** Diedar secara percuma oleh www.pakarhowto.

com **

BIMBINGAN ASAS FARDHU AIN
BIMBINGAN FARDHU AIN
1-TAHARAH (BERSUCI)
Pengertian bersuci: Taharah zahir dan batin. (Sila klik pada tajuk yang ingin dibaca)

2-Jenis-Jenis bersuci. 3-Istinjak
Syarat Istinjak Rukun Istinjak. Cara beristinjak dengan Air (Air Mutlak). Cara Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. Cara Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika istinjak

4-Hukum Qada Hajat
Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: Cara Qada Hajat yang diharamkan. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. Adab buang air

5-Hikmah Bersuci 6-Najis dan jenis-jenisnya
Benda-benda Najis Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Najis Mukhaffafah. (Ringan) 2. Najis Mutawassitah. (Pertengahan) 3. Najis Mughallazah. (berat) Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) Cara Menyucikan Kulit Bangkai Cara menyucikan cairan yang memabukkan. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. Air Liur Basi Hukum Madu

7-Jenis-jenis Air
Air Mutlak Air Musta'mal Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) Air Mutanajjis Air Musyammas

8-Wudhu
Syarat Wuduk ada lima: Rukun Wuduk ada enam: Sunat Wuduk ada 12: Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima:

9-Tayamum
Syarat-syarat tayammum: Rukun Tayammum ada 4: Sunat Tayammum ada 2:

10-Mandi Wajib & Sunat
Perkara yang mewajibkan mandi: Rukun Mandi ada 3: Sunat Mandi ialah:

11-Takrif Solat
Syarat wajib solat: Syarat sah solat: Perkara-perkara yang membatalkan solat: Waktu-waktu Solat Fardhu: Perbuatan sunat sebelum solat: Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab:

12-Rukun Solat
Rukun solat ada 13: 1. Niat: 2. Takbiratul-Ihram 3. Berdiri bagi orang yang berkuasa. 4. Membaca al-Fatihah: 5. Rukuk, berserta tama'ninah. 6. Iktidal: 7. Sujud 8. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. 9. Tahiyyat/Tasyahud akhir. 10. Duduk ketika tahiyyat akhir. 11. Selawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w. 12. Salam pertama: 13. Tertib.

13-Sunat Hai'ah & Ab'adh
Sunat Hai'ah ada 15 perkara: Sunat Ab'adh ada 7 perkara:

14-Solat Berjemaah
Syarat-syarat sah solat berjemaah: Antara syarat untuk menjadi imam:

15-Masbuq 16-Istikhlaf
Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat

17-Sujud Sahwi
1. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan 2. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan 3. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi

18-Sujud Sajadah-Tilawah
Hukum sujud sajadah Ayat-ayat sujud sajadah ialah: Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang Sujud Syukur

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

TAHARAH (BERSUCI)

Ertinya:

Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: "Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. SesungguhNya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. (Surah Al-Baqarah ayat 222)

Pengertian bersuci:

Pada Bahasa: Membersihkan diri atau sesuatu daripada sebarang kekotoran. Sama ada benda itu najis ataupun tidak. Benda-benda najis seperti darah, bangkai, tahi dan sebagainya. Benda-benda yang kotor tetapi tidak najis seperti air ludah, hingus dan lain-lain.

Erti pada Syarak: Menghilangkan halangan beribadat kerana ada hadas atau najis atau menghilangkan halangan memakan sesuatu benda disebabkan terkena najis.

Iman Al-Ghazali menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bersuci itu terbahagi kepada empat tingkat iaitu: Mensucikan anggota-anggota lahir daripada hadas-hadas, anasir-anasir jahat dan kelebihan-kelebihan yang tidak perlu. Mensucikan anggota-anggota badan dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Mensuci kan hati dari akhlak yang terkeji dan kelakuan-kelakuan yang dibenci dan terkutuk.

1.

2.

3.

4. Mensucikan kebatinan dari semua perkara selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah cara bersuci para Nabi salawatullahi-alaihim dan juga pada Siddiqin.

Taharah zahir dan batin.

Taharah yang bersifat batin ialah mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa dan maksiat. Caranya ialah dengan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dengan membersihkan hati daripada kotoran syirik, ragu-ragu, hasad, dengki, menipu dan dosa besar, juga daripada ujub, riya. Perkara ini dilakukan dengan ikhlas, yakin, mencintai kebaikan, bersabar, jujur dan rendah diri. Serta sentiasa mengharapkan memperoleh keredaan Allah dengan niat dan amalan soleh.

Taharah yang bersifat lahiriah pula ialah dengan membersihkan kotoran dan hadas . membersihkan kotoran dengan cara menghilangkan najis dengan air yang suci lagi menyucikan dari badan, tempat, dan pakaian untuk mengerjakan solat.

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

Jenis-Jenis bersuci.

1. Menyuci badan daripada hadas kecil:

Iaitu menyuci badan daripada hadas kecil dengan berwuduk atau bertayamum. Orang-orang yang berhadas kecil diharamkan mengerjakan solat dan menyentuh Al-Quran.

2. Menyuci badan daripada hadas besar.

Orang yang berjunub atau berhadas besar hendaklah membersihkan dirinya dengan mandi.Orang yang berhadas besar diharamkan mengerjakan solat, mengerjakan haji, duduk di dalam masjid, menyentuh dan membaca Al-quran.

3. Istinjak.

Iaitu bersuci selepas keluarnya kotoran daripada dua jalan iaitu air kencing atau tahi.

4. Menyucikan pakaian, alatan dapur (pinggan , mangkuk) dan masjid.

Pakaian hendaklah dibersihkan daripada segala najis. antara Syarat sah solat ialah pakaian dan tempat solat mestilah bersih daripada najis.

mpat yang diistinja iaitu qubul dan dubur. m Istinjak injak adalah hukumnya wajib berdasarkan Sabda Rasulullah s. nghilangkan baunya. wa Nabi (s. njak itu 3 kali dan kalau masih belum suci. ristinjak itu mestilah dapat membersihkan tempat najis yang keluar.w yang bermaksud. s Riwayat. Bukhari dan Muslim) at Istinjak nghilangkan rasanya. at dibuat istinjak itu mestilah melingkupi tempat yang disapu itu. batu. la keluar kotoran dari salah satu. kertas atau seumpamanya.Dengan menggunakan air. t untuk istinjak.w) melalui dua buah kubur. ng diistinjakkan itu sesuatu yang keluar daripada dua jalan iaitu qubur atau dubur. . kertas dan gainya sehingga kesan najis itu dibersihkan. boleh diulang lagi sehingga suci.a. orang Islam. Yang seorang diseksa kerana mengumpat-gumpat orang dan yang seorang lagi diseksa kerana tidak beristinjak selepas buang cil. n Istinjak. batu.a. mengerjakan Istinjak. nghilangkan warnanya. uangkan air dengan menggunakan tangan kanan di atas tempat najis. wajib istinjak dengan menggunakan air atau dengan tiga ketul batu. ketika itu baginda berkata. 'kedua-dua orang ini (yang ada dalam kubur itu) diseksa oleh .SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS njak k Ialah menghilangkan najis kecil atau besar dari tempat keluarnya dengan sesuatu yang bersih seperti air. beristinjak dengan Air (Air Mutlak). iaitu dari qubur atau dubur.

Jika sukar menghilangkan baunya atau warnanya selepas ak dan dibasuh beberapa kali maka ianya dimaafkan. Bagi perempuan yang dara semasa beristinjak hendaklah membasuh benda yang zahir pada farajnya ketika ia duduk angkung dengan memasukkan sedikit ruas jarinya. sucikanlah hatiku daripada sifat nifak dan peliharakanlah kemaluan aku daripada kejahatan. maka tidak boleh digunakan.Gosok tempat najis dengan menggunakan jari tengah tangan kiri. warna dan rasanya (rasa di tangan). unat dimulai dengan menyapu yang pertama pada bahagian hadapan papan punggung yang kanan lalu diedarkan pada tempat ulaan sapuan. hadis dan seumpamanya. batu. ndaklah dihilangkan najis itu sekurang-kurangnya dengan tiga ketul batu ataupun dengan sebiji batu tiga persegi. Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. pakaian. nat ketika menyapu dimulai pada tempat yang suci ke tempat yang ada najis secara perlahan-lahan. berdosa menggunakannya. nda itu mesti kering sama ada kayu. Hendaklah hilang ain najis." a. Kalau kering tetapi licin maka tidak sah untuk istinjak seperti kertas atau plastik atau belakang buluh. Sunat selepas intinjak menggosak tangan ke tanah sebelum membasuh tangan. kiranya masih suci. nda itu mesti kesat. is yang keluar tidak melecer ke tempat lain. mudian mulakan sapuan yang kedua pada bahagian hadapan papan punggung kiri lalu diedarkan kepada tempat permulaan yang u. nda itu bukan benda yang dihormati seperti makanan. Kalau ia basah. Bagi memastikan najis telah suci memadai bila merasai kesat pada kulit lelaki dan licin bagi perempuan.* Mendahulukan istinjak pada qubul daripada dubur supaya tidak terpercik najis padanya ketika membasuh dubur. daun dan lain-lain. Tidak sunat mencium tangan selepas istinjak. . Sekiranya ia melecer ke tempat lain maka air diperlukan untuk beristinjak. Makruh memasukkan jari ke dalam dubur. tulang atau seumpamanya. puan yang ketiga pada hujung dubur atau qubur. Sunat ketika intinjak membaca doa : "Ya Allah. hendaklah ditambah batu sehingga suci.* yang baik dilakukan istinjak ialah dengan menggunakan air. kan benda-benda yang bertulis dengan ayat-ayat al-quran. Sekiranya ada . tetapi harus juga dilakukan dengan benda-benda kesat yang suci an syarat.

unat istinjak dengan batu. kemudian dengan air. Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). a bersuci dengan air dan batu. Jika diulang-ulang di tempat yang sama dengan satu batu. ndaklah bersuci dengan batu dalam bilangan ganjil. pilihlah rana air lebih baik digunakan untuk bersuci. seperti tiga ketul batu. hendaklah menggunakan batu terlebih dahulu. dahulukan istinjak pada dubur kerana najis pada dubur lebih dahulu kering daripada qubur. ngan bersuci dengan menggunakan tangan kanan atau memegang zakar dengan tangan kanan. makanan atau tahi kering. wajib menggunakan air.. lima ketul batu dan sebagainya. bila memilih salah satu. u di tiga tempat pada batu besar atau tiga ketul batu. Jika najis kering. . al yang perlu diperhatikan ketika istinjak ngan bersuci dengan tulang. maka wajib njak dengan menggunakan air.

Menghadap atau membelakangkan kiblat ketika qada hajat di tempat lapang. 3. 2. 7. 1. Membuang air di dalam lubang yang tidak diketahui di dalamnya ada binatang atau tidak. 2. Membuang air di atas makanan. Cara yang haram. 2. 4. Membuang air dalam air tenang yang tidak mengalir. Membawa bersama sesuatu yang bertulis ayat-ayat quran. 3. 4. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. Membuang air di bawah pokok buah-buahan 5. 6. 6. Membuang air di tempat perhentian orang ramai atau di jalan raya. Membuang air berhampiran dengan kawasan perkuburan. . Membuang air di atas kitab-kitab agama . 8. hadis atau nama-nama para rasul ketika qada hajat. masjid. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. 3. Cara Qada Hajat yang diharamkan. Cara yang sunat. 5. 1. musalla dan sebagainya. 1. Bercakap-cakap ketika buang air pada perkara yang tidak penting. Qada hajat di atas kubur. Membuang air di tempat terselindung dari orang ramai seperti di dalam tandas atau di sebalik batu. kecuali dalam keadaan darurat. Sekiranya qada hajat di tempat yang berdinding maka tidaklah diharamkan. Membuang air besar atau kecil dalam lubang yang diketahui di dalamnya ada haiwan.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hukum Qada Hajat Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: 1. Membuang air sambil berdiri kecuali dengan keuzuran atau darurat yang tidak membolehkan seseorang itu duduk seperti disebabkan sakit. Membuang air di tempat ibadah seperti di surau. Cara yang makruh.

. Ketika keluar dari tandas. kecuali apabila ada keperluan yang sangat penting yang tidak dapat ditangguhkan. 6. 7. Janganlah berkata-kata selama dalam tandas itu. hilangkan dariku segala kekotoran dan beri kesihatan kepadaku. 6. 2. di tempat mandian atau di bawah pokok yang berbuah. 3. 5. Memulakan masuk ke dalam taandas dengan menggunakan kaki kiri. 4. atau hadis atau zikrullah ke dalam tandas. Mendahulukan kaki kiri waktu masuk ke tandas dan disunatkan berdoa: "ya Allah . Jangan memasuki tandas atau tempat buang air dengan membawa sesuatu yang ada kalimah Allah. mulai langkah kaki kanan dahulu. Jangan membuka pakaian sebelum berada dekat tempat buang air. membaca doa ini.2. Ketika keluar dari tandas. 2." 4. dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. 1. Adab buang air 1. ini adalah bagi mempastikan agar aurat tetap terjaga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum syariat. Beristibak. hamba berlindung padamu dari segala yang kotor dan keji" 5. di jalan-jalan. Sunat mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tandas. Memakai alas kaki seperti selipar dan kasut ketika masuk tandas. Jangan membawa sesuatu kalimat Al-Quran. iaitu berdehem-dehem supaya najis habis keluar. Janganlah bercakap-cakap sewaktu buang air. Jangan membuang air besar atau air kecil (berak atau kencing) di tempat orang biasa berteduh. Ertinya: "Wahai tuhanku. 3. aku berlindung padaMu dari kejahatan syaitan jantan dan betina. baca doa ini: Ertinya : "wahai tuhanku. Hendaklah mencari tempat sunyi dan jauh daripandangan orang (kiranya tidak menggunakan tandas). Hendak memakai sepatu atau terompah atau seumpamanya. hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai kepadanya. 3. 4. semutar dan sebagainya ketika qada hajat. Ketika hendak masuk. 8." Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air.. Memakai penutup kepala seperti tudung. Janganlah buang air dengan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya jika sekiranya di tempat-tempat yang tidak berdinding. 7. 5.

kecuali jika air tenang itu terbentang luas seperti tasik yang luas atau laut. 7. 9. Jangan membuang air di atas kitab-kitab agama atau di atas makanan. Jangan buang air di lubang tanah. kerana kemungkinan ada binatang yang mendapat kesakitan di dalam lubang itu. 11. 8. jangan buang air di mana-mana tempat perhentian . Jangan membuang air di atas kubur. surau dan sebagainya (Kecuali di tandas-tandas yang telah disediakan di tempat-tempat ibadat tersebut).6. Jangan membuang air besar atau kecil di tempat-tempat beribadat seperti masjid. Jangan buang air di air yang tenang. 10.

. Dapat menjauhkan diri daripada jangkitan penyakit 2.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hikmah-Hikmah Bersuci 1. agar dengan itu umat Islam menjadi contoh dan teladan kepada manusia seluruhnya. Kebersihan dapat mencerminkan keperibadian seseorang. 3. Kebersihan lahir juga membawa kepada kebersihan jiwa seseorang. 5. 4. Amalan-amalan tertentu tidak diterima Allah tanpa bersuci. Amalan kebersihan yang dilakukan itu menjadi syiar dan identiti umat Islam di dalam kehidupan manusia.

7. Semua jenis darah kecuali hati dan limpa. Bangkai haiwan darat yang berdarah. Sehubungan itu. 6. Anjing dan babi serta keturunannya. 9. 10. 2. Arak atau tuak ( masam) . Firman Allah. Muntah. bulu dan sebagainya semuanya adalah najis. setiap manusia wajib membersihkan diri. Sebagai umat Islam. Bersih dan suci daripada najis merupakan salah satu syarat untuk menunaikan ibadah serta mengabdikan diri kepada Allah." Al Baqarah ayat 222. Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. " Mengenai pakainmu. Najis adalah benda-benda yang kotor dan boleh membatalkan sembahyang. Najis mughallazah (najis berat) . kulit. Wadi. Darah. 3. kita hendaklah sentiasa berada dalam keadaan suci dan bersih kerana ia mencerminkan keperibadian seseorang. Menurut hukum aslinya sesuatu benda itu adalah suci selama tak ada dalil yang menunjukkan bahawa benda itu najis. hendaklah kamu bersihkan" Al Muddatstsi ayat 4. (kecuali mayat manusia tidak najis) bahagian-bahagian bangkai seperti daging. Mazi. Segala macam nanah adalah najis sama ada ainya berbentuk kental atau cair. Air kencing. Bagaimanapun benda yang jijik tapi pada syariat tidak membatalkan solat seperti kahak. 4. Setiap minuman keras yang memabukkan. Segala najis tidak dapat disucikan kecuali arak dan kulit bangkai binatang. tulang. Ia hanya terdapat pada lelaki dan perempuan. Begitu juga dengan kulit bangkai dapat disucikan dengan cara disamak. Tetapi lebih banyak pada kaum perempuan. 2. Benda-benda Najis 1. dan mengisihi orang orang yang bersuci. Arak apabila sudah menjadi cuka dengan sendirinya ia menjadi suci. " Sesungguhnya Allah mengisihi orang orang yang taubat. 5. urat. Iaitu air putih kental yang keluar dari kemaluan mengiringi kencing atau kerana letih. Najis mukhaffafah (najis ringan). Nanah. Najis mutawassitah (najis pertengahan).SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Najis dan jenis-jenisnya Agama Islam amat mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian. hingus dan lain-lain tidak dikira sebagai najis. pakaian dan tempat daripada najis. Iaitu air putih yang keluar dari kemaluan ketika memuncak syahwat. 8. Tahi. 3.

kerana akulah suami puterinya. (Pertengahan) . Tetapi baginda beristinjak dengan air " . Adapun kencing kanak-kanak perempuan yang belum makan selain susu hendaklah dibasuh sampai mengalir air di atas benda yang kena najis itu dan hilang zat dan sifat-sifat nya sebagaimana mensuci kencing orang dewasa. . Najis yang nampak dan kelihatan najisnya yang ada rupa. Darah haid dan darah nifas : Darah haid iaitu darah merah kekuning kuningan atau kuning bercampur coklat yang keluar dari alat perempuan. lalu disiramkan diatas tempat yang dikencingi (oleh orang Arab gunung tersebut)". Yakni Najis Mughaladzah. Nabi SAW bersuci setelah buat hajat besar itu menunjukkan bahawa kotoran manusia itu najis. sehingga sifat-sifatnya sudah hilang.1 Najis Hukmiah. Darah nifas iaitu darah perempuan sewaktu melahirkan anak dan berjalan hingga 40 hari. Kencing Manusia.2 Najis Ainiah. Najis pertengahan ini terbahagi kepada dua bahagian. rasanya serta warnanya. . cara mensuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu kemudian dilap hingga kering. " Biasanya Rasulullah SAW pergi kebilek air lalu saya ( Anas bin Malik) dan seorang anak lelaki sebayaku membawakan sebaldi air dan sebuah tongkat. Madzi. Kotoran manusia.Lap dengan kain bersih sehingga kering. berdasarkan hadith dari Asma puteri Abu Bakar. seperti kencing yang sudah lama kering. Bukhari. tetapi tidak mandi. 2.Najis ini terdiri dari segala najis kecuali najis yang tergolong kepada najis berat. ." Ibnu Mundzir.Bukhari dan Muslim. sedang bila terkena air kencing anak lelaki cukuplah dengan merecikkan air padanya. rasa dan baunya seperti tahi. Rasulullah SAW bersabda." Wadi itu keluar setelah kencing. Maka kusuruh seorang lelaki. . Ertinya : "Kencing bayi lelaki menyucikannya dengan dipercikkan air kepadanya dan kencing bayi perempuan dengan disuci. iaitu air putih kental yang keluar mengiringi kencing." Riyawat Ahmad Dalam satu hadith lain: Ertinya : " Barang yang terkena air kencing anak perempuan harus disuci. memadai dengan memercikkan air atas benda itu meskipun tidak mengalir. Darah haid termasuk benda najis. bahawa Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. Ertinya :. seperti kencing kanak-kanak lelaki yang belum makan makanan selain daripada susu ibu. Najis Mukhaffafah. berdasar hadiths Anas bin Malik berkata. Wadi ini najis berdasarkan ucapan Aisyah: Ertinya :. Maka hendaklah orangnya mencuci kemaluannya lelaki mahupun wanita dan wuduk." Saya lelaki yang sering keluar madzi. Wadi. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i Cara menyucikan najis mukhaffafah: . Najis Mutawassitah. berdasarkan perintah Nabi SAW kepada sahabat sahabat nya menyiram kencing seorang Arab Gunung yang kencing disudut masjid Nabi SAW. (Ringan). Maka jawab baginda kepadanya: Wuduklah dan cucilah kemaluanmu". baunya .. 2. berdasar hadith Ali. Ertinya : Nabi SAW menyuruh mengambil segayuny air. 2. Membersihkan najis ini ialah dengan membasuhnya sehingga hilang segala sifat sifat nya.1.Bukhari dan Muslim. Lalu is bertanya. bukan kerana luka dan cedera. Dicucinya kemaluan yang keluar wadi menunjukkan wadi itu najis.iaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata zatnya.Basuh bahagian yang terkena najis dan lap. Untuk mensuci benda yang terkena najis ini. iaitu air putih yang bergetah yang keluar kerana mengangan angan jimak atau ketika bergurau dengan perempuan maka is tergolong najis.Percikkan air di tempat yang terkena najis. darah dan lain-lain. .

katanya : " kami makan daging sedang darah nampak merupakan benang benang dalam periuk. liur. darah. Darah :. Basuhan ini hendaklah menghilangkan bau. (berat) iaitu anjing dan babi. kemudia ia (boleh) solat dengan kainnya itu. Kemudian dijirus dengan enam kali air mutlak.Ertinya: Hendaklah (perempuan itu) mengeriknya (darah haid tersebut) kemudian menggosoknya dengan air kemudian mencucinya. maka dikira najis dan ianya wajib disamak. . i. Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). Basuhan pertama menggunakan air lumpur (Selut). Najis Hukmiyah. . Cara Menyucinya.Baik ia darah yang mengalir atau tertumpah. 1. Peringatan. Sekiranya salah satu di antara keduanya basah atau kedua-duanya basah. Memadai dengan mengalirkan (Menjirus) air mutlak pada tempat yang terkena najis." (Riwayat Muslim). Tersentuh anjing yang kering dengan tangan yang kering tidaklah dikirakan najis. 3. Najis Ainiyah. 2.Bukhari. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh tujuh kali. Tetapi dima'afkan kalau hanya sedikit. apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh tujuh kali. air pertama hendaklah dicampur dengan tanah. Dari Aisyah r. tahi. 1." ." Bukhari dan Muslim Adanya perintah mencuci kain yang terken dara haid itu menunjukkan najisnya darah haid.termasuk dagingnya. ataupun darah haid. Buangkan najis itu terlebih dahulu. kulit serta bulunya serta seluruh bahagian badannya. ii. Sabda Rasullullah (SAW) cara mencuci bejana seseorang kamu. Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) * Anjing dan babi serta keturunan salah satu daripadanya. Begitu pula darah nifas hukumnya sama dengan darah haid. 2. rasa dan ainnya.a. Najis Mughallazah. warna dan rasa dengan air mutlak. Basuh bekas itu sehingga hilang bau. misalnya yang mengalir dari haiwan yang disembelih. Menyentuh babi yang kering ataupun basah adalah dikira najis (Wajib disamak). lemak. Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). i. Memadai dengan merenjiskan air pada benda atau tempat yang terkena najis sehingga rata. tulang. Hilangkan najis itu terlebih dahulu kiranya najis haiwan itu yang tersentuh. sekali daripadanya hendaklah dicampur dengan tanah.

Tetapi memakannya tetap dilarang. Sebelum disamak kulit bangkai itu adalah najis. jika pasti semasa itu ia tidak memakan benda najis seperti cicak. air hidung. maka air yang dijilati itu menjadi najis. maka buanglah semuanya. Semua binatang yang darahnya tidak bersifat mengalir. Cara menyucinya ialah dengan dibersihkan menggunakan air bercampur daun bidara atau juga biasa disebut samak. Jika air liur itu tidak berwarna dan tidak berbau busuk. maka air tidak menjadi najis jika binatang berkenaan jatuh ke dalamnya. Anjing dan babi atau keturunannya adalah haram kerana ianya adalah najis. Tetapi jika minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda beku. ii. 2. Kalau diketahui ada ulat dalam buah-buahan dan dimakannya bersama . ii.Cara Menyucikan Kulit Bangkai Binatang yang mati tidak disembelih adalah bangkai. Air minuman itu tidak najis. 2. peluh . cukuplah dibuang bahagian yang terkena dan kawasan sekelilingnya. kahak yang keluar daripada dada atau otak. Jika air itu berwarna kuning atau busuk. 3. 1. Tidak najis air liur kucing. Jika selepas makan tikus atau sebagainya. tikus dan seumpamanya. tapi benda itu adalah dianggap jijik dan haram dimakan. maka hukumnya makruh. Air Liur Basi Air yang keluar daripada mulut ketika seseorang tidur. susu jika ia keluar dari: i. 1. Selepas makan tikus lalu kucing itu menjilat air minuman. Ikan sama ada besar atau kecil halal dimakan. mani. 2. Ulat dalam buah-buahan atau seumpamanya yang ada dalam makanan. i. air mata. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. Air liur. Mayat manusia sama ada Islam atau kafir. maka iar liur basi itu najis kerana ia keluar dari perut. maka iar liur itu tidak najis kerana bukan keluar dari perut. Kulit bangkai kecuali binatang laut dan sungai tidak boleh dipergunakan sebelum disuci. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. kemudian kucing itu menjilat minuman. Kiranya minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda cair. Keluar daripada binatang atau manusia adalah suci semuanya. Bagi haiwan yang mati tanpa disembelih hukumnya bangkai yang bernajis kecuali yang berikut di bawah: 1. Cara menyucikan cairan yang memabukkan. 4. kesan darah di mulut kucing itu telah hilang. 5. Belalang. .

Halal meminum madu kerana madu keluar daripada mulut lebah. Tidak makruh meminum madu daripada lebah yang memakan najis. Haram memakan anak lebah sekalipun belum bernyawa. 2.Hukum Madu 1. . 3.

air mawar.Air yang tidak bercampur dengan benda lain dan belum digunakan untuk bersuci dan mengangkat hadas. Air sedikit yang sudah terpakai kerana wudhu atau mandi wajib. 1. Air hujan. perigi dan laut.Air yang suci bercampur dengan benda suci yang boleh mengubah air itu. air teh. Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) . Peringatan. Hukumnya suci tetapi tidak boleh menyucikan benda lain. Air tersebut tidak diambil kira sifatnya sama ada berwarna putih.Air yang telah digunakan untuk basuhan pertama bagi mengangkat hadas besar atau hadas kecil. masim dan sebagainya. Air Mutlak . 3. Air mata air. Air Musyammas – Suci lagi menyucikan tapi makruh Air Musta’mal – suci tapi tidak menyucikan. suci tetapi tidak boleh menyucikan benda yang lain. air kelapa. boleh dari bumi seperti air hujan. contoh: Air kopi. 6. Air banyak Air yang ukurannya lebih 190kg atau 11 tin minyak tanah. Air sedikit Air yang kurang daripada ukuran tersebut di Harus digunakan selagi ia tidak terhitung atas sebagai muata’mal atau mutanajjis. Air embun. Air laut. 2. Harus digunakan untuk lain dari maksud bersuci. air tebu dan sebagainya. 4. 7. Tidak harus digunakan. Air Musta'mal . masam. Air yang sah dibuat bersuci. Air yang berubah disebabkan keruh lumpur dan air laut adalah suci. jernih. . air sirap . 2. harus digunakan untuk bersuci kerana dapat menghilangkan najis dan hadas Air dalam tin yang terdedah pada sinar Suci dan menyucikan tapi makruh matahari di negeri panas digunakan pada tubuh badan. 5. Air sungai. 3.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Jenis-jenis Air Bahagiannya Air mutlak – suci lagi menyucikan Air Hukum bersuci dengannya Segala air yang turun dari langit dan keluar Suci: harus dibuat makan dan minum. Air Mutanajis Air sedikit yang kemasukan najis. 1. menyucikan. Air Salji. i. Hukumnya. Harus digunakan selagi ia tidak mengalami perubahan sebab kemasukan najis di dalamnya. Air perigi. keruh.

317 kati. i. maka ia adalah suci. i.5 inci). Tidak markuh digunakan untuk membasuh pakaian atau barang-barang lain. Air Musyammas makruh digunakan pada anggota badan atau digunakan untuk memasak makanan atau minuman kerana boleh mendatangkan penyakit. 4. Air yang lebih daripada dua kolah .190 kilogram.5 inci). iii. iv.60 cm (22. air itu menjadi najis walaupun tidak berubah sifatnya. iii. Juga dikirakan sebagai air mutlak apabila berubah baunya disebabkan jatuh ke dalamnya sesuatu seperti gharu atau kapur yang keras jika tidak bercerai jisimnya di dalam air itu. Jika diukur dalam timbangan atau sukatan.5 cm ( 25 inci). tin minyak tanah .ii. Air di tanah sawah atau di dalam kolam tidak air musyammas walaupun panas kerana ia bukan dalam bekas yang berkarat. iv. maka air itu menjadi najis. Makruh menggunaan air yang sangat panas atau sangat sejuk walaupun bukan di dalam bekas yang tidak berkarat. Air yang kurang daripada dua kolah jika termasuk atau dimasukkan ke dalamnya najis. contohnya air yang bercampur tahi atau bangkai. kati . Hukumnya: Haram digunakan untuk memasak makanan . Air Musyammas tidak makruh digunakan apabila air itu kembali sejuk. bau atqau rasanya. Air Musyammas . Keterangan: i. jika termasuk atau dimasukkan najis ke dalamnya sehingga berubah salah satu daripada sifatnya iaitu warna. ii. iv.11 tin 5. Sebaliknya jika tidak berubah sifatnya. hukumnya. ii. Peringatan.174 liter ii. 62. i.Air mutlak yang terjemur panas matahari di dalam bekas logam yang boleh berkarat. Bagi bekas segi empat sama. Air Mutanajjis . Kilogram . . Air yang berubah disebabkan daun kayu gugur di dalam telaga kerana kesukaran menjaganya adalah suci. Lebar Dalam 60 cm (22. Air yang berubah disebabkan sesuatu tempat berhenti atau tempat laluannya seperti sungai di kawasan belerang atau kapur adalah suci. minuman dan bersuci. Makruh digunakan ketika air itu masih panas pada anggota badan dan untuk dibuat minuman dan makanan. Air Mutanajjis terbahagi kepada dua. liter .Air yang sudah bercampur dengan benda-benda najis. iii. Panjang . Sukatan dua kolah.

.

Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Membersihkan hidung dengan air. Membaca doa sesudah berwuduk: "Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang esa. Membasuh dua kaki sampai mata kaki (buku lali). 12. Membasuh kedua cuping telinga. Membasuh muka dari tempat tumbuh rambut di kepala sampai ke tulang dagu. Firman Allah SWT. Tidur. Hilangnya akal sama ada gila. Mendahulukan basuhan anggota kanan. . Membasuh anggota wuduk sampai tiga kali. sama ada milik sendiri maupun milik orang lain. dan dari batas telinga kanan sampai batas telinga kiri. Memakai air yang mutlak (suci dan menyucikan) 5. Membasuh dua tangan sampai ke siku. 10. Tidak berbicara. 6. 4."(Al-Maidah : 6). 2. Syarat Wuduk ada lima: 1." (H.R. Membasuh telapak tangan sampai pergelangan. Islam 2. 3. apabila kamu hendak mengerjakan solat maka basuhlah mukamu. 5. Tidak ada yang menghalangi kulit Rukun Wuduk ada enam: 1. kedua tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Berkumur. tidak ada sekutu bagiNya. Mengusap sebahagian kepala dengan air. 4." 2. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan kecuali mereka itu masih muhrim. Niat dengan bacaan: "Aku niat berwuduk untuk menghilangkan hadas kecil kerana Allah. Menyeliti jemari tangan dan jemari kaki. Menggosok gigi (bersiwak). Diawali dengan membaca Bismillah dalam hati. 11. Abu Daud). Dan saya bersaksi bahwa Muhamad adalah hamba dan pesuruhNya. 7. 3. Wahai Allah jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang suci serta jadikanlah saya termasuk golongan hamba-hambaMu yang soleh.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Wuduk Wuduk adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil sebelum mengerjakan ibadah solat atau membaca Al-Qur'an. Tertib (berturutan). pengsan ataupun mabuk. 5. Baligh 3. Perintah wajib wuduk ini turun bersama dengan perintah wajib solat. 4. 2. dewasa maupun anak-anak. 6. 9. Mengusap seluruh kepala dengan air. Sunat Wuduk ada 12: 1. "Wahai orang-orang yang beriman. Keluar sesuatu dari qubul dan dubur. Tidak berhadas besar 4." Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima: 1. 8. Sabda Rasulullah saw: "Allah SWT tidak akan menerima solat seseorang yang berhadas sehingga ia berwuduk. 3. 5. kecuali apabila tidurnya dengan duduk dan masih dalam keadaan semula (tidak berubah kedudukannya).

Mazhab Hanafi pula berpendapat bahawa menyentuh kulit perempuan ajnabi tidak membatalkan secara mutlak. ataupun merasai keghairahan ketika bersentuhan.nota: penulis mendapati bahawa ada kekeliruan tentang sama ada batal wuduk apabila tersentuh yang bukan muhrim. Menurut Mazhab Maliki pula. hukum wuduk batal secara mutlak (tanpa syarat) bila tersentuh bukan muhrim termasuk dengan isteri/suami sendiri ("bukan muhrim" ertinya tidak haram dinikahi). Menurut mazhab Syafi'i. . samada dengan tujuan talazzuz atau merasainya ketika bersentuhan. menyentuh kulit perempuan ajanabi membatalkan wuduk lelaki jika dengan tujuan `talazzuz' (berlazat-lazat).

Cara tayammum ialah dengan menyapukan debu yang suci ke muka dan dua tangan sampai ke siku dan disertai dengan niat. Tertib atau berturutan Sunat Tayammum ada 2: 1. . Tidak ada air dan sudah diusahakan mencarinya 3. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Sudah masuk waktu solat 2."(Q. Menyapu kedua tangan sampai siku dengan tanah 4. kerana ketiadaan air atau sakit yang menghalang penggunaan air. Menyapu muka dengan tanah 3.. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Memakai tanah yang suci dan berdebu.S. Rukun Tayammum ada 4: 1. nota: Hal-hal yang membatalkan tayammum sama dengan yang membatalkan wuduk. 2. Al-Maidah : 6) 5. Sedang dalam perjalanan. Firman Allah SWT : ". Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sehabis buang air atau menyentuh wanita lalu kamu tidak memperoleh air. Niat 2. Sakit.. 4. Mengawali dengan bacaan Bismillah dalam hati.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Tayammum Tayammum ertinya menghilangkan hadas dengan menggunakan debu suci. maka bertayammumlah dengan tanah/debu yang baik (bersih dan suci). sehingga jika memakai air takut penyakitnya bertambah parah. Syarat-syarat tayammum: 1.

2. iaitu: Mandi bagi orang yang akan melaksanakan solat Jumaat Mandi pada hari raya Aidil-Fitri dan Aidil-Adha Mandi bagi orang yang baru sembuh dari gila Mandi menjelang Ihram haji dan Umrah Mandi sehabis memandikan mayat Mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam . Habis masa haid. Rukun Mandi ada 3: 1. sama ada mengeluarkan mani atau tidak. iaitu mengeluarkan darah setelah melahirkan anak." (Al-Maidah: 6) Perkara yang mewajibkan mandi: 1. 3. kecuali mati syahid. Keluar air mani. Selain mandi wajib. ada juga mandi-mandi sunat.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Mandi Wajib & Sunat Mandi wajib adalah mandi untuk bersuci bagi seseorang yang menanggung hadas besar atau sedang junub. sama ada sengaja atau tidak. 5. 2. Nifas. Bersetubuh. Firman Allah SWT. Meninggal dunia. Niat. Sunat Mandi ialah: * Diawali membaca bismillah dalam hati * Menggosok seluruh tubuh dengan tangan * Mendahulukan bahagian yang kanan dari yang kiri * Berwuduk sebelum mandi * Tertib atau berturut-turut. Membasuh seluruh tubuh. 4. "Apabila kamu junub. maka mandilah/bersuci. 3. Menghilangkan kotoran dan najis pada badan.

Selepas solat subuh sehingga naik matahari.bermula selepas mega merah di ufuk timur hilang dan berterusan sehingga terbit fajar pada hari keesokannya. 5. dan di pakaiannya. Berubah niat dari satu solat ke solat yang lain. zuhur. Syarat wajib solat: 1. Meninggalkan rukun solat.bermula selepas berakhirnya waktu solat Zuhur sehinggalah matahari terbenam. Dari segi syarak pula ia bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 3. Ketika matahari di tengah-tengah langit. 4. atau tertawa. Masa yang diperuntukkan kira-kira 2 jam. Bersugi . 3. Menutup aurat. atau tidak sengaja tetapi tidak segera ditutup.misalnya didapati ada najis di sejadah . Waktu-waktu Solat Fardhu: Waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk menunaikan solat ialah seperti berikut: 1. Selepas solat asar sehingga masuk matahari atau matahari terbenam. Azan . kerana sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar" (Al Ankabut : 45) Solat fardhu yang wajib didirikan ialah solat lima waktu sehari semalam. 4.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Takrif solat: Solat dari segi bahasa ertinya doa. asar. Keluar/kedatangan hadas. 7. Ketika naik matahari sehingga sekadar segalah. Solat Isya' . Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab: 1. 4. 3. Melakukan gerakan di luar gerakan solat tiga kali berturut-turut (mutawaliyat).ertinya memberitahu. 5. 2. Menghadap qiblat (kecuali yang uzur dan tidak terdaya) 5.bermula selepas matahari terbenam sehingga hilang mega merah di ufuk barat. (nota: sekiranya sesudah tamat solat. 4. Suci dari najis sama ada di badannya. Baligh 3. Suci badan dari dua hadas. 3.maka perlulah diulangi solat itu kerana ianya tidak menepati syarat sah solat) Perkara-perkara yang membatalkan solat: 1. maghrib dan isya'. di tempat solatnya. 10. . Firman Allah swt: "Dan dirikanlah olehmu solat. Solat Zuhur . 6. Terkena najis yang tidak dimaafkan. Makan/minum walau sedikit. Solat Maghrib . mengikut syarat-syarat yang tertentu. 5. 2. lalu disedari perkara yang tersebut di atas terjadi . Perbuatan sunat sebelum solat: 1. 8.bermula selepas matahari mulai condong daripada puncaknya sehingga bayang melebihi separuh panjangnya. Berakal Syarat sah solat: 1. Solat Asar . Islam 2. 9. Solat Subuh . 2. Iqamah. Ketika masuk matahari. dan pada syarak adalah perkataan tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuknya waktu solat fardu. Terbuka aurat dengan sengaja. 3. Berkata-kata dengan sengaja walau sedikit. Beralih arah dari qiblat dengan sengaja.bermula daripada fajar menyinsing hinggalah terbit matahari. iaitu subuh. Yakin masuk waktu solat.ertinya membersihkan mulut dan gigi dengan alatan bersugi. Berniat keluar dari solat (mufaraqah). 2. 2.

8. Berdiri bagi yang mampu. dengan tama'ninah. Tasyahhud/Tahiyyat Akhir dengan membaca bacaan Tasyahhud. empat rakaat. tidak terburu-buru). "Tunai" atau "Kerana Allah Ta'ala" adalah tidak disyaratkan. maka tidaklah sah sembahyang Jumaat seseorang itu. 4. 10. 12. Imam yang tidak berniat menjadi imam ketika takbiratul-ihram. Takbiratul-Ihram (Allahu-Akhbar yang pertama)." Bagi sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sembahyang sunat yang mempunyai sebab. tidaklah terbatal sembahyangnya ataupun sembahyang makmumnya. Duduk dalam Tasyahhud akhir. Perkara yang dituntut dalam niat ada 3. contohnya ketika rukuk. Sujud dua kali. Umpamanya. Ta'arrudh dan Ta'yin ialah niat Qasar. perkara-perkara yang manjadi tuntutan ketika takbiratul-ihram selain Qasad. Huraian rukun solat: 1. niat "Sahaja aku solat Fardhu Zuhur" sudah mencukupi syarat sebagai niat. Adapun niat menjadi imam ("Imaman") atau makmum ("Makmuman/Makmumatan") ketika takbiratul-ihram hanyalah disyaratkan pada sembahyang Jumaat sahaja. Jika tidak diniatkan menjadi imam atau makmum ketika takbiratul-ihram untuk sembahyang Jumaat. Ta'arrudh (Fardhu) dan Ta'yin (Zuhur. maka wajiblah disertakan di dalam niat hanya dua perkara. sebagainya). Niat "Empat Rakaat". maka seseorang itu akan bertakbiratul-ihram dan lalu hatinya berkata: Sahaja aku solat Fardhu Zuhur. tetapi pada sembahyang lain tidaklah disyaratkan dan hanya sunat hukumnya. Namun begitu adalah lebih baik untuk menghadirkan kesemuanya di dalam hati. adalah makruh hukumnya jika seseorang itu berterusan dengan sengaja mengikuti imam dengan tanpa berniat menjadi makmum. 9. Tertib. Oleh itu. dan sebagainya). Bagi sembahyang Qasar (memendekkan solat fardhu yang empat rakaat menjadi dua rakaat). 5. Niat solat berlaku semasa seseorang mengangkat takbiratul-ihram iaitu tatkala ia mengata Allahu-Akbar. iaitu Qasad ("Sahaja aku sembahyang") dan Ta'yin (sunat Hari Raya Adha. Niat. 7. 6. Namun begitu. sunat gerhana bulan. Maka bagi seseorang yang hendak solat Qasar perlulah berniat sekurang-kurangnya: "Sahaja aku sembahyang Fardhu Zuhur Qasar. Duduk di antara dua sujud. untuk solat Zuhur. Membaca surah Al-fatihah. 2. Rukuk dengan tama'ninah (tama'ninah: tenang dan tertib. tunai. bahkan hanya sunat hukumnya. atau ketika mana-mana rukun yang lain. Membaca salam 13. 3. dengan tama'ninah. kerana Allah Taala Nota: tidak semua perkara dalam niat seperti contoh di atas adalah perkara-perkara yang dituntut dalam perbuatan niat.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Rukun Solat Rukun solat ada 13: 1. dia masih lagi dibolehkan berniat mengikut imam pada mana-mana rukun sembahyang. Selawat kepada Nabi Muhammad saw dalam Tasyahhud Akhir. Niat: niat dilafazkan di dalam hati. Iktidal dengan tama'ninah. Lafaz yang disebut oleh mulut itu tidaklah dipanggil sebagai niat. 11. . iaitu Qasad ("Sahaja aku solat"). Jika seseorang makmum tidak berniat menjadi makmum ketika takbiratul-ihram dalam sembahyang (selain daripada fardhu Jumaat).

Ini tertentu kepada sembahyang sunat Zuhur. iaitu mengucapkan Allahu-Akbar untuk memulakan solat. Doa tasbih ketika rukuk ialah: "Maha suci Allah yang Maha Agung dengan sifat kepujian-Nya. seperti dinyatakan dalam niat: "Sahaja aku solat Sunat Zuhur qabliyah/ba'diyah" atau "Sahaja aku solat Sunat Sebelum/Selepas Zuhur. namun tidak digalakkan. Dua lutut 4." 7. Berdiri bagi orang yang berkuasa. Sekiranya seseorang itu berdiri tetapi condong ke hadapan. Sujud ialah meletakkan dahi di atas tempat sujud. dan pergerakan tangan yang berkali-kali. Anggota sujud ada 7: 1. 4." 3. dan seseorang yang ditimpa was-was ini perlulah banyak berzikir. maka tidaklah wajib dibuka. 2. Sebutan kalimah Allahu-Akbar itu diwajarkan agar tidak melebihi daripada empat belas harakat (tujuh alif). adalah disebabkan oleh was-was atau berterusan tidak kepastian sama ada apa yang dilakukanya itu telah sempurna atau belum. disertai dengan tama'ninah iaitu berhenti sebentar sekadar lama bacaan Subhanallah. Rukuk. Sekiranya tidak mampu berdiri maka bolehlah dilakukan solat secara duduk. berserta tama'ninah. Was-was adalah berpunca dari bisikan syaitan. baring mengiring. Dahi yang berlapik dengan songkok dengan sengaja tanpa sebab adalah tidak sah solatnya. berserta tama'ninah. kerana kedua-dua sembahyang tersebut hanya ada qabliyah sahaja dan tiada ba'diyah (iaitu tidak ada solat sunat Rawatib selepas Subuh dan Asar). dan anggota-anggota berat kemudian berhenti. Doa tasbih ketika iktidal ialah: "Allah mendengar akan orang yang memuji-Nya. Membaca al-Fatihah: pada tiap-tiap rakaat dengan memelihara segala makhraj dan tajwid fatihah. Maghrib dan Isya' sahaja. Dua tapak tangan 3. Bagi sembahyang sunat mutlak pula wajib disertakan di dalam niat semasa takbiratul-ihram satu perkara sahaja iaitu Qasad." 6. Takbiratul-Ihram. Sekurang-kurangnya rukuk ialah membongkokkan belakangnya sampai dua tangan di atas dua kepala lutut. kerana semua ini akan menjejaskan kesahihan dan kesempurnaan solat." Adapun sembahyang sunat Subuh dan Asar tidaklah disyaratkan niat qabliyah. menelentang atau secara mana yang termampu. sebaiknya zikir "Laa-Ilaha-Illallah." Kemudian disambung pula dengan bacaan: "Ya Tuhan kami! Bagi-Mu segala puji. 5. ke kanan atau ke kiri hingga tidak dapat dinamakan sebagai berdiri maka hukum solat itu tidak sah. Nota: sebutan Allahu-Akbar yang teramat panjang ketika niat. dan pergerakan tangannya tidak melebihi tiga kali pergerakan. dan dahi itu mestilah tidak berlapik dengan sesuatu. Dua perut jari kaki Doa ketika sujud ialah: . Untuk solat sunat dibolehkan sembahyang secara duduk. Perkataan Allahu-Akbar itu tidak boleh ditukar dengan lafaz lain.Dituntut juga dalam perkara niat ini ialah menentukan qabliyah (sebelum) dan ba'diyah (selepas) dalam sembahyang sunat Rawatib. Umpamanya seseorang hanya perlu berniat: "Sahaja aku sembahyang". Mazhab Syafi'e mewajibkan rukun al-Fatihah untuk makmum dalam solat berjemaah. ke belakang. Iktidal: Ertinya berdiri tegak semula selepas rukuk. Sekiranya terpaksa seperti dahi dibalut kerana luka dan sebagainya. Dahi 2.

umpamanya mengelakkan daripada binatang.a. Tahiyyat/Tasyahud akhir. maka hendaklah ia kembali sujud semula. angkatlah darjatku." 9." 13. Sesungguhnya Engkau yang amat terpuji lagi amat mulia. Dan limpahkanlah berkatMu kepada Muhammad dan ahli keluarga Muhammad seperti mana berkatMu kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. Doa tasbih ketika sujud ialah: "Ya Allah ampunilah daku. Solat yang tertinggal ketertiban rukun-rukunnya dikira tidak sah. . sebagaimana rahmat dan kesejahteraan yang telah Engkau kurniakan kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. Mengangkat kepala dan badan untuk duduk di antara dua sujud ini mestilah mengandungi tujuan. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. rezekikanlah aku. sekiranya seseorang itu mengangkat dari sujud kerana tujuan lain. Bacaan tahiyyat akhir adalah seperti berikut: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah. Oleh itu. sekurang-kurangnya. berilah aku hidayah. rahmatilah daku. 10. sihatkanlah aku dan maafkanlah aku.w. 11."Maha suci Allah yang Maha Mulia dengan sifat kepujian-Nya" 8. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Selawat ke atas Nabi Muhammad s. Kurniakanlah rahmat dan kesejahteraan Kepada junjungan mulia Muhammad saw dan ke atas ahli keluarga baginda yang mulia." nota: ungkapan "sayyidina" di dalam contoh di atas hanyalah sunat hukumnya dan tidak mengapa jika ditinggalkan. Membaca tahiyyat akhir juga hendaklah dipelihara segala bacaan di dalamnya. Salam pertama: Sekurang-kurang salam ialah "Assalamu'alaikum" bermaksud "salam sejahtera ke atas kamu. Duduk ketika tahiyyat akhir." 12. Tertib. "Allahumma-solli 'ala Muhammad. Tertib ditakrifkan sebagai mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. Duduk antara dua sujud merupakan rukun pendek maka tidak wajar dilamalamakan. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. kayakan daku.

Doa iftitah ialah: "Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Salam yang kedua Sunat Ab'adh ada 7 perkara: 1. Sunat Ab'adh Sunat Hai'ah ada 15 perkara: 1. Dan puji-pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Tahiyat awal. Membaca tasbih ketika rukuk 9. Sesungguhnya sembahyangku. Meletakkan perut tangan kanan di atas tangan kiri dan memegangnya dan meletakkannya di bawah dada atau di atas pusat. dan bukanlah aku dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah." . Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. dan matiku kuserahkan hanya kepada Allah seru sekalian alam. Kuhadapkan mukaku. Meletakkan kedua tangan di atas peha dengan melepaskan jari kesemuanya 13. ibadatku. Membaca tasbih ketika bangkit dari rukuk 12. Membaca amin selepas fatihah 7. (nota: bangun dari rakaat pertama dan ketiga tidak diperlukan mengangkat tangan) 2." 4. Mengangkat tangan ketika Takbiratul-Ihram. Membaca surah al-Quran di rakaat pertama dan kedua selepas bacaan al-Fatihah 8. Membaca tasbih ketika rukuk 10. ketika iktidal dan ketika bangun pada rakaat kedua. Membaca doa tawujud/iftitah. aku cenderung lagi berserah kepada Allah. Membaca A'uzubillah 5. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. Sunat Hai'ah 2. Membaca tasbih ketika sujud 11. dan aku adalah dari golongan orang-orang Islam. 6. Dan dengan demikian aku ditugaskan. Duduk Tawarruk iaitu duduk tahiyat akhir 15. Dan Maha Suci Allah siang dan malam. Doa tahiyat awal ialah: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah. ketika rukuk. Sekali-kali tidaklah aku menyekutukan-Nya. Membaca Al-fatihah dan surah dengan suara yang kuat (jahar) pada masa-masa yang ditentukan. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. kepada yang menjadikan langit dan bumi. Duduk iftirasy pada semua duduk iaitu duduk di atas buku lali kaki kiri 14.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sunat Hai'ah & Ab'adh Perkara-perkara sunat semasa solat ada dua: 1. 3. hidupku.

manakala tertinggal sunat hai'ah tidak diperlukan sujud sahwi. Pimpinlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau pimpinkan. Sekiranya tertinggal sunat Ab'adh. Selawat di dalam qunut 6. Berkatlah hendaknya untuk apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Sesungguhnya tidak terhina orang yang memperoleh pimpinanMu. dan Maha Tinggi Engkau. Doa qunut waktu subuh dan pada solat witir. Aku minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. dan tidak sesiapapun yang berkuasa menetapkan sesuatu selain daripada Engkau. Berdiri semasa qunut 7. Selawat didalam Tahiyat awal 3.2. Duduk Tahiyat 4. telah memberi berkat Engkau. maka disunatkan ia sujud sahwi. Sejahterakanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sejahterakan. Jauhkan aku dari segala kejahatan yang telah Engkau tetapkan. Doa qunut ialah: "Ya Allah. tunjukkanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan. Maka hanya untuk Engkau tetapkan. Dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi. Sesungguhnya hanya Engkau sajalah yang menetapkan. . Membaca selawat ke atas keluarga Nabi pada Tahiyat akhir. dan diberiNya kesejahteraan. oh Tuhan. Nabi yang buta-huruf. Dirahmati Allah jugalah kiranya Muhammad." 5.

apabila baik pembacaannya maka pahala untuk dirinya dan untuk mereka (makmum) dan jika rosak pembacaannya maka dosanya ialah di atas dirinya sendiri. qasar. ia wajib dikerjakan secara berjemaah.” Dalam solat berjemaah bersama satu makmum. 2. Semasa berniat. 4. 8. dengan diketuai seorang imam. Tidak mendahului imam dalam takbir dan tidak pula melambatkannya. melainkan ketika solat Jumaat. 6. Antara solat yang biasa ditunaikan secara berjemaah ialah solat fardu lima waktu.a. * Imam itu sudah mumaiyiz. imaman (imam lelaki) atau imamatan (imam perempuan) selepas menyebut solat yang ingin dilakukan. solat hari raya. Solat secara berjemaah sangat dituntut dalam Islam. makmumatan (makmum perempuan). maka makmum itu kedudukannya di sisi kanan imam. jamak dan sebagainya. manakala sesetengah pendapat mengatakan solat berjemaah hukumnya sunat muaakad atau sunat yang sangat dituntut dalam Islam. Syarat-syarat sah solat berjemaah: 1. lalu disertai pula seorang lagi makmum. maka imam disyaratkan maju ke hadapan atau makmum yang pertama berundur belakang (tidak melebihi tiga langkah) ke saf bersama makmum kedua. . Kedudukan imam ialah di hadapan makmum. Bagi Mazhab Syafie hukumnya ialah fardu kifayah. asalkan tidak terkehadapan ataupun sebaris dengan imam. Antara syarat untuk menjadi imam: * Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum. Makmum lelaki tidak mengikut imam perempuan.w yang bermaksud: “Imam ialah yang menanggung pembacaan. sekurang-kurangnya di takat tumit. dan makmum pertama sedang berdiri di tepi kanan imam. misalnya sama-sama solat Zuhur. seseorang itu disunatkan menambah perkataan makmuman (makmum lelaki). Tiada dinding yang menghalangi antara imam dan makmum. kecuali bagi makmum perempuan di masjid hendaklah dibataskan dengan kain. Sekiranya hanya ada satu makmum dalam solat berjemaah. Tetapi bagi sembahyang Jumaat. Makmum tidak boleh berada di hadapan atau sebaris dengan imam. Berniat mengikut/menjadi imam (untuk solat Jumaat sahaja. 3. Tidaj mendahului imam dalam rukun-rukun sembahyang. Sabda Nabi SAW: "Solat berjemaah itu lebih afdhal (baik) daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat" (HR Bukhari dan Muslim) Solat berjemaah terdiri daripada seorang imam dan sekurang-kurangnya seorang makmum. * Seseorang itu bukan sedang mengikut atau menjadi makmum kepada imam lain. Solat seseorang itu tetap sah walaupun tidak berniat menjadi imam/makmum. dan tidak diwajibkan bagi solat-solat yang lain). Terdapat sabda Rasulullah s. 7. Solat makmum harus sama dengan solat imam. 5.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Solat Berjemaah Solat berjemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang. solat sunat tarawih dan solat sunat witir. atau secara beramai-ramai. dan bukannya atas mereka (makmum). Mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh imam. Jumaat.

Sekiranya makmum sempat mengikuti rukuk imam dengan sempurna (sekadar dapat menyentuh lutut) sebelum imam bangun untuk iktidal.R. Setelah solat berakhir dan imam memberi salam. maka makmum ditegah duduk kerana duduk itu mengikut imam. . maka makmum itu perlulah bangun dan menyelesaikan solatnya dengan menambah rakaat yang tertinggal.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Masbuq Masbuq ialah apabila makmum ketinggalan dalam solat berjemaah. Dalam solat Jumaat pula. maka Nabi berkata. Dalam solat Subuh. biarpun tanpa sempat menyempurnakan rukun fatihahnya. maka ia dikira solat Zuhur dan perlulah menyempurnakan jumlah empat rakaat. Barangsiapa yang mendapati rukuk bersama imam. dan imam telahpun selesai solatnya. dikira makmum sudah mendapat rakaat ("muwafiq"). makmum masbuq mestilah berqunut sekali lagi untuk dirinya di rakaat keduanya meskipun ia telah berqunut bersama imam di awal sembahyang tadi. Tetapi sekiranya makmum tidak sempat rukuk dalam rakaat terakhir solat Jumaat. maka difahamilah bahawa orang yang mendapatkan rukuk dianggap telah mendapatkan satu rakaat. Sekiranya makmum hanya sempat masbuq di tahiyyat akhir. maka dia rukuk sebelum sampai kepada saf. Jika makmum itu duduk dengan sengaja dan tahu akan tegahannya maka batallah sembahyang itu."(H. Jika makmum sedang takbir lalu imam memberi salam.R. ketika Nabi sedang rukuk. hendaklah ikut sujud dan janganlah kamu hitung itu satu rakat. lalu ia takbiratul-ihram dan mendapati imam sedang rukuk. Dari hadis di atas. Contoh: apabila seseorang makmum memasuki solat jemaah. Bukhari) Sabda Rasulullah saw: "Apabila seseorang diantara kamu datang (untuk) solat sewaktu kami sujud.” (H. maka dikira ia mendapat solat Jumaat itu dan hanya perlu menyelesaikan jumlah dua rakaat sahaja. Dari hadis: Dari Hasan dari Abu Bakrah. Hal itu disampaikan kepada nabi. Makmum yang masbuq itu juga diperbolehkan duduk iftirasy seperti di dalam rakaat kedua. maka ia telah mendapat satu rakaat. sekiranya makmum sempat mendapat rakaat kedua dengan ia sempat rukuk bersama imam. atau duduk tahiyyat dan sebagainya) maka tidaklah dikira ia mendapat rakaat itu ("masbuq"). “Semoga Allah menambah semangatmu tetapi jangan diulangi lagi. maka perlu makmum mengikuti rukuk imam itu dengan tanpa wajib menyelesaikan rukun fatihah. Jika makmum tidak sempat menyempurnakan rukuk. Abu Daud). tidaklah ia perlu membaca doa dalam tahiyyat akhir kerana doa tahiyyat itu disunatkan hanya untuk orang yang bertasyahhud akhir. dia sampai kepada Nabi saw. atau makmum memasuki solat sesudah imam rukuk (iaitu semasa sujud.

Abu Bakar berundur sedikit dan Nabi SAW duduk di sebelah kirinya. juga dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. dan terus masuk menjadi imam). atau biarpun dengan tiada sebab. kerana ia tidak sah menjadi imam." Saya pun mengatakan hal yang sama seperti di atas. Beliau (mengulangi perintah yang sama) pada ketiga atau keempat kalinya Baginda bersabda: "Kamu adalah (macam) sahabat-sahabat Yusuf. kerana mustakhlif (pengganti) itu sudah dalam kedudukan imam yang awal. dan dia (pengganti) itu akan bangun berdiri bagi rakaatnya yang pertama sedangkan makmum yang lainnya duduk tahiyyat awal (atau tahiyyat akhir) di rakaat mereka. (nota sampingan: makmum saf pertama di belakang imam adalah juga bertanggungjawab untuk menegur imam di kala kesilapan bacaan dan perbuatan solat dengan isyarat bacaan "Subhanallah") Imam yang keluar itu hendaklah keluar dengan tertib. sekurang-kurangnya beralih ke kirinya jika tiada luang kosong untuk ia mundur. maka tidak sah sembahyang makmum yang lain jika mengikutinya. disebabkan keuzuran imam pertama itu. Jika imam keluar daripada sembahyangnya disebabkan berhadas. Pada waktu Abu Bakar melihatnya. Jika imam itu diganti oleh makmum yang kurang fasih dalam bacaan fatihah (ummiyan). Saya berkata: "Abu Bakar adalah seorang lelaki yang penyedih dan jika dia berdiri mengambil tempatmu (sembahyang). Tempatnya yang kosong di saf hendaklah pula diisi oleh makmum lain. maka tidaklah diharuskan istikhlaf." Nabi SAW bersabda: "Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang. Istikhlaf hendaklah dilakukan dengan serta-merta. Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Apabila seorang mustakhlif menggantikan imam dalam sembahyang yang sama atau bilangan rakaat yang sama. Sekiranya didapati tiada sesiapa yang maju menggantikan imam. maka makmum diperbolehkan mufaraqah (berpisah) dari berjemaah dan meneruskan solat bersendirian. adalah diharuskan bagi salah seorang makmum menggantikannya. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang. Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada orang ramai. sama ada di sebelah atau di belakang. atau orang yang tidak jelas bacaannya seperti mendengungkan pada tempat yang tidak dengung serta mengubah bacaan. Kemudian makmum yang mengganti imam itu hendaklah pula maju ke hadapan dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. datang Bilal untuk memberitahu Baginda tentang sembahyang. atau orang bisu. Contohnya ialah apabila seorang yang di luar sembahyang mengganti imam pada rakaat kedua atau rakaat terakhir.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Istikhlaf Istikhlaf bererti imam digantikan oleh salah seorang daripada makmumnya (lalu menjadi imam) bagi menyempurnakan sembahyang mereka. atau rakaat ketiga (pada sembahyang yang empat rakaat) kerana tidak akan bercanggah dengan tertib makmum yang mengikutinya. Jika berlaku percanggahan dalam tertib. Maka Nabi SAW menyuruhnya supaya mengatakan kepada Abu Bakar agar mengimami orang ramai. maka ditegah penggantiannya selepas itu. Juga ditegah penggantiannya jika makmum tersebut diam terlalu lama dengan kadar berlalunya satu rukun. Kemudian Nabi SAW datang dengan bantuan dua orang lelaki. seakan-akan baru saja aku melihat Baginda memijakkan kakinya ke tanah. dia akan menangis dan tidak mampu membaca Al-Qur’an. Tidak disyaratkan ke atas makmum dalam istikhlaf untuk berniat lagi untuk menjadi makmum. maka sah penggantian tersebut di mana-mana rakaat pun kerana mustakhlif itu mengikuti tertib imam sebelumnya dan tidak membawa kepada percanggahan." (HR Bukhari) Disyaratkan bagi makmum yang menggantikan imam itu adalah pengganti (khalifah/mustakhlif) yang sah menjadi imam kepada jemaah yang lain. sama ada rukun fi‘li (perbuatan) atau rukun qauli (percakapan). Adapun jika diganti oleh seorang yang di luar sembahyang (mustakhlif bukan daripada kalangan makmum. Jika imam keluar daripada jemaah sedangkan makmum telahpun lanjut melakukan satu rukun." Maka Abu Bakar mengimami sembahyang. Disyaratkan juga imam itu diganti oleh makmum yang berada di saf pertama betul-betul di belakang imam. dia mencuba untuk berundur tetapi Nabi SAW memberi isyarat kepadanya untuk tetap sembahyang. maka menurut pendapat Imam Nawawi dan jumhur ulama adalah diharuskan istikhlaf dengan syarat mustakhlif tersebut menggantikan imam pada rakaat pertama. Hadis: "Ketika Nabi SAW sedang sakit tenat. .

ataupun duduk menunggu mustakhlif itu dan memberi salam bersama-samanya. jika makmum yang masbuq pada rakaat kedua dalam sembahyang subuh. Manakala makmum yang mengikutinya ada dua pilihan. Jika imam keluar daripada sembahyang selepas mengangkat takbiratul ihram pada rakaat pertama sembahyang Jumaat dan sebelum rukuk di rakaat kedua. kerana mustakhlif itu dikira tergolong dalam ahli Jumaat. imam tidak harus diganti oleh mustakhlif yang tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada jemaah. . maka difardhukan ke atas mustakhlif itu sembahyang Zuhur. Para jemaah yang mengikuti mustakhlif yang masbuq tersebut ada dua pilihan pada tahiyyat akhir tadi iaitu sama ada berniat mufaraqah (berpisah daripada imam) dan terus memberi salam. maka makmum yang menggantikan itu hendaklah menjaga tertib imam pertama dengan menyambung perbuatan sebagaimana yang perlu dilakukan di dalam rakaat kedua dalam sembahyang subuh iaitu berqunut.Jika makmum yang masbuq menggantikan imam yang keluar daripada jemaah hendaklah dia menjaga tertib imam tersebut. Makmum yang bersembahyang Jumaat diharuskan pula mengikuti mustakhlif yang difardhukan ke atasnya sembahyang Zuhur itu. adalah harus dia diganti oleh mustakhlif yang bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah itu. Istikhlaf sebegini adalah diharuskan kecuali dalam sembahyang Jumaat kerana tidak harus mendirikan lagi sembahyang Jumaat selepas selesai dikerjakannya. Manakala jika imam itu keluar selepas rukuk dalam rakaat kedua sembahyang Jumaat. adalah diharuskan menggantikannya jika mustakhlif itu juga turut menghadiri khutbah. sebagaimana perbuatannya jika imam belum keluar daripada jemaah. Jika ia tidak menghadiri khutbah maka dia tidak diharuskan mengganti imam itu. duduk dan bertasyahud biarpun pada asalnya dia baru melakukan satu rakaat. lalu berqunut lagi pada rakaat keduanya itu bagi dirinya sendiri sahaja (doa qunut bersendirian dan bukan qunut berjemaah). Jika ia tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada sembahyang. maka tidak diharuskan ia mengimamkan sembahyang itu kerana dia tidak tergolong dalam ahli Jumaat. Selepas itu baharulah mustakhlif yang masbuq itu bangkit semula (tanpa salam) untuk menggenapkan solat dua rakaatnya. Akan tetapi hendaklah mustakhlif itu menjaga tertib imam yang awal. antara memberi salam dengan niat mufaraqah atau makmum menunggu mustakhlif dan memberi salam bersamanya. Akan tetapi jika mustakhlif itu bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah tetapi dia tidak bersama imam sebelum rukuk pada rakaat kedua (mustakhlif masbuq). Cara ini adalah yang lebih afdhal dilakukan. Sebagai contoh. kemudian imam itu berhadas lalu diganti oleh makmum yang masbuq itu. Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat Apabila imam keluar selepas membaca dua khutbah dan sebelum mengangkat takbiratul ihram bagi sembahyang Jumaat. Makmum-makmum masbuq yang bangkit semula untuk menyempurnakan sembahyang mereka setelah sempurna solat berjemaah adalah diperbolehlah kepada salah seorang daripada mereka yang masbuq itu untuk maju ke hadapan menjadi imam dan makmum masbuq yang lain itu boleh mengikutinya.

maka dia tidaklah perlu duduk kembali dan cukup baginya sujud sahwi. wajib dia melakukan sujud sahwi setelah salam atau sebelumnya. atau hanya 50-50 pasti). kemudian dia ingat sebelum beranjak dari sunat ab'adh tersebut. lalu sujud sahwi sebelum salam. Sekiranya seseorang lebih cenderung kepada satu hal (waham. iaitu jumlah rakaat yang sedikit. kemudian dia melakukan sujud sahwi setelah salam. atau lebih 50% pasti). 3. umpamanya seseorang ragu sama ada dia di dalam rakaat ketiga atau keempat.Apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun solat secara tidak sengaja.Apabila sujud sahwi dilakukan setelah salam. . dan ia teringat ketika belum sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan Barangsiapa terlupa di dalam solatnya lalu tertambah rukuk. 5. maka ia wajib segera kembali kepada rukun yang tertinggal itu.Sekiranya seseorang itu terlupa sujud sahwi dan teringat hanya selepas memberi salam maka bolehlah ia sujud sahwi. maka batallah solatnya. akan tetapi perlu sujud sahwi sebelum salam. Pada kedua-dua hal ini. Sekiranya dia teringat dan sedang pula berada pada rukun yang tertinggal itu pada rakaat berikutnya. Namun. dengan syarat ingatan itu timbul dalam masa yang tidak begitu lama. 1. 4. kerana kekurangan. maka dia harus mengambil sikap kepada hal yang sudah pasti akan kebenarannya. dan tidak condong pada salah satunya (dzan. maka bolehlah dia kembali duduk dan menyempurnakan tahiyyat awal dan tidak perlu sujud sahwi. Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi 1. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak dua kali setelah selesai bacaan Tahiyat akhir dan sebelum salam." Sebab-sebab sujud sahwi ada tiga: kerana kelebihan. makmum bolehlah sujud sahwi setelah imam memberi salam. Pengertian dari segi syarak adalah terlupa sesuatu di dalam solat.Apabila seseorang yang melakukan solat meninggalkan sunat ab'adh secara sengaja. lalu sujud sahwi selepas salam. dan kembali meneruskan solat dari situ. dan hukumnya adalah sunat. Misalnya. maka ia harus sujud sahwi sebelum salam. 2. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan Barangsiapa. Keraguan ada dua jenis: 1. maka dia harus menurutkan mengambil sikap kepada yang lebih ia yakini. Sekiranya imam terlupa sujud sahwi. Kemudian menutupi kekurangan tersebut. lalu meninggalkan salah satu sunat ab'adh. umpamanya dia lebih meyakini dia kini di dalam rakaat ketiga dan bukan rakaat keempat. atau sujud. makmum terlupa tahiyyat awal dan hanya teringat setelah sempurna qiam (berdiri tegak). Sekiranya seseorang itu ragu-ragu antara dua hal. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Keragu-raguan di dalam solat adalah kerana tidak meyakini sama ada terlebih atau terkurang. maka sunat ab'adh itu gugur. sekiranya dia teringat sebelum separuh bangkit untuk qiam. dan kerana ragu-ragu. Doa sujud sahwi adalah seperti berikut: Ertinya: "Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Jika ia teringat setelah melewatinya tapi belum sampai kepada rukun berikutnya. dan dia tidak perlu kembali kepadanya untuk melakukannya. justeru terlupa. maka hendaklah dia melaksanakannya dan tidak perlu sujud sahwi. Jika ia teringat setelah sampai kepada rukun yang berikutnya. 3. ia dikerjakan untuk menutup kecacatan dalam pelaksanaan solat kerana terlupa. dan sebagainya. maka dia perlu sujud sahwi. 2. maka rukun yang tertinggal itu dianggap terganti dan ia perlulah meneruskan solat seolah-olahnya di rakaat yang sebelum itu. Jika ketinggalan kerana lupa. maka hendaklah dia kembali melaksanakan rukun tersebut.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sujud Sahwi Sahwi bermaksud lupa sesuatu. 2. maka harus pula melakukan salam sekali lagi.

maka ketika sampai pada ayat sajadah. maka syaitan jatuh sambil menangis.a. Untuk mengenali ayat-ayat sajadah itu di dalam al-Qur'an. sebenarnya kita tidak diperintahkan (diwajibkan) sujud tilawah. Dan barangsiapa yang tidak melakukannya. Surah 19 (Maryam) Ayat 58 6. Surah 17 (Al-Isra’) Ayat 109 5. Daripada Abu Hurairah r.SEBELUM MENU UTAMA Sujud Sajadah/Tilawah Tilawah ertinya bacaan. tapi ayat yang disunatkan untuk sujud syukur (keterangan sujud syukur akan menyusul selanjutnya). dan menciptakan pendengaran dan penglihatannya dengan kekuatan-Nya.a. Surah 7 (Al-A’Raaf) Ayat 206 2. atau sunat yang amat digalakkan. sebaik-baik Pencipta. tetapi aku menolak maka untukku neraka. lalu apabila sampai pada ayat sajdah dia berkata: "Wahai manusia. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 18 7. dia (Rasulullah) membaca surah al-Nahl di atas mimbar. Surah 32 (As-Sajdah) Ayat 15 11. Surah 84 (Al-Insyiqaq) Ayat 21 15. Surah 53 (An-Najm) Ayat 62 14. Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Ertinya: "Aku bersujud dengan wajahku kepada Dzat yang telah merupakan dan menciptakannya." . Dari Umar r." (HR Al-Bukhari dan Muslim) Hukum sujud sajadah adalah sunat mu'akad. pada kebiasaannya pada ayat-ayat itu ada ditandakan dengan garis atau di penghujung ayat itu ditandakan simbol dengan tertulis perkataan sajadah. Surah 38 (Shaad) Ayat 24 12. Surah 16 (Al-Nahl) Ayat 50 4. telah bersabda: Apabila anak Adam membaca ayat Sajdah. dan Sujud Sajadah atau sujud Tilawah itu ialah perbuatan sujud apabila seseorang itu bertemu ayat sajadah dalam bacaan al-Qur'an sama ada di dalam solat ataupun di luar solat. Surah 13 (Ar-Ra’d) Ayat 15 3. maka dia tidak mendapat dosa. Surah 96 (Al-'Alaq) Ayat 19 Nota: Perlu dinyatakan bahawa bacaan Surah 38 (Shaad) Ayat 24 menurut Syafi'iyah dan Hanbaliyah tidak termasuk ayat sajadah. Maha memberkati Allah.a.w.: Pada suatu hari Jumaat. maka dia sujud. dia telah melakukan yang benar. dibacanya surah berkenaan. lalu dia sujud. Surah 25 (Al-Furqaan) Ayat 60 9. Surah 41 (Fushshilat) Ayat 38 13. lalu mendapat syurga." (HR Bukhari) Ayat-ayat sujud sajadah ialah: 1. katanya. dia lalu turun dan sujud. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 8. Bacaan surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 pula menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah dimasukkan sebagai ayat sajadah. Pada hari Jumaat berikutnya. Tetapi barangsiapa bersujud. Dan para hadirin juga turut melakukan sujud. Surah 27 (An Naml) Ayat 26 10. "Celaka aku! Anak Adam disuruh sujud. Rasulullah s. Aku disuruh sujud. Katanya.

maka teruslah rukuk selepas berdiri sebentar apabila bangun dari sujud. Disunatkan juga agar bertakbir apabila naik dari sujud. menutup aurat. dan tidak berjangka waktu yang lama antara bacaan ayat sajadah dan perbuatan sujud. Sekiranya seseorang itu melakukan sujud syukur di dalam solat. Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: 1. dan hanya dilakukan di luar solat. Adalah tidak perlu untuk seseorang itu bangun dari duduk untuk berdiri (qiam) apabila hendak melakukan sujud sajadah di luar solat. . Hukum sujud syukur adalah sunat. maka bolehlah ditangguhkan sujud sajadah itu hingga ketika dia boleh. Akan tetapi. Namun begitu. dan tanpa mengangkat tangan) sebaik sahaja selepas membaca ayat sajadah. Nota sampingan: Sujud Syukur Sujud Syukur adalah perbuatan sujud ketika seseorang mendapat limpahan rahmat daripada Allah. Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang adalah sama seperti syarat sembahyang (suci dari hadas besar dan kecil. adalah sunat hukumnya bagi makmum melakukan sujud tilawah selepas selesai salam dengan syarat jarak di antara sujud dan salam itu tidak lama. apabila seseorang itu sedang berdiri. Adalah sunat bertakbir "Allah-Akbar" sebelum turun dari qiam untuk melakukan sujud sajadah. Niat . lalu sujud. maka batallah solatnya. Adalah tidak perlu mengangkat tangan ketika naik dari sujud. Sujud sajadah di luar solat adalah disunatkan kepada pembaca dan juga pendengar bacaan ayat sajadah.iaitu "Sahaja aku sujud sajadah kerana Allah Ta'ala" 2. lalu kembali berdiri dan meneruskan bacaan selanjutnya. makmum wajib mengikuti imam sama ada imam itu melakukan sujud sajadah ataupun tidak. dan disunatkan juga bertakbir apabila bangun dari sujud sebelum salam. umpamanya solat Zuhur. duduk. sujud tilawah itu sunat dibuat oleh imam setelah dia selesai menunaikan sembahyang supaya tidak menimbulkan kekeliruan di kalangan makmum. Salam. Takbiratul-ihram 3. Sujud 4.Cara melakukan sujud sajadah ialah terus bersujud (tanpa niat. namun berwuduk itu adalah lebih afdal. dan membaca doa sujud sajadah di dalam sujud. Cara sujud syukur dan syarat sujud syukur adalah sama seperti sujud sajadah di luar solat. Walau bagaimanapun bagi sembahyang yang dibaca dengan suara perlahan. dan salam. mengadap kiblat. Sekiranya seseorang itu mendengar bacaan ayat sajadah dan tidak berupaya untuk sujud sajadah (umpamanya sedang memandu). maka perlulah dia bertakbiratul-ihram di kala qiam. disunatkan juga bersedekah dan melakukan sembahyang sunat syukur. Disunatkan bacaan takbir "Allahu-Akbar" (selepas daripada Takbiratul-ihram) ketika hendak sujud. Di dalam solat berjemaah. Di samping melaksanakan sujud syukur. Sekiranya bacaan ayat sajadah itu telahpun tamat. Tidak perlu berwuduk untuk sujud sajadah ketika di luar solat. dan sebagainya). dan sujud si pendengar itu tidak tergantung sama ada pembaca (qari) itu turut sujud atau tidak. Bercanggah dari mengikuti imam akan menyebabkan solat makmum itu batal. atau terhindar daripada malapetaka. asalkan tidak terlampau lama masa yang terluput di antaranya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful