You are on page 1of 2

‫סימוכין‪1400708:‬‬

‫ירושלים‪,‬כ"א בחשון‪ ,‬התשס"ט‬


‫‪19/11/2008‬‬

‫לכבוד‬
‫נשיאת בית המשפט העליון‬
‫השופטת דורית בייניש‬

‫כבוד הנשיאה‪,‬‬

‫הנדון‪ :‬ועדת החקירה בעניין הטיפול במפוני גוש קטיף‬

‫הנני מאשר בתודה את קבלת מכתבך אותו קיבלתי היום בנושא שבנדון‪ .‬במכתבי אלייך מתחילת‬
‫השבוע בעניין זה‪ ,‬כתבתי ש"אשמח לשמוע את הערותייך לעניין הנוסח המוצע‪ ,‬ככל שישנן כאלה‪,‬‬
‫ואף להביאן במידת הצורך לדיון בוועדה"‪ .‬עשיתי זאת מתוך כבוד לך אישית‪ ,‬ולרשות השופטת‬
‫שאת עומדת בראשה‪ .‬על פי לשון החוק‪ ,‬לא מוטלת עלי כל חובה להתייעץ‪ ,‬ואילו עלייך מוטלת‬
‫חובה למנות את חברי ועדת החקירה על פי החלטת הוועדה לענייני ביקורת המדינה‪.‬‬

‫באשר לפרשנות ולהיקף שיקול הדעת שיש לך בכל הקשור לפעולת המינוי‪ ,‬רצ"ב חוות דעתה של‬
‫היועצת המשפטית של הכנסת ולא אוסיף על כך דבר‪ .‬גם אם היתה לך סמכות לקבל החלטה‬
‫מחייבת בעניין זה‪ ,‬ולא המלצה כפי שביקשתי‪ ,‬מן הראוי שהיית מבססת החלטה כזאת לאחר‬
‫ששמעת את כל הצדדים הנוגעים בדבר‪ ,‬ולא היית נחפזת לקבל החלטה בהסתמך על העתק‬
‫ממכתב ששלח אלי היועץ המשפטי לממשלה‪.‬‬

‫ניתן היה גם לצפות לניסוח פחות נחרץ של הדברים‪ ,‬ולו מתוך מתן כבוד לכנסת ולוועדותיה‪ .‬יחד‬
‫עם זאת‪ ,‬בהנחה שאני מקבל את דברייך כהמלצה ולא כהחלטה‪ ,‬אעמוד בדיבורי ואכנס את‬
‫הוועדה בהקדם האפשרי על מנת לקיים דיון בהמלצותייך ולגבש את עמדת הוועדה נוכח הנסיבות‬
‫החדשות שנוצרו‪ .‬בשולי הדברים ברצוני להעיר שבעוד אנו‪ ,‬שלושת רשויות השלטון‪ ,‬מתנגחים‬
‫בשאלות של סמכויות – חבורות עקורים משם ותלושים מכאן – ממשיכים לדמם ברחבי הארץ‪.‬‬
‫אות קלון על מזוודות שעלינו למחות או לא להיות‪.‬‬

‫בברכה‪,‬‬
‫ח"כ מיכאל איתן‬
‫יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה‪.‬‬