You are on page 1of 2

Poziv predsedniku vlade in parlamentarnim strankam

Soavtorja Izhodišč za spremembe strukturnih, zakonodajnih in


nadzornih mehanizmov na področju medijske politike - „Za prenovo
medijske politike“ in pobudnika Peticije zoper cenzuro in politične
pritiske na novinarje v Sloveniji pozivava vlado Boruta Pahorja in vse
parlamentarne politične stranke, zlasti stranke nove vladajoče koalicije, naj
odgovorijo na pobudo.

Junija 2008 nas je osem avtorjev Izhodišča poslalo vsem parlamentarnim


strankam, s predlogom, naj se do njih opredelijo, vendar nismo prejeli
nobenega odgovora. Septembra 2008 je predsednik Sindikata novinarjev
Slovenije poziv ponovil, a tudi takrat odziva političnih strank ni bilo.

Podpisana soavtorja Izhodišč ocenjujeva, da aktualna politika izkazuje


nespoštljiv in podcenjevalen odnos do pobude, s katero želimo prispevati k
izboljšanju stanja na področju medijske svobode in delovanja medijev.

Po peticiji zoper cenzuro in politične pritiske na novinarje v Sloveniji, ki jo je


jeseni 2007 podpisalo 571 slovenskih novinark in novinarjev, se stanje v
medijih ni spremenilo. Vnovič smo priče škodljivi koncentraciji v tiskanih
medijih.

Politika se na pozive k dialogu ne ozira, zato podpisana opozarjava, da bi


vsaka sprememba na področju medijev brez sodelovanja tistih, na katere se te
spremembe nanašajo, pomenila, da tudi nova koalicija medije razume kot
podrejen družbeni sistem, ki ga je mogoče nadzorovati.

Zato predlagava ustanovitev ekspertne „ad hoc“ komisije v Državnem zboru, v


okviru katerega bi pri iskanju najboljših rešitev za prenovo medijske politike
sodelovali tudi predstavniki novinarskih organizacij in strokovne javnosti.

Blaž Zgaga
Matej Šurc
Ljubljana, 25. novembra 2008