You are on page 1of 1

142-12

Sayışma

Üşüdüm, üşüdüm.

Daldan elma düşürdüm.

Elmamı yediler,

Bana şişman dediler.

Onlara küstüm,

On eşek buldum,

Birisine bindim,

Beşini sattım,

Dördünü attım.

Ben bu sayışmada,

Ben bu sayışmada serbest

kaldım. Şaşkın eşek şeker yedi.