You are on page 1of 24

CHNG 1: TNG QUAN NGN HNG TMCP CHU I. Qu trnh hnh thnh v pht trin 1.

. Bi cnh thnh lp Trong bi cnh Php lnh v Ngn hng nh nc, Php lnh v ngn hng thng mi, hp tc x tn dng v cng ty ti chnh c ban hnh vo thng 5 nm 1990, bc u to dng khung php l cho hot ng ngn hng thng mi ti Vit Nam, Ngn hng Thng mi C phn Chu (ACB) c thnh lp theo Giy php s 0032/NH-GP do Ngn hng Nh nc Vit Nam cp ngy 24/04/1993 v Giy php s 553/GP-UB do y ban Nhn dn TP. H Ch Minh cp ngy 13/05/1993. Ngy 04/06/1993, ACB chnh thc i vo hot ng. Mt s thng tin c bn v ACB nh sau: Tn t chc Tn vit tt Logo ca Ngn hng Ngn hng Thng mi C phn Chu ACB Tn giao dch Quc t Asia Commercial Joint Stock Bank

Hi s M SWIFT Vn iu l Website Email

442 Nguyn Th Minh Khai, Qun 3, TP HCM ASCBVNVX 9.376.965.060.000 ng (k t ngy 31/12/2010) http://www.acb.com.vn acb@acb.com.vn

Vi s vn iu l hn 9.300 t ng, ACB c Ngn hng Nh nc Vit Nam khng nh l mt trong nhng ngn hng thng mi c phn c vn iu l ln nht Vit Nam. Cc quy trnh nghip v ca ACB u c chun ha theo tiu chun ISO 9001: 2000, mang n s chnh xc, an ton, thun tin trong vn hnh cng ty v s hi lng ca khch hng. iu ny c th hin r rng hn bng nhiu gii thng uy tn m ACB lin tc t c qua cc nm, c trao tng bi B Cng Thng v cc tp ch ti chnh ngn hng uy tn. Tnh n thng 10 nm 2010, ACB nhn c 4 gii thng Ngn hng tt nht Vit Nam 2010 t cc tp ch ti chnh danh ting l Asiamoney, FinanceAsia, The Asian Banker v Global Finance.

2. Qu trnh pht trin Tm nhn, mc tiu v chin lc nu trn c c ng v nhn vin ACB ng tm bm st trong sut 13 nm hot ng ca mnh v nhng kt qu t c chng minh rng l cc nh hng ng i vi ACB. cng chnh l tin gip Ngn hng khng nh v tr dn u ca mnh trong h thng NHTM ti Vit Nam trong lnh vc bn l. Di y l mt s ct mc ng nh ca ACB: 04/6/1993: ACB chnh thc hot ng. 27/4/1996: ACB l NHTMCP u tin ca Vit Nam pht hnh th tn dng quc t ACBMasterCard. Nm 1997: Tip cn nghip v ngn hng hin i, thnh lp Hi ng ALCO, ng vai tr quan trng trong vic m bo hot ng an ton v hiu qu ca ACB Nm 1999: ACB bt u trin khai chng trnh hin i ha cng ngh thng tin ngn hng nhm trc tuyn ha v tin hc ha hot ng ca ACB. Nm 2000: Ti cu trc. C cu t chc c thay i theo nh hng kinh doanh v h tr. Hot ng kinh doanh ca Hi s c chuyn giao cho S Giao dch. C cu t chc mi sau khi ti cu trc nhm m bo tnh ch o xuyn sut ton h thng. Sn phm c qun l theo nh hng khch hng v c thit k ph hp vi tng phn on khch hng. Pht trin kinh doanh v qun l ri ro c quan tm ng mc. Cc knh phn phi tp trung phn phi sn phm dch v cho khch hng mc tiu. 02/01/2002: Hin i ha ngn hng. ACB chnh thc vn hnh TCBS. 10/12/2004: a ra sn phm quyn chn vng, quyn chn mua bn ngoi t. ACB tr thnh mt trong cc ngn hng u tin ca Vit Nam c cung cp cc sn phm phi sinh cho khch hng. 21/11/2006: Khai trng giao dch c phiu ACB. Khai trng tr s mi cng ty chng khon ACBS chi nhnh H Ni. Ln u tin ra mt trn sn H Ni ca c phiu ACB.

Hin tnh n nay mng li phng giao dch v chi nhnh ca ACB t con s 325 chi nhnh v phng giao dch trn c nc, ring thnh ph H Ch Minh c mt S Giao dch, 29 chi nhnh v 106 phng giao dch. Trong Hi s c xem l n v ng vai tr ht sc quan trng trong b my hot ng ca ngn hng ACB, cung cp cc hot ng ti chnh quan trng nh: huy ng vn, cho vay, u t, bo lnh, thanh ton v ti tr thng mi, cung ng cc phng tin thanh ton, dch v qun l ti khon, thanh ton trong v ngoi nc, dch v thu h, chi h, thu i ngoi t; kinh doanh ngoi hi v lnh vc chin lc trong u t v pht trin nh: nhn lc, cng ngh v knh phn phi. II. Chc nng nhim v, c cu t chc hnh chnh v hot ng qun tr nhn s 1. Chc nng, nhim v Chc nng Ngn hng TMCP Chu c hai chc nng c bn sau: Th nht, ACB l trung gian giao dch, ng vai tr lm cu ni gia ngi tha vn v thiu vn trn th trng. y c xem l chc nng quan trng nht ca ngn hng, nhm thc y nn kinh t, m bo qu trnh sn xut v ti sn xut trong x hi v ACB ng vai tr l ch da ti chnh, p ng nhu cu v vn ca doanh nghip, gip doanh nghip c th tn ti v ng vng, ng thi m rng sn xut kinh doanh, a dng ha cc mt hng, thng qua thc y nn kinh t Vit Nam. Th hai, ACB cn ng vai tr l trung gian thanh ton. Ngn hng s ng ra thc hin cc hot ng nh trch tin t ti khon ca cc c nhn v doanh nghip chuyn tin. Chc nng ny th hin ch ngn hng cung cp cc phng tin thanh ton tin li nh sc, y nhim chi, y nhim thu, th rt tin, th thanh ton, th tn dng Nhim v Nhim v ca ngn hng TMCP Chu c quy nh nh sau: Xy dng chnh sch khch hng. ra chin lc hot ng cho cc phng/ chi nhnh giao dch trn ton quc, iu hnh, qun l hot ng kinh doanh (bao gm: cho vay, huy ng vn, bn cc sn phm dch v ngn hng).

u mi nghin cu, ban hnh chnh ph hp vi tng thi k, t chc thc hin cng tc ca ngn hng. u mi trin khai cam kt vi cc t chc trong nc v quc t lin quan n hot ng phc v khch hng. u mi t chc thc hin huy ng vn, tin gi ca cc doanh nghip, c nhn gi v m rng ngun vn, tin gi ca cc doanh nghip, c nhn gi v m rng ngun vn nhm p ng nhu cu tng trng tn dng, u t, thanh ton trong x hi.

Mc tiu c th ca ACB trong khong thi gian 2012-2013 l: chim 10% th phn huy ng, 5% th phn cho vay ca ngnh ngn hng Vit Nam. 2. C cu t chc hnh chnh Nhn chung, c cu t chc ca ACB tun theo Quy ch t chc v hot ng ca Hi ng qun tr, Kim sot vin, ngi iu hnh Ngn hng thng mi c phn ban hnh theo quyt nh s 166/Q-NH5 nm 1994 ca Thng c Ngn hng Nh nc Vit Nam. Da trn nn tng php l ny, ACB thit lp mt c cu qun tr iu hnh linh hot, ph hp vi c im v yu cu pht trin ca t chc. C th tm tt c cu t chc hnh chnh ca Ngn hng theo m hnh cu trc chc nng Ph lc 1 nh km. Mt cch ngn gn, c cu t chc ca ACB bao gm: By khi: Khch hng c nhn, Khch hng doanh nghip, Ngn qu, Pht trin kinh doanh, Gim st iu hnh, Qun tr ngun nhn lc, Cng ngh thng tin. Bn ban: Kim tra - Kim sot ni b, Chin lc, m bo cht lng, Chnh sch v Qun l tn dng. Hai phng: Quan h Quc t, Thm nh ti sn Trong , Khi Ngn qu trc thuc Hi s ng mt vai tr quan trng. y l ni trc tip qun l cc hot ng kinh doanh ngoi hi, tin t ca Ngn hng Thng mi C Phn Chu. Qu trnh ti cu trc cng ty c ACB tin hnh nh l mt phn ca chin lc pht trin trong na u thp nin 2000. C cu t chc c thay i theo nh hng kinh doanh v h tr, trong hot ng kinh doanh ca Hi s c chuyn giao cho S Giao dch. C cu t chc mi nhm m bo tnh ch o xuyn sut ton

h thng. Sn phm c qun l theo nh hng khch hng v c thit k ph hp vi tng phn on khch hng. Pht trin kinh doanh v qun l ri ro c quan tm ng mc. Cc knh phn phi tp trung phn phi sn phm dch v cho khch hng mc tiu. * Gii thiu phng kinh doanh ngoi hi

KHI NGN QU
Phng kinh doanh ngoi hi Phng kinh doanh vn

Phng kinh doanh vng

FI

Khch hng

Lin ngn hng

T doanh

S 1.1 - S cu trc hot ng kinh doanh ngoi hi ti Ngn hng Thng mi C phn Chu Phng kinh doanh ngoi hi trc thuc khi Ngn Qu ti ACB p ng nhu cu ca cc cng ty trong v ngoi nc, cc nh u t l t chc hay c nhn, cc nh ch ti chnh v cc i tng khc tham gia vo th trng tin t. ACB cung cp nhng gii php tng hp gia tng gi tr dnh ring cho tng i tng khch hng khc nhau. Cc Hot ng mua bn ngoi hi ca Phng kinh doanh ngoi hi hi s bao gm: Mua v bn ngoi t gia hi s vi Chi nhnh/phng giao dch nhm tha mn nhu cu mun mua v bn ca Chi nhnh, phng giao dch. Mua v bn ngoi t vi th trng lien ngn hang nhm iu chnh trng thi ngoi hi ca mt loi tin t gim thiu ri ro. Mua v bn ngoi t nhm mc ch u c trong vic d tnh s bin ng ca t gi em li li nhun (t doanh) Chc nng v nhim v chnh ca phng Kinh doanh ngoi hi nh sau:

T chc thc hin, duy tr v pht trin hot ng kinh doanh ngoi hi p dng thng nht trong ton ngn hng v S giao dch. Tip nhn, hng dn v x l tun th cc vn bn h s c lin quan n hot ng kinh doanh ngoi hi din ra trong h thng cc chi nhnh trn phm vi ton quc ca ACB To kh nng tn dng chnh lch t gi gia cc th trng ngoi hi khc nhau sinh li nhun cho ngn hng Thc hin nghip v tin gi bng ngoi t, mua bn ngoi t trn th trng lien ngn hng T vn h tr Ngoi ra, phng kinh doanh ngoi hi cn nhn c cc nhim v khc t Ban gim c phn cng, trng khi Ngn qu ch nh ty theo tng giai on v thi k ph hp 3. Hot ng qun tr nhn s Trong tnh hnh nn kinh t th trng cnh tranh gay gt hin nay, cc ngn hng ang ng trc nhiu kh khn th thch. Vic pht huy sc mnh nhn lc cng tr ln quan trng hn. Ngn hng no bit qun l v khai thc ngun nhn lc hiu qu s c c ng lc pht trin v u th cnh tranh trn th trng. Theo dng chy ACB c xu hng ly li th v ngun nhn lc ca mnh cnh tranh v pht trin, do vic qun tr ngun nhn lc rt quan trng. Ti Ngn hng TMCP Chu, hot ng qun tr nhn s kh c ch trng. Tnh n nm 2011, tng s lao ng ca ACB l 6.669 ngi, trong khi cui nm 2010 l 6.598 ngi, nhiu hn 71 ngi. S lng nhn vin khng bin ng nhiu qua cc nm v nhn chung lun mc trn 6.000 ngi. Vi quy m ny, ACB c nh gi l mt trong nhng ngn hng c quy m ln nht c nc, ng thi khng inh sc ht v v th ca ACB so vi nhng ngn hng khc trong vn la chn vic lm ca ngi lao ng. S lng nhn vin, c cu lao ng theo gii tnh v trnh c phn nh thng qua bng tng hp sau: Bng 1.1 C cu lao ng theo gii tnh v trnh hc vn ca Ngn hng TMCP Chu STT Hng Nm 2010 Nm 2011 Nm 2011/Nm 2010

mc I. 1. 2. II. 1. 2. 3. Tng Gii tnh Nam N Trnh Trn H H-C LPT

S lng (ngi) 6.598 2.317 4.281 167 5.852

T trng (%) 100 35,12 64,88 2,53 88,69

S lng (ngi) 6.669 2.344 4.325 172 5.929

T trng (%) 100 35,15 64,85 2,58 88,9

S lng (ngi) + 71 +27 + 44 +5 +77

T trng (%)

+1,16 +1,02 +2,99 +1,31

579 8,78 568 8,52 -11 + 1,89 (Ngun: tng hp t phng Nhn s Ngn hng TMCP Chu)

Theo s liu nm 2011, v mt gii tnh trong c cu nhn s, s lng nhn vin n chim kh cao 64,85% tng s nhn vin trong ton ngn hng, trong khi nhn vin nam ch chim 35,15% tng s lng nhn vin. iu ny c th gii thch v c th cng vic ca cc Phng giao dch trc tip vi khch hng a phn l nhn vin n. V c cu lao ng ca ACB phn theo trnh , ti thi im hin nay, lao ng ch yu l bc i hc v Cao ng chim 88,9%. y l lc lng lao ng chnh ca ngn hng vi tt c s lao ng bc i hc v Cao ng ny c o to nghip v chuyn mn mi nm. Trong khi , lao ng c trnh trn i hc ch chim 2,53% v tng ln xp x 2,58% gia nm 2010 v nm 2011, iu ny chng t ngn hng vn cha tht s ch trng u t cho lao ng trn i hc v mt qun l chuyn mn nghip v ngn hng. Th nn trong thi gian ti, ACB cn phi tp trung u t o to nhiu hn vo lc lng lao ng qun l cp cao p ng nhu cu hot ng ngy cng cao. III. Kt qu hot ng kinh doanh ca ACB giai on 2009 2011 Tnh hnh kt qu hot ng kinh doanh ca ACB trong giai on t nm 2009 n nm 2011 c m t thng qua bng sau: Bng 1.2 Kt qu kinh doanh ca Ngn hng TMCP Chu qua cc nm (n v tnh: triu VN)

Ch tiu Tng gi tr ti sn Thu nhp li v cc khon thu nhp tng t Thu nhp li thun Thu v cc khon phi np Tng li nhun trc thu Tng li nhun sau thu

Nm 2009

Nm 2010

Nm 2011 278.855.700 25.452.935 6.701.810 980.750 4.174.630 3.193.880

167.881.047 205.102.950 9.613.889 2.800.528 636.960 2.838.164 2.201.204 14.960.336 4.163.770 767.454 3.102.248 2.334.794

(Ngun: tng hp t Bo co kt qu hot ng kinh doanh hp nht ca nm ti chnh kt thc ngy 31/12/2011 ca Ngn hng TMCP Chu) Nm 2009 l nm kinh doanh thnh cng ca ACB. Vi kt qu bo co ti chnh ht sc kh quan, ACB hon thnh vt mc k hoch li nhun ra. C th, li nhun hp nht trc thu ca ACB t trn 2.838 t ng, vt 118 t ng so vi k hoch. Bc sang nm 2010, hai lnh vc hot ng th mnh ca ngn hng l dch v, kinh doanh ngoi hi v vng u c s gim st ng ch . Trong nm 2010, tng li nhun trc thu ca ACB hn 3,000 t ng, tng hn 35% so vi kt qu nm 2009, theo li ch ca c ng cng c nng cao. Tuy vy, mc tng trng ny thp hn mc tng k vng c t ra u nm, bi trong nhng nm gn y ACB lun l mt trong nhng ngn hng c phn c tc tng trng li nhun rt n tng. iu ny c th c gii thch bi s st gim trong ngun thu t tn dng, do vic vn gi li vay

n nh mc thp hn th trng cho cc khch hng trung thnh. Bn cnh , trong nm 2010, mt thi gian di li sut lin ngn hng c gi mc thp hn li sut huy ng t dn c. iu ny nh hng mnh n ngun thu ca ACB v do ngn hng c ngun huy ng t dn c ln v thng cho vay nhiu trn th trng lin ngn hng. Ring hot ng kinh doanh ngoi hi v vng, ly k c nm ch t 191,1 t ng, gim mnh so vi mc 422,33 t ng ca nm 2009. Nguyn nhn chnh s st gim ny l vic ng ca sn vng cng nh chnh sch thu hp huy ng v cho vay bng vng.Tuy nhin, thu nhp li v cc khon thu nhp tng t ca ACB trong nm 2010 li tng mnh trong nm 2010, t 14.970,77 t ng so vi 9.613,88 t ng nm 2009. Trong kt qu kinh doanh nm 2011, thu nhp li thun ca ACB tng rt mnh, t 6.701,81 t ng, tng gn 58%, l nguyn nhn chnh khin li nhun ACB tng trng mnh. Tng ti sn tnh n 31/12/2011 t 278.855,7 t ng, tng 37,7% so vi cui nm 2010. y l quy m ln nht trong khi ngn hng c phn theo cc d liu c cng b tnh n thi im ny. Cuc khng hong ca th trng ti chnh th gii ko theo s bt n nh v t gi gy ra nhiu nh hng tiu cc n th trng ngoi hi v chng khon ca Vit Nam ni chung v tnh hnh kinh doanh ACB ni ring. Bng chng l hai ngun thu t kinh doanh ngoi hi v vng, mua bn chng khon u t ln lt ghi nhn mc l 161,18 t ng v 117,56 t ng. Theo tnh ton ly k c nm, thu nhp thun t li t 6.701 t ng, tng 59% so vi nm 2010. Li nhun sau thu t 3.193 t ng, tng 38% v ACB cng hon thnh vt 3% k hoch li nhun c ra.

IV.

Tm quan trng ca hot ng kinh doanh Ngoi hi ti ACB Kinh doanh ngoi hi l hot ng khng th thiu c trong iu kin hot ng

ca mt ngn hng hin i v ACB, hot ng ny c mt vai tr ht sc quan trng. Vai tr c th hin r nt nhng kha cnh sau: 1. Kinh doanh ngoi hi gip chu chuyn ngun vn th trng trong nc v quc t, t em li li nhun cho ACB

Ton b hot ng ca ACB c lin quan n cc nghip v giao dch ngoi hi, vi mc ch tp trung, cung ng v chu chuyn ngun vn th trng ngoi hi trong nc v quc t nhm bo m thanh ton hng ho v dch v ngoi thng, gp phn quan trng vo vic m rng v pht trin nn kinh t t nc, ng thi m bo li nhun cho bn thn ACB. Hot ng kinh doanh ngoi hi c thc hin trong hu ht cc dch v ca ACB. Chng hn, khi ACB bn ngoi t cho khch hng thanh ton mt l hng nhp khu, trong hot ng ny din ra hai giao dch ngoi hi l bn ngoi t theo ACB thu li nhun thng qua chnh lch t gi, nghip v ny li lm c s ACB thc hin nghip v th hai l thanh ton quc t thu ph dch v. Bn cnh , kinh doanh ngoi hi cn gp phn lm tng ngun d tr ngoi hi quc gia, gp phn hon thin cc chnh sch v m ca Chnh ph v qun l ngoi hi, v chnh sch t gi v li sut, iu tit quan h cung cu ngoi hi trn th trng nhm m bo n nh ng ni t v gp phn s dng c hiu qu ngun ngoi hi ca cc t chc kinh t v ca quc gia. 2. Hot ng kinh doanh ngoi hi c coi nh l mt cng c qun l ri ro hi oi hu hiu ca ACB Vic a dng ha ng tin trong giao dch ti chnh nhm phc v cho cc hot ng xut nhp khu, u t thng qua cc ngn hng thng mi khin cho cc doanh nghip xut khu cng nh chnh bn thn ngn hng phi i din vi nhiu kh khn v ri ro t gi. Nht l trong thi gian gn y, khi m th trng ti chnh tin t lun dy sng vi nhng bin i tht thng ca li sut lin ngn hng, ca t gi ng USD th nhng ri ro cng nhiu hn. ACB cng khng lng ht c nhng ri ro t t gi y. Tuy nhin, nu hot ng kinh doanh ca ngn hng c nhiu ri ro, kinh doanh nghip v phi sinh trong ngoi hi s gip ACB c th b p c ri ro thng qua hot ng b tr gia cc giao dch. 3. Hot ng kinh doanh ngoi hi gip a dng ha cc sn phm kinh doanh ngoi hi ca ACB. Song song vi cc hot ng tn dng v cho vay, kinh doanh ngoi hi ra i gip sn phm kinh doanh ca ACB thm a dng, phong ph, t lm tng hiu qu hot ng kinh doanh ca ACB. Chnh iu ny cung cp mt hnh thc kinh doanh

mi khch hng c nhiu s chn la ph hp vi quyt nh kinh doanh ca mnh. Vi kinh doanh ngoi hi, ACB lun hng ti nhiu i tng khch hng khc nhau nh: cc c nhn, cc nh kinh doanh u t, cc cng ty ti chnh, cng ty bo him, qu u t Ngoi ra phng thc ny cn gip cho li ch ca khch hang cng nh ACB ngy cng c nng cao nh. T nhng iu trn, ta c th nhn thy kinh doanh ngoi hi p ng tt hn nhu cu a dng ca khch hng; trn c s gip tng doanh thu, nng cao uy tn v to dng nim tin cho khch hng. iu khng ch gip ACB m rng quy m hot ng m cn l u th to nn sc cnh tranh ca ACB, gip ACB tn ti trong mi trng cnh tranh ngy cng khc nghit. y khng ch l hot ng mua bn thun ty m cn l mt khu quan trng trong dy chuyn hot ng kinh doanh, b sung v h tr cho hot ng kinh doanh khc ca ngn hng, l mt mt xch quan trng trong vic thc y v pht trin cc hot ng kinh doanh khc nh ti tr xut nhp khu, thanh ton quc t Hn na, kinh doanh nghip v ngoi hi i hi ACB phi c i ng nhn vin gii, c h thng cng ngh hin i, do s nng cao uy tn, thng hiu ca cc ngn hng khng ch trong nc m c nc ngoi.

CHNG 2: TNH HNH T CHC V THC HIN HOT NG KINH DOANH NGOI HI TI NGN HNG TMCP CHU I. Gii thiu chung Kinh doanh ngoi hi l vic ACB mua i bn li cc ng tin ca cc quc gia khc nhau vi mc tiu l kim c li nhun t cc khan chnh lch gia chng. T GI? 1. Cc sn phm kinh doanh ngoi hi ACB I.1 Giao dch ngoi hi giao ngay Giao dch ngoi hi giao ngay l giao dch mua hoc bn mt lng ngoi t ly mt lng ngoi t khc theo mt mc t gi xc nh, c hiu lc thanh ton trong vng hai ngy lm vic k t ngy giao dch. I.2 Giao dch ngoi hi k hn Giao dch ngoi hi k hn l cam kt mua hoc bn mt lng ngoi t ly mt lng ngoi t khc theo mt mc t gi xc nh c hiu lc thanh ton vo mt ngy c th trong tng lai t ngy lm vic th ba tr i k t ngy giao dch I.3 Giao dch hon i ngoi t Giao dch hon i ngoi t l giao dch gm hai giao dch c thc hin ng thi: mt giao dch giao ngay v mt giao dch k hn tri chiu vi cng mt s lng ngoi t nht nh, nhng c ngy hiu lc khc nhau I.4 Giao dch quyn chn ngoi t Giao dch quyn chn ngoi t l giao dch cho php ngi mua c quyn ch khng phi ngha v mua hoc bn mt s lng ngoi t c th vi mt mc gi thc hin c n nh trc cho mt thi hn xc nh c th trong tng lai sau khi tr mt khon ph Option cho ngi bn ngay t lc k hp ng.

2.

Thu nhp ca sn phm

Thu nhp ca cc sn phm ngoi hi ti ACB bao gm:

2.1. Li nhun khch hng: L li nhun to ra do s chnh lch gia gi mua/ bn cho khch hng v gi bn/ mua m ACB thc hin giao dch trn th trng lin ngn hng. ACB phi lun m bo trng thi cn bng ngoi t bng cch iu chnh gia hai ngun ni trn.Trng thi ngoi t s c ACB cn bng nhng thi im nht nh trong ngy. 2.2. Li nhun t chnh lch gi lin ngn hng y l khon li nhun ACB thu c t chnh lch gi to ra khi thc hin mua/ bn ti gi ca mnh, mua ti gi mua ACB quyt nh. Hay ni cch khc, y l khon chnh lch gia cc ngn hng trong v nc vi nhau. 2.3. Li nhun t khi to trng thi L khon li nhun c sinh ra khi ACB t s dng vn u t kinh doanh ngoi t vi cc nh ch ti chnh.Li nhun c sinh ra khi ACB m bo trng thi dng khi t gi tng v trng thi m khi t gi gim. II. Tnh hnh t chc hot ng kinh doanh ngoi hi ti ACB 1. Phm vi giao dch Phng kinh doanh ti hi s c thc hin ton b cc hat ng giao dch hi oi. Chi nhnh, phng giao dch ch thc hin hat ng giao dch hi oi trong hn mc trng thi ngoi t ca n v mnh v trong quy trnh kinh doanh ngoi t ti Chi nhnh, phng giao dch. 2. Tnh hnh t chc hot ng Vic thc hin kinh doanh ngoi hi bng phng php quyn chn ti ACB c thu gn theo s nh sau:

Nim yt t gi

Thc hin giao dch vi KH

To d liu giao dch

Thanh ton giao dch

Xc nhn giao dch

Kim sot giao dch

S 2.1 - S quy trnh t chc hot ng kinh doanh ngoi hi ti Ngn hng Thng mi C phn Chu

2.1 Nguyn tc nim yt t gi v ph quyn chn. Phng kinh doanh ngoi hi l ni lp Bng nim yt t gi giao dch hng ngy p dng thng nht cho ton ngn hng. T gi nim yt ny c ACB tnh ton da trn cung cu th trng va nm trong bin giao ng cho php ca ngn hng nh nc. Bng nim yt t gi u ngy c lp v cp nht vo h thng chng trnh qun l ca ngn hng trn my tnh vo u gi lm vic ca ngy lm vic. Sau t gi c chuyn ti cc chi nhnh v c nhp vo bng in t ca hi s cc khch hng c th tham chiu. Trong ngy lm vic, nu c pht sinh bin ng ln v t gi ca mt loi ngoi t nim yt no th ngay lp tc Phng kinh doanh ngoi hi Hi s s lp bng nim yt t gi giao dch mi v thc hin cng b t gi tng t nh vic cng b t gi u ngy lm vic. Cc chi nhnh khi nhn c Bng nim yt t gi giao dch phi cp nht ngay vo Bng nim yt t gi giao ti quy giao dch trc tip vi khch hng v thng bo ngay cho cc b phn c lin quan thuc n v mnh. 2.2 Thc hin giao dch vi i tc hoc khch hng : Vic thc hin giao dch vi i tc /khch hng do cc Dealer thc hin. Cc phng tin c thc hin trong giao dch l: in thoi, fax.Tt c cc giao dch qua in thoi c coi l hp l khi giao dch c thc hin thng qua ca ACB 2.3. To d liu giao dch: Sau khi hon tt vic thc hin giao dch vi i tc/khch hng. Dealer phi nhp ni dung ca giao dch vo h thng qun l giao dch (trading system) v in ra Phiu giao dch ngay lp tc chuyn sang cho B phn kim sot ri ro. 2.4 Kim sot giao dch: Ngay sau khi nhn c giao dch t h thng qun l giao dch hoc Phiu giao dch cho Dealer chuyn sang, B phn kim sot ri ro phi thc hin cc bc sau: Kim tra t gi giao dch c phi l t gi cng b hoc t gi giao dch ca th trng hay khng Kim tra hn mc ca i tc hoc khch hng Kim tra tin cc (nu c) Kim tra hn mc giao dch ca Dealer.

Trong trng hp giao dch khng m bo mt trong cc yu cu trn th nhn vin kim sot ri ro c quyn khng duyt, v phi tin hnh lp ngay bin bn vi phm giao dch, ng thi bo co kp thi cho cp qun l trc tip ca b phn kim sot ri ro x l. Khi giao dch m bo cc iu kin nu trn th nhn vin kim sot ri ro tin hnh duyt giao dch trn h thng giao dch hoc k tn trn phiu giao dch v chuyn sang cho b phn h tr giao dch (back office) 2.5 Xc nhn giao dch Vic thc hin xc nhn do nhn vin h tr giao dch thc hin: i vi giao dch hi oi giao ngay ch cn xc nhn li vi i tc hoc khch hng bng fax, vn bn hoc in xc nhn. i vi giao dch hi oi k hn, hon i v quyn chn th ACB v i tc phi k kt hp ng chi tit bng vn bn hoc in xc nhn. i vi cc giao dch c xc nhn bng hp ng: ACB v i tc/khch hng phi k hp ng ngay khi thc hin giao dch v hp ng phi c gi i trong ngy giao dch (cn c vo du ca bu in). Vi cc giao dch c xc nhn bng fax: hp ng phi gi i ngay sau khi Dealer to d liu giao dch hoc sau khi nhn c hp ng do i tc/khch hng gi n. Tt c giao dch trong ngy phi c xc nhn hon tt trong ngy Cn i vi cc giao dch c xc nhn bng in xc nhn: Xc nhn giao dch phi gi i trong phin kt ni vo h thng swift gn nht. Tt c cc giao dch trong ngy phi c xc nhn hon tt trong ngy. 2.6 Thanh ton giao dch Vic thc hin thanh ton giao dch do nhn vin h tr giao dch thc hin. Giao dch giao ngay: Vic thanh ton theo tha thun c th v thi im chuyn tin i vi i tc/khch hng nhng phi thc hin v kt thc chm nht trong vng 2 ngy lm vic tip theo sau ngy cam kt mua bn; Giao dch k hn: Ngy thanh ton l ngy lm vic cui cng ca k hn giao dch v c ghi r trong hp ng uc k kt. Ngn hng ch c php chuyn tin khi n hn thanh ton; Giao dch hon i:

Trng hp giao dch hon i gm hai giao dch giao ngay th vic thanh ton da trn ngyn tc quy nh i vi giao dch giao ngay. Trng hp giao dch hon i gm mt giao dch giao ngay v mt giao dch k hn th vic thanh ton da trn nguyn tc quy nh i vi giao dch giao ngay v giao dch k hn. Trng hp giao dch hon i gm hai giao dch k hn th vic thanh ton da trn nguyn tc quy nh i vi giao dch k hn. III. Tnh hnh thc hin hot ng kinh doanh ngoi hi ti ngn hng TMCP Giai on 2009- 2011 l khong thi gian kh khn i vi ton ngnh ngn hng khi chnh ph lin tc trin khai mt lot bin php tht cht tin t v kim ch lm pht. Do , hu ht cc ngn hng u t k hoch kinh doanh kh khim tn. Tuy nhin vi s n lc khng ngng nng cao trnh chuyn mn nghip v, cng ngh ngn hng, hot ng kinh doanh ngoi hi ti ACB phn no khng nh c v tr ca mnh, to c s tin cy v uy tn i vi khch hng cng nh vi cc ngn hng i tc. Kt qu hot ng kinh doanh ngoi hi ti ngn hng ACB giai on 2009 2011 nh sau: Bng 2.1 Li nhun t hot ng kinh doanh ngoi hi ca ACB qua cc nm (n v tnh: triuVN) Nm Li(l) thun t hot g kinh doanh ngoi hi Li(l)thun t hot ng kinh doanh 2009 738.101 2.800 2010 2011 191.104 (161.135) 4.163 6.701 Chu ACB giai on 2009-2011

Trong nhng nm tr li y, do tc ng bi nhiu yu t khch quan ln ch quan, c bit l din bin phc tp ca kinh t trong nc v th gii cng vi vic thc thi chnh sch tin t ca ngn hng nh nc to nn nhng bin ng ngy cng phc tp trong hot ng kinh doanh ngoi hi ti ACB ni ring v ton ngnh ngn hng ni chung . Doanh s trong nm 2009 ca ACB t 738.101 t ng, tng 4,1% so vi nm 2008. Tuy nhin tc tng ny khng c gi vng m thay vo l s st gim mnh trong nm 2010, ch cn 191.104 t ng, gim 55% so vi nm 2009. Vic ng ca sn vng cng nh chnh sch thu hp huy ng v cho vay bng vng c th l nguyn nhn chnh gy ra s st gim ny.

Tuy nhin y khng phi l vn ring ca ACB m ca chung ton ngnh. Trung bnh li nhun t hot ng kinh doanh ngoi hi ton ngnh nm 2010 gim hn 70% so vi nm 2009. C th nhn thy ngnh ngn hng tri qua mt nm y bin ng vi nhiu yu t bt li t s thay i chnh sch v m v c ch iu hnh th trng mang tnh hnh chnh, kh d on v bt ng nht. iu ny gp phn y thm cng thng trn th trng ngoi hi vn cha nhiu bt n, to ra cuc chy ua li sut huy ng gay gt, khin cho mch mu ca nn kinh t hot ng mt cch thiu hiu qu, ng thi, lm suy gim nim tin ca ngi dn vo ng ni t v gy ra tnh trng u c tch tr Vng cng nh USD. Nm 2010 cng l nm ra i ca nhiu tiu chun an ton cao hn trong h thng ngn hng gip cho hot ng qun tr ri ro tt hn, tuy nhin cc NHTM cng gp kh khn ngn hn trong vic thch nghi. Trong kt qu kinh doanh nm 2011, thu nhp li thun ca ACB tng rt mnh so vi nm 2010, t 6.701,81 t ng, tng gn 58%. Tuy nhin, c hai ngun thu l kinh doanh ngoi hi v vng, mua bn chng khon u t ln lt ghi nhn mc l 161,18 t ng v 117,56 t ng; trong khi nm 2010 ln lt c li 191,1 t ng v 88,6 t ng. IV. Nhn xt chung v tnh hnh kinh doanh ngoi hi ACB Cc thnh tch t c Cng vi tng trng ca hot ng xut nhp khu hng ho, dch v gia Vit Nam v cc nc trn th gii ni chung, ti tr thng mi v thanh ton xut nhp khu ca ACB ni ring, doanh s mua bn ngoi t ca cc chi nhnh trong ton h thng vi khch hng l cc doanh nghip v c nhn tng trng kh nhanh qua tng nm, trung bnh t 10-20%/nm. Thc hin a dng ho cc hnh thc giao dch hi oi (tng ng vi vic thc hin mua bn 11 loi ngoi t khc nhau), tho mn nhu cu a dng v cc loi ngoi t ca khch hng. Nhn chung cn i ngoi t ca ton h thng tt hn, v c bn p ng 100% nhu cu mua ngoi t thanh ton nhp khu hng ho dch v v tr n vay ngoi t ca cc doanh nghip v c nhn. Phm vi hot ng kinh doanh ngoi t c m rng ng thi c th trng trong nc v th trng quc t. Hi s ng vai tr i din ca ACB tham gia hot ng kinh doanh trn th trng ngoi t lin ngn hng trong nc vi i tc l Ngn hng Nh nc v cc t chc tn

dng. Doanh s hot ng trn th trng ny cng tng trng mnh qua cc nm, gp phn tch cc khai thc thm ngun ngoi t cn i ngoi t cho ton h thng v m bo kinh doanh c hiu qu. hi nhp vi th trng ti chnh khu vc v quc t, ACB cng tng bc m rng hot ng kinh doanh trn th trng ngoi hi quc t vi cc ngn hng ln trn th gii, nhm mc ch t doanh, thu li nhun, ng thi gip cn b ACB hc hi kin thc, kinh nghim, bn lnh ngh nghip trong mi trng hot ng kinh doanh c rt nhiu bin ng v ri ro ny. Bn cnh , kinh doanh ngoi hi ng gp vai tr quan trng trong h tr cc nghip v ngn hng khc pht trin. Nu ch xt n thun trn gc li nhun th li kinh doanh ngoi hi ca ton ngn hang bnh qun di 100 t ng /nm l rt khim tn so vi li nhun thu c t hot ng tn dng. Hiu qu cha cao, c bn do nh hng bi tnh c th ca th trng ngoi t Vit Nam, song hot ng ngoi hi gn b mt thit hu c, l mt nghip v khng th thiu trong vic h tr c lc cho Ti tr thng mi, Thanh ton XNK, Chuyn tin ngoi t . khng ngng pht trin. Qua ngn hng c th thu c li cho vay hoc ph dch v t cc hot ng ny. ng gp vo thnh tch chung v hot ng kinh doanh ngoi hi ca ton h thng, c nhiu chi nhnh rt n lc tm mi bin php tip th thu ht khch hng xut khu, m rng mng li cc i l thu i ngoi t, phi hp linh hot nhiu gii php nghip v khai thc tim nng trn a bn, thu ht c nhiu ngoi t p ng y nhu cu ca khch hng. ng thi vi vic kinh doanh c hiu qu, cc chi nhnh ny h tr ngun ngoi t rt ln iu ho trong ni b h thng cho cc chi nhnh thiu. Ngun ngoi t ny cng vi ngun Hi s khai thc thm t th trng lin ngn hng m bo cn i cung cu ngoi t cho ton h thng. 1. Mt s hn ch Bn cnh nhng thnh tch t c, hot ng kinh doanh ngoi t ca ACB cn c nhng mt hn ch nh: Mt cn i gia khch hng nhp khu v khch hng xut khu nn cn i ngoi t ca ACB cha n nh v vng chc. Lng ngoi t mua t khch hng xut khu c ngun thu ngoi t bnh qun mi ch t 7-8% kim ngch xut khu nn cha m bo kh nng p ng 100% nhu cu v ngoi t trong mi thi im. Cc sn phm giao dch hi oi l nhng sn phm c iu kin, gn cht vi cc

quy nh c th v qun l ngoi hi, i tng v mc ch s dng sn phm b hn ch trong mt phm vi nht nh. Xc nh th trng mc tiu vn l th trng trong nc, ACB ng vai tr trung gian mua bn ngoi t phc v khch hng hng chnh lch gi. Tuy khon thu chnh lch gia gi mua v gi bn thp, nhng ri ro trong lnh vc ny cng thp. Mt khc, th trng ny cn nhiu tim nng v c hi cho vic pht trin v a dng ho cc sn phm hi oi, c bit sau khi VN gia nhp WTO. Tham gia th trng ngoi hi quc t l mt tt yu khch quan, song cn c bc i ph hp, chun b cc iu kin cn v tham gia ngy cng tch cc hn vo th trng ny. Khi Vit Nam gia nhp WTO, th trng ti chnh ngn hng VN s m ca rng hn, hng lot cc ngn hng mi 100% vn nc ngoi vi k nng qun tr ngn hng hin i v cht lng phc v tin tin s c thnh lp ti VN. Chnh sch qun l v m trong c chnh sch iu hnh t gi ca NHNN c th c nhng thay i mang tnh thng thong hn, to iu kin cho th trng ti chnh VN si ng hn y l nhng c hi v thch thc mi cho cc ngn hng. Chnh v vy vn cnh tranh gia cc ngn hng chc chn s ngy cng quyt lit, khch hng c nhiu c hi la chn ngn hng hn v trong tng lai gn, cc ngn hng s phi chp nhn th phn hot ng b chia s trn tt c cc lnh vc. V vy, hin nay ACB ang c gng pht huy th mnh cng nh khc phc nhng yu im cn tn ti ngy cng nghip v hon thin hn trong mt khch hng.

CHNG 3: MT S GII PHP NHM HON THIN NGHIP V KINH DOANH NGOI HI BNG PHNG THC QUYN CHN TI NGN HNG TMCP CHU I. nh gi trin vng pht trin Mi trng Vit Nam l mt mi trng y tim nng khng ch vi cc dch v trong ngnh ti chnh ngn hng m cn c hot ng kinh doanh tin t. Nm trong khu vc ng Nam v chu ang c tc pht trin kinh t cao, cc doanh nghip ngy cng m rng cc mi quan h giao thng vi cc doanh nghip trong v ngoi nc. Bn cnh , Chnh ph thng xuyn c cc chnh sch kch cu, h tr doanh nghip. V vy, cc doanh nghip c iu kin tip cn nhiu dch v ca ngn hng hn. c bit ngn hng Nh nc rt ch trng pht trin th trng lin ngn hng. iu ny to nn mt chic cu ni gia nhng ngn hng thng mi vi nhau , cng nh gii quyt cc nhu cu v ngoi t trong nhiu giai on kh khn. Cc h thng thng tin cng ngh v cc quy trnh qun l in t c p dng v thng xuyn cp nht ti ACB. V vy, cc th tc quy trnh c thc hin nhanh chng hn v trnh rm r rc ri, sai st, nhng vn m bo tnh bo mt v an ton cho khch hng. T gip ACB tr mt trong cc ngn hng TMCP hng u ti Vit Nam hin nay xt v qui m hot ng, ti sn, vn iu l. Thng hiu ACB khng nhng c khch hng trong nc cng nhn m cn c hng lot cc t chc ti chnh quc t nh gi cao. Thc t cho thy, Ngn hng kinh doanh rt hiu qu qua s liu thc t cc nm. Ngoi nghip v kinh doanh chnh l tn dng, Ngn hng lun i u trong vic i mi v nng cao cht lng dch v sn phm nh kinh doanh ngoi t, thanh ton quc t, dch v kiu hi, ti tr xut nhp khu.. Trong , thanh ton quc t v kinh doanh ngoi t l hot ng m Ngn hng c bit c th mnh so vi cc ngn hng TMCP khc. 2. Thch thc Nm 2011, nn kinh t Vit Nam chng kin lm pht mc cao, t cc ngn hng v tr lin tc i mt vi nhiu kh khn nh n xu, p lc m rng mng li v nhng iu chnh trong chnh sch tin t ca Ngn hng Nh nc v c bit l bin 1. C hi

ng ln v li sut, t gi. Do vy, ACB cn nng cao kh nng d bo v thc hin tt vai tr t vn nghip v quyn chn cho khch hng, gip phng nga v hn ch ri ro cho bn thn doanh nghip v ngn hng. Chng ta u bit ch khi no t gi bin ng vi bin giao ng ln th vic thc hin giao dch quyn chn mi k vng mang li hiu qu. V ph giao dch ca ngn hng lun bin ng khong trn di 1% gi tr thc hin nn vic la chn phng thc quyn chn i vi doanh nghip vn cha tr thnh mt nhu cu bc thit. II. nh hng hot ng ca ACB trong giai on 2012 2015 Trong giai on 2012 - 2015, ACB nh hng pht trin tr thnh ngn hng bn l hng u ti Vit Nam. ACB lun ch trng xy dng nhng sn phm v dch v mang li nhiu tin ch cho khch hng da trn nn tng cng ngh hin i. Ngoi ra, ACB cn nh hng cc hot ng kinh doanh ca mnh ngy cng chuyn nghip v trnh theo quy nh chun mc quc t. Hin nay trn phm vi ton quc, ACB ang tch cc pht trin mng li knh phn phi ti th trng mc tiu, khu vc thnh th Vit Nam, ng thi nghin cu v pht trin cc sn phm dch v ngn hng mi cung cp cho th trng ang c v th trng mi trong tnh hnh yu cu ca khch hng ngy cng tinh t v phc tp. Ngoi ra, khi iu kin cho php, ACB s m vn phng i din ti Hoa K. c bit, trong bi cnh tnh hnh kinh t phc tp nh hin nay, ACB a ra phng hng pht trin c th i vi hot ng kinh doanh ngoi hi bng phng thc ny nh sau: Cng c mi quan h thn thit vi cc khch hng truyn thng v chin lc, a ra nhng chnh sch, ch i ng ph hp cng c thm lng tin, quan h hp tc lu di vi khch hng. M rng phm vi hot ng v i tng khch hng, tch cc tm kim, la chn khch hng c tim nng trong tt c cc ngnh ngh, lnh vc kinh t. p ng y v tt hn nhu cu ca khch hng bng cch pht trin, a dng ha cc hnh thc kinh doanh ngoi hi Duy tr v cng c quan h vi cc n v c ngun ngoi t y mnh nghip v huy ng vn v kinh doanh ngoi t, phn u t cn i vn ngoi t.

Hon thin hn na hnh nh ca ACB trong lng khch hng bng cch khng ngng nng cao cht lng dch v v cung cch phc v khch hng, mang li s nhanh chng, tin li v thoi mi nht ti khch hng. III. Mt s gii php nhm hon thin v pht trin hot ng kinh doanh ngoi hi bng phng thc quyn chn ti ACB 1. Pht trin ton din h thng c cu nhn s 2. Tng cng qun l ri ro Bt k mt doanh nghip no cng xem con ngi l ngun lc quan trng nht. Ngn hng l loi hnh kinh doanh dch v nn trnh nghip v cng nh phong cch phc v l rt quan trng. N to nn nt ring cho mi ngn hng. Nn kinh t ngy nay ngi ta gi l Nn kinh t ca s cm nhn, c ngha l ngoi mua sn phm th ngi ta cn mua s cm nhn qua cung cch phc v v trnh ca ngi bn sn phm . V vy, pht trin ton din h thng c cu nhn s c xem nh mt gii php c ch trng hng u. Hin nay, ACB, c cu nhn s ngn hng kh n nh, cc b phn hot ng kh hiu qu. Tuy nhin, ACB vn phi thng xuyn theo di nh k, kim tra (km khen thng, khch l hoc khin trch, nhc nh) kh nng nghip v ca nhn vin, t c nhng kha o to gip nhn vin trao di thm kin thc, trnh gp nhng ri ro trong nghip v. c bit, l vi b phn kinh doanh ngoi hi, ACB cn c nhng bui tp hun v vn bn hin hnh ca Ngn hng Nh Nc v cc vn bn ca cc ngnh lin quan n qun l ngoi hi cng nh cc nghip v khc c lin quan. Ngoi ra, cc nhn vin cn phi nghin cu cc trng hp thc t xy ra khng ch ti ngn hng ACB m cc ngn hng khc rt kinh nghim v sau. 3. Nng cp c s vt cht v h thng cng ngh thng tin y l mt trong nhng yu cu quan trng ca cc ngn hng thng mi. Ngy nay, nh gi kh nng cnh tranh ca mt ngn hng, ngi ta khng ch da vo quy m vn, s lng cc dch v cung cp m cn trnh cng ngh ca chnh ngn hng . Mt thc t cho thy, mt ngn hng ln c nhiu vn nhng c s h tng lc hu, nhn vin khng linh hot trong cp nht v ng dng cc kin thc mi v kinh doanh ngn hng th ngn hng s ri vo tnh trng tr tr, v chnh quy m ln nhiu khi li gy kh khn cho vic qun tr v l lc cn ca s pht trin. Hn na chnh cng ngh

v ngun nhn lc li l hai nhn t nh hng trc tip n cht lng ca sn phm dch v ngn hng. Vy nn ng dng v pht trin cng ngh thng tin l nhim v quan trng, u tin hng u trong chin lc pht trin v hi nhp. CNTT chnh l phng tin ch lc i tt n u, rt ngn khong cch pht trin so vi cc nc tin tin trong khu vc v trn th gii. Trong nhng nm va qua ngn hng ACB vi ni lc ca mnh c gng tp trung u t trang thit b, phn cng, phn mm, vin thng v cc ng dng cng ngh k thut nht, to cho khch hng giao dch thun tin nht. V tnh n nay, c s vt cht ca ngn hng n nh v kh tt. Tuy nhin khi bc sang giai on mi 2012 2015 vi s lng nhn vin tng ln th c s vt cht nh th s khng p ng . Do , chi nhnh nn c nhng bin php thch hp m rng mi trng lm vic theo ng k hoach ra. Bn cnh , cn u t theo chiu su rng vo cng ngh thng tin. 4. Mt s gii php khc tng cao tnh hiu qu trong vic trnh ri ro do t gi thay i khi kinh doanh ngoi t ACB c th y mnh thc hin kt hp a dng cc nghip v kinh doanh trn th trng ngoi t nh: nghip v mua bn ngoi t c k hn, nghip v hon i, quyn chn Ngoi ra, ACB nn a dng ha cc loi tin t, trnh vic u c mt loi tin t nhm thu mt khon li ln nu vic u c l ng xu hng. Ngc li n s l mt thit hi ln khng lng c nu nh xu hng pht trin ca loi tin ta u t khng i ng hng. Thm na, vic xy dng chin lc kinh doanh cho tng giai on c th:cng ht sc quan trng . Ngy nay bt c ngn hng no cng c chin lc kinh doanh c th cho tng giai on nht nh. Do , nghip v kinh doanh ngoi t cng cn c chin lc r rng k c th trng trong v ngoi nc. Xy dng cc hn mc kinh doanh ngoi t, ra khi lng giao dch, gii hn loi tin kinh doanh mt cch hp l v linh hot hoc ch ng tng vn t c tng hn mc kinh doanh cng nh kh nng thanh ton quc t v cc nghip v khc cng l vic ACB cn ch trng nng cao hiu qu kinh doanh. IV. Mt s kin ngh

Th nht, i vi Chnh ph, cn c nhng chnh sch thch hp iu tit nn kinh t v m, kim ch lm pht, cn c chnh sch tin t, tn dng ph hp v l trnh r rng. Chnh ph trnh trng hp va ban hnh bi b gy kh khn cho c khch hng v ngn hng. Ngoi ra, Chnh ph cng cn xy dng c s h tng tt phc v cho nn kinh t ni chung v ngnh ti chnh ngn hng ni ring. Th hai, i vi Ngn hng Nh nc, cn xy dng c ch iu hnh t gi linh hot ph hp vi thc t, ng thi to thm nhiu c hi cng nh nhng chnh sch u i cho cc cng c ti chnh phi sinh xut hin trn th trng gim thiu ri ro cho nh u t. Ngoi ra, Ngn hng Nh nc cn phi xy dng h thng lin ngn hng mt cch thn trng c th pht huy ht tim nng ca h thng.