P. 1
Notiuni Drumuri Si Poduri

Notiuni Drumuri Si Poduri

|Views: 486|Likes:
Published by Mihaela Todirica

More info:

Published by: Mihaela Todirica on Mar 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

1. Clasificarea drumurilor, conform prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.

43/1997 privind regimul drumurilor Clasificarea drumurilor privind regimul drumurilor : Din punct de vedere a destinaţiei: - drumuri publice - drumuri de utilitate privată Din punct de vedere al circulaţiei: - drumuri deschise circulaţiei publice - drumuri închise circulaţiei publice Din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial: - drumuri de interes naţional - drumuri de interes judeţean - drumuri de interes local 2.Clasificarea drumurilor de interes naţional, conform prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor Drumurile de interes naţional se clasifică în: - autostrăzi - drumuri expres - drumuri naţionale europene - drumuri naţionale principale - drumuri naţionale secundare 3.Cine face încadrarea in categorii a drumurilor de interes naţional Încadrarea în categorii a drumurilor de interes naţional se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu excepţia drumurilor naţionale europene , a căror încadrare se stabileşte potrivit acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. 4. Ce cuprinde zona drumului public si cum sunt definite elementele din care este compusa Zona drumului public cuprinde: - ampriza - zonele de siguranţă - zonele de protecţie Ampriza drumului - este suprafaţa de teren ocupată de elemente constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin, şi alte lucrări de artă. Zonele de siguranţă - sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, pentru plantaţie rutieră sau alte scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, pentru siguranţa circulaţiei ori pentru protecţia proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. Cuprind şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe

şi intersecţii , precum şi suprafeţele ocupate de lucrările de consolidări ale terenului sau drumului. Zonele de protecţie-sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. 5. Cine face administrarea drumurilor publice ? Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei este organul administraţiei publice centrale, care exercită prerogativele dreptului de proprietate publică a statului în domeniul drumurilor naţionale. 6. Cine aproba lista drumurilor publice cu limitele maselor maxime admise pentru vehiculele de transport marfa si in baza a ce se pot efectua transporturile cu mase si gabarite ce depăşesc limitele prevăzute ? Lista drumurilor publice cu masele maxime admise pentru vehiculele de transport marfă se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se publică în Monitorul Oficial al României. Transporturile efectuate cu vehicule a căror mase şi gabarite depăşesc limitele prevăzute, se efectuează pe baza autorizaţiei speciale de transport emise de administratorul drumului pe care se efectuează transportul, în condiţiile stabilite prin reglementări specifice emise de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 7. Masa maxima admisa pe osia simpla (in tone) pentru autovehiculele care circula pe drumurile europene (E) si drumurile europene reabilitate (ER) Masa maximă admisă pe osia simplă pentru autovehiculele care circulă pe drumurile europene(E) este de 10 tone, iar pentru drumurile europene reabilitate (ER) este de 11,5 tone. 8. Când pot fi instituite restricţii de circulaţie pe drumurile publice ? Administratorii drumurilor pot institui restricţii temporare, parţiale, sau totale de circulaţie, pentru executarea unor lucrări, conform normelor stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei( pentru protecţia unor sectoare de drumuri sau în cazul unor calamităţi - restricţii temporare cu variante ocolitoare). 9. Care sunt măsurile de urgenta pe care va trebui sa le ia administratorul drumurilor publice în cazul in care acestea sunt afectate de calamităţi naturale sau în alte cazuri de forţă majora? În cazul în care drumurile deschise circulaţiei publice sunt afectate de calamităţi naturale sau în alte cazuri de forţă majoră, administratorii acestora vor lua de urgenţă măsuri pentru restabilirea operativă a

circulaţiei, prin executarea de variante ocolitoare sau de alte amenajări cu caracter provizoriu, după caz. Decizia de ocupare a unor terenuri pe o perioadă temporară în timpul calamităţilor o va lua administratorul drumului respective cu autorităţile publice locale, printr-un proces verbal încheiat între ei. 10.Cine realizează proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile publice ? Proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile publice se face potrivit legislaţiei în vigoare de către cei interesaţi, cu acordul prealabil al administratorului drumului public şi al Poliţiei rutiere. 11. Cum se realizează dobândirea unui teren pentru un drum nou, lucrări de modernizare, corecţii de trasee, reabilitări, lărgiri de drumuri publice ? Dobândirea terenurilor necesare pentru executarea unor drumuri noi, modernizări, corecţii de trasee, reabilitări, lărgiri de drumuri, corecţii de trasee, reabilitări, lărgiri de drumuri se face prin modurile admise de lege, (art 92. din Legea fondului funciar nr.18/1991 republicată), inclusiv prin exproprierea pentru cauza de utilitate publică 12.Cine coordonează din punct de vedere tehnic si metodologic întreaga reţea de drumuri? Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei coordonează din punct de vedere tehnic şi metodologic întreaga reţea de drumuri deschise circulaţiei publice. 13.Care este distanta minima fata de marginea carosabilului la care este permisa instalarea in afara localităţilor a panourilor publicitare ? În afara localităţilor, panourile publicitare se amplasează la distanţe de minim 7,00 metri faţă de marginea îmbrăcăminţii drumului. 14. Cine face constatarea contravenţiei în cazul degradării sau distrugerii parţiale sau totale a drumurilor publice ? Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către : - personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; - administratorul drumului, prin personal împuternicit; - ofiţerii şi agenţii de poliţie , după caz. 15. Care sunt criteriile de încadrare a drumurilor de interes naţional în fiecare din

Cine face încadrarea drumurilor în clase tehnice ? Normele tehnice aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice. care nu deservesc proprietăţile riverane. Clasele tehnice a drumurilor in funcţie de intensitatea medie zilnica anuala. . 16.Clasa II Intens >16000 .celelalte drumuri naţionale cu trafic mediu zilnic mai mic decât 3500 vehicule fizice/24 ore sau mai mic decât 4500 vehicule etalon autoturisme/24 ore. Drumuri naţionale europene(E).autostrăzi 8001-16000 . intersecţii denivelate si accese limitate. .drumuri cu doua benzi de circulaţie .drumuri naţionale deschise traficului internaţional. Autostrăzi-drumuri naţionale de mare capacitate si viteza.2.Clasa V Foarte redus <750 Clasificarea tehnica a reţelei se face pe baza intensităţii traficului rezultat din datele ultimului recensământ de circulaţie. Drumuri expres-drumuri naţionale accesibile numai prin noduri sau intersecţii reglementate. rezervate exclusiv circulaţiei autovehiculelor. Drumuri naţionale principale . 43/1997 privind regimul drumurilor ? Încadrarea drumurilor de interes naţional se face pe baza următoarelor criterii: -1.3. vehicule fizice sunt: vehicule fizice .4. .drumuri cu 4 benzi de circulaţie Clasa III Mediu 3501-8000 . a căror încadrare ca drumuri E se stabileşte conform prevederilor Acordului European privind marile drumuri de trafic internaţional(AGR) . care pot fi interzise anumitor categorii de utilizatori si vehicule si pe care oprirea si staţionarea pe partea carosabila sunt interzise. legăturile dintre acestea. Drumuri naţionale secundare . . 17. vehicule fizice Clasele tehnice a drumurilor in funcţie de intensitatea medie anuala. precum si cu principalele puncte de control pentru trecerea frontierei de stat a României.categoriile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. Transporturilor şi Locuinţei face încadrarea drumurilor in clase tehnice.Clasa IV Redus 750-3500 .drumuri naţionale care asigura legătura capitalei tarii cu oraşele reşedinţă de judeţ. intrarea si ieşirea autovehiculelor fiind permise numai in locuri special amenajate. prevăzute cu doua cai unidirecţionale separate printr-o zona mediana având cel puţin doua benzi de circulaţie pe sens si banda de staţionare de urgenta.5.Clasa I Foarte intens . privind traficul actual si de perspectiva.

a stâlpilor pentru instalaţii si a pomilor în localităţile urbane si rurale ? Ordonanţa de Guvern nr. nr.18.lucrări si servicii planificate 2. in orice scop. lucrările si serviciile . . activităţi desfăşurate de către administratorii drumurilor publice ? Scopul lucrărilor si serviciilor de întreţinere si reparaţii a drumurilor publice este: . 20. În ce zonă a drumurilor publice se amplasează indicatoarele rutiere si plantaţiile rutiere? Indicatoarele rutiere si plantaţiile rutiere se amplasează in zona de siguranţa a drumurilor. In ce condiţii se pot amplasa in zona drumului public construcţii sau instalaţii Realizarea in zona drumului public a oricăror construcţii sau instalaţii .Conform cărei Ordonanţe de Guvern au fost elaborate a) Normele tehnice privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes naţional b) Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice c) Normele tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare. 19.2000.lucrări accidentale 23. podurilor si anexelor aferente acestora se clasifica in: 1. 22. pentru a asigura desfăşurarea traficului rutier in condiţii de siguranţa si confort si conservarea patrimoniului rutier.05.reglementarea organizării.T. a construcţiilor si amenajărilor aferente lor. Cum este definit in “Normativul privind întreţinerea si repararea drumurilor publice” scopul lucrărilor si serviciilor de întreţinere si reparaţii a drumurilor.stabilirea din punct de vedere tehnic si economic a tipurilor de lucrări si servicii pentru fiecare din activităţile de întreţinere si reparare a drumurilor si podurilor de sosea. 21.Cum sunt clasificate in “Nomenclatorul privind lucrările si serviciile planificate aferente drumurilor publice”. .43/1997privind regimul juridic al drumurilor si Hotărârea de Guvern nr. Cum sunt clasificate in “Normativul privind întreţinerea si repararea drumurilor publice” activităţile de întreţinere si reparare a drumurilor. 346/15. podurilor si anexelor aferente acestora ? Activităţile de întreţinere si reparare a drumurilor. aprobat prin ordinul M. se face cu respectarea legislaţiei privind amplasarea si autorizarea executării construcţiilor si numai cu acordul administratorului drumului.44/1997 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Transporturilor. . in mod sistematic si la timp. planificării si urmăririi execuţiei lucrărilor si serviciilor de întreţinere si reparaţii. podurilor si anexelor acestora.

B. etc) E. versanţi. tunelelor. ziduri de sprijin de volum mare. ateliere. Benzi suplimentare pentru vehicule lente 5. Eliminarea punctelor periculoase. alunecări. Întreţinerea clădirilor 8. Reabilitări de sisteme rutiere. Întreţinerea periodica a podurilor. in urma unor evenimente accidentale(inundaţii. D. Lucrări si servicii privind întreţinerea periodica a drumurilor 1. cantoane.planificate aferente drumurilor publice ? Lucrările si serviciile aferente drumurilor publice se clasifica astfel: A. Studii. Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice. Ranforsări sisteme rutiere(cu lianţi bituminoşi si hidraulici) 4. podeţelor. Siguranţa rutiera 6. Întreţinerea curenta pe timp de vara 2. Lucrări aferente reparaţiilor capitale la drumurile publice 1. Plantaţii rutiere 7. Reciclarea in situ a îmbrăcămintei asfaltice 5. Lucrări pentru aducerea drumurilor. Lucrări si servicii privind întreţinerea curenta a drumurilor publice 1. Protejarea corpului si platformei drumului 10. pasajelor. inclusiv urmărirea in exploatare a acestora 5. in starea tehnica iniţiala. garaje. Reparaţii curente la poduri 7. amenajări intersecţii 6. activitate laboratoare 4. Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreţinere si reparaţii la drumuri 3. experimentări. pasajelor. secţii. cutremure. Tratamente bituminoase 2. Pietruiri de drumuri de pământ 9. podurilor. Covoare bituminoase 4. Coordonarea dezvoltării unitare a reţelei de drumuri publice 6. copertine de protecţie (contra avalanşelor) 2. amenajări ale variantelor ocolitoare publice: . tunelelor. ameliorări de albii. cercetări. Gestionarea bunurilor publice din administraţie 2. Întreţinerea curenta pe timp de iarna C. Lucrări aferente reparaţiilor curente la drumurile publice 1. Reparaţii curente clădiri(districte. Straturi bituminoase foarte subţiri 3. Asigurarea calităţii si a controlului tehnic al calităţii. Servicii pregătitoare aferente întreţinerii si reparării drumurilor publice: 1. Îmbrăcăminte bituminoasa uşoara 3. podeţelor. Consolidări de terasamente la drumuri. baze de deszăpezire. etc) 2. sedii centrale si locale.

Lucrări si servicii privind întreţinerea periodica a drumurilor publice: IND 103.Care sunt principalele lucrări si servicii cuprinse la IND. 25. Consolidări ale structurii de rezistenta.1 Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarna si la iesirea din iarna .aprovizionarea cu mixtura stocabila sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor 102.05.pe traseele existente 3. extinderi. 346/15. Întreţinerea clădirilor IND 110. Întreţinerea curenta pe timp de vara IND 102. 346/15. Lucrări si servicii privind întreţinerea curenta a drumurilor publice IND 101. aprobat prin ordinul M. Întreţinerea periodica a podurilor. nr. Straturi bituminoase foarte subţiri IND 105. Reciclarea in situ a îmbrăcămintei asfaltice IND 107. Tratamente bituminoase IND 104. conform prevederilor din Anexa 2 la “Nomenclatorul privind lucrările si serviciile aferente drumurilor publice”. podeţelor. Siguranţa rutiera IND 108.înlăturarea obstacolelor înzăpezirii drumurilor(tufe. tunelelor. Protejarea corpului si platformei drumului IND 112.curăţiri de şanţuri . Consolidări. C – Lucrări si servicii privind întreţinerea periodica a drumurilor publice ? B. Plantaţii rutiere IND 109.T.05. la Cap.2 Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecuşului 102.4 Montarea panourilor cu parazăpezi 102. B – Lucrări si servicii privind întreţinerea curenta a drumurilor publice si la Cap.tăieri de cavalieri si corectarea taluzurilor pentru înlăturarea cauzelor care provoacă înzăpezirea . definitivări de poduri având lungimea pana la 40 ml si reabilitări de poduri si pasaje 4.depozitarea materialului antiderapant . Covoare bituminoase IND 106. aprobat prin ordinul M.5 Deszăpezirea manuala si mecanica . Pietruiri de drumuri de pământ IND 111. 102 – Întreţinere curenta pe timp de iarna. modernizări de clădiri aferente drumurilor publice 24.plombarea gropilor .instalarea si completarea semnalizării specifice pe timp de iarna . pasajelor.3 Asigurarea cu panouri de parazăpezi 102. nr. Ce indicative sunt prevăzute in “Nomenclatorul privind lucrările si serviciile aferente drumurilor publice”. Întreţinerea curenta pe timp de iarna C.2000 ? IND 102 Întreţinerea curenta pe timp de iarna 102.2000.T. garduri vii) .

. Care sunt fenomenele meteorologice periculoase care produc dezastre la drumurile publice ? Fenomenele meteorologice periculoase care produc dezastre la drumurile publice sunt: . Care sunt elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere si reparaţii curente la drumurile publice. perioadele optime pentru execuţia unor lucrări 5.ploi torenţiale .depuneri de gheata . Care sunt tipurile de lucrări de intervenţie imediata pentru remedierea degradărilor la îmbrăcăminţile rutiere bituminoase pe drumurile naţionale reabilitate ? Tipurile de lucrări de intervenţie imediata pentru remedierea degradărilor la îmbrăcăminţi rutiere bituminoase pe drumurile naţionale reabilitate sunt: a.patrularea cu utilaje pentru informarea si acţionarea in cazul înzăpezirii drumurilor publice .marcarea platformei drumurilor pentru dirijarea utilajelor de deszăpezire .aşternerea nisipului sau a criblurii pe suprafeţele cu bitum in exces c.frezarea denivelărilor si pragurilor peste limita corespunzătoare făgaşelor. Mărimea intensităţii traficului si structura acestuia in raport cu care apare uzura sau degradarea lucrărilor 2.degajarea vehiculelor înzăpezite cu utilajele din dotare. .Tipul de lucrări asupra căruia se intervine cu lucrări de întreţinere sau reparaţii curente 3.grindina 29...6 Informări privind starea drumurilor 26. stabilitatea unor sectoare din zona drumului. conform prevederilor ”Normativului privind întreţinerea si repararea drumurilor publice” ? Elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere si reparaţii curente la drumurile publice sunt: 1.polei .. Efectele iernii. Cui revine responsabilitatea privind organizarea si apararea impotriva dezastrelor la drumurile publice ? . etc 102. Calitatea materialelor folosite 4. 28. Frecventa apariţiei degradărilor datorita circulaţiei si factorilor naturali 27.ninsori ambundente.plombarea gropilor.răspândirea materialelor antiderapante manual sau mecanic . efectele transporturilor grele. urmata de o tratare ulterioara a suprafeţei b.

plante floricole sau înierbări.in perdelele de protecţie antişoc .sa asigure protecţia taluzurilor erodabile .sa constituie filtru al noxelor provenite din evacuarea gazelor care conduc la poluarea mediului ambiant .Conform O.in locurile de parcare si la fântâni . liane. pomi. nisipul si praful purtate de vânt.in paravane antifonice .pe drumurile cu sensuri de circulaţie separate prin banda mediana .sa servească drept adăpost faunei . 30.încadrării lucrărilor de arta sau de mascare din zona drumurilor. Care sunt principalele funcţii pe care trebuie sa le îndeplinească plantaţiile rutiere? Plantaţiile rutiere trebuie sa îndeplinească următoarele funcţii: a.G. Funcţia ecologica: .in zona de siguranţa a drumurilor .sa asigure confort si agrement prin peisajul si umbra pe care o degaja pe timp de arşiţa .in cazul drumurilor judeţene.sa asigure asanarea apelor care vin spre partea carosabilă .la taluzuri .sa reducă zgomotele prin creare de ecrane vegetale . 47/1994 responsabilitatea privind organizarea si apărarea împotriva dezastrelor revine autorităţilor administraţiei publice centrale si locale. Funcţia tehnica: .sa retina zăpada. si anume: . Definirea termenului de plantaţie rutiera Prin plantaţii rutiere .se înţeleg toate amenajările cu arbori.responsabilitatea revine Comisiilor Judeţene de Apărare Împotriva Dezastrelor. Funcţia rutiera: .in insulele de dirijare a circulaţiei .sa contribuie la siguranţa circulaţiei prin jalonarea drumului.in plantaţiile de stăvilire a avalanşelor si de reţinere a nisipului . 31.in cazul drumurilor naţionale-responsabilitatea organizatorica revine Administraţiei Naţionale a Drumurilor .in incinta cantoanelor si la sediile unităţilor de drumuri . comunale si a drumurilor de utilitate privata deschise circulaţiei publice . in special pe timp de iarna si de ceata . precum si ministerelor si regiilor autonome care prin specificul activităţii lor sunt afectate de asemenea fenomene.sa realizeze un microclimat favorabil . care se executa: .sa asigure marcarea si accentuarea zonei de relief a traseului c. prevenind depunerea lor pe platforma drumului b.in perdelele de protecţie contra înzăpezirii drumurilor . arbuşti.

Distanta de plantare dintre arborii sau pomii aceluiaşi rând sunt de 50.sa îmbunătăţească aspectul estetic al zonei.50 metri . pentru execuţia plantaţiilor rutiere in rânduri si care este distanta de plantare dintre arborii sau pomii aceluiaşi rând ? La drumuri de clasa tehnica I-III pentru execuţia plantaţiilor rutiere in rânduri distanta minima este de 2. in zona de siguranţa a drumului.starea de degradare a îmbrăcăminţii rutiere(indici de degradare: .pe sectoarele de drum unde sunt instalate in zona de siguranţa conducte..pe sectoarele de drum limitrofe cu zona de siguranţa a cailor ferate.sa mascheze aspectele neplăcute si suprafeţele degradate din vecinătatea drumurilor 32.pe sectoarele de drum in care liziera pădurii este la o distanta <20.0metri de o parte si de alta a trecerii) .pe sectoarele de drum in traversarea defileelor 34.rugozitatea suprafeţelor îmbrăcăminţilor rutiere(SRT sau HS) 3.00m . linii electrice. pentru evitarea impactului cu auto ce iese din partea carosabila a drumului..crearea si valorificarea peisajului specific rutier .la trecerile de nivel cu calea ferata(100.pe sectoarele de drum in rambleu cu h>5..0m de zona de siguranţa .in intersecţiile de drumuri .să se încadreze in peisajul înconjurător .25 fata de marginea platformei. la mai puţin de 10. Care sunt caracteristicile prin care se evaluează starea tehnica a drumurilor moderne prevăzute cu îmbrăcăminţi bituminoase si cu îmbrăcăminţi din beton de ciment ? Starea tehnica a drumurilor moderne prevăzute cu îmbrăcăminţi bituminoase si cu îmbrăcăminţi din beton de ciment se evaluează cu ajutorul următoarelor caracteristici: 1.0 metri.pe sectoarele de drum in debleu cu h>2. telefonie .in afara zonei de siguranţa la o distanta mai mica de 1.la rambleele care necesita consolidări . 33. Funcţia peisagistică: .capacitatea portanta a complexului rutier (valoarea deformatiei elastice caracteristice dc 20) 4.. evitând monotonia .00m .planeitatea suprafeţelor de rulare(valoarea indicelui de planeitate IRI) 2. la drumuri de clasa tehnica I – III. Care este distanta minima fata de marginea părţii carosabile.d. Pe ce sectoare de drum nu se înfiinţează plantaţii rutiere in rânduri ? Nu se vor executa plantaţii rutiere in rânduri in următoarele situaţii: .00m .in interiorul curbelor cu distanta de vizibilitate mai mica de 150 metri .

indicele global de degradare(IG). note de renunţare) 6. Documentele necesare pentru recepţie la terminarea lucrărilor de întreţinere periodica si reparaţii curente drumuri si poduri. prin interzicerea accesului vehiculelor cu masa totala maxima autorizata ce depăşeşte o anumita valoare si restricţionarea vitezei de circulaţie. note de comanda suplimentare. in scopul intervenţiei operative cu utilaje specializate B) In perioada iarna ....Procese verbale de lucrări ascunse. ninsoare abundenta.Contractul de execuţie a lucrărilor(comanda-pentru lucrări cu valori mici).. precum si pentru probele prelevate in staţii de preparare şi la punctele de lucru cu rezultatele încercărilor efectuate pentru verificarea calităţii lucrărilor 10. efectuate la laboratoarele atestate.îmbrăcăminţi bituminoase si din beton de ciment) 35. cu anexele sale(caiet de sarcini.primăvara se pot institui “bariere de îngheţ” în scopul protejării sistemului rutier al drumurilor. a betoanelor de ciment.. Documentele necesare pentru recepţie la terminarea lucrărilor de întreţinere periodica si reparaţii curente drumuri si poduri . cu aprobările autorizate.. condiţii generale. procese verbale de admitere a fazelor determinante 7. profilul in lung. 36.Aprobarea de începere a lucrărilor 2.Buletine de analize pentru stabilirea compoziţiei mixturilor asfaltice. a transportului public de persoane. cu exceptarea .Avizele de executare a lucrărilor(unde sunt impuse) 3. etc.. sunt: 1. Care sunt situaţiile in care se va proceda la închiderea sau instituirea de restricţii de circulaţie temporare pentru protejarea drumului si participanţilor la trafic ? Situaţiile in care se va proceda la închiderea sau instituirea de restricţii de circulaţie temporare pentru protejarea drumului si participanţilor la trafic sunt: A) Pe timp de viscol. se interzice accesul vehiculelor spre zonele afectate.Documentaţie tehnico-economica de execuţie(piese scrise si piese desenate ale proiectului avizate si aprobate de organele in drept) 5.îmbrăcăminţi bituminoase b.a. grosimea straturilor de îmbrăcăminte.Verificări prin sondaj pe poziţii kilometrice privind profilul transversal. inundatii sau in alte situaţii in care condiţiile meteorologice generează blocarea cailor rutiere.Caietul de dispoziţii (comunicări) de şantier pe probleme de execuţie si calitate 8. etc 9..Buletinele de analiza pentru probele prelevate din îmbrăcămintea rutiera executata. 37.Situaţiile lucrărilor executate(Măsurători. polei generalizat..indicele de degradare(ID).. procese verbale de recepţie calitativa pe faze... etc) 4. după caz. In ce situaţie de semnalizare a punctului de lucru se pot folosi cărucioarele portsemnalizare ? . condiţii speciale.

la drumurile naţionale sunt întocmite de antreprenorul general care răspunde de lucrare . respectiv de administratorului drumului împreuna cu Serviciul Politiei Rutiere Judeţean.0 metri de o parte si de alta a lucrării se vor pune indicatoare rutiere a45"tratamente de suprafaţa". . b)Semnalizarea punctului de lucru care se modifica in cursul zilei: . fără instituirea unor restricţii in .La o distanta de 100.semnalizare cu un cărucior portsemnalizare(a61) la max.axului caii pe care se executa lucrarea va fi semnalizat cu bariere normale(a55) a căror poziţii se vor modifica in cursul zilei odată cu executarea tratamentului. in prealabil închiderii sau instituirii restricţiilor de circulaţie este de a controla modul in care se respecta condiţiile si masurile stabilite prin actul de aprobare emis si masurile ce se vor lua pentru nerespectarea lor. însuşite de consultant si aprobate in comun de Administraţia Naţionala a Drumurilor si Direcţia Politiei Rutiere din Inspectoratul General de Politie pentru drumurile naţionale. Cine întocmeşte si cine aproba proiectele de Management de Trafic pentru închiderea sau instituirea restricţiilor de circulaţie in vederea executării lucrărilor de construcţii drumuri noi. la drumurile naţionale ? Proiectele de Management de Trafic pentru închiderea sau instituirea restricţiilor de circulaţie in vederea executării lucrărilor de construcţii drumuri noi.30 m de marginea lucrării.Cărucioarele portsemnalizare sunt mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor si se folosesc pentru semnalizarea rutiera temporara si protecţia personalului. pentru celelalte categorii de drumuri publice. reabilitări si de sporire a capacitaţii de circulaţie.In cazul unui utilaj care se deplasează in timpul lucrului. reabilitări si de sporire a capacitaţii de circulaţie. 39. Care este schema de semnalizare a punctului de lucru la lucrările de tratamente bituminoase ? Semnalizarea punctului de lucru la lucrările de tratamente bituminoase se realizează după următoarea schema: a)Semnalizare de ansamblu: . .Indicatorul (a7) "împroşcare cu pietriş "se repeta la fiecare 1000 metri si se menţine după terminarea lucrărilor până la fixarea completa a granulelor agregatelor minerale. pe firul de circulaţie pe care se executa tratamentul bituminos . modernizări. modernizări. Care este obligaţia administratorului drumului public.(?) 40. in prealabil închiderii sau instituirii restricţiilor de circulaţie ? Obligaţia administratorului drumului public.(?) 38.

Cum se procedează in cazuri de urgenta când starea timpului impune închiderea circulaţiei rutiere pe un sector de drum pentru a se evita producerea unor evenimente grave ce ar putea periclita viata participanţilor la trafic si când sistemul de informare existent nu permite luarea operativa a aprobării din partea Comandamentului central de iarna al MTCT.urma acestuia.întocmirea anuala a programelor comune la nivel central. Care este perioada anuala pentru care se întocmeşte “Planul operativ de acţiune pe timpul iernii”. pe partea din spate a utilajului se instalează aceleaşi indicatoare ca si pe partea din fata("ocolire" a21 si "lucrări" a8) 41. CNADNR si Direcţia Politiei Rutiere Seful Secţiei Drumurilor Naţionale împreună cu seful Serviciului Politiei Rutiere pot opera închiderea circulaţiei cu instalarea mijloacelor de semnalizare corespunzătoare si a informării participanţilor la trafic. Nu se va acţiona pentru deszăpezire decât in situaţii cu totul excepţionale. administratorul drumurilor publice va stabili următoarele masuri: . cu acordul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie Serviciul Circulaţiei Rutiere. Care sunt masurile stabilite de administratorul drumurilor publice pentru asigurarea circulaţiei rutiere in timpul iernii ? Pentru asigurarea circulaţiei rutiere in timpul iernii. prin montarea mijloacelor de semnalizare rutiera corespunzătoare. 43.măsuri de prevenire a înzăpezirii si de deszăpezire . 42. iar in plan teritoriale intre serviciile de Politie Rutiera si Secţiile de Drumuri Naţionale. 44. de către Comandamentul Central de Iarna al MTCT la iniţiativa CNADNR si Direcţia Politiei Rutiere din Inspectoratul General de Politie. intre CNADNR SA Bucureşti si DRDP(termen 1 Octombrie). Cum se procedează in caz de viscol pe sectoarele de drumuri naţionale ? Pe timp de viscol se va interzice accesul autovehiculelor spre zonele afectate. ninsori abundente sau alte fenomene meteorologice se da pentru drumurile naţionale. in vederea acordării primului ajutor. Cine da aprobarea pentru închiderea temporara a circulaţiei rutiere pe sectoarele de drumuri naţionale afectate de viscol. iar pentru drumurile de interes judeţean sau local de către Comandamentele Judeţene sau al Municipiului Bucureşti. ninsori abundente sau alte fenomene meteorologice care generează blocarea caii rutiere ? Aprobarea pentru închiderea temporara a circulaţiei rutiere pe un sector de drum afectat de viscol. si ce va cuprinde ? Planul Operativ de acţiune in timpul iernii se întocmeşte pe perioada actuala 1 Noiembrie-15 Martie anul viitor si va cuprinde: . respectiv Consiliile Locale 45. când sunt in pericol vieţi omeneşti.măsuri de prevenire si combatere a poleiului .măsuri pregătitoare .

repararea si conservarea drumurilor naţionale din raza .Care este obiectul de activitate al Secţiei de Drumuri Naţionale ? Obiectul de activitate a Secţiei de Drumuri Naţionale este in conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 11.instruirea personalului . completarea si revizuirea spatiilor de depozitare . din cadrul DRDP(Administraţia drumurilor locale) cu adresa unităţii.. seful bazei si numerele de telefon de la serviciu si de acasă.43/1997 privind regimul drumurilor: de administrarea .apărarea drumurilor cu panouri parazăpezi .Lista mijloacelor de comunicare 9.Centralizatorul panourilor de parazăpezi care se vor monta in iarna 7.. fixe si mobile specifice semnalizării rutiere pe timp de iarna 12.. secţiilor.pregătirea. 47.punerea in ordine a drumurilor . cu adresa unităţii... Care sunt masurile cuprinse in programul de pregătire in vederea iernii ? Programul de pregătire in vederea iernii va cuprinde ansamblul de masuri necesare...pregătirea bazelor de deszăpezire . echipament de protecţie si PSI la secţie(baza) 13. 46.organizarea reţelei de coordonare operativa si informare .Necesarul de carburanţi si lubrefianţi..încheierea contractului cu ANM pentru furnizarea informaţiilor meteo. inventar gospodăresc.Centralizatorul bazelor de deszăpezire si al punctelor de sprijin 5.Lista sectoarelor de drum pe care se acţionează cu materiale antiderapante 14..Planul operativ de acţiune pe timpul iernii 2.aprovizionarea cu materiale pentru combaterea poleiului .1.revizuirea si repararea utilajelor.stabilirea sectoarelor de drum pe care se acţionează numai cu materiale antiderapante .Centralizatorul autoutilajelor si mijloacelor de transport prevăzute in planul operativ de acţiune in timpul iernii 4. întreţinerea..Lista bazelor de deszăpezire si a punctelor de sprijin care deservesc zona de munte 6.asigurarea necesarului de indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera pentru închiderea a sectoarelor de drum înzăpezite .Lista sectoarelor de drum care vor apărea cu panouri de parazăpezi 8.Lista mijloacelor de semnalizare mobile necesare includerii temporare a circulaţiei rutiere pe sectoarele de drum blocate. cantităţi de lucrări estimate si termenele de realizare pentru: . 10. seful unităţii si numerele de telefon de la serviciu si de acasă...Centralizatorul materialelor chimice si antiderapante.Lista bazelor de deszăpezire.Lista indicatoarelor de circulaţie. al carburanţilor si lubrefianţilor pe baze si secţii prevăzute in planul de acţiuni pe timpul iernii 3.Lista subunităţilor.. a echipamentelor si mijloacelor de transport prevăzute in programul de iarna ..

Sarcinile Secţiei de Drumuri Naţionale in organizarea si asigurarea serviciului de iarna ..(?) 50. in mod unitar.este unitatea teritoriala de baza care gestionează si aplica direct la reţea.Întocmeşte programul operativ de acţiune pe timp de iarna si îl înaintează la DRDP .Transmite la DRDP buletine informative meteo-rutiere la orele stabilite. poduri si construcţii anexe din raza de activitate. pe toata durata anului. cu datele complete . conform legislaţiei . Districtul de drumuri are ca obiective activităţi de administrare. cu privire la starea tehnica a acestora cat si aspecte legate de disciplina personalului de deservire .. a utilajelor si echipamentelor pentru asigurarea viabilităţii pe timp de iarna . trafic . in conformitate cu normativele in vigoare 2..asigura.Informează organele Ministerelor Administraţiei si Internelor precum si utilizatorii drumurilor.Menţine in funcţiune si utilizează eficient activele aferente infrastructurii rutiere 4.Asigura un nivel de serviciu corespunzător pentru utilizatori. politica rutiera elaborata la nivelurile superioare de administrare. Sarcinile Secţiei de Drumuri Naţionale in organizarea si asigurarea serviciului de iarna sunt: .Ce este districtul de drumuri si care sunt obiectivele sale de activitate ? Districtul . monotorizare..Urmăreşte prezentarea in bazele de deszăpezire la termenele prevăzute in contracte.cunoaşterea stării tehnice a reţelei rutiere in orice moment si înscrierea datelor in BDTR . întreţinere si reparaţii curente la drumuri.urmărirea respectării legislaţiei pentru exploatarea patrimoniului.Reduce efectele negative ce pot influenta protecţia mediului înconjurător 49.Informează proprietarul utilajelor despre deficientele care apar in intervenţii. exploatare. asupra stării de viabilitate pe reţeaua din administrare. referitoare la: . împreuna cu proprietarul utilajelor. in scopul aplicării si respectării prevederilor instrucţiei de deszăpezire si combaterea poleiului. instruirea personalului de deservire.de activitate..Asigura un nivel corespunzător cu privire la siguranţa circulaţiei in scopul reducerii evenimentelor rutiere 5.Asigura viabilitatea. concomitent cu reducerea cheltuielilor pentru întregul sistem de transport rutier 3.Care sunt politicile sectoriale al CNADNR de care răspunde Secţia de Drumuri Naţionale? Politicile sectoriale al CNADNR de care răspunde Secţia de Drumuri Naţionale sunt: 1. pe întreaga reţea rutiera.gestionarea si conservarea patrimoniului pus la dispoziţie de organele superioare de administrare .asigurarea serviciilor si a viabilităţii in tot timpul anului. 48. la toate bazele si punctele de sprijin .

ordinele primite direct din partea organelor ierarhic superioare secţiei. sa le tina permanent sub observaţie. autorizări si construcţii in zona drumului . are relaţii funcţionale cu conducerea secţiei si relaţii de colaborare cu subunităţile secţiei si unităţile din teritorii: Poliţie.este subordonat sefului de secţie. conform programului de lucrări aprobat si luarea masurilor ce se impun . precum si legile.asigura repartizarea echipamentului de lucru si de protecţie . .supravegherea programelor aprobate a fi realizate prin terţi in limita competentelor acordate. ordinele si dispoziţiile legate de activitatea traficului . Care sunt atribuţiile sefului de district privind problemele de ordin tehnic si administrativ? Atribuţiile sefului de district privind problemele de ordin tehnic si administrativ sunt: .are in subordine tot personalul muncitor existent in organigrama districtului. exploatării raţionale a utilajelor si a echipamentelor din dotare.sa cunoască si sa respecte prevederile regulamentul de organizare si funcţionare a administraţiei.se ocupa de conducerea si coordonarea acţiunilor de intervenţie si de informare pe timp de iarna.urmărirea si realizarea programelor de lucrări executate in regie.sa-si completeze cunoştinţele tehnice permanent. drum întrerupt. 51. cat si in cazul dezastrelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la drumuri si poduri de pe raza districtului . in special tehnicele noi de lucru.daca siguranţa circulaţiei este grav periclitata ( pod afuiat.efectuează reviziile prevăzute in instrucţiuni si ia masuri de înlăturarea deficientelor semnalizate si a obstacolelor ce împiedica circulaţia . mecanizarea lucrărilor de întreţinere .agabaritic. vor fi executate imediat si se va raporta secţiei in cel mai scurt timp de realizarea acestora . . instrucţiunile.stabilirea priorităţilor si a perioadelor optime pentru execuţia lucrărilor .se ocupa si răspunde de asigurarea viabilităţii drumurilor in tot parcursul anului. Care sunt sarcinile sefului de district privind asigurarea viabilităţii corespunzătoare a drumului pe toata perioada anului si urmărirea exploatării in bune condiţiuni a reţelei de drumuri ? Sarcinile sefului de district privind asigurarea viabilităţii corespunzătoare a drumului pe toata perioada anului si urmărirea exploatării in bune condiţiuni a reţelei de drumuri sunt: . prezentând o atenţie deosebita sezonului de primăvara si toamna .să cunoască foarte bine sectoarele de drum din administrare. reglementările tehnice. periodic si la schimbarea locului de munca 52. precum si alte categorii de salariaţi(cititori de înregistrare a traficului rutier) . Consiliile Locale .efectuează instructajul NSSM si PSI la angajare. lucrările de arta si accesoriile drumului.rezultatele reviziilor sunt consemnate in registrul de revizii de la district si o copie se transmite la secţie .

Care sunt cauzele apariţiei gropilor la îmbrăcăminţile bituminoase (Normativul pentru prevenirea si remedierea defecţiunilor la îmbrăcăminţile rutiere moderne) Cauzele apariţiei gropilor pot fi: . pentru sectoarele de drum executate cu terţi . Cum sunt definite făgaşele longitudinale in “Normativul pentru prevenirea si remedierea defecţiunilor la îmbrăcăminţile rutiere moderne” ? Făgaşele longitudinale sunt denivelări sub forma de albie( lăţime până la 1..etc).praguri .urmăreşte si verifica executarea lucrărilor de întreţinere si reparaţii executate prin terţi si ia masuri in limita competenţilor acordate 53.suprafaţa exudată ..Defectiuni mijlocii: .rupturi de margine . Cum sunt clasificate defecţiunile îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase in “Normativul pentru prevenirea si remedierea defecţiunilor la îmbrăcăminţile rutiere moderne? Clasificarea defecţiunilor îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase este: 1.Defectiuni uşoare: .suprafaţa şlefuita .suprafaţa cu ciupituri . luând masuri in consecinţă .0 m cu adâncime variabila de la 1.pelada la tratamente bituminoase 54. luând masuri de sancţionare in conformitate cu OG 43/1997 privind regimul drumurilor .suprafaţa poroasa .verifica respectarea normelor de exploatare si menţinerea in buna stare a drumurilor din administrare.văluiri si refulări in stare incipienta . in zona in care se concentrează traficul greu.făgaşe longitudinale avansate 2..suprafaţa încreţita . înştiinţează secţia si organele locale in vederea dirijării circulaţiei pe alte rute .15 cm) situate mai evident spre marginea părţii carosabile.văluiri si refulări mari . semnalizează locul periculos. 55.dezgheţ .suprafaţa şiroita .2 cm până la 10.pelada .verifica si urmăreşte corectitudinea semnalizării punctelor de lucru pentru lucrările executate in regie.tasări locale .gropi .fisuri si crăpături .degradări din îngheţ .făgaşe longitudinale incipiente 3.Defectiuni grave: .. extinzându-se in profil longitudinal pe distante variabile de pana la zeci de kilometri.

dislocarea unor porţiuni din suprafeţele faianţate . Degradări de suprafaţa: ..) . Straturilor bituminoase foarte subţiri sunt destinate întreţinerii curente a îmbrăcăminţii rutiere a drumurilor de clasa tehnica II-IV cu îmbrăcăminte bituminoasa sau din beton de ciment. petrol. astfel: . Tipuri de degradări luate in considerare la evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminţilor drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide ? Tipurile de degradări luate in considerare la evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminţilor drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide sunt: A.gropi care afectează structura rutiera B.făgaşe . bitum insuficient..fisuri transmise la rosturile de lucru . etc) .realizarea îmbrăcăminţilor pe timp nefavorabil( ploaie. compactarea incorecta.fisuri si crăpături transversale .. de dimensiunea maxima a granulei agregatului utilizat care este intre 8 mm si 16 mm.suprafaţa şlefuita .maxim 16 mm.degradări datorate oboselii structurii rutiere . In ce consta reciclarea la cald “in situ” a imbracamintilor rutiere bituminoase .faianţări . 57..îmbrăcăminte din mixtura asfaltica necorespunzătoare( bitum ars.dezvoltarea fisurilor si crăpăturilor .strat de rulare .scurgerea pe suprafaţa îmbrăcămintei a unor substanţe agresive(benzina. temperaturi scăzute) . strat de reprofilare).strat de reprofilare .cedări acostamente.suprafaţa exudată .văluiri . agregate murdare.maxim 8 mm .gropi care afectează stratul de suprafaţă . 58.plombări .executarea mixturilor asfaltice cu un conţinut redus de bitum si cu absorbţii de apa foarte ridicate 56.suprafaţă cu ciupituri .fisuri si crăpături longitudinale . Care este grosimea straturilor bituminoase foarte subţiri si pentru ce clase tehnice ale drumurilor sunt destinate ? Grosimea straturilor bituminoase foarte subţiri este in funcţie de domeniul de aplicare ( strat de rulare. Degradari de tip structural: . motorina.degradări de margine .

– Compactarea .cu formarea atelierului de compactare prin încercări preliminare 7. cu restricţii de viteza 61. întreţinerii si consolidării structurilor rutiere cu o stare tehnica necorespunzătoare si se aplica pe drumuri de clasa tehnica II-IV.2 ore înainte de răspândirea liantului 3. Care este scopul realizării imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald executate cu bitum modificat cu polimeri si unde se aplica acestea ? Imbracamintile bituminoase realizate cu bitum modificat cu polimeri se executa in scopul creşterii rezistentei la deformaţii permanente la temperaturi ridicate si a rezistentei la fisurare la temperaturi scăzute a acestora.Reciclarea la cald “in situ” a imbracamintilor rutiere bituminoase consta in utilizarea integrala a materialului recuperat prin frezarea sau încălzirea si scarificarea imbracamintilor rutiere bituminoase existente. Se aplica pe drumuri de clasa tehnica I-III cu trafic greu si foarte greu.Răspândirea agregatului natural . Descrieţi etapele de execuţie ale unui tratament bituminos simplu cu bitum Etapele de execuţie ale unui tratament bituminos simplu cu bitum sunt: 1.prin încercări preliminare de stropire pentru asigurarea dozajului.după 2 ore de la execuţie. Unde si cum se realizează prepararea bitumului modificat utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri ? . . Se poate aplica si la lucrări speciale justificate economic cum ar fi: benzi cu circulaţia vehiculelor foarte grele. . zone cu accelerări si decelerări frecvente. .toamna . Care sunt perioadele din cursul anului in care se recomanda măsurătorile cu deflectograful sau cu deflectometrul cu pârghie ? Perioadele din cursul anului in care se recomanda măsurătorile cu deflectograful sau cu deflectometrul cu pârghie sunt: .Respectarea perioadei de execuţie a tratamentelor bituminoase 4. 59. trebuie efectuata omogen. Reciclarea la cald este destinata ranforsării. zone de staţionare. . locuri de parcare.imediat după dezgheţ si pana la cel mult 15 zile după perioada ploilor de primăvara(aprilie-mai) . . .Răspândirea liantului bituminos .după un număr suficient de zile (10-15 zile) de ploi care au condus la crearea condiţiilor hidrologice defavorabile ale complexului rutier.primăvara . degradate.Semnalizarea sectorului de lucru 2. îndepărtarea prafului si eventuala spălare a stratului suport cu max.operaţie obligatorie si se realizează cu utilaje de periere si aspirare după 2 ore de la execuţie 8.Curăţirea.Darea in circulaţie .Eliminarea excesului de agregat natural . etc 62. execuţia rosturilor de lucru transversale si longitudinale 5.se realizează numai mecanic si pentru asigurarea dozajului se efectuează încercări preliminare de răspândire 6. . in adăugarea de lianţi si agregate naturale si in punerea in opera cu ajutorul unui utilaj de reciclare. 60.

1% in bitumul neparafinos pentru drumuri. .Prepararea bitumului modificat se realizează in rafinărie sau pe şantier in instalaţii speciale cu funcţionare in flux discontinuu formata din: .Perioada de omogenizare amestecului bitum-polimer . 2.se realizează in recipientul vertical prin introducerea polimerului in bitumul încălzit la t=160grade si amestecarea lor sub agitare continua. precum si la lucrări noi. 66.recipient vertical cu agitator . Prin ce se deosebeşte o mixtura asfaltica antifagas de o mixtura asfaltica clasica? Mixtura asfaltica antifagas se caracterizează printr-un schelet mineral puternic.moara coloidala. sau porţiunea respectiva de drum se situează in zone umbrite. 63. din moara coloidala in recipientul vertical. se foloseşte varul. sa nu ridice probleme ecologie.justificat economic) 65. Procesul de preparare are trei faze: 1. ameliorează adezivitatea acestuia fata de agregatele naturale.apolara.Faza de dispersie si măcinare . Aditivii trebuie sa fie compatibili cu bitumul. fără a-i afecta celelalte caracteristici.. absenta nisipului natural. de mai multe ori.Faza de predispersie si umflare a polimerului in masa de bitum .. Când se utilizează bitumul aditivat la prepararea mixturilor asfaltice ? Bitumul aditivat se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice in cazul in care adezivitatea bitumului fata de agregatele naturale se situează sub limita de min.se realizează in moara coloidala prin introducerea amestecului bitum-polimer din rezervorul vertical 3..IV in straturi de uzura si justificat tehnico-economic si in benzi de circulaţie a vehiculelor grele.. Prepararea bitumului modificat cu polimeri se considera încheiata atunci când liantul prezintă omogenitate conform normativului AND 549. corozivi sau inflamabili. locuri de parcare zone de accelerări si decelerări frecvente. sa fie stabil termic pana la 200 grade C. 64. care in adaos de max. cu compoziţie si structura specifica polar . sa nu fie toxici. Ce sunt aditivii si ce rol au ei in mixturile asfaltice cu bitum aditivat? Aditivii sunt substanţe tensio-active.se realizează prin recircularea acestuia . conţinut scăzut de bitum si pentru a îmbunătăţi adezivitatea bitumului la agregatele naturale pentru a mari rezistenta la formarea făgaşelor precum si la dezanrobare. Care este scopul realizării mixturilor asfaltice antifăgaş si unde se recomanda utilizarea lor ? Scopul realizării mixturilor asfaltice antifăgaş este creşterea rezistentei la ornieraj si a rezistentei la dezanrobare si se recomanda utilizarea lor lucrările de ranforsare cat si la lucrările de reabilitare a drumurilor de clasa tehnica II. umede sau răcoroase.80%. Bitumul aditivat se foloseşte numai la execuţia straturilor de uzura al imbracamintii bituminoase( rar in stratul de legătura . timp de 30 min..

executării unor straturi mai reduse care implica operativitate si eficienta. pe timp friguros este prevenirea extinderii degradărilor si al asigurării siguranţei circulaţiei. Tipuri de lucrări de intervenţie pe timp friguros la imbracamintile bituminoase Tipurile de lucrări de intervenţie pe timp friguros la imbracamintile bituminoase sunt: . prin: . 71.îmbunătăţirea vizibilităţii pe timp de ploaie .reducerea duratei de întrerupere temporara a circulaţiei pentru reparaţii .67. In ce scop se determina starea tehnica a unui pod ? Starea tehnica a unui pod se determina in scopul stabilirii lucrărilor de întreţinere si reparaţii necesare pentru aducerea structurii de rezistenta a podului . pe timp friguros? Scopul intervenţiilor de urgenta la imbracamintile bituminoase. Sporirea stabilităţii la deformaţii permanente. 72. Care este componenta comisiei operative de stabilire a stării tehnice a unui pod din cadrul unei secţii de drumuri naţionale ? .sporirea rezistentei la alunecare .plombarea cu mixturi asfaltice stocabile . Care este scopul intervenţiilor de urgenta la imbracamintile bituminoase. 69.evacuarea rapida a apelor si diminuarea fenomenului de aquaplanare 2. Care sunt avantajele utilizării mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza? Avantajele utilizării mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza sunt: 1. 70. pe timp friguros? Plombarea gropilor la imbracamintile bituminoase.lucrări de intervenţie cu mixturi asfaltice la cald.creşterea rezistentei la oboseala si îmbătrânire .caii si zonele aferente podului(rampe de acces. Reducerea costurilor de întreţinere datorita: . Sporirea durabilităţii imbracamintilor bituminoase. Cu ce se executa plombarea gropilor la imbracamintile bituminoase.îmbunătăţirea caracteristicilor de stabilitate 3.reducerea zgomotului in timpul rulării . elemente de racordare. prin . albie si apărări de maluri)in starea tehnica corespunzătoare cerinţelor traficului.colmatare crăpături . pe timp friguros se executa cu mixturi asfaltice stocabile. Îmbunătăţirea caracteristicilor de suprafaţa. In cazuri excepţionale se poate executa prin aplicarea succesiva de agregate si de stropiri bituminoase. prin: . 68.asigurarea unei rezistente sporite la producerea făgaşelor 4.

. arcelor si bolţilor.Specialişti . podinelor. Calea podului si elementele aferente se va verifica starea caii.inginer sau subinginer responsabil cu podurile din cadrul secţiei respective 3. dispozitive de protecţie la acţiuni seismice. comisia se va putea completa. dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilataţie. Cum se poate menţine starea de viabilitate pe toata durata de exploatare a podurilor din . cuzineţilor.Care sunt parametrii tehnici cuprinşi in starea de viabilitate a podurilor Parametrii tehnici cuprinşi in starea de viabilitate a podurilor sunt: Parametrii tehnicii necesari determinării indicilor de calitate a stării tehnice (Ci) Elementele principale de rezistenta ale suprastructurii se va verifica starea: grinzilor. cu: . dupa nevoie. Comisia operative este formata din: 1. plăcilor.Sef Comisie . gurile de scurgere. Elementele de rezistenta care susţin calea podului se va verifica starea: lonjeronilor.Personal auxiliar-muncitori 5.Membru .. din cadrul firmelor de proiectare si consultanta .Membru . dalelor.sef district sau formaţie din zona de verificare a podurilor 4. plăcilor ortotrope..Specialist poduri din cadrul instituţiilor de învăţământ superior . parapetelor de siguranţa a circulaţiei. dispozitivelor de protecţie la acţiuni seismice.Cercetător ştiinţific poduri din cadrul institutelor de cercetare. hobanelor. rampelor de acces..inginer instruit si atestat pentru urmărirea si verificarea podului 2. rampe de acces se va verifica starea albiei. Elementele infrastructurii. parapetelor pietonale.Sef serviciu de poduri sau inginer poduri din cadrul Administraţiei Naţionale a Drumurilor . racordărilor cu terasamentele Albia. tiranţilor. 74. consolelor trotuarelor. aparate de reazem. sferturilor de con sau aripilor. expert tehnic poduri. aparatelor de reazem. antretoazelor. trotuarelor. 73. prin investigaţiile efectuate de personalul de specialitate. lucrărilor de apărare. Parametrii care caracterizează gradul de funcţionalitate (Fi) care sunt: Condiţiile de desfăşurare a traficului pe pod Clasa de încărcare a podului Vechimea podului Calitatea execuţiei si de respectarea prevederilor proiectului Calitatea lucrărilor de întreţinere..Inginer specialist.Stabilirea stării tehnice a unui pod se face prin grija unităţii care are in administraţie lucrarea de arta respective. apărări de maluri. la cerere.pentru poduri importante sau cu probleme deosebite. pilelor. sferturi de con sau aripi se va verifica starea: culeelor. instalaţiilor pozate sau suspendate de pod.

beton armat sau beton precomprimat ? Administrarea optimizată a podurilor de şosea urmăreşte utilizarea cu maximă eficienţă tehnică şi economică a datelor obţinute din verificarea şi clasificarea tehnică a podurilor.8-imbracaminte pe trotuare Mortar asfaltic turnat M. .16. în vederea repartizării judicioase a fondurilor financiare pentru întreţinere şi reparaţii.B. estimarea volumului acestora şi a cantităţilor.starea generală a montanţilor.starea parapeţilor.starea aparatelor de reazem. 75. clasificarea stării tehnice şi stabilirea volumului de lucrări şi urgenţei de execuţie a acestora. .P16. In ce consta inspecţia curenta la poduri ? Inspecţia curentă a podurilor se efectuează lunar de către şeful de district. sub formă de liste de priorităţi pentru toate podurile de pe reţeaua rutieră. personalul tehnic din cadrul Secţiei de Drumuri şi se verifică: . înregistrarea datelor în BCDTR şi prelucrarea acestora. Sistemul de administrare optimizată constă în efectuarea de observaţii vizuale şi măsurători asupra elementelor constructive ale podurilor.starea elementelor de rezistenţă şi a prinderilor la podurile de lemn.imbracaminti la poduri cu placa de beton Asfalt turnat A. .4-strat de protectie a hidroizolaţiei de pe calea pe pod 76. .funcţionarea gurilor de scurgere şi a rosturilor de dilataţie.imbracaminte pe partea carosabila a podului Asfalt turnat dur A.16-imbracaminte pe partea carosabila a podului Beton asfaltic cilindrat cu bitum modificat B. . indicându-se tipul de lucrări. .A. starea panourilor pentru parafumuri şi apărare la firele de contact electric de la liniile cf electrificate. prelucrarea datelor obţinute în scopul stabilirii indicilor de calitate a stării tehnice.racordarea trotuarelor cu acostamentele.starea indicatoarelor. a bordurilor.D.P. .T. planificarea lucrărilor necesare în funcţie de starea tehnică.T.T.A. . Care sunt tipurile de mixturi asfaltice utilizate ca imbracaminte bituminoasa pe partea carosabila a podurilor ? Tipurile de mixturi asfaltice utilizate ca imbracaminte bituminoasa pe partea carosabila a podurilor sunt: Beton asfaltic cilindrat cu bitum pur .starea lucrărilor de apărări şi a spartgheţurilor. diagonalelor şi a contravântuirilor şi eventualelor degradări din loviri de către autovehicule sau transporturi agabaritice.Am. .starea îmbrăcăminţilor rutiere.

. formarea de grinduri. se va anunţa proprietarul (executantul).starea racordărilor podului cu terasamentele. Este necesara evaluarea lucrărilor pentru refacerea infrastructurii afectate de eventuale calamităţi? Daca da.starea tiranţilor şi prinderea lor în arce.S.dacă sunt fisuri în elementele infrastructurii sau suprastructurii. .la podurile metalice dacă prinderile cu nituri sunt slăbite. numai în zone care necesită decolmatare. dacă sunt deformaţii ale pieselor. In ce condiţii este permisa exploatarea materialelor de balastiera in zona podurilor amplasate pe reţeaua de DN ? Conform Legii 112/2006 care completează şi modifică Legea Apelor 107/1996. se opresc lucrările până la remedierea deficienţelor şi se avizează Direcţia Apelor. Efectuarea de excavaţii în afara zonei premise se sancţionează conform prevederilor Legii 107/1996 completată şi modificată prin Legea 112/2006. .. . starea vopselei pentru protecţia anticorozivă a podului. . . . 78. dacă betonul asigură protecţia armăturii.U. depozitarea sau exploatarea de materiale ce ar putea afecta scurgerea liberă sub pod. configuraţia malurilor. epiuri. starea drenurilor. se permite exploatarea materialelor de balastieră în zona podurilor la min. I. . . 79. pe culee sau console.a. starea şanţurilor de gardă.starea pragurilor şi barajelor pentru corecţia torenţilor. gabioane. diguri de protecţie).starea lucrărilor de apărări din zona podului (saltele de fascine. a canalelor de cădere la podeţe.starea piloţilor consolidărilor.starea zidurilor de sprijin şi de protecţie. a canalelor de scurgere. 77. 1000 m în amonte şi 2000 m în aval de pod.modificări ale albiei. Care sunt masurile care se vor lua in cazul constatării exploatărilor neautorizate prin lege in afara zonei premise pentru excavare? Dacă se constată încălcări ale condiţiilor impuse prin autorizaţii / avize de amplasare în zona drumului sau execuţiei de exploatări de balast neautorizate.starea hidroizolaţiei pe pod. reprofilarea albiei şi regularizarea scurgerii. -rezemarea grinzilor din b. cine avizează aceasta evaluare ? . pe baza unui studiu tehnic zonal privind influenţa exploatării asupra cursului de apă şi pe baza avizului şi autorizaţiei de gospodărire a apelor şi cu avizul deţinătorilor de lucrări hidrotehnice din zonă. 80. Cine participa la întocmirea procesului verbal de constatare a calamităţilor ? Reprezentanţii administraţiei publice reprezentanţii deţinătorului lucrării afectate. judeţean. locale.

prin specificul activităţilor desfăşurate. Cine coordonează lucrările de punere in siguranţa a drumurilor. podurilor. Cine efectuează instructajul periodic de protecţia muncii si PSI pentru fiecare muncitor si la ce interval ? . constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă. descentralizate şi de gospodărire comunală. Cate seturi de semnalizare trebuie sa aibă in dotare fiecare district ? Fiecare district trebuie sa aibă in dotare minim doua seturi de semnalizare. Cine efectuează instructajul general la angajarea unui salariat ? In prima zi de angajare se efectuează instructajul general de către persoana numita prin decizie de conducătorul unităţii. 82. şefii de servicii deconcentrate. 81. instituţii şi servicii publice cu atribuţii în domeniu.etc. Inspectoratul Judeţean pentru situaţii de urgenţă. Consultanţi în comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt: a) experţi şi specialişti din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice. care se ocupa cu Normele de Securitate si Sănătate in Munca. 84. b) reprezentanţi ai altor ministere. manageri ai societăţilor comerciale şi regiilor autonome care desfăşoară activităţi în domeniul de competenţă respectiv.Valoarea lucrărilor din planurile de apărare în cazul dezastrelor produse de fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice se va reflecta prin programarea acestora pe baza evenimentelor anterioare şi se va suporta din fondurile aprobate de conducerea administraţiei centrale respective. sau din instituţii şi unităţi în subordine. care constituie comitetele. la nivelul unui judeţ. Comandamentul Judeţean pentru situaţii de urgenţă. cooptaţi în comitetele ministeriale la solicitarea preşedinţilor comitetelor respective. ai agenţilor economici care. clădirilor. regii autonome şi societăţi comerciale. 83. conducători ai unor instituţii. Consiliul Judeţean prin Preşedintele Consiliului Judeţean (Vicepreşedinte). 85. in condiţiile producerii de calamităţi ? Comisia teritorială pentru prevenire şi intervenţie în cazul dezastrelor produse de fenomene meteorologice periculoase la drumurile naţionale la nivel de DRDP. Care sunt unităţile care fac parte din Comandamentul Judeţean pentru situaţii de urgenta? -Conform HG 1491/2004 şi OUG 21/2004 Prefectura Judeţului prin Prefect Judeţ (Preşedinte Comandament Judeţean).

Fazele de alerta B. Seful de district colaborează cu Direcţia Politiei rutiere. eliberata de administratorul drumului. Faza de răspuns si deplasare la fata locului C. Cine verifica respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de exploatare si utilizare a zonei drumului. d) anunţarea serviciului de siguranţa circulaţiei de la DRDP pentru întocmirea documentaţiei legale d). c) sesizarea organului de politie din localitate . 89. Faza de revenire la normal. b) plângere penala la parchet . 91. alte sarcini D. are relaţii funcţionale cu conducerea secţiei si relaţii de colaborare cu subunităţile secţiei si unităţile din teritoriu: Politie. 88.răspuns corect . 90. informare b. Faza de intervenţie : a. Cine efectuează instructajul zilnic de protecţia muncii ? Instructajul zilnic de protecţia muncii se efectuează de către conducătorul locului de munca. Care sunt fazele de intervenţie prevăzute in “Managementul accidentelor pe autostrăzi si drumuri naţionale – rolul serviciilor specializate de intervenţie” ? Fazele de intervenţie prevăzute in “Managementul accidentelor pe autostrăzi si drumuri naţionale – rolul serviciilor specializate de intervenţie”sunt: A. inginerul sef (in cadrul reviziei periodice)si seful de district (in cadrul reviziei curente)verifica respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de exploatare si utilizare a zonei drumului. Cine efectuează instructajul periodic de protecţia muncii si PSI pentru personalul TESA si la ce interval ? Instructajul periodic de protecţia muncii si PSI pentru personalul TESA se efectuează din 12 luni in 12 luni . este subordonat acesteia sau comunicarea se face prin seful SDN si directorul DRDP ? Seful de district este subordonat sefului de secţie. coordonare c.Care sunt masurile care se vor lua in cazul execuţiei unor lucrări fără autorizaţie in zona drumului a) demolarea obiectivului . Consiliile Locale. eliberata de administratorul drumului ? Seful de secţie. iar in caz de urgenta PSI din 6 in 6 luni. 87.Instructajul periodic de protecţia muncii si PSI pentru fiecare muncitor se efectuează din doua in doua luni de către conducătorul locului de muncă. 86.

numele şi ţara operatorului de transport. b) penalizarea salariatului cu 10% . d) la toate . c) numai la lucrări cu lungimi mai mari de 20 km . autorizaţia specială de transport sau avizul prealabil pentru depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise – pentru verificare şi vizare. b) numai in cazul lucrărilor cu lungime mai mare de 8 km . scrisoare de trăsură sau scrisoare de transport internaţional. poate conduce la : a) penalizarea salariatului cu 5% . originea şi destinaţia încărcăturii.97. Lipsa echipamentului de protecţie in timpul lucrului .impermeabilizarea părţii carosabile . după cum hotărăşte seful de district . C) raspuns corect SERVICUL URMARIRE ACTIVITATE ACI : 104. Cum se face pregătirea drumurilor înainte de începerea sezonului de iarna ? Pregătirea drumurilor înainte de începerea sezonului de iarna se face printr-un program ce cuprinde: .reparaţii izolate sau pe suprafeţe întinse . Înainte de recepţionarea lucrărilor de covoare asfaltice se fac determinări ale îmbrăcăminţilor rutiere pentru planeitate si rugozitate in următoarea situaţie : a) opţional . CMR – .asigurarea scurgerii apelor . Care sunt documentele care trebuie sa se afle la bordul vehiculelor de transport marfa supuse controlului specific CNADNR? Documentele care trebuie să se afle la bordul vehiculelor de transport marfă supuse controlului specific CNADNR sunt: documentul de acces la reţeaua rutieră din România. c) eliminarea de la lucru a salariatului pana la completarea echipamentului . rovinieta şi documentul care atestă plata tarifului – pentru verificare. carnetul TIR sau alt document echivalent – pentru informare despre numărul şi ţara de înmatriculare. d) opţional. d) raspuns corect 103. masa încărcăturii. autorizaţia de transport internaţional sau CEMT ori alt document echivalent – pentru verificarea valabilităţii şi vizare.înlăturarea obstacolelor ce ar putea provoca înzăpezirea drumurilor 100.

documente de însoţire a mărfii – pentru informare despre masa şi. Care sunt vehiculele supuse controlului specific CNADNR? Sunt supuse controlului specific CNADNR vehiculele rutiere care efectuează transport public de mărfuri şi de persoane şi vehiculele care efectuează transport în interes propriu. In ce condiţii se admite recântărirea pe sensul de ieşire din România? Pe sensul de ieşire din România. 105. recântărirea nu este admisă în nici o situaţie. având masa totală maximă autorizabilă mai mare de 3. eventual. inclusiv conducătorul auto. se constată că sunt depăşite limitele maxime autorizabile pe osii. 106. masa încărcăturii. originea şi destinaţia încărcăturii.Exista situaţii speciale când nu se permite intrarea in România a unui vehicul cu depăşiri? Nu se permite intrarea în România a unui autovehicul cu depăşiri dacă. documente specifice reglementate pentru transportul de ajutoare umanitare. de asemenea toate autovehiculele din punct de vedere al existenţei rovignetei. 108.5 tone sau capacitatea de peste 9 locuri pe scaune. prin cântărire. certificatul de înmatriculare – pentru informare despre numărul de înmatriculare. dimensiunile mărfii. 107.pentru informare despre numărul şi ţara de înmatriculare. numele şi ţara operatorului de transport. Enumeraţi o parte din obligaţiile pe care le are controlorul de trafic care lucreaza in punctual de lucru “pista cantar” Obligaţii ale controlorul de trafic ce lucrează în punctul de lucru „ pistă cântar”: solicită conducătorului auto al autovehicolului ce urmează a fi cântărit documentele vehiculului şi ale mărfii şi le înmânează controlorului .

111. MMT sau MT. pana la care este posibila emiterea AST si circulaţia vehiculelor. fără proiect de transport? Masa maximă pe axe care poate fi autorizată peste masa maximă admisă. cu în calculator. 109.5 tone pentru osia simplă. TURDN ) la care se adaugă c-val amenzii contravenţionale.0 tone pentru osia dublă.0 tone pentru osia triplă. după caz. iar celălalt exemplar îl anexează la documentul . emite tichetul de cântar în dublu exemplar. până la care este posibilă emiterea AST este de: 3. răspunde solidar de calitatea şi corectitudinea activităţii de control şi tarifare. atrage atenţia conducătorului auto că sunt interzise manevrele care pot influenţa rezultatul cântăririi şi că operaţiunea de recântărire este strict condiţionată de la introducerea datelor reaşezare sau transfer al mărfii. constructivă a autovehicului. 7. Care este masa maxima pe axe care poate fi autorizata peste masa maxima admisa. AST. 6.de trafic de la punctul de lucru „ intrare / ieşire marfă “. Totuşi. Care este modul de tratare al vehiculelor care nu opresc la semnalele lucrătorilor ACI din punctele de trecere a frontierei pe sensul de intrare? Vehiculele care nu opresc la semnalele lucrătorilor ACI din punctele un exemplar îl transportatorului. In ce situaţie nu este permisa ieşirea din România a unui vehicul si care sunt cazurile excepţionale in care acest lucru este totuşi posibil? Ieşirea din România a unui vehicul nu este permisă dacă există tarife datorate CNADNR neachitate (autorizaţie drum. 110. respectă configuraţia înmânează schimbarea necondiţionată a sigiliului existent. indiferent de categoria de drum. ieşirea din România este permisă după achitarea tarifelor şi întocmirea PVCC.

pe sensul de intrare în România.5t. a lăţimii si înălţimii? În cazul depăşirii limitelor maxime admise pentru depăşire masei totale.00 metri. Un transport cu masa totala de 85 tone .S. permanentă este 25. 116.m. tarifarea se realizează prin cumulare. sunt date în consemn la celelalte puncte de trecere a frontierei pentru a fi încasate taxele datorate CNADNR. pe sensul de ieşire din ţară. a lăţimii şi înălţimii.≤3. are nevoie de însoţire ? De către cine si cu cate vehicule ? . 114. Care este tariful pentru o rovinieta de 1 zi pentru vehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata mai mica sau egala cu 3. Cu cat timp înainte de data de început a valabilităţii rovinietei se poate elibera aceasta? Rovinieta se poate elibera cu maxim 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii. Care sunt situaţiile in care un autovehicul de transport marfa nu se cântăreşte? Nu se cântăresc: cisternele.t.5 tone? Nu se eliberează rovignetă de 1 zi pentru vehiculele de transport marfă cu m. inclusiv amenda contravenţională pentru nesupunere la control. Cum se realizează tarifarea in cazul depăşirii limitelor maxime admise pentru depăşirea masei totale. autovehiculele aflate în tranzit. Care este lungimea maxima a unui tren rutier pentru care se poate elibera o autorizaţie speciala de transport permanenta? Lungimea maximă a unui tren rutier pentru care se poate elibera o A. 112. fără a avea depăşiri la dimensiunile maxime admise . 113.de trecere a frontierei. dacă au fost cântărite la intrare în România şi au acelaşi sigiliu şi număr de înmatriculare al remorcii sau semiremorcii. 117.a. 115.T.

dacă se menţin caracteristicile tehnice autorizate iniţial. asupra neefectuării totale parţiale transporturilor respective.. cu depăşirea masei totale maxime admise .T.D. pentru categoria de drum respectiva? R. Cine este contravenientul in cazul in care conducătorul auto refuza sa supună vehiculul operaţiei de cântărire . In ce condiţii se poate prelungi valabilitatea unei autorizaţii speciale de transport? Prelungirea valabilităţii A. 118. confirmarea sau în scris a a administratorului drumului. duminică şi alte zile nelucrătoare. în termenul de valabilitate al A. este posibilă pentru o singură perioadă de cel mult 30 de zile. în misiune. iar din documentele de transport se constata circulaţia vehicolului fără AST .Transportul cu masa totală de 85 tone are nevoie de însoţirea unui echipaj al poliţiei rutiere. SERVICIUL CONTROLULUI TRAFICULUI 124. în următoarele condiţii: la cererea transportatorului.T. cu excepţia vehiculelor aparţinând pompierilor. dacă se menţin aceleaşi numere de înmatriculare ale vehiculelor componente ale trenului rutier. In ce condiţii este posibila circulaţia vehiculelor cu depăşiri ale limitelor maxime admise in zilele de sâmbăta . si . Care este principiul de calcul al valorii totale a amenzii contravenţionale in cazul in care prin acelaşi proces verbal se constata si se sancţionează mai multe contravenţii ? Rcontravenientul va plăti.S. 125. pe lângă amenda contravenţionala. şi ale A.refuzul de a se supune verificării prin cântărire si/sau măsurare a dimensiunilor vehiculului se sancţionează cu amenda.S.T. după pentru care urmează să expire valabilitatea A. 119. aplicata conducătorului auto.S.N. verificarea prealabilă. duminica si in alte zile nelucratoare ? Vehiculele cu depăşiri ale limitelor maxime admise nu pot circula în zilele de sâmbătă.

Cui revine responsabilitatea achitării tarifului de utilizare in cazul utilizatorilor romani si străini? R.Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei (conf. de serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. prenumele şi calitatea agentului constatator. numele şi prenumele contravenientului. Ce vehicule sunt exceptate de la plata autorizaţiei speciale de transport ? R. serviciilor publice de pompieri si administratorului drumului public respective 130. 129. . de serviciile de ambulanţă. 126. Procesul-verbal devine titlu executoriu fără investire sau alta formalitate si cu privire la obligaţia de plata a autorizaţiei speciale de transport. Lipsa căror înscrisuri atrag nulitatea procesului verbal de constatare a contravenţiei? R. în cartea de identitate. Nulitatea se constata şi din oficiu.OG 2/2001 ). vehiculele folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi.Se exceptează de la plata autorizaţiei speciale de transport autovehiculele care aparţin Corpului Pompierilor Militari.contravaloarea autorizaţiei speciale de transport.Lipsa menţiunilor privind numele. acestea revin în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului 128.S. iar în cazul utilizatorilor străini.Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele deţinute în proprietate de unităţile Ministerului Apărării. vehiculele istorice. Care este termenul de prescriere a aplicării sancţiunii amenzii contravenţionale ? R. In aceste situaţii agentul constatator înscrie in procesul-verbal de constatare a contravenţiei obligaţia de plata a autorizaţiei speciale de transport. de unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.A.Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi deţinerea rovinietei valabile revin în exclusivitate. Ce vehicule sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare a drumurilor naţionale ? R. în documentele vamale sau în alte documente oficiale. 127. precum şi vehiculele deţinute în proprietate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România . iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia. deţinătorilor menţionaţi în certificatul de înmatriculare. în cazul utilizatorilor români. calculata si eliberata potrivit prevederilor legale. a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal.

precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite. termenul de exercitare a caii de atac şi organul la care se depune plângerea.Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagina de agentul constatator şi de contravenient. refuza sau nu poate sa semneze. jumătate din minimul amenzii. 43/1997 privind regimul drumurilor . a dimensiunilor şi masei pe axe peste masa maximă care poate fi autorizată. de la data comunicării acestuia. In ce condiţii se dublează tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor naţionale din România? R. indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia. 131. dacă se constată la ieşirea din România sau pe traseu tarifarea se dublează. In ce condiţii contravenienţii pot achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de OG nr. În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod. numele. agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. in cazul sancţiunilor aplicate pentru circulaţia cu depăşiri ? R. prenumele.Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori. agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări. indicarea societăţii de asigurări. in cazul in care contravenientul este prezent sau deşi prezent refuza sa semneze PVCC ? R. care trebuie sa fie confirmate de cel puţin un martor. orei şi locului în care a fost săvârşită. după caz. 133. descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei. Cum se face dovada înmânării sau comunicării procesului verbal de constatare a contravenţiei . inclusiv codul numeric personal.Ordin MT 1702/2005-pentru depăşirea masei totale. Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie. calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator.(OG2/2001) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat. 132. ocupaţia şi locul de munca ale contravenientului. dacă acesta prevede o asemenea posibilitate. . În cazul în care contravenientul nu se afla de fata. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia. posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ. datele personale din actul de identitate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->