FILIPINO 5 Pagsasanay Para sa Ikatlong Katlong Taong Pagsusulit URI NG BIGKAS: Isulat sa patlang kung ang mga salitang

may salungguhit ay binibigkas ng malumay, malumi, mabilis, o maragsa. Tandaan: Malumay May diin sa ikalawang pantig mula sa hulihan; maaaring magtapos sa patinig o katinig, banayad at walang antala ang pagbigkas mula sa huling pantig; walang kuglit. May diin sa ikalawang pantig mula sa hulihan; may impiot mula sa huling pantig; nagtatapos sa patinig lamang; paiwa (`) ang tuldik na ginagamit. Binibigkas ng tuloy-tuloy; walang diin at antala hanggang sa huling pantig; maaring magtapos sa patinig o katinig.Ginagamitan ito ng tuldik na pahilis () na inilalagay sa ibabaw ng huling patinig ng salita. Binibigkas ng tuloy-tuloy; may impit sa huling pantig; nagtatapos sa huling pantig lamang; nilalagyan ng tuldik na pakupya (^). daga huli kubo luha bulaklak __________ __________ __________ __________ __________ 6. tumula 7. mayumi 8. buhay 9. babae 10. hindi

Malumi

Mabilis

Maragsa

__________ 1. __________ 2. __________ 3. __________ 4. __________ 5.

SALITANG TINUTURINGAN NG PANG-ABAY: Isulat ang PANG kung pangngalan, PD kung pandiwa, PU kung pang-uri, o PA kung kapwa pang-abay ang tinuturingan ng salitang panlarawan na may salungguhit sa pangungusap. _______________ 11. Nagtatanim ng magagandang bulaklak ang mga Torres. _______________ 12. Matiyaga nilang dinidiligan ang mga ito araw-araw. _______________ 13. Tunay na magaganda ang mga talulot ng mga bulaklak. _______________ 14. Talagang madalas mamulaklak ang halaman kapag alagang-alaga ng may-ari. _______________ 15. Si Adela ay matiyagang magpalago ng kanyang mga orchids. _______________ 16. Ang matulunging si Jing naman ang naggugupit ng mga tuyong dahon. _______________ 17. Ang malawak na hardin naman ni Tiya Nena ay magandang paglaruan. _______________ 18. Ang masusing pagmamasid ng mga pinuno sa mga kalahok sa palinisan at pagandahan ng tahanan ang nagpataba sa puso ng napili. _______________ 19. Ang masayahing si Bigby ang nagbigay ng premyo sa pinakamagandang hardin ng pamayanan. _______________ 20. Talagang mahusay maglunsad ng proyekto ang pangulo ng

Filipino 5 LSM 2011-2012

1

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

samahan na si Teddy. URI NG PANG-ABAY: Ikahon ang pang-abay sa pangungusap. Isulat kung ito ay pamaraan, pamanahon, panlunan, o panggaano. Tandaan: Pamaraan Pamanahon Panlunan Panggaano Naglalarawan kung paano naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos na ipinapahayag ng pandiwa. Nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa. Tumutukoy sa pook na pinangyarihan o pangyayarihan ng kilos ng pandiwa. Karaniwang ginagamit ang pariralang “sa” o “kay.” Nagsasaad ng timbang o sukat; sumasagot sa tanong na gaano o magkano. bawat karapatang tinatamasang mahusay ng mga

_______________ 21. Ang

mamamayan ay mga mga kaukulang tungkuling dapat gampanan. _______________ 22. Maraming hindi sumusunod sa batas ang napapahamak. _______________ 23. Maaari kang pumunta araw-araw sa simbahang naaayon sa iyong paniniwala. _______________ 24. Malaya kang manalangin nang taimtim na walang gagambala sa iyo. _______________ 25. Ang mamamayan ay kailangang pumili nang mabuti kung ano ang nararapat para sa kanila. _______________ 26. Magsanay ka tuwing Sabado at ikaw ay huhusay sa pagkanta. _______________ 27. Masyadong luma na ang bisikleta ni Manny. _______________ 28. Kami ay nagkita-kita sa tindahan ni Aling Nena. _______________ 29. Umalis ka nang maaga para hindi ka mahuli. _______________ 30. Araw-araw siyang nagdadala ng pagkain sa paaralan. PANG-ANGKOP: Punan ng wastong pang-angkop (na, -ng, o –g) ang mga patlang upang mabuo ang mga salita sa bawat pangungusap. Tandaan: na -ng -g Nag-uugnay ng dalawang salita kung saan ang unang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa titik n. Isinusulat karugtong ng salitang nagtatapos sa patinig. Ginagamit kung ang salitang durugtungan ay nagtatapos sa titik n.

31. Ang malinis _____ hangin ay ating kailangan. 32. Maraming bangin _____ matatarik sa Pilipinas. 33. Pinipigil ng malalaki _____ ugat ng mga puno ang baha. 34. Mainam sa balat ang banayad na sabon _____ mabango. 35. Mahihirapang tumawid sa mataas _____ pader ang magnanakaw.

Filipino 5 LSM 2011-2012

2

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

PANG-UKOL: Magbigay ng halimbawa ng mga pangungusap gamit ang mga pang-ukol na nakalista sa ibaba. Tandaan: Ang pang-ukol ay nag-uugnay sa pangngalan, panghalip, pandiwa, at pang-abay na pinag-uukulan ng kilos, gawa, ari, balak, o layon. 36. ukol 37. para 38. ng 39. laban 40. ayon _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

PANGATNIG: Isulat ang tamang pangatnig upang makumpleto ang bawat pangungusap. Pumili ng sagot sa mga pangatnig na nasa loob ng kahon. dahil Tandaan: Ang pangatnig ay mga kataga o mga saliotang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala, o sugnay. 41. __________ umulan, hindi na kami matutuloy pumunta sa Divisoria. 42. Sumakit ang lalamunan ko __________ sa kasisigaw. 43. Mayaman nga si Donya Juana __________ matapobre naman. 44. Kahit ikaw __________ si Dino ang mananalo ay payag ako. 45. Nagkamal __________ ng yaman ang pamilyang ito habang nasa Amerika ang kanyang ama. SALITANG MAGKASINGHULUGAN/MAGKASALUNGAT NG KAHULUGAN: Isulat ang MH kung ang pares ng salita ay magkasinghulugan at MS kung ang pares ng salit ay magkasalungat ang kahulugan. Pagkatapos ay gamitin ang mga salita sa isang makabuluhang pangungusap. __________46. napapagal – masigla ________________________________________________________________ __________47. mayabong – malago ________________________________________________________________ __________48. malikot - maligalig ________________________________________________________________ __________49. mag-imis – mag-linis ________________________________________________________________ __________50. nayayamot – nasisiyahan ________________________________________________________________ o ngunit kapag di-umano

Filipino 5 LSM 2011-2012

3

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

DENOTASYON/KONOTASYON: Itala sa tabi ng bawat salita o grupo ng salita ang denotasyon at konotasyon nito. Tandaan: Denotasyon Konotasyon Literal na kahulugan ng salita. Malalim na kahulugan ng salita; maaring positibo o negatibo ang ihinahatid na mensahe. DENOTASYON bulaklak KONOTASYON pag-ibig

SALITA Halimbawa: rosas 51. uling 52. salamin sa mata 53. bahay kubo 54. puting bandila 55. aso

KLINO: Ayusin ang mga sumusunod na listahan ng mga salita ayon sa antas o tindi ng kahulugang ipinapahayag nito. Isulat ang mga bilang 1-3 sa ibabaw ng bawat salita (1 – pinaka-mahina) 56. 57. 58. 59. 60. kirot sinasamba nagulat malawak mataas sakit minamahal natakot di-maliparang uwak matayog hapdi ninanais nahindik malaki matarik

ANALOHIYA: Isulat ang salitang makakabuo sa bawat pares ng analohiya. 61. 62. 63. 64. 65. mamimili – tindero kamera – litratista lamok – Dengue sando – tag-init Jose Rizal – manunulat __________ - manggagamot __________ - manahi __________ - Leptospirosis __________ - tag-lamig __________ - pintor

PAREHONG BAYBAY AT BIGKAS, MAGKAIBA ANG KAHULUGAN: Ano ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit? Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. __________ 66. Matulis ang baba ni Babalina. __________ 67. Mag-ingat ka sa iyong pagbaba. a. Parte ng mukha sa ibaba ng bibig. b. Kabaliktaran ng itaas.

Filipino 5 LSM 2011-2012

4

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

_____________________________________________________________________________________ __________ 68. Napakasarap ng handa namin noong piyesta. __________ 69. Handa na ba kayo para sa tag-ulan? c. Inayos ang lahat ng kailangan. d. Pagkaing pagsasaluhan. _____________________________________________________________________________________ __________ 70. Aray, napaso ako! __________ 71. Naku, nabasag ko ang paso! e. Taniman ng halaman. f. Sanhi ng paghawak sa init o apoy. _____________________________________________________________________________________ __________ 72. Iwasan mong mabasa ang libro ng ulan. __________ 73. Nabasa ko na ng maka-ilang ulit ang aklat na iyan. g. Hindi tuyo. h. Proseso ng pag-unawa ng mga salita. _____________________________________________________________________________________ __________ 74. Maaaring gawing ensalada ang pako. __________ 75. Ilang kilo ng pako ang magagamit sa pagtatayo ng kubo? i. j. Isan uri ng halamn na nabubuhay sa tabing-ilog at sapa. Maliit na pirasong bakal na pinupukpok upang pagkabitin ang dalawang bahagi ng kahoy.

IDYOMA: Piliin ang wastong idyoma sa loob ng kahon at isulat ito sa patlang katabi ng kahulugan nito. Pagkatapos, gamitin ang idyoma sa iyong sariling pangungusap. mapurol ang utak putok sa buho 76. anak sa labas 77. matulungin 78. hindi matalino 79. tamad 80. tandaan ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ patabaing baboy bukas ang palad itaga sa bato

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Filipino 5 LSM 2011-2012

5

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

PANGUNAHING DIWA: Basahin ang bawat talata. Pagkatapos ay sumulat ng isang pangungusap na magsasaad ng pangunahing diwa ng iyong binasa. 81.

_____________________________________________________________________________ 82.

_____________________________________________________________________________ 83.

_____________________________________________________________________________ BAHAGI NG PAHAYAGAN: Sabihin kung saang bahagi ng pahayagan mababasa ang mga ito. Isulat ang titik ng iyong sagot sa patlang. a. b. c. d. e. f. Ulo ng Balita Pangulong Tudling Balitang Pandaigdig/Pambansa Balitang Pampamayanan Pitak Pantahanan Balitang Panlipunan g. Panlibangan h. Patalastas sa Pagkamatay o Obitwaryo i. Anunsyo Klasipikado j. Palakasan

________ 84. WANTED: Yaya, Driver, Cook. 21-30 gulang. Magsadya lamang sa 28 New York St. Cubao. Hanapin si Marie. ________ 85. SEN. MIRIAM SANTIAGO, HINAHANAP ANG MGA DOKUMENTO MULA SA WB ________ 86. Anim-katao ang iniulat na nasawi habang 22 iba pa ang nasugatan matapos mag-dive ng mini-dump truck sa malalim na bangin sa Maharlika Highway, Barangay Puncan sa bayan ng Carranglan, Nueva Ecija kamakalawa ng hapon. ________ 87. England Makikipaglaban si Paeng Nepomuceno laban sa walong pinakamahuhusay na bowlers sa mundo sa 2009 Tenpin Masters. ________ 88. Serafin Manalo Abril 25, 1931 – Hunyo 27, 2011 Nakaburol sa: Barangay San Juan, Taytay, Rizal Ililibing sa: Hulyo 11, 2011, Sementeryong Pambayan ng Taytay ________ 89. Nakakatakot ang nangyayari sa UPLB na pawang mga estudyante pa naman ang nabibiktima. Malaking hamon sa PNP ang nangyayari sa UPLB. Hanapin ang killer ni Peñaranda at ng iba pang biktima ng krimen. Ipakitang kayang protektahan ng PNP ang mamamayan. ________ 90. Unang eroplanong A380 ng Thai Airways, lumipad na sa unang pagkakataon sa Toulouse

Filipino 5 LSM 2011-2012

6

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

________ 91. Naging emosyonal si Derek Ramsay noong Linggo sa The Buzz nang mapagusapan ang tungkol sa kanyang mga magulang. ________ 92. Ang Puerto Princesa Subterranean River National Park ay idineklarang isang UNESCO World Heritage Site at kabilang sa New Seven Wonders of Nature na. Matatagpuan ito sa Palawan, humigit-kumulang 50 kilometro sa hilaga ang layo mula sa siuydad ng Lungsod Puerto Princesa. ________ 93. Ang lagnat ng bata ay maaring malunasan gamit ang ilang bagay na makikita mismo sa iyong kusina. PAGBABALANGKAS: Basahin ang balita sa ibaba. Pagkatapos, kumpletuhin ang balangkas ng sulating ito. (Bilang 94-96)

¬ ¬ ¬ ¬ ¬

¬

¬ ¬

¬ ¬¬ ¬

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬¬ ¬

¬

Filipino 5 LSM 2011-2012

7

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

Renewal ng Professional Driver’s License I. _________________________________________________________________________________ A. Maraming mga aksidente ang nagaganap sa kalsada sa kasalukuyan B. Kailangang matiyak na karapat-dapat na magkaroon ng lisensya ang nagmamaneho sa lansangan. II. _________________________________________________________________________________ A. Computerized ang exam at binubuo ng 500 tanong. B. Kasama din ang practical exam na driving test at eksaminasyong medikal. C. Nagkakahalagang P700 ang eksamin. III. _________________________________________________________________________________ A. B. C. D. Jeepney driver Taxi driver Bus driver Tsuper ng trak

PAGBUBUO NG BUOD: Gamit ang balangkas iyong isinulat, sumulat ka ng buod ng balitang iyong binasa sa pamamagitan ng tatlo hanggang limang pangungusap. (Bilang 96-100) ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ PAG-UNAWA SA GRAP: Pag-aralang mabuti ang grap sa ibaba at sagutin ang mga tanong pagkatapos. 101. Aling buwan ang may pinakamaraming nagdiriwang ng kaarawan? __________ 102. Kailan ang buwan ng iyong kapanganakan? Ilan ang kasabay mong nagdiriwang ng kaarawan sa buwan na iyon? __________ 103. Anong mga buwan ang may parehong dami ng mag-aaral na nagdiriwang ng kaarawan? __________ 104. Aling ang buwan kung kailan walang nagdiriwang ng kaarawan? __________ 105. Sa buwan na ito, limang mag-aaral ang magdiriwang ng kanilang kaarawan. __________

Filipino 5 LSM 2011-2012

8

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.