SKEMA PEMARKAHAN SEJARAH SPM 2011 Soalan 1(a) Butiran F1 Sistem pertukaran barang [ 1x1 m] 1(b) F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Berbentuk bulat Beratnya ialah

satu kati lapan tahil Nama sultan yang memerintah dicatat pada wang Tarikh Islam dicatat pada wang [Mana-mana 2 x 1 m] Pedagang yang berniaga diwajibkan membayar cukai terhadap barang dagangan mereka Cukai yang paling asas ialah cukai tetap / cukai import Jumlah cukai ditetapkan oleh pemerintah Pedagang dari India/ Ceylon/ Tanah Arab/ Siam/ Pegu dikenakan cukai sebanyak enam peratus Pedagang dari Jepun/ China dikenakan cukai sebanyak lima peratus Beras dan makanan tidak dikenakan cukai Setelah cukai dibayar , barulah urusan jual beli dilakukan di bazar-bazar yang disediakan Orang asing yang datang dari Kepulauan Melayu dikenakan cukai diraja sebanyak tiga peratus Orang asing lain dikenakan cukai diraja sebanyak enam peratus [Mana-mana 2 x 1 m] Pemberian kepada fakir Pemberian kepada orang miskin Pemberian kepada mualaf Pemberian kepada amil Pemberian kepada orang berhutang Pemberian kepada fisabillillah Pemberian kepada musafir Pemberian kepada hamba [Mana-mana 2 x 1 m] Membina institusi pelaut Penambahan kemudahan pelabuhan Kemudahan baik pulih kapal Menyediakan pusat kemahiran Menyediakan kursus perkapalan di universiti Memajukan sektor perikanan Menjalankan penyelidikan dan pembangunan [Mana-mana 5 x 1 m] (Mana-mana jawapan munasabah) Markah 1 [1m] 1 1 1 1 [2m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [2m] 1 1 1 1 1 1 1 1 [2m] 1 1 1 1 1 1 1 [3m]

1(c)

1(d)

1(e)

percubaanspm2011.blogspot.com

Soalan 2(a) Butiran F1 Memudahkan kerja pentadbiran tanah/urusan cukai/urusniaga tanah/pajakan/sewa beli F2 Memudahkan pembangunan ekonomi F3 menyelaras dan menyeragam perundangan/peraturan tanah di negeri-negeri Tanah Melayu F4 mewujudkan rekod bertulis bagi mengesahkan hak pemilikan tanah [Mana-mana 2x1 m] F1 Land order F2 Land settlement order Markah 1 1 1 1 [2m] 1 1 [2m] 1 1 1 [2m] 2(b) 2(c) F1 tidak perlu mendapat kebenaran pembesar F2 mesti membuat permohonan di pejabat tanah F3 Residen berkuasa menentukan jumlah kawasan/konsesi tanah yang diberi kepada pemodal [Mana-mana 2x1 m] 2(d) F1 tanah ladang F2 tanah pribumi F3 tanah lombong [Mana-mana 2x1 m] 2(e) F1 dapat melindungi tanah simpanan orang Melayu F2 sebagai warisan orang Melayu F3 mengelakkan daripada jatuh ke tangan orang bukan Melayu/orang asing F4 menjaga warisan tanah orang Melayu [Mana-mana 2x1 m] 1 1 1 1 [2m] 1 1 1 [2m] (Mana-mana jawapan yang munasabah) percubaanspm2011.com .blogspot.

Soalan 3(a) 3(b) 3(c) Butiran Nyatakan ciri-ciri umum sistem birokrasi Barat F1 Penubuhan kerajaan pusat F2 Menyatukan wilayah-wilayah di tanah jajahan F3 Pelantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan F4 Pelaksanaan pentadtadbiran melalui biro/jabatan F5 Pelantikan pegawai Barat sebagai ketua biro F6 Pengenalan undang-undang Barat [Mana-mana 2x1 m] Jelaskan pelaksanaan Sistem Encomienda di Filipina F1 Menggabungkan barangay-barangay F2 Pemerintahnya dikenali sebagai encomiendero F3 menjaga keamanan F4 mengutip cukai F5 mengkristiankan penduduk F6 dibenci oleh penduduk Filipina F7 mengenakan cukai yang tinggi F8 kerahan tenaga kepada rakyat [Mana-mana 2x1 m] Namakan dua jabatan kerajaan yang ditubuhkan di Indonesia F1 Jabatan pelajaran F2 Jabatan pertanian [Mana-mana 2x1 m] Markah 1 1 1 1 1 1 [2 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 [2 m] 1 1 [2 m] 1 1 1 [2 m] 3(d) Mengapakah Volksraad ditubuhkan di Indonesia F1 Merupakan Majlis Rakyat F2 Satu langkah ke arah kemerdekaan F3 Hasil desakan Sarekat Islam [Mana-mana 2x1 m] Mengikut pengetahuan sejarah anda.com .blogspot. apakah kesan-kesan pengenalan sistem birokrasi Barat kepada penduduk Asia Tenggara? F1 Kemerosotan pengaruh golongan datu F2 Jawatan pembesar tradisional terhapus/terjejas F3 Institusi raja tersingkir/terjejas F4 Pengaruh golongan agama merosot F5 Cukai yang tinggi terhadap rakyat F6 Kerahan tenaga kepada rakyat (mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 2x1 m] 3(e) 1 1 1 1 1 1 [2 m] percubaanspm2011.

blogspot.com .Soalan 4(a)(i) 4(a)(ii) Butiran Gabenor British Pesuruhjaya Negeri Markah 1 1 [2 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [2 m] 1 1 1 1 1 1 [2 m] 1 1 1 1 1 [2 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 [2 m ] 4(b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 4(c) 4(d) 4(e) Persediaan Tanah Melayu membentuk pemerintahan sendiri Melicinkan pentadbiran Menjimatkan kos pentadbiran Mengawal kuasa politik orang Melayu Membentuk bangsa Malayan Union Golongan pendatang melupakan negara asal mereka Golongan pendatang menumpukan taat setia kepada Malayan Union F8 Memastikan sumber manusia bagi majukan ekonomi Tanah Melayu tidak terbantut F9 Memastikan pelaburan bagi majukan ekonomi Tanah Melayu tidak terbantut F10 Menghapuskan negara dan bangsaMelayu/Kesultanan Melayu Melaka [Mana-mana 2x1 m] F1 Orang dagang F2 Golongan Melayu radikal F3 Parti Kebangsaan Melayu Malaya/PKMM F4 Angkatan Pemuda Insaf/API F5 AngkatanWanita Sedar /AWAS F6 BarisanTani Malaya/BATAS [Mana-mana 2x1 m] F1 Media elektronik/lain dikuasai penjajah F2 Akhbar mudah disebarkan F3 Ramai orang-orang Melayu boleh membaca F4 Muncul wartawan yang terkenal/sepertiZa’ba/Dato’ Onn Ja’far/Abdul Rahim Kajai F5 Tulisan mereka bernas/bangkitkan kesedaran menentang British (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 2x1 m] F1 Bangsa Melayu akan terhapus F2 Kesultanan/Raja Melayu terhapus F3 Adat istiadat/budaya Melayu pupus F4 Orang Melayu akan merempat/mundur ekonomi F5 Agama Islam bukan agama rasmi F6 BahasaMelayu bukan Bahasa Kebangsaan F7 YDP Agong tidak menjadi ketua Negara F8 Imigran akan menguasai ekonomi [Mana-mana 2x1 m] (Mana-mana jawapan yang munasabah) percubaanspm2011.

blogspot.com .Soalan 5(a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 5(b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 5(c) F1 F2 F3 F4 F5 Butiran Memiliki bala tentera laut yang besar Dianggotai oleh pelbagai golongan rakyat Termasuk orang laut Fungsi tentera laut adalah untuk mengawal perdagangan di Selat Melaka Mengawal keselamatan kerajaan Pelabuhannya yang baik Kedudukannya yang strategik di Selat Melaka Menjadi tempat persinggahan kapal yang berdagang di antara India dan China Di pelabuhannya terdapat hasil dan barangan untuk perdagangan antarabangsa Barangan dibekalkan oleh kawasan pemerintahannya Wilayah takluknya Menurut catatan I Tsing pada tahun 671 M Pelabuhan Srivijaya turut dikenali kerana mampu menghasilkan kapal besar Berperanan sebagai kuasa maritim utama di Asia Tenggara [Mana-mana 8 x 1 m] Terdapatnya Gunung Jerai Menjadi panduan kapal pedagang yang keluar masuk Terutama pada waktu malam melalui nyalaan api Kedudukan yang strategik di laluan Selat Melaka Terlindung daripada tiupan angin Monsun barat daya/ timur laut Adanya kemudahan menyimpan barang dagangan Kekayaan hasil hutan Seperti damar/ rotan/ Sumber bumi Seperti timah Barang dagangan yang diperoleh dari luar Seperti kain kapas/ sutera/ teh/ tembikar/ kaca dan manik [Mana-mana 7 x 1 m] Membina pelabuhan Menurunkan cukai Menyediakan kemudahan moden Membina pusat-pusat perdagangan Memudahkan urusan kemasukan pelabur asing [Mana-mana 5 x 1 m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [7m] 1 1 1 1 1 [5 m] (Mana-mana jawapan munasabah) percubaanspm2011.

A. [Mana-mana 8 x 1 m] 6(c) F1 dari bersifat negatif kepada positif F2 dari pemalas kepada rajin F3 berusaha mencari ilmu pengetahuan F4 menggunakan strategi dalam pembelajaran (Mana-mana yang munasabah) percubaanspm2011.com . jemputan orang Arab Madinah seperti tercatat dalam Perjanjian Aqabah 2 ketibaan orang Islam Makkah disambut meriah orang Islam Makkah diberi tempat tinggal dijamin keselamatan oleh orang Arab Madinah nabi dilantik sebagai pemimpin baginda diterima oleh semua golongan masyarakat Madinah termasuk orang bukan Islam orang Islam Makkah tidak dianggap sebagai pelarian penghijrahan nabi lebih kepada strategi dakwah [Mana-mana 7 x 1 m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [7 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8 m] 1 1 1 1 [Mana-mana 5 x 1 m] [5 m] 6(b) F1 perintah Allah menerusi wahyu menerusi surah al-Anfal F2 meneruskan penyebaran Islam F3 ancaman Arab Quraisy menjejaskan aktiviti penyebaran islam F4 strategi Nabi Muhammad S.blogspot.W F5 suasana aman di tempat baru memudahkan penyampaian dakwah F6 membolehkan sebuah masyarakat Islam yang bersatu-padu dapat diwujudkan F7 jemputan masyarakat Arab Madinah yang sedang berkonflik F8 orang Arab Madinah memerlukan pemimpin seperti Nabi Muhammad untuk memimpin mereka F9 untuk mendamaikan masyarakat Madinah yang bermusuh.Soalan 6(a) Butiran F1 F2 F3 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 konsep hijrah dalam Islam berbeza dengan hijrah barat.

Soalan 7(a) Butiran F1 Lord Brassey/Pengarah Syarikat Borneo Utara H1a Cadangkan agar Kerajaan British gabungkan Sarawak dan Sabah/Borneo Utara H1b dengan Negeri-Negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat F2 Sir Malcolm Mac Donald/GabenorJeneral Asia Tenggara H2a Cadangkan Sarawak. F4 Cadangan pemimpin Singapura H4a Lim Yew Hock /David Marshall/ Lee Kuan Yew H4b Desak British berunding denganTunku Abdul Rahman untuk gabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu H4c Idea ini tidakdipersetujui olehTunku Abdul Rahman F5 Tunku Abdul Rahman menyetujui gagasan Malaysia pada 27 Mei 1961 [Mana-mana 9x1m] F1 Semua urusan halehwal luar rmenjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan F2 Agama Islam merupakan agama Persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak F3 Agama lain bebas diamalkan F4 Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan F5 Bahasa Inggeris/bahasa lain boleh digunakan F6 Sabah/Sarawak bahasa rasmi ialah bahasa Inggeris hingga10 tahun selepas Hari Malaysia F7 Sabah/Sarawak diberi kuasa kawal halehwal imigresen F8 Sabah/Sarawak diberi kuasa kawal halehwal perkhidmatan awam F9 Sarawak memperoleh 24 kerusi/Sabah 16 kerusi/Singapura 15 kerusi bagi perwakilan parlimen F10 Rakyat bumiputera di Sarawak/Sabah mendapat taraf sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu [Mana-mana 6x1m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [9 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7(b) [6 m] percubaanspm2011. Sabah. Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan F3 Dato’ OnnJa’afar H3a Cadang Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dinamai Malaysia H3b Menurutnya British akan gabungkan Sarawak.blogspot. Sabah dan Brunei dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu.com . Singapura.

com .blogspot.7(c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 Kekayaan/hasil negara bertambah Kekayaan/hasil negara dapat dikongsi bersama Negeri-negeri kurang majudibantu/dibangunkan Semua negeri di Malaysia mendapat kemerdekaan Pengaruh komunis berjaya dihapuskan Rakyat menikmati pembangunan ekonomi/sosial/politik Keluasan negara bertambah Jumlah penduduk bertambah Pasaran perniagaan/barangan lebih luas Pertahanan/keselamatan negaralebih kuat dan terjamin Perpaduan/hubungan antara kaum dapat dipupuk Kepelbagaian budaya masyarakat Semangat setiakawan antara negeri dapat dipupuk [Mana-mana 5x1m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [5 m] (Mana-mana jawapan yang munasabah) percubaanspm2011.

com .Soalan 8(a)(i) Butiran Penyata Razak F1 Penubuhan sekolah umum/rendah H1a Menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar F2 Penubuhan sekolah jenis umum/rendah H2a Menggunakan bahasa Inggeris/Cina/Tamil sebagai bahasa pengantar F3 Penubuhan sekolah menengah Melayu H3a Menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar F4 Penubuhan sekolah menengah Inggeris H4a menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar F5 Bahasa Melayu diwajibkan diajar di semua sekolah F6 Bahasa Inggeris diwajibkan diajar di semua sekolah F7 Pembentukan bangsa yang bersatu padu F8 Pembentukan satu dasar pendidikan [Mana-mana 4x1m] Laporan Rahman Talib F1 Sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan F2 Sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan F3 Pelajaran percuma diberikan kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan F4 Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan F5 Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar disekolah rendah ditukar kepada bahasa Melayu F6 Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah menengah F7 Pelajaran agama Islam diajarkan di semua sekolah bantuan penuh kerajaan H7a yang mempunyai tidak kurang 15 pelajar Islam F8 Bahasa Cina/Tamil akan diajar di sekolah kebangsaan H8a sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar F9 Semua peperiksaan awam akan diadakan dalam bahasa kebangsaan [Mana-mana 4x1m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [4 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [4 m] 8(a)(ii) percubaanspm2011.blogspot.

8(b) F1 F2 F3 F4 F5 Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka(DBP) Pelancaran “Minggu Bahasa” Pelancaran “Bulan Bahasa” Melancarkan slogan “Bahasa Jiwa Bangsa” Penubuhan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar Hc1 seperti Sekolah Alam Shah/Sekolah Sri Puteri/Sekolah Sultan Sultan Abdul Halim F6 Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan pada tahun 1967 F7 Bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris telah ditukar kepada bahasa kebangsaan pada tahun 1970 F8 Penubuhan UKM pada tahun 1977 H8a membuktikan bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu F9 Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menggantikan Bahasa Inggeris bermula tahun 1982 F10 Bahasa Melayu digunakan di mahkamah bermula tahun 1990 [Mana-mana 8x1m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8 m] 1 1 1 1 1 1 1 8(c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Untuk memartabatkan bahasa Melayu Menjamin perpaduan rakyat Pernah menjadi bahasa ‘lingua franca’ di Alam Melayu Merupakan bahasa utama di Tanah Melayu Telah menjadi bahasa rasmi sejak kerajaan Melayu Melaka Merupakan bahasa yang dipertuturkan oleh orang Melayu Menjadikan lambang kedaulatan kerajaan Melayu (Mana-mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 4x1m] [4 m ] percubaanspm2011.com .blogspot.

H4c Austria dengan sokongan Jerman H4d Telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia. H4i Britain meminta bantuan Amerika Syarikat.Soalan 9(a) Butiran F1 Faktor politik H1a Kemunculan nasionalisme H1b Negara-negara kecil di Eropah telah bersatu dan H1c Membentuk sebuah negara bangsa yang lebih besar H1d Contohnya Jerman dan Itali H1e Jerman dan Itali menyertai kuasa besar Eropah H1f Seperti Britain / Perancis / Austria-Hungary / Rusia H1g untuk mendapatkan tanah jajahan H1h kuasa-kuasa besar ini sanggup berperang H1i bagi membuktikan kekuasaan masing-masing F2 Pakatan negara-negara Eropah H2aPersaingan antara kedua-dua pakatan mengancam perimbangan kuasa dunia H2b Perikatan Kuasa Tengah / Triple Alliance H2c Dianggotai oleh Jerman / Austria-Hungary / Itali H2d Turut disertai Turki dan Bulgaria H2e Pakatan Bertiga / Tripple Entente H2f Terdiri daripada Britain / Perancis / Rusia H2h Serta Itali / Jepun F3 Faktor ekonomi H3a Persaingan kuasa-kuasa merebut peluang ekonomi H3b Persaingan sengit akibat Imperialisme Baru H3c Untuk membentuk lingkungan pengaruh masing-masing H3d Bagi mendapatkan bahan mentah dan H3e Memasarkan barangan siap. H4f Serangan terhadap Perancis melalui negara berkecuali iaitu Belgium H4g Telah menimbulkan kemarahan Britain. H4j Jerman turut menyerang kapal dagang Amerika Syarikat. F4 Faktor Segera H4a Pembunuhan Archduke Ferdinand / pewaris tahta Austria-Hungary H4b Oleh seorang pengganas Serbia.com . H4e Serbia disokong oleh Sekutunya Rusia / Perancis. [Mana-mana 6x1m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6 m] percubaanspm2011.blogspot. H4h Britain yang sememangnya bermusuhan dengan Jerman turut campur tangan.

H1d Peta Eropah telah berubah H1e Terbentuknya beberapa buah negara baru F2 Pembentukan Liga Bangsa H2a Untuk menggalakkan keamanan dan H2b Kerjasama antarabangsa H2c Menjamin keselamatan bersama H2d Keahlian liga termasuk negara-negara bersekutu H2e kecuali Amerika Syarikat dan H2f Negara-negara berkecuali H2g Gagal menjamin kesejahteraan dunia F3 Ekonomi H3a Negara-negara yang berperang mengalami inflasi H3b Hutang peperangan yang tinggi H3c Disebabkan perbelanjaan perang yang terlalu besar H3d Pada akhir peperangan. pakatan Bertiga membelanjakan US $125 bilion H3e Perikatan Kuasa Tengah membelanjakan US $60 bilion H3f Juga membawa masalah pengangguran H3g Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika Syarikat / Jepun H3h Ini dirasai oleh negara-negara Eropah terutama Britain H3i Iaitu sebuah negara industri yang menguasai peratusan terbesar dalam perdagangan dunia H3j Britain hilang satu per tiga perdagangan dunia F4 Sosial H4a Kehilangan nyawa yang begitu ramai [Mana-mana 8x1m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8 m] 9(c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 Melaui kerjasama masyarakat antarabangsa Melalui peranan PBB Kerjasama Pertubuhan Serantau Hubungan baik antara negara yang berjiran Hormat-menghormati antara sesama negara Kuasa besar tidak menyerang negara-negara lain sewenangwenangnya [Mana-mana 6x1m] [Mana-mana jawapan yang munasabah 1 1 1 1 1 1 1 [6 m] percubaanspm2011.9(b) F1 Politik H1a Tamatnya pemerintahan beraja di Eropah H1b Persidangan Damai pada bulan Jun 1919 H1c Membawa kepada termeterinya Perjanjian Versailles.blogspot.com .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful