Implikasi Teori dan Pengajaran dan Pembelajaran

Teori Behaviourisme  Tokoh-tokoh - Pavlov, Thorndike dan Skinner – pembelajaran berkaitan dengan perubahan tingkah laku  Rangsangan dan gerakbalas- menghasilkan perubahan tingkah laku. Oleh itu tingkah laku pelajar boleh diperhatikan, dikawal dan diramal

1

Teori Pelaziman Klasik Pavlov
 Dikenali juga sebagai pelaziman gantian, pelaziman pemindahan, pelaziman bergerak balas/responden atau Teori R-G.  Gerak balas ialah apa sahaja tingkah laku yang timbul akibat rangsangan.
 Rangsangan ialah apa-apa sahaja bentuk tenaga

yang menimbulkan gerak balas

2

3

Sebelum pelaziman
 Bunyi loceng  Tiada gerakbalas

(Rangsangan Terlazim

Makanan (Rangsangan tak terlazim)

 Air Liur  (Gerakbalas tak terlazim)

4

Semasa Pelaziman
Bunyi loceng (Rangsangan terlazim)
 Air liur
 (Gerakbalas tak terlazim)

Makanan (Rangsangan tak terlazim)

5

Selepas berlakunya pelaziman Bunyi loceng (Rangsangan terlazim)  Air liur  (Gerakbalas terlazim) 6 .

Implikasi TPP dlm P & P (a) Sebelum Perlaziman Gerak Balas Tak Terlazim Terhadap aktiviti pengajaran Sahaja (Perhatian Murid) Guru Matematik Mengajar kelas Kali Pertama (Rasangan Tak terlazim) 7 .

Implikasi TPP dlm P & P (b) Semasa Pelaziman Gerak Balas Tak Terlazim (Perhatian tumpukan Murid) Guru Matematik Mengajar kelas dengan cara menarik (Rasangan terlazim) 8 .

Implikasi TPP dlm P & P (c) Selepas Pelaziman Gerak Balas Tak Terlazim (Perhatian tumpukan Murid) Kehadiaran Guru Matematik (MENARIK) (Rasangan terlazim) 9 .

Rangsangan dan gerakbalas dapat dikukuhkan melalui latihan Motivasi memainkan peranan penting dalam pembelajaran 10 .Penggunaan Teori Pavlov Di Dalam Bilik Darjah Rangsangan dan gerakbalas boleh dilazimkan.

generalisasi boleh berlaku. pembiasaan atau pengalaman.  Dalam proses pembelajaran. penghapusan boleh berlaku jika peneguhan tidak diberi. iaitu sekiranya tingkah laku tidak dikukuhkan melalui ganjaran.  Dalam pembelajaran. tingkah laku itu mungkin terhapus. Pembelajaran boleh berlaku melalui latihan. 11 .

12 . Konsep pemulihan semerta juga dapat membantu seseorang guru meningkatkan keberkesanan pembelajaran.Pembelajaran berkesan akan berlaku jika guru dapat membantu murid-murid mendiskrimanasi jenis rangsangan yang perlu diberi tumpuan.

13 .Teori Pelaziman Watson JB Watson (1878-1958) – American Psycologist mencipta istilah Behaviorisme utk huraikan tingkah laku manusia. Kajiannya banyak dipengaruhi oleh Teori Pelaziman Klasik Pavlov – tetapi banyak buat kjn mengenai emosi kanakkanak.

menyebabkan akhirnya Albert mempunyai perasaan takut dengan tikus putih. detuman yang kuat dibunyikan. Albert dan tikus putih. Setiap kali tikus putih ditunjukkan kepada Albert. 14 .Emosi Manusia Ada tiga – takut. marah dan kasih sayang Buat eksperimen dengan kanak2 9 tahun.

pelajar hendaklah belajar perhubungan gerak-gerak 15 balas secara sistematik .Implikasi Teori Watson  Semua tingkah laku boleh dipelajari melalui proses pelaziman  Tingkah laku positif boleh diajarkan dengan rasangan yang sesuai  Latih tubi perlu untuk mengukuhkan apa yang telah di pelajari dlm ingatan kanak2  Semasa mengajar. guru hendaklah menggunakan rasangan yang boleh memotivasikan kanak-kanak supaya berminat belajar. dan mengelakkan penggunaan rangsangan yang membawa kesan negatif  Untuk menguasai kemahiran menyelesaian masalah.

Ekperimen dibuat ketika melatih anjing berdiri.Teori Pelaziman Operan .Thordike (1874-1949)  Rasangan diberi setelah tindak balas yang dikehendaki berlaku. 16 .cubajaya E.  Pembelajaran Pelaziman Operan merujuk kepada bentuk pembelajaran bagi seseorang individu yang menggunakan sesuatu gerak balas yang kukuh dan tetap. yang dipilih daripada beberapa gerakbalasnya.L.

dikukuh dan dikekalkan.4 Konsep Model Pembelajaran Operan Gerakbalas berlaku secara sendiri. Sebarang rasangan yang dapat mengukuhkan gerak balas individu disebut peneguhan (reinforcer) Peneguhan boleh jadi positif boleh juga jadi negatif 17 . jika hasilnya berkesan/positif.

Peneguhan Peneguhan positif (ganjaran) – fenomena gerak balas tertentu yang diteguhkan kerana kewujudan sesuatu peneguh yang berkenaan Peneguhan negatif (dendaan)– fenomena gerak balas tertentu yang ditenguhkan kerana kehilangan sesuatu peneguh yang berkenaan Di bawah konsep psikologi pendidikan. ganjaran mana yang lebih berkesan? 18 .

Di dalam proses ini. perhubungan di antara rangsangan dengan gerak balasnya sebenarnya mewakili konsep pembelajaran. Maka.cuba jaya/ralat  Pembelajaran merupakan proses cuba-ralat (trial and error) atau memilih dan mengubungkait (selecting and connecting). 19 .TEORI PELAZIMAN OPERAN THORNDIKE . oleh kerana latihan dilakukan secara berulangulang. perhubngan di antara rangsangan dengan gerak balasnya akan semakin bertambah kukuh. gerak balas yang salah dihasilkan pada peringkat permulaan akan semakin berkurang.

3 hukum pembelajaran Thorndike Hukum kesediaan (law of readiness) keadaan kesediaan individu Hukum Latihan (Law of exercise) bilangan kali latihan  dan Hukum Kesan (Law of effect) keberkesanan latihan 20 .

Hukum kesediaan Pelajar bersedia belajar (rasangan motivasi) => pembelajaran berkesan dan memuaskan Pelajar belum bersedia belajar ataupun dipaksa belajar (tanpa rangsangan) => pembelajaran tidak berkesan 21 .

Hukum Latihan  Pertalian antara rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh jika latihan. aplikasi serta aktiviti pengukuhan diberikan 22 .

Hukum Kesan Pertalian antara rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh jika dapat kesan pengalaman yang menyeronokkan dan gerak balas ini akan diulang. 23 . Jika kesan pengalaman itu menyakitkan. gerak balas tersebut akan semakin lenyap.

Tingkah laku responden 2. burung merpati dan manusia 24 . Tingkah laku operan Skinner buat kajian ke atas tikus.Teori Pelaziman Operan Skinner Hampir semua tingkah laku manusia boleh dibahagikan kepada dua kategori: 1.

Intisari Teori Pelaziman Operan Skinner Pembelajaran berlaku melalui pelaziman operan secara diri sendiri Peneguhan ialah suatu proses yang menggunakan peneguh positif atau peneguh negatif untuk mengukuh dan mengekalkan sesuatu tingkah laku operan yang dihasilkan. 25 .

Peneguhan positif ialah rangsangan penting untuk menambahkan kebarangkalian gerak balas pelajar Peneguhan negatif diberi untuk membawa kesan yang tidak menyeronokkan akan mengulangi tingkah laku operan yang diingini 26 .

konsep diskriminasi adalah penting untuk mencapai kejayaan 27 . Penghapusan sesuatu tingkah laku operan yang dihasilkan akan berlaku jika peneguhan tidak diberikan  Organisma boleh menguasai konsep diskriminasi melalui proses pelaziman operan  Dalam proses pembelajaran.

Gagne dan Ausubel Pembelajaran adalah suatu proses dalaman yang berlaku dalam akal fikiran dan tidak dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku.Teori Pembelajaran Mazhab Kognitif Ahli-ahli – Kohler. Bruner. 28 .

iaitu setiap kali individu belajar. Dalam pembelajaran murid membentuk struktur kognitif dalam ingatannya. 29 . ia akan menyusun segala pengalaman dan menyimpannya dalam ‘ingatan’.

30 . menyusun.  Kebolehan ini dikenali sebagai Celik Akal. Mazhab kognitif berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai keupayaan mental untuk mengelola. menyimpan dan mengeluarkan semula segala pengalaman utnuk membolehkan ia memerhatikan pertalian antara pengalaman tersimpan dengan masalah yang dihadapi.

Implikasi Teori Pembelajaran Kohler Guru perlu menggalakkan pelajar agar menggunakan celik akalnya untuk menyelesaikan masalah pelajaran. Membimbing pelajar menggunakan persepsinya untuk menghubungkaitkan unsur-unsur dalam persekitaran. 31 . Menyampaikan pengajaran selangkah demi selangkah mengikut urutan yang sesuai.

Membimbing pelajar menyelesaikan masalah dengan teknik menyoal. Menggunakan contoh-contoh khusus yang berkaitan untuk membimbing pelajar supaya menggunakan celik akal mereka. demi mendapat kesimpulan atau generalisasi. 32 .

Membekalkan bahan-bahan pelajaran yang lengkap supaya pelajar yang boleh menggunakan mereka untuk menyelesaikan masalah 33 .Mengajar pengalaman baru berdasarkan tahap kebolehan pelajar dan pengalaman mereka.

34 .Teori Pembelajarn Kohler Menggunakan pendekatan kognitif utk mengkaji bagaimana seekor cimpanzi menyelesaikan masalah untuk mendapatkan sebiji pisang yang tergantung di bumbung sangkarnya.

Celik akal  merupakan kebolehan mental yang mendorong manusia mempersepsikan perkaitan unsur-unsur dalam persekitaran secara tiba-tiba demi menolongnya menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi 35 .

Implikasi teori Kohler Guru perlu menggalakkan pelajar agar menggunakan celik akalnya untuk menyelesaikan masalah pelajaran Membimbing pelajar menggunakan persepsinya untuk mengubungkaitkan unsur-unsur dalam persekitaran Menyampaikan pengajaran selangkah demi selangkah mengikut urutan yang sesuai 36 .

Membimbing pelajar menyelesaikan masalah dengan teknik menyoal Mengajar pengalaman baru berdasarkan tahap kebolehan pelajar dan pengalaman lampau mereka. Membekalkan ABM dan ABB yang boleh membantu mereka menyelesaikan masalah 37 .

deria motor – 0 – 2 tahun banyak menggunakan deria motor utk memahami dan berinteraksi dgn persekitaran spt memegang.Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget (Bapa psikologi Kanak2) 4 Peringkat Perkembangan Kanak2 1. 38 . menghisap .tidak ada konsep pengekalan – eg barang yang dilihatnya telah disembunyikan. dia tidak berusaha mencarinya.

praoperasi 2 – 7 tahun menggunakan simbol utk mewakili pelbagai aspek dlm persekitarannya. boleh guna perkataan bola bagi mewakili bola sebenarnya. eg.  sudah ada keupayaan berbahasa ttp bersifat egosentrik  tidak dapat menggambarkan proses transformasi 39 .2.

tumpuan kpd panjang pendek baris bukan kepada bilangan 40 .

masa dan sebab munasbah mula difahami operasi siri dapat diselesaikan 41 .operasi konkrit 7 – 11 tahun masalah abstrak tidak dapat diselesaikan pandangan orang lain mula diterima pemusatan perhatian mula berkurangan faham transformasi proses kebalikan dapat difahami pemikiran secara logis semakin nyata konsep ruang. kelajuan.

X adalah lebih besar dari Z. yg ada kaitan  membina hipotesis  skemata bertambah bilangan eg. ketika menyelesaikan masalah. Jika X lebih besar dpd Y dan Y lebih besar dpd Z.4 : operasi formal 11 tahun ke atas  kanak2 mula menggunakan penaakulan dan berfikir secara abstrak  sudah berupaya menyelesaikan masalah konkrit dan abstrak  dpt mengkaji pemikiran & perasaan sendiri  berupaya mengaplikasi prinsip2. Benar atau Salah? 42 .

43 .Teori Pembelajaran Isyarat Tolman (Signs Learning) Kajian mengenai peta kognitif Di dalam situasi pembelajaran individu. tindakannya bukanlah secara membabi buta tetapi mempunyai hasrat utk mencapai objektif Pembelajaran kanak2 akan beransur2 maju melalui tanda-tanda yang memimpinnya ke arah mencapai objektif.

maka apabila situasi pembelajaran yang sama berlaku (tanda2 yg berkaitan dgn objektif diwujudkan semula) gerak balas yang diharapkan akan diikuti dengan bertambah kukuh.`` 44 . Kebolehan individu mengenal pasti tanda-tanda dalam proses pembelajaran adalah bergantung kepada keupyaan persepsi dan kognitifnya.  Selepas objetifnya telah dicapai kali pertama.

Teori Pembelajaran Humanis (Pendidikan Afektif) Pelopor : Carl Rogers. Bugental. pengamatan serta interpretasi seseorang individu tentang sesuatu peristiwa atau kejadian. Neil. 45 . Menekankan cara fikiran. Maslow. Abraham. Menumpukan pada apa yang berlaku dalam diri seseorang individu seperti perasaan atau emosinya.

46 . Penilaian yang dibuat oleh pelajar sendiri lebih bermakna bagi dirinya.Prinsip-prinsip Teori Pembelajaran Humanis Pelajar akan belajar apa yang mereka kehendaki dan ingin ketahui Keinginan untuk belajar dan mengetahui cara belajar lebih penting daripada pemerolehan fakta-fakta.

Bugental (1967)  Pengalaman dan psikologi manusia adalah berlainan dengan haiwan  Kajian tema utama mahzab humanis akur dengan kehidupan manusia yang bermakna.  Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran yang ditonjolkan  Pertimbangan asas ialah perbezaan individu 47 .

Carl Rogers Mengutamakan Learner-Centered Education Freedom to learn – pembelajaran bagi memenuhi naluri ingin tahu – pembelajaran berlaku jk bhn pelajaran adalah bermakna dan seiring dengan pengalaman dan couriosity murid. 48 .

Membentuk iklim bilik darjah yang kondusif dan tanpa ancaman Memastikan keperluan asas murid telah dipenuhi bersifat penyayang dan memupuk nilai kendiri positif di kalangan pelajar mengamalkan prinsip kebebasan dan demokrasi mengutamakan pembelajaran diri sendiri mengamalkan konsep pendidikan terbuka 49 .

 Keberkesanan pembelajaran hanya dapat dihasilkan apabila pelajar mengambil inisiatif sendiri (motivasi dalaman) dan melibatkdn diri sepenuhnya dalam aktiviti pembelajaran.  Aktiviti pengajaran dan pembelajaran hendaklah dikaitkan dengan hidup nyata. demi memupuk kemahiaran hidup pelajar. 50 .  Membimbing pelajar supaya menilai hasil pembelajaran diri demi mepertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya.

Teori Pembelajaran Maslow  Motivasi intrinsik – mdorong manusia mgejar pcapaian cemerlang yang biasanya berlaku secara spontan tanpa kawalan atau rangsangan luar 51 .

Hieraki Maslow 52 .

Walters Fokus Utama : Neobehaoris tingkahlaku dan kognitif permodelan/peniruan self-regulation self-efficency 53 .Mazhab Sosial Tokoh : Bandura.

pemerhatian mengingat reproduksi peneguhan/motivasi 54 . 3. 4.Ciri-ciri Teori  Pembelajaran sosial interaksi IX P X T  pembelajaran melalui pemerhatian dan peniruan  proses pembelajaran melalui : 1. 2.

Implikasi Untuk Guru  Guru sebagai model peniruan  gunakan kaedah demonstrasi dengan contoh-contoh yang relevan  menyediakan situasi pembelajaran tanpa gangguan  menarik perhatian murid dengan motivasi yang sesuai  mengekal ingatan murid dengan mendemonstrasikan langkah-langkah secara sistematik  memberi peneguhan yang positif selepas reproduksi 55 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful