You are on page 1of 13

Ante Vrankovi Domjanieva 15 Sv.

Ivan Zelina
Potovani g. Andreis,

Leo Andreis
Predsjednik Hrvatske odvjetnike komore

Koturaka c. 53, Zagreb

obraam Vam se povodom predmeta o kojem su koncem 2009. opirno izvjetavali nai vodei tiskovni mediji (Slobodna Dalmacija, te Jutarnji i Veernji list), i koji Vam je stoga vjerojatno poznat. Ukratko, radi se o tome da mi je Vaa lanica, a moja 7 godina starija sestra, odvjetnica Diana Vrankovi Zorii koncem 2009. god. oduzela sredstva za ivot (vidjeti Prilog 1), to je bio povod mojem mirnom prosvjedu glau, kojim sam htio skrenuti pozornost na vrlo teku situaciju u koju sam od nje na taj neetian i neovjean nain doveden. Odvjetnici i drugi pravnici s kojima sam tada razgovarao, savjetovali su mi da prekinem svoj prosvjed i da cijeli sluaj prijavim Odvjetnikoj komori. Nadajui se mirnom raspletu, oklijevao sam to uiniti, sve dok se poetkom sijenja 2010. moje zdravstveno stanje nije jako pogoralo. Tada sam Komori poslao prijavu iz koje se vidjelo da je Vaa lanica u Slobodnoj Dalmaciji od 12. 12. 2009. javno priznala da mi je oduzela sredstva za ivot (poruivi mi cinino da naem posao! vidjeti Prilog 2/a) drei oito takvo svoje javno krenje temeljnih ljudskih prava, a time i l. 6 i 7 Kodeksa odvjetnike etike neim normalnim, na to disciplinska tijela Komore nee ozbiljnije reagirati. Takvo njezino miljenje se u praksi pokazao tonim. Tadanja disciplinska tuiteljica Komore, ga Tamara Abel, moju je prijavu, uz koju sam priloio preko stotinu dokaza, odbacila bez i jedne konkretne rijei obrazloenja (vidjeti Prilog 3). Kada sam, razoaran takvim hladnim postupanjem, otpoeo mirni prosvjed pred sjeditem Komore u Koturakoj, od Vaih sam djelatnika u medijima oklevetan kao neki udak, koji prosvjeduje bez razloga. Opinski kazneni sud u Zagrebu je pak pravniki kolegijalno moju tubu za klevetu protiv svojih kolega iz Komore odbacio, uinivi to bez ikakvog stvarnog pravnoga temelja, na to je moja odvjetnica uloila albu. Ipak, obzirom da meni nije cilj povlaiti se po sudovima, ve da se teka situacija u koju sam doveden napokon rijei, odluio sam zamoliti za savjet nekoliko eminentnih zagrebakih odvjetnika, koji su se specijalizirali za problematiku ljudskih prava. Obzirom da su neki od njih obavljali dunosti u Komori i da dobro poznaju njezin rad, savjetovali su mi da se ponovo obratim disciplinskom tuitelju Komore, jer iako je on 10. svibnja 2010. odbacio moju prijavu od 17. sijenja iste godine, time nije okonan i disciplinski postupak kojeg je sam disciplinski tuitelj pokrenuo protiv odvjetnice Diane Vrankovi Zorii pod brojem 8714/09 temeljem napisa u tisku u kojima ona nije poricala da je vlastitome bratu oduzela sredstva za ivot i to puna tri mjeseca prije primitka moje prijave, jo 16. studenog 2009. (vidjeti Prilog 4/a i 5/a). Stoga sam disciplinskom tuitelju 31. sijenja o. g. poslao dopis (vidjeti Prilog 5-6), uz koji sam priloio nove dokaze o tome da mi je Vaa kolegica Vrankovi Zorii doista oduzela sredstva za ivot. Najbolniji meu njima je Potvrda o mojem imovnom stanju (vidjeti Prilog 9), koja pokazuje da sam tijekom 2010. i 2011. godine zaradio svega 7.957 kuna, jer posla, kao i za tisue drugih naprosto nema, pa stoga preivljavam samo zahvaljujui povremenoj pomoi prijatelja i susjeda, te prodajom svega iz starog montanoga stana u kojem ivim (vidjeti Prilog 10), a to se uope prodati moe. Premda su iz tog i drugih dokumenata u uredu Komorina disciplinskog tuitelja mogli vidjeti da je situacija u koju sam doveden stvarno teka i hitna, na moj mi dopis nisu poslali odgovor. Stoga sam se obratio gi Abel, koja mi je kazala da ona vie nije ne obavlja dunost disciplinskog tuitelja, te da se, ako iz Komore i dalje ne dobijem odgovor, obratim g. Predragu Labanu, koji je novi disciplinski tuitelj. Nazvavi g. Labana shvatio sam da on uope ne zna za moj dopis, te sam mu stoga, obzirom da radi u Bjelovaru, poslao par glavnih dokumenata, kako bi vidio o emu je rije. Ponadavi se da e se moj predmet napokon poeti rjeavati, tjedan dana kasnije, 22. veljae o. g. sam nazvao disciplinsko tuiteljstvo Komore kojem je g. Laban na elu, da ujem to je s mojim predmetom. Osoba koja je podigla slualicu mi je rekla da je dopis kojeg sam im poslao 31. sijenja stigao, ali da mi ona ne moe rei kada u i da li u na njega dobiti odgovor. Iznenaen takvim objanjenjem, pomislio sam da e se g. Laban sada kada zna o emu je rije ipak zauzeti za njegovo rjeavanje, te sam mu stoga poslao faks u kojem ga molim da mi pomogne (vidjeti Prilog 7). No, odgovor kojeg sam dobio od g. Labana bio je doista nevjerojatan! (vidjeti Prilog 8).

On mi je teko zamjerio to sam ga kontaktirao u Bjelovaru, na adresi njegova odvjetnikog ureda, premda je znao da sam to uinio na savjet njegove kolegice ge Abel, i to tek nakon to iz disciplinskog tuiteljstva kojem se on sada nalazi na elu, nisam dobio odgovor. Potom je, pozvavi se na predmet Pr-12/2010 (vidjeti Prilog 8/a) ustvrdio sljedee: obavjetavam Vas po posljednji put da ovo tuiteljstvo ne moe rijeiti Vae osobne ivotne probleme (kako to sami naznaujete), na nain da nezakonito reaktivira ve zavreni predmet. Ta me njegova tvrdnja zapanjila, jer ja, kako se to vidi iz mojeg dopisa od 31. sijenja o. g. (vidjeti Prilog 5/a), od disciplinskog tuitelja Komore nisam ni traio da nezakonito reaktivira ve zavreni predmet. Pr-12/2010 kako je to naveo g. Laban, nego sam, na savjet uglednih zagrebakih odvjetnika od kojih su neki i danas dunosnici HOK-a, disciplinskom tuitelju komore poslao nove dokaze za disciplinski postupak kojeg je protiv svoje lanice Diane Vrankovi Zorii po slubenoj dunosti pokrenula sama Komora, dana 16. studenog 2009. pod brojem 8714/09 (vidjeti Prilog 4/a i 5/a), i koji s mojom prijavom Pr-12/2010 od 17. sijenja 2010. nije mogao imati nikakve veze, obzirom da ona u vrijeme njegova pokretanja tri mjeseca ranije - 16. studenog 2009., nije postojala. Potovani g. Andreis, obzirom da me g. Laban implicite onemoguio da mu se ponovo obratim, navevi na kraju svojeg dopisa da na moje dopise on vie nee odgovarati (vidjeti Prilog 8/c), to je zaudilo sve kojima sam pokazao taj njegov dopis, odluio sam Vam se obratiti s pitanjem, na koje mi Vi, kao elna osoba Hrvatske odvjetnike komore zasigurno moete odgovoriti: Obzirom da sam se ja, kako se to vidi iz mojeg dopisa od 31. sijenja obratio g. Labanu glede predmeta 8714/09 (vidjeti Prilog 5/a), a da mi je on poslao odgovor glede predmeta Pr-12/2010 (vidjeti Prilog 8/a), premda se taj broj u mojem dopisu od 31. sijenja uope ne spominje (vidjeti Prilog 5-6), molim Vas da mi odgovorite da li je rije o pogreci i da li e ona biti ispravljena, ili se radi o manipulaciji tj. o svjesnoj lai, kojom me g. Laban nastojao ocrniti, implicite me etiketiravi kao glupu i zlu osobu koja navodno tvrdoglavo trai da disciplinski tuitelj HOK-a kri zakon, reaktivirajui ve zavreni predmet, iako u mojem dopisu takvom zahtjevu nema ni traga? Osobito istiem da nipoto ne elim da se Vi mijeate u rad disciplinskog tuitelja ili da utjeete na njegov rad, nego Vas iskreno molim da mi Vi - obzirom da me g. Laban, kako ste vidjeli u Prilogu 8, pismeno ekskomunicirao - date jasan odgovor na moje gore navedeno pitanje. Ovaj sam Vam upit odluio uputiti u formi otvorenog pisma, dostupnog svim hrvatskim odvjetnicima i cjelokupnoj naoj javnosti, koja jo dobro pamti nedavni sluaj odvjetnika Darka Zadre, koji je svojim neovjenim i ikanoznim ponaanjem prema lanovima svoje obitelji, te nasiljem prema mnogim drugima godinama punio novinske stupce (vidjeti link: ), a da ga Hrvatska odvjetnika komora za to nije sankcionirala, sve dok on nije ubio potpuno nepoznatog ovjeka! Na taj Vas nemili, u analima Komore nezapameni dogaaj, podsjeam stoga to vjerujem da je predmet zbog kojeg sam se obratio Komori u sutini slian sluaju Zadro, premda Darko Zadro u svojem nasilju ipak nije iao toliko daleko da lanovima vlastite obitelji oduzme sredstva za ivot, to je Vaa kolegica Diana Vrankovi Zorii uinila, i to ak u novinama mirno priznala, javno time bagatelizirajui mehanizme Komore koji su takvo njezino neetino postupanje duni sankcionirati. Stoga je sluaj u kojem mi je Vaa kolegica javno osporila moje temeljno ljudsko pravo na ivot, odlian lakmus za pitanje koje si je pred par mjeseci postavio velik dio hrvatske javnosti: Da li je sluaj Zadro doista tek pojedinani sluaj, kako ste Vi, g. Andreus to izjavili za Veernji list od 14. 9. 2011. (vidjeti link: ), ili je nesankcioniranje tekih disciplinskih prekraja poinjenih od strane naih odvjetnika postalo pravilom u radu HOK-a? Ili jednostavnije: da li Hrvatska odvjetnika komora u praksi preutno dozvoljava da odvjetnici unitavaju ivote lanova svojih obitelji i drugih, sve dok nekoga fiziki ne ubiju, ili ne?
smio-biti-na-slobodi-vec-na-prisilnom-lijecenju.html http://www.vecernji.hr/vijesti/zagreb-poznati-odvjetnik-usetao-kladionicu-izresetao-muskarca-clanak-327002

http://www.tportal.hr/vijesti/crnakronika/148842/Zadro-nije-

Potovani g. Andreis, nadam se da u od Vas dobiti odgovor asnog ovjeka i gospodina, dostojnog predsjednika Hrvatske odvjetnike komore. S iskrenom zahvalnou na razumijevanju i s potovanjem,
U Privitku: Prilozi 1-10

Ante Vrankovi

Sv. Ivan Zelina, 5. oujka 2012.

PRILOG 1

PRILOG 2

PRILOG 3

PRILOG 4

PRILOG 5

PRILOG 6

PRILOG 7

PRILOG 8

PRILOG 9

PRILOG 10

Potvrda o slanju dopisa

Povratnica