1.

DÂR-ÜL-FÜNÛN’UN AMACI, BÜTÇESİ VE YAPILANMASI • Dâr-ül-Fünûn’un bütçesi yeteri kadar fazla iken, profesörler az para almaktadırlar. Buna karşın laboratuvarlarda aynı aletten birkaç tane vardır. Bu durum bir israf göstergesidir. • • • • • • • Dâr-ül-Fünûn, bilim ve fikir konusunda yavaş gelişmektedir. Bu süreç hızlandırılmalıdır. Batı üniversitelerinde uygulanan akademik özgürlük uygulanmalıdır. Eski Akdeniz ve Anadolu uygarlıkları incelenmelidir. Dâr-ül-Fünûn çeşitli konularda kongreler düzenlemeli ve dergi çıkartmalıdır. Türk halkının da bilime ve sanata saygı duyması sağlanmalı, bunun önemi halka belirtilmelidir. Dâr-ül-Fünûn’un görevi sadece eğitim değildir. Büyük şehirde bulunan, kendini yabancı hisseden öğrencilere rehber olunmalıdır. Bir öğretim elemanı sadece ders anlatmamalı, aynı zamanda hayat veren, hareket veren, danışman, rehber ve model olan, “daimi öğrencilik” sıfatını asla yitirmeyen kişi olmalıdır. • • • Bugünkü eğitimcilerin ileriyi görerek kendi yerlerine yeni eğitimcileri yetiştirmesi gerekir. Bunun tek yolu yurtdışı eğitimidir. Osmanlı’dan çıkmış bu ülkenin değerlerinin tanıtılacağı kürsüler kurulması önemlidir. Bu sayede ilim ve fen için yeni kapılar açılacaktır. Dâr-ül-Fünûn, ilim ve fen alanlarında yabancı ülkelerdeki gelişmeleri takip etmeli, kendi çalışmalarını da diğer ülkelerle paylaşmalıdır. 2. EĞİTİM KADROSU • • • • • Müderris ve muallim sayısı (bugünkü anlamıyla öğretim üyeleri) gereğinden çoktur. Öğretim elemanları, kişisel fikirlerini öğrencilere dayatmaktadır. Profesörlüğe yükseltilecek adayların, hiçbir kriter dikkate alınmadan keyfi bir şekilde profesörler kurulunda seçilmesi söz konusudur. Akademik yükseltilmeler için gerekli olan yaş ve bekleme koşulları uygun değildir. Akademik yükseltilme için liyakatin esas alınacağı bir sistem getirilmelidir. Erken yaşta yükseltilmeden korkulmamalıdır.

İDÂRİ YAPILANMA • • Memur sayısı fazladır. Bu nedenle klinikler ve laboratuvarlar kurulmalıdır. öğrenci. Tıp Fakültesi’nin son sınıfında teorik dersler azaltılmalı. • Öğrencilerin ders için gerekli olan yabancı yayınları okuyabilmesi için en az bir yabancı dil bilmesi gerekmektedir. pratik eğitim az olduğu için mezun olduğunda karşılaşacağı durumlara hazır değildir. • Derslerin bir önceki sene okutulan derslerden çok az farkı vardır. • Teorik ve sözel dersler azaltılmalı. teorik dersler kadar önemlidir. 4. Pratik dersler. YILLIK EĞİTİM PROGRAMI. Buna karşılık öğrencilerin tamamı derslere katılmamaktadır. Bu nedenle diploma alan öğrenci sayısı azdır. bunun yerine muhtaç öğrenciler görevlendirilebilir. Bu nedenle. Öğrencilerin ezber eğitimden çok. Emin’in (bugünkü anlamıyla Rektör) yetkileri yeterince tanımlanmamıştır. • Fen Fakültesi tarafından “Doktora” programı hazırlanmalıdır. 5. • Türkçe yayın eksikliğinden dolayı öğretim elemanları kitap yazmalı ve hükümet onları desteklemelidir.3. pratik eğitime ihtiyacı vardır. • Derslere ait kitaplar bulunmadığı için. Emin’in esas görevi idari işlerden ziyade bilim olmalıdır. uygulamalı dersler konulmalıdır. Öğrencilerin Dâr-ül-Fünûn’u sevmeleri için özel günler yapılmalı ve öğrenciler Emin’e tanıtılmalıdır. • Türkçe ders sayısı azdır. Verilen dersler ansiklopedik anlatım şeklindedir. Devam edemeyecek öğrencinin ilk sene cesareti kırılmalıdır. • İleri seviyedeki öğrencilere özel olarak ilgilenilmeli ve ders verilmelidir. SINAVLAR VE DERECELER • Sınavlar daha sıkı olmalı ve sınav usulleri değiştirilmelidir. . araştırmaya yönlendirilmelidir. ilk sene öğrencilere yabancı dil öğretilmelidir. • Öğrenci. ÖĞRENCİ • • • • Kayıtlı öğrenci sayısı fazladır. Öğrencilerin evlerinde ders kitapları yoktur. sadece kendi notlarından çalışabilmektedirler. öğrencilerin sadece kendi notlarından çalıştığı görülmektedir.

. • Tıp Fakültesi’nin şehirden uzakta olmasından dolayı öğrencilerin pratik eğitim yapabilecekleri hasta sayısı azdır. • Öğrenciler. soyut. teşvik amaçlı ödüllendirilmelidir. • İlim dışı. • Kütüphanedeki kitap sayısı ve kütüphanenin açık kalma süresi yetersizdir. gerçeğe uygun olmayan derslerle mücadele edilmelidir. Tıp Fakültesi’nin nakli gerekmektedir.• Öğrenciler seminerler düzenlemelidir. kanıtlanamayan. Dışarıya kitap verilmemektedir.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.