You are on page 1of 1

L’AMPA del Bruguera

ofereix una activitat de


lleure i cultura per
descobrir la màgia del
Nadal.
És una proposta flexible d’horaris
amb jocs, tallers, sorpreses, contes i ☺

Què li passa a la Terra per Nadal? Dia Tot


I als habitants dels nostre planeta? OPCIONS
Aïllat El Casal
Què els passa a les plantes i animals
amb l’arribada de la fred? Matí (de 9h a 13 h.) 15 € 78 €
Què els passa a les muntanyes i als
Tarda (15h a 17h.) 13 € 60 €
rius quan fa fred?
Matí + tarda
Veniu a descobrir la màgia 22€ 104 €
(9h a 13h i de 15h a 17h)
del Casal de Nadal !

Organitza: Servei d’acollida


3€ 15€
(de 8h a 9 h.)

Menjador (de 13 a 15h) 6€ 42 €

Termini: 4 de desembre (inclòs)


A partir d’aquesta data es quedarà en llista d’espera i NO ES GARANTEIX cap plaça !!!

Inscripcions Deixeu el full d’inscripció degudament omplert i el resguard del pagament a la bústia
de l’AMPA del CEIP Joan Bruguera. No s’acceptaran inscripcions parcialment fetes ni
per cap altre via de comunicació.

Més L’AMPA es reserva el dret d'anul·lar l'activitat si no hi ha un mínim d’inscripcions.


Informació Hi ha descompte per germans i recàrrec per NO socis.
Vegeu les condicions al Full d’Inscripció !
AMPA Joan Bruguera: ampabruguera@gmail.com. Tel. 972.223.081
DINAMIS 972 428700 gestio@dinamis.cat www.dinamis.cat