You are on page 1of 3

PROPOSTA DE TREBALL DE L’HÀBIT QUE PRESENTA

EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE MITJÀ

OBJECTIUS:

- Potenciar i millorar la higiene personal


- Ajudar a crear l’hàbit de la dutxa diària
- Ser conscients de la necessitat de rentar-se totes les parts del
cos.
- Incidir en els hàbits d’higiene a l’hora d’anar al lavabo
- Crear consciència de la necessitat de dur la roba neta

TEMPORALITZACIÓ I ORGANITZACIÓ:

Del dilluns 17 de març al dilluns 7 d’abril.


Setmana del 17 de març al 21 de març: la dutxa
Setmana del 24 al 28 de març: el lavabo
Setmana del 31 al 4 d’abril: la roba neta

L’inici de campanya es farà el dilluns dia17 a 2/4 de 12. Ens


trobarem a la pista de la font, no cal baixar cadires, si us sembla
seurem a terra.
Els alumnes d’EI i CM faran una presentació a partir d’un cançó “El
mambo de la bona dutxa”. Aquest serà el tret de sortida del treball
de l’hàbit.
El treball de l’hàbit estarà repartit en tres setmanes. Cada setmana
tindrà una temàtica diferent. Per el treball de cada setmana,
representants dels cicles organitzadors seran els encarregats de
passar per les aules a repartir el material.
Cada dilluns es passarà a recollir les valoracions de la setmana
anterior i es donarà el material que correspongui aquella setmana.

Cada curs disposarà de la cançó per anar-la treballant durant les


tres setmanes.
Després de cada setmana i a l’hora de recollir les graelles cada
alumne/a que hagi tingut una valoració positiva podrà posar-se
l’enganxina al requadre corresponent del diploma, que donarem
després de la presentació del dilluns.
Al final, els nens i nenes que hagin fet un bon treball de higiene
personal els quedarà el diploma complet.
Les enganxines es donaran cada dilluns, quan els alumnes dels
cicles dinamitzadors passin a recollir les graelles de valoració.
La valoració final la farà cada mestre/a a l’aula amb cada nen/a,
observant si han pogut completar el diploma.

Setmana del 17 de març al 21 de març

Després de la presentació inicial dedicarem aquesta primera


setmana a potenciar l’hàbit de la dutxa. Cada curs disposarà d’una
graella de valoració on demanem que els mestres vagin anotant
(amb el codi que els sigui més adient: gomets, cara contenta ...) la
valoració diària. Caldrà fixar-se cada matí si s’han dutxat o no. Els
dies d’EF es valorarà si saben rentar-se totes les parts del cos.

Material:
- Graella de valoració
- El diploma buit
- una titella
- un poema per qui vulgui treballar-lo
- una graella per anotar les impressions generals.
- Una banyereta, una nina i els estris de dutxa de joguina per fer
pràctiques i exemplificar el tema a l’aula.

Aquest material passarà per les classes seguint l’ordre següent:

DILLUNS DIMARTS DIMECRE DIJOUS DIVENDR


S ES
Matí P-4 1r 3r 5è
Tarda P-3 P-5 2n 4r 6è

Setmana del 24 al 28 de març: el lavabo

Dilluns es passarà a recollir la graella de valoració, a repartir les


enganxines per a aqueslls alumnes que hagin fet un seguiment
positiu, i s’explicarà i es deixarà el material.
Aquesta segona setmana es valorarà si els nens i nenes saben com
utilitzar el lavabo.

Material:

- La graella de valoració
- Una fitxa de treball: “Oi que no t’agradaria fer-ho tu?”
- Unes instruccions que es distribuiran per classes i per els
lavabos de l’escola.
- paper de wàter bonic

Setmana del 31 al 4 d’abril: la roba neta

Igual com la setmana anterior, el dilluns es recollirà la graella de


valoració i es repartiran les enganxines.
Aquesta darrera setmana es dedicarà al tema de la roba neta. Per
això proposem que:
- La Lola ens ensenyi l’habitació de rentar i ens faraà una petita
explicació per cicles. L’horari ja es concretarà en el seu moment.
- Cada curs o cicle rentarà les samarretes que hauran anat duent
els alumnes, a la màquina de l’escola .
- Tenyir les samarretes que s’utilitzaran per la cantata.
- Estendre-les
- Ensenyar a plegar-les (si algú vol planxar-les...)

La tècnica i dissolució per a tenyir samarretes la donarem més


endavant.

Esperem que amb aquesta dinàmica puguem despertar l’interès per


la higiene personal dels nostres alumnes. Agraïm l’esforç de tothom
en la motivació i seguiment d’aquesta campanya.
Gràcies.