ng dalawang pang-uri naglalarawan sa paksa Ikatlo - magbigay ng tatlong pandiwa para sa paksa Ikaapat - magbigay ng isang maikling parirala maiuugnay sa paksa Ikalima - magbigay ng isang salitang kasingkahulugan ng salita sa unang linya o maaaring ulitin

Hal.

Lupa Mayaman , nagbibigay ng buhay Nilalason, inaabuso , Paano ang mundo Kalikasan inuubos