You are on page 1of 39

.

ETORKINEI EUSKARA
IRAKASTEKO
CURRICULUM
EGOKITZAPENA

2 0 0 6
JUSTIFIKAZIOA

Lehen Hezkuntzako arlorik


garrantzitsuenetariko bat
hizkuntza da eta hizkuntza
lantzeko oinarrizko
elementua:
IPUINA.
ZERGATIK IPUINA?
Hizkuntza ikasteko, ahozko-
idatzizko adierazpena eta
ulermena garatu behar dira.
Hori lortzeko Literatur
testua daukagu eta Lehen
Hezkuntzan egunero
erabiltzen den ezinbesteko
tresna: ipuina.
BAINA ZER DA IPUINA?

Ipuina artelana edo Ipuinak kontatzea


margo atsegina lehenago jolasteko
izateko egiten da. egiten da; gero
irakasteko.
Bere helburua Umeengan xarmadura
alaitasuna ematea sortarazten du.
da.

Ikasleengan konfidantza Ikasleen kontzentrazioa


eta atxikimendua eta aditasuna
lortzen du. mantentzen du.
ETA ZER BILATZEN DUTE GURE
IKASLEEK IPUINETARA HURBILTZEN
DIRENEAN?
 Akzioaren arintasuna:
pasarte bakoitzean zerbait gertatzea.

 Misterioz jantzitako sinpletasuna:


narrazioan misterioa espero dute.

 Errepikapenak:
ekintzen eta esamoldeen errepikapenak.
NOR DA
PATAKON?

MISTERIOA
AKZIOA
ETA ZER BILATZEN DUTE GURE
IKASLEEK IPUINETARA HURBILTZEN
DIRENEAN?

Kontraste errazak bilatzen dituzte. Neska-


mutilentzat erraldoia beldurgarria izan behar
da, eta honen etsai ona txikia eta ahula.

Etxeko ipuina, errepikapenak eta irudi


ezagunak eskeintzen dituena, gustatuko zaie
eta haien jokoetan erabiliko dute; bereziak
izan diren gertakizunak haien erara antzeztuko
dituzte.
ANTZEZPENA
ETA ZER NOLAKO IPUINAK?
 Ipuin fantastiko eta misteriotsuak.
Kontatzeko, entzuteko, entzutearen
gozotasuna eta fantasia garatzeko.

 Ipuin hurbilak. Errealitatetik hurbil,


eguneroko ekintzetatik, esperientzietatik,
neska-mutilek ezagutzen dituzten
objektuetatik, benetako egoeratik gertu.
Ipuin hurbilak
ETA ZER NOLAKO IPUINAK?
 Ipuin grafikoak.Ipuin hauetan koloreak eta
irudiak lehentasuna izango dute. Marrazkiak
egiteko iturri bezala, gaur egun ikasleak
ezagutzen duen munduko irudiak erabiliko dira.

 Ipuinen ondokoak. Ipuinak irakurri eta gero


hainbat ariketa sortuko dira hizkuntza
ikasteko, hiztegia, esamoldeak, hizkuntza-
egiturak; giroa sortzen, amaiera aldatzen,
pertsonaiak margotzen eta abar…
ETA IPUINAK ZERTARAKO?

a.- Haur literaturarekiko ikasleen interesa


pizteko.

b.- Ahozko hizkuntzaren ulermena eta


adierazpena garatzeko.

c.- Sexu-arteko berdintasunak adierazteko.

d.- Ikasleak ipuinen irakurketara bideratzeko.


ETA IPUINAK ZERTARAKO?
e.- Bertako ahozko ipuintxoen ezaguera
zabaltzeko.

f.- Testu idatzizko adierazpenarekiko eta


ulermenarekiko interesa sortzeko.

g.- Misterio eta abenturaren izpiritua


garatzeko.

h.- Beste kulturetako ipuinak ezagutzeko eta


aintzat hartzeko.
IPUIN BATZUK
1.-Amaia eta lagunak.
2.-Amaia eta sorgina.
3.-Amaia basoan.
4.-Amaia mendian.
5.-Amaia eta tximeleta.
6.-Amaia eta zizarea.
7.-Amaia eta kometa.
8.-Amaia eta marraskiloak.
9.-Amaia marraskiloen munduan.

Gure protagonista: Amaia.


IPUIN BATEN EGITURA

Testua
Amaia basoan
Amaia, Mikel
eta Pirulina Etxea oso
basora doaz. itsusia da,
Basoan grisa eta iluna.
sorginaren Etxearen
etxea dago eta aurrean ez dago
hor sartu dira.
Kanpoan astoa dago. Astoa
lorerik.
zuhaitzari lotuta dago.
Etxe barruan katua
dago. Katua beltza da.
Amaiak eta haren
lagunek ogia jaten Sorgina Pirulinaren astoa
dute. Ogia gozo-gozo da. Astoaren izena Periko
dago. da.
Periko astoa triste dago.
Amaiak azenarioa ematen
dio astoari eta orain pozik
. dago.
Periko astoa pozik dago.
IPUIN BATEN EGITURA

Hiztegia
HIZTEGIA LANTZEN

ogia azenari
oa katua
zuhaitza

astoa
Katu marroia

Katu
beltza Katu zuria
IPUIN BATEN EGITURA

Hiztegi mutua
IDATZ EZAZU IZENA
MARRAZKIAREN AZPIAN:
IPUIN BATEN EGITURA

Testuan agertu diren antzeko


egiturak beste egoeratan,
beste marrazkiekin, erakutsi.
Non daude loreak? Non dago katua?

atzean aurrea
atzea
n aurrea
n
n

Non dago astoa?

aurrea atzea
n n
IPUIN BATEN EGITURA

Gezien bidez
marrazkiak eta
hitzak lotu.
LOTU GEZIEN BIDEZ
mutila

neska

basoa

sorgina
IPUIN BATEN EGITURA

Letra-zopak
LETRA ZOPA
Bila ezazu: sagarra, txoria,
zizarea, gaztelua, zikin, garbi.
S A S I B R A G
D A F G H J K A
L Ñ G Z X C V Z
Z I Z A R E A T
B N M I R Q W E
E R T Y K R U L
I T X O R I A U
A Y J O M F N A
IPUIN BATEN EGITURA

Hitza
emanda marrazkia
egin.
eguzki komet
a a

euria itsaso
IPUIN BATEN EGITURA

Galdereei erantzun
Erantzun.

1.- Nolakoa da gaztelua?


___________________________________
2.- Zer du zuhaitzak?
___________________________________
3.- Zer ikusten du zozoak?
___________________________________
4.- Nondik sartu da zizarea?
___________________________________
5.- Topatu al du zozoak zizarea?
___________________________________
IPUIN BATEN EGITURA

Erantzun bai ala ez


Erantzun… BAI EZ

Zozoak zizarea ikusten du?


Zozoak zizarea jaten du?
Zuhaitzean sagarrak daude?
Gaztelua urrun dago?
Zizarea zuloan sartzen da?
Amaiak eta lagunek zizarea jaten dute?
Sorginak zozoa harrapatzen du?
IPUIN BATEN EGITURA

Asmakizunak
Abestia
Aho-korapiloa
Jokoren bat
Ortzadar argia
Ortzadar bustia
Zubian ezkondu
Eguzkia eta euria

ORTZADARRA
ETA HIZKUNTZA INDARTZEKO
BESTE BALIABIDEAK…
 dantza
 olerkiak
 jokoak
 kartak
 puzzleak
 ordenadorea
 dominoak
IPUIN BATEN PROGRAMAZIOA
ETA EBALUAKETA
IKASLEA: MAILA: 1. ARLOA: EUSKARA EREDUA: D DENBORALIZAZIOA:

LANDUKO DIREN GRAMATIKA


KOMUNIKAZIO EDUKINAK: METODOLOGIA BALIABIDEAK
GAIA
FUNTZIOAK ESALDIAK, HIZTEGIA, EKINTZAK
ESAMOLDEAK, ADITZAK.

AMAIA •Ipuina kontatu.


Agurrak: HIZTEGIA: basoa, sordina, etxea, •Kartak
BASOAN
lorea, katua, ogia, laguna, astoa, •Ezagutzen ez
Egunon, agur zuhaitza, azenarioa… diren hitzak •Puzzleak
azaldu.
Ematen dio… ADITZAK: doa, dago, sartu dira, •domino koloretakoak
emango didazu?... da, jaten dute. •Hiztegia
berrikusi. •clic programa
Nora zoaz? ADJETIBOAK: triste, pozik, gozo-
gozoa, beltza, itsusia, grisa iluna, •Hiztegia idatzi. •Ipuinak
Gelara noa..
EGITURAK:… basora doaz; …basoan •Hiztegiak
Non dago? •Gezien bidez
dago.
…etxe aurrean ez daude, …atzean
Nolakoa da? •Koloreak
daude. •aho-korapiloa
margotu.
Nola dago?
KOLOREAK : urdina, berdea, gorria, Dona-dona, katona
grisa, beltza, marroia, zuria, sutondoan amona
laranja, lepotik behera
kutuna
irten kanpora,
neska (mutil)
OHARRAK tuntuna!
EBALUATZEKO IRIZPIDEAK: Tutorearekin koordinazioa ezinbestekoa da.
Eguneroko behaketaren bidez nire gelan eta ikaslearen gelan.
Hasieran ulermenari lehentasuna emango diogu eta gero poliki-poliki mintzamenari.
Sa i

LIN

ETA… IPUIN HONEKIN GOZATU BADUZU

TEILATU GUZTIEN GAINETIK,

ETA HODEI GUZTIEN AZPITIK,

EUSKARAZ BARRA-BARRA EGINGO DUZU