Guvernanta de hotel/etaj 15 unităţi

STANDARD OCUPAŢIONAL

Ocupaţia: Guvernantă de hotel/etaj

Domeniul: Turism, hoteluri, restaurante

Cod COR: 349204

2007

Page 1 of 24

Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi

Iniţiator de proiect: THR-CG SRL Bucureşti

Echipa de redactare a standardului ocupaţional:
Adriana Gabriela MIHAIL -expert consultant-şef colectiv Tehnologie hotelieră THR-CG Daniela Anca STĂNCIULESCU -expert consultant-colectiv Tehnologie hotelieră

Echipa de validare / Referenţi de specialitate:
Specialişti desemnaţi de Comitetul sectorial Turism, hoteluri, restaurante: Mihai RÂJNIŢĂ - preşedinte Comitet sectorial THR Marin CIOCÂRLAN - şef colectiv Turism

Pag 2 din 24

asigurând pregătirea corespunzătoare a spaţiilor hoteliere de cazare şi a celor comune.Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi Descrierea ocupaţiei: Guvernanta de hotel/etaj conduce echipa de cameriste. preocupându-se permanent de pregătirea şi perfecţionarea profesională a acestuia. îngrijitori spaţii hoteliere comune. împreună cu directorul hotelului. lenjerie. Guvernanta de hotel/etaj are abilităţi de comunicare cu personalul compartimentului de etaj. Guvernanta de hotel/etaj are bune abilităţi de organizare a activităţii personalului din subordine (cameriste. instruieşte periodic personalul din subordine. amenajării şi funcţionalităţii pentru a putea fi utilizate de către clienţii hotelului.spălători de lenjerie) având preocupare permanentă pentru optimizarea şi orientarea activităţilor specifice. rezolvarea reclamaţiilor şi a situaţiilor particulare. cu restul personalului hotelier. Guvernanta de hotel/etaj participă. Guvernanta de hotel/etaj urmăreşte permanent respectarea normelor de igienă. cu clienţii hotelului. ustensile. organizează şi coordonează activităţile specifice ale îngrijitorilor spaţiilor hoteliere comune şi spălătorilor de lenjerie . de prevenire şi stingere a incendiilor. Coordoneaza activităţile care conduc la sporirea gradului de satisfacţie a clienţilor: oferirea de servicii specializate. precum şi la primirea adecvată a acestora. până la controlul calităţii serviciului de cazare şi a serviciilor suplimentare. de protecţie a muncii. spre realizarea unor servicii de calitate. precum şi cu furnizorii şi cu reprezentanţii legali ai autorităţilor. Guvernanta de hotel/etaj participă la pregătirea spaţiilor de cazare pentru clienţi VIP şi clienţi ai casei . având şi abilitatea de operare pe calculator. Guvernanta de hotel/etaj organizează şi coordonează activităţile specifice de aprovizionare cu materiale. Pag 3 din 24 . asigurând astfel sănătatea şi securitatea clienţilor. la selecţia personalului compartimentului de etaj. din punct de vedere al igienei.

crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Titlul unitǎţii Comunicarea interactivă Munca în echipă Utilizarea calculatorului personal Perfecţionarea profesională Asigurarea respectării normelor igienico-sanitare Asigurarea aplicării normelor de SSM şi PSI Asigurarea menţinerii in stare de utilizare a echipamentelor şi ustensilelor de lucru Instruirea personalului din subordine Monitorizarea activităţii compartimentului de etaj Gestionarea resurselor compartimentului de etaj Soluţionarea cerinţelor clientului Asigurarea securităţii clienţilor şi bunurilor acestora Asigurarea stării de funcţionare a instalaţiilor din spaţiile de cazare şi anexe Furnizarea de informaţii către clienţi cu privire la serviciile specifice Planificarea şi organizarea activităţii de housekeeping Generale pe domeniul de activitate Specifice ocupaţiei Pag 4 din 24 .Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ Categorii de Competenţe Fundamentale Nr.

Comunicarea se face utilizând un limbaj adecvat situaţiei şi interlocutorului 1.cu restul personalului hotelier. Primirea de informaţii se realizează ori de câte ori este nevoie. fax. Participă la discuţii Gama de variabile Clienţi: persoane care solicită servicii hoteliere Persoane cu care vine în contact în timpul desfăşurării activităţilor specifice: cameriste.2. folosind mijloace de comunicare adecvate. colegi de serviciu. Elemente de competenţǎ 1. telefon. clienţi. e-mail. concis şi la obiect. astfel încât comunicarea să fie eficientă 1. îngrijitori spaţii hoteliere comune.2. fidelizarea clientului Pag 5 din 24 .furnizori de materiale şi ustensile de curăţenie.5. în rezolvarea reclamaţiilor şi a situaţiilor particulare. precum şi cu furnizorii şi cu reprezentanţii legali ai autorităţilor. Informaţiile preluate sunt relevante pentru activitatea desfăşurată. Participarea la discuţii se face respectând punctul de vedere al interlocutorului 3.Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi UNITATEA 1 COMUNICAREA INTERACTIVĂ Descriere Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare guvernantei de hotel/etaj.4.Informaţiile sunt transmise cu operativitate. cu clienţii hotelului. formulare de dispoziţii comunicare pe orizontală : intracompartimentală şi intercompartimentală comunicarea cu clientul : în promovarea produsului hotelului.1.3. poştă etc comunicare pe verticală : primire de dispoziţii. 3. Transmite informaţii 3.3. 1. Informaţiile transmise sunt analizate şi selectate cu discernământ pentru a se asigura acurateţea si relevanţa acestora 1.1. Metoda de comunicare este adecvată scopului şi importanţei comunicării 1. pentru a realiza o comunicare cât mai eficientă cu personalul compartimentului de etaj.2. punctele de vedere divergente fiind argumentate cu politeţe 3. raportare.4. Informaţiile sunt exprimate clar. Internet. Discuţiile sunt orientate cu politeţe în sensul concentrării pe subiectul de interes 3. reprezentanţi ai autorităţilor de verificare şi control Metode de comunicare: verbală sau non-verbală Mijloace de comunicare: direct. Informaţiile suplimentare sunt obţinute prin adresarea de întrebări pertinente în vederea clarificării tuturor aspectelor necesare. pentru asigurarea desfăşurării fluente a activităţii. Participarea la discuţii este constructivă. 1.1.Preia informaţii Criterii de realizare 1. spălători lenjerie. şefi ierarhici. 1. Participarea la discuţii se face fără a întrerupe interlocutorul 2.3.

capacitatea de a utiliza corect mijloacele de comunicare din dotare .capacitatea de a comunica eficient în situaţii concrete .tonul utilizat şi atitudinea faţă de interlocutor .capacitatea de a se adapta la nivelul interlocutorului şi la situaţii neprevăzute Pag 6 din 24 .Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi Ghid pentru evaluare Cunoştinţele necesare se referǎ la: -limbaj de specialitate -norme şi legislaţia specifică -psihologia clientului -tehnici de comunicare La evaluare se urmǎreşte: .

spălători lenjerie. optimizând-o şi orientând-o spre realizarea unor servicii de calitate. Schimburile de informaţii sunt facilitate prin menţinerea unei legături permanente între membrii echipei 3. 5.3 Alocarea de responsabilităţi este corelată cu realizarea unor servicii de calitate.capacitatea de a stabili membrii echipei .2.Stabileşte membrii echipei particularităţile activităţii pe care urmează să o desfăşoare 1. 5. 3. Alocă responsabilităţi ţinând cont de performanţele personalului.Responsabilităţile sunt repartizate în funcţie de necesităţile zilnice 5. accesibilă. dând dovadă de imparţialitate. Stabilirea obiectivelor echipei se face cu identificarea metodelor de lucru utilizate şi a termenelor de realizare a acestora. Alocă responsabilităţi Gama de variabile Membrii echipei sunt angajaţii compartimentului de etaj : cameriste. Componenţa echipei este stabilită în mod obiectiv.1.spiritul de echipa . Elemente de competenţǎ Criterii de realizare 1. 2.atribuţiile şi responsabilităţile membrilor echipei .Stabileşte obiectivele echipei 2. Schimburile de informaţii sunt facilitate prin comunicarea lor într-o formă clară.3.2.2. Membrii echipei sunt stabiliţi în funcţie de 1. Obiectivele sunt stabilite pe baza graficului de activităţi 2.3.capacitatea de a relaţiona cu membrii echipei în stabilirea de comun acord a obiectivelor şi termenelor Pag 7 din 24 .3.capacitatea de a se adapta la stilul şi ritmul de muncă al echipei . amenajarea şi dotarea spaţiilor hoteliere pentru diferite evenimente etc.1.2. Stabilirea membrilor echipei se face în funcţie de experienţa lor anterioară în activităţi similare 1. îngrijitori spaţii hoteliere comune. Activităţi specifice: efectuarea curăţeniei zilnice în spaţiile de cazare.1.cunoaşterea limitelor de competenţă şi a responsabilităţilor pentru fiecare membru al echipei .performanţele personalului La evaluare se urmăreşte: .Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi UNITATEA 2 MUNCA ÎN ECHIPĂ Descriere Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare guvernantei de hotel/etaj pentru a organiza activitatea personalului din subordine. 2. Facilitează schimburile de informaţii 4. în spaţiile comune.structura organizatorică a compartimentului de etaj .1. Ghid pentru evaluare Cunoştinţele necesare se referǎ la: . Obiectivele sunt stabilite cu promptitudine. corespunzător specificului activităţii 3. Schimburile de informaţii sunt facilitate prin transmiterea datelor într-un timp optim 3.

abilitatea de a utiliza eficient calculatorul .Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi UNITATEA 3 UTILIZAREA CALCULATORULUI PERSONAL Descriere Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare guvernantei de hotel/etaj de a utiliza eficient echipamentele IT.navigare pe Internet .1. Informaţiile sunt păstrate sub forma unui sistem 3.3. Documentele specifice finale sunt tipărite în conformitate cu scopul urmărit.2. 1.capacitatea de a selecta informaţiile semnificative dintr-un volum mare de informaţii cu care vine în contact Pag 8 din 24 .2. Documentele sunt tipărite în numărul de exemplare solicitat.3 Bazele de date sunt reactualizate permanent.capacitatea de interpretare. pentru evitarea pierderii sau compromiterii lor. 2. Informaţiile introduse sunt verificate cu atenţie 2.evidenţa furnizorilor . Datele sunt clasificate în funcţie de conţinutul lor şi sursa din care provin 2.evidenţa inventarul hotelului Ghid pentru evaluare Cunoştinţele se referǎ la: .operare PC. 4.1.evidenţa stocurile de materiale . în funcţie de necesităţi. în conformitate cu scopul propus. ori de câte ori este necesar. în corelaţie cu 1. pentru o uşoară accesare. Tipăreşte documente specifice 4. 2.situaţia scriptică a spaţiilor de cazare . Introduce date în calculator cerinţele aplicaţiei software.3 Tipărirea documentelor se face corect. etc .capacitatea de introducere corectă a datelor . accesarea bazelor de date .1. 3.situaţia pontajului pentru luna în curs . eficient 3. Accesul la informaţii este limitat şi controlat. 1. pentru gestionarea rapidă şi eficientă a resurselor materiale. Elemente de competenţǎ Criterii de realizare 1. Datele sunt introduse corect.evidenţa sosirilor de grupuri.3. Datele sunt organizate în mod logic. 4. Datele sunt introduse cu acurateţe. Verifică datele introduse pentru asigurarea corectitudinii bazei de date.programe informatice specifice La evaluare se urmǎreşte: . Informaţiile sunt păstrate cu grijă. Păstrează informaţiile informaţional cuprinzător. evidenţa stocurilor şi obţinerea rapidă a informaţiilor . pentru păstrarea confidenţialităţii lor 3. sintetizare şi corelare a informaţiilor accesate . Gama de variabile Datele se referă la: .2.2. 4.1.

legislaţie specifică.2. Participarea la cursurile de pregătire are ca scop creşterea calităţii serviciilor oferite. 2.Seriozitatea cu care urmează formele de perfecţionare alese Pag 9 din 24 . Mijloace de dezvoltare profesională: cursuri.3.3. conferinţe. Formele de instruire sunt alese cu discernământ. exerciţii şi aplicaţii tactice.etc Surse de informaţii: publicaţii de specialitate. 3. navigare pe Internet.Discernământul în alegerea formelor de dezvoltare profesională continuă . etc. 3.1. participare la cursuri de perfecţionare/specializare. cu scopul asigurării calităţii serviciului de cazare şi a serviciilor suplimentare. conferinţe. Pregătirea continuă şi perfecţionarea profesională sunt asigurate prin accesarea modalităţilor şi mijloacelor de dezvoltare profesională. concursuri profesionale. seminarii. conferinţe şi dezbateri pe teme specifice . Necesităţile de perfecţionare sunt stabilite în funcţie de cerinţele şi noutăţile din domeniu. 2.1.Capacitatea de autoevaluare pentru identificarea necesităţilor de pregătire .Capacitatea de a folosi informaţiile obţinute pentru îmbunătăţirea propriei activităţi . schimburi de experienţă. Ghid pentru evaluare Cunoştinţele necesare se referǎ la: -etica responsabilităţii -modalităţi de planificare -utilizarea mijloacelor de informare La evaluare se va urmări: . documentaţie tehnică. internet. Oportunităţile de dezvoltare profesională sunt asigurate în raport cu necesităţile şi disponibilităţile profesională organizaţiei. schimburi de experienţă . colocvii. Modalităţi de dezvoltare profesională: autoinstruire.2. referate. 2. astfel încât să cuprindă toate informaţiile necesare.4. simpozioane de profil etc. congrese de specialitate. norme legislative în domeniu Oportunităţi de dezvoltare profesională: participare la cursuri.Identifică nevoile de perfecţionare 3.Participarea la diferite forme de instruire se face 2.Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi UNITATEA 4 PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ Descriere Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare guvernantei de hotel/etaj pentru a se autoevalua şi a asigura propria activitate de perfecţionare profesională. reuniuni .Participă la forme de instruire pentru actualizarea cunoştinţelor şi adaptarea la noile cerinţe în domeniu 2. Elemente de competenţǎ Criterii de realizare 1. Gama de variabile Forme de instruire: cursuri de perfecţionare. participare la târguri. seminarii. Reactualizarea cunoştinţelor se realizează permanent sau ori de câte ori este nevoie. publicaţii de specialitate etc.

Gama de variabile Spaţii de lucru: spaţii de cazare. anual. 3. 3. 2. boli de piele etc Controlul medical periodic: trimestrial. semestrial. medic de familie Boli transmisibile:hepatită. paliere de etaj etc. în funcţie de specificul activităţilor şi regulamentul de ordine interioară . 2. medic medicina muncii. boli virotice. ori de câte ori este nevoie. 3. garsoniere. tuberculoză.Igiena personală este menţinută conform normelor igienicosanitare în vigoare şi a regulamentelor interne. Persoana responsabilă :camerista. Eventualele cazuri de boală sunt raportate cu promptitudine sanitare persoanelor abilitate. duble.2. orice disfuncţie constatată fiind rezolvată cu promptitudine. 1. normelor igienico3. 1.tipuri de boli transmisibile .periodicitatea controalelor medicale . lifturi.Găsirea repetată a unor nereguli duce la sancţionarea persoanei în culpă.4.3.Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi UNITATEA 5 ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR IGIENICO-SANITARE Descriere Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare guvernantei de hotel/etaj de a cunoaşte normele igienico-sanitare specifice şi de a monitoriza modul în care acestea sunt respectate de către personalul din subordine.1. în funcţie de parametrii controlaţi Ghid pentru evaluare Cunoştinţele necesare se referǎ la: .4. îngrijitor spaţii hoteliere comune.Remedierea neregulilor se face conform procedurilor Room-service specifice. holul recepţiei. în vederea eliminării riscurilor de îmbolnăvire a celorlalţi membri ai personalului şi asigurării continuităţii activităţii echipei.tehnici de păstrare a igienei personale Pag 10 din 24 . apartamente.3. Elemente de competenţǎ Criterii de realizare 1. Instruirea personalului se face cu rigurozitate.3. Instruieşte personalul însuşirea prevederilor din normele igienico-sanitare.2.Sesizarea oricăror nereguli se face prompt. cu atenţionarea sanitare de către persoanei responsabile.Urmărirea efectuării controlului medical periodic se face cu rigurozitate. spaţii hoteliere comune Spaţii hoteliere: camere single. Personalul este instruit asupra aplicării măsurilor potrivite spaţiilor hoteliere/ de lucru. Starea de sănătate a personalului din subordine este verificată zilnic. cameriste şi personalul 2.2. Urmăreşte respectarea 2. normelor igienico2. spalator lenjerie Persoane abilitate : asistent medical. Personalul din subordine este instruit periodic pentru 1.Verificarea igienizării spaţiilor de lucru conform procedurilor specifice se face permanent.1.scări. Ia măsuri de aplicare a 3.normele igienico-sanitare în vigoare .1.

capacitatea de a verifica aplicarea procedurilor specifice de igienizare în conformitate cu normele igienico-sanitare în vigoare şi în funcţie de natura spaţiului/ obiectului de dezinfectat .capacitatea de a lua măsurile corespunzătoare pentru a nu afecta buna desfăşurare a activităţii.Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi La evaluare se urmǎreşte: . în cazul îmbolnăvirii unor angajaţi .capacitatea de a verifica şi de a lua măsuri pentru respectarea graficului privind controalele medicale periodice Pag 11 din 24 .

în funcţie de natura accidentului 1. tăieturi. Instruirea periodică a personalului pentru însuşirea NSSM şi NPSI este asigurată conform graficului NPSI întocmit anual 2. ceai ).Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi UNITATEA 6 ASIGURAREA APLICĂRII NORMELOR DE SSM ŞI PSI Descriere Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare guvernantei de hotel/etaj pentru a urmări modul în care sunt aplicate măsurile potrivite. Aplică măsuri în cazul sesizării 3.aparate ce pot provoca situaţii critice: instalaţie de aer condiţionat. Situaţiile critice sunt aduse la cunoştinţă persoanelor responsabile. Persoana responsabilă este anunţată cu promptitudine şi claritate asupra defecţiunilor unor situaţii critice intervenite la aparate 3. ANSUL (cu spumă.2.I este verificată periodic 3. pentru prevenirea situaţiilor posibile de incendiu 1. Urmăreşte şi aplică NSSM şi 2. Personalul este instruit in vederea acordării imediate a primului ajutor în caz de accident. iluminat. de curăţenie . a alimentării cu apă.3. cu CO2. regulamentul de ordine interioară şi de situaţiile intervenite.2. catastrofe naturale etc Pag 12 din 24 . apelând la organisme specializate 2. Elemente de competenţǎ 1.3. Implementarea corectă a normelor SSM şi P.1. Instruieşte personalul pentru aplicarea unor măsuri de urgenţă Criterii de realizare 1.echipamente ce pot provoca situaţii critice: de telecomunicaţii.4. sistem de alarmă Activitatea de prevenire a incendiilor presupune dotarea şi utilizarea adecvată a echipamentelor specifice: extinctoare cu pulbere. pentru adoptarea celei mai potrivite soluţii Gama de variabile Aparate : . pentru ulei) Posibile accidente : arsuri. Personalul este instruit asupra aplicării măsurilor de urgenţă corespunzătoare înlăturării situaţiilor critice 1.S.2. ventilaţie. în funcţie de specificul activităţilor. Instruirea personalului în vederea exploatării corecte a echipamentelor şi utilajelor din dotare este asigurată prin intermediul organismelor specializate 2.3. Instruirea personalului se face în mod adecvat. cu toate amănuntele relevante 3. Instruirea se face după caz. gaze. opăriri (cafea.1. alunecare pe podea udă etc Situaţii critice pot fi: întreruperea accidentală a curentului electric. Analizarea situaţiilor critice se face cu discernământ.1.

inspectori în Protecţia Muncii .simbolurile care semnalizează pericolul La evaluare se va urmări: .Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi Persoana responsabilă: asistent medical.inspectori PSI Ghid pentru evaluare Cunoştinţele se referǎ la: -norme SSM specifice domeniului -norme PSI specifice domeniului .capacitatea de organizare şi modul în care întocmeşte graficul de lucru privind activitatea de instruire pentru protecţia muncii şi P. .rigurozitatea cu care urmăreşte aplicarea NSSM şi NPSI .discernământul cu care alege şi aplică măsurile cele mai potrivite în funcţie de specificul situaţiei critice . lucrător compartiment securitate hotel. electrician.S. instalator etc Organisme specializate: . responsabil PSI / pompier.calmul şi viteza de reacţie în situaţii de criză Pag 13 din 24 .I.normele de protecţie asupra utilizării energiei electrice .

etc Ustensile de lucru: mături.Starea de funcţionare a echipamentelor este verificată permanent.3. Repararea echipamentelor din dotare se face conform procedurilor specifice.2.echipamentele şi ustensilele de lucru ale echipei compartimentului de etaj. 3.Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi UNITATEA 7 ASIGURAREA MENŢINERII IN STARE DE UTILIZARE A ECHIPAMENTELOR ŞI USTENSILELOR DE LUCRU Descriere Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare guvernantei de hotel/etaj de a menţine permanent.2. 1. ori de cate ori este nevoie 2.Întreţinerea echipamentelor din dotare se face 3.1. maşini de lustruit pardoseala. mopuri.Verifică starea de funcţionare a 1. maşini de spălat mochete.3.Verificarea funcţionării echipamentelor se face conform procedurilor specifice echipamentelor şi ustensilelor 1.Echipamentele din dotare sunt folosite adecvat de către personalul compartimentului de etaj. Elemente de competenţǎ Criterii de realizare 1.Urmăreşte modul de utilizare a 2.1.în stare de funcţionare.Asigură întreţinerea conform prescripţiilor din cărţile tehnice. 2. echipamentelor din dotare 3.Utilizarea echipamentelor din dotare se face conform instrucţiunilor din cărţile tehnice echipamentelor din dotare 2. ori de cate ori este nevoie 3.Casarea echipamentelor din dotare se face conform procedurilor specifice Gama de variabile Echipamente: aspiratoare.Asigură dotarea echipei compartimentului de etaj cu ustensilele de lucru necesare.1. cârpe.Echipamentele din dotare sunt utilizate conform procedurilor specifice.2. găleţi etc Ghid pentru evaluare Cunoştinţele necesare se referǎ la: -tehnici de efectuare a curăţeniei -materiale folosite în procesul de curăţare -termenele la care se efectuează operaţii de întreţinere a echipamentelor din dotare -evidenţa stocurilor La evaluare se va urmări: -capacitatea de a asigura permanent curăţenia în toate spaţiile hoteliere -capacitatea de a asigura întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor din dotare -capacitatea de a asigura aprovizionarea cu materialele de lucru necesare Pag 14 din 24 .2.

3.1 Modul de însuşire şi aplicare a cunoştinţelor 3.3 Personalul este instruit pentru gestionarea cheilor spaţiilor de cazare conform normelor interne. instruirii pentru fiecare subordonat în parte.eficienţa cu care instruieşte personalul . raport către conducerea hotelului etc. manevrarea substantelor toxice.1 Instruirea personalului se face periodic sau ori de 2. 2.2 Necesarul de instruire este adaptat la cerinţele de dezvoltare ale hotelului. Instruieşte personalul din câte ori este nevoie.normele interne ale hotelului. dilutia substantelor de curatenie. Operaţii cu grad mărit de complexitate: lucrul la inaltime. 3. 1.capacitatea de verificare a performanţelor personalului Pag 15 din 24 . cu responsabilitate.4. subordine 2.modul în care analizează nevoile de instruire .3 Performanţele personalului sunt verificate periodic.5. proceduri de instruire.4 Analiza nevoilor de instruire se face în cazul introducerii de noi echipamente. 1. Gama de variabile Forme de instruire: cursuri teoretice. Identifică necesarul de instruire 1.2 Personalul este instruit astfel încât să respecte cerinţele impuse de normele interne ale hotelului şi standardele de calitate.1 Analizarea nevoilor de instruire se face adecvat pentru fiecare subordonat în parte. prin oferirea de recomandări practice şi teoretice. aplică măsuri specifice situaţiei.2 În cazul nerespectării instrucţiunilor sau a aplicării greşite. 3. astfel încât să se respecte cerinţele impuse de normele interne ale hotelului şi de standardele de calitate. Instruirea personalului asupra reglementărilor legale privind asigurarea securităţii clienţilor se face conform procedurilor 2. lustruitul si polishatul suprafetelor de marmura Ghid pentru evaluare Cunoştinţele necesare se referǎ la: . aplicaţii/demonstraţii practice Măsuri luate la nerespectarea instrucţiunilor : sancţionare.3 Necesarul de instruire este corelat cu operaţii cu grad mărit de complexitate. ustensile sau materiale de lucru. 1. reglementări legale . 2. Participarea la îmbunătăţirea performanţelor personalului se face în mod activ şi susţinut. 2. Elemente de competenţǎ Criterii de realizare 1.standarde de calitate La evaluare se va urmări: .Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi UNITATEA 8 INSTRUIREA PERSONALULUI DIN SUBORDINE Descriere Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare guvernantei de hotel/etaj de a asigura instruirea personalului din subordine . Verifică însuşirea şi aplicarea dobândite în urma instruirii este verificat permanent.

5.Repartizarea sectoarelor de lucru se face conform procedurilor specifice 1.Organizează activitatea de procedurilor specifice curăţenie 2.Repartizează sectoarele de lucru 1.2.3.Respectarea tehnologiei de spălare se verifică pe tot parcursul fluxului tehnologic.Activitatea de curăţenie se organizează in funcţie de priorităţi.Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi UNITATEA 9 MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII COMPARTIMENTULUI DE ETAJ Descriere Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare guvernantei de hotel/etaj de a monitoriza activitatea compartimentului de etaj în scopul obţinerii unei eficienţe maxime a personalului şi resurselor angrenate şi al optimizării activităţii.Atenţionarea personalului asupra neregulilor constatate se face cu promptitudine. Verificarea curăţeniei spaţiilor se face conform 4. 6.Alocarea de personal suplimentar se face cu promptitudine. 2.1. Stabilirea numărului de utilaje care se folosesc se face conform procedurilor specifice 4. Elemente de competenţǎ Criterii de realizare 1.2. 6.2.Organizarea activităţii zilnice se face conform 2.3. Pag 16 din 24 .Modalitatea de efectuare a unor servicii suplimentare noi este comunicată cu promptitudine întregii echipe.Controlează calitatea lenjeriei conform procedurilor specifice.Sectoarele de lucru sunt repartizate în funcţie de necesităţile zilnice 2. 3. Consemnarea rezultatelor controlării lenjeriei spălate se face conform procedurilor specifice 6.3.1.Verificarea operării în nota de plată a serviciilor prestate se face cu operativitate. Stabilirea programului de lucru se face în funcţie de activităţile estimate 3. 5. conform procedurilor specifice.1. serviciilor suplimentare 6. Consemnarea rezultatelor verificării curăţeniei se face conform procedurilor specifice.2. Monitorizează efectuarea rigurozitate.2. pentru remedierea lor.2. 1.1.1.Calitatea lenjeriei spălate este controlată permanent 5.4. spălate 5.Prestarea serviciilor suplimentare este organizată cu 6.Organizează activitatea normelor specifice spălătoriei 3.Organizarea activităţii zilnice se face ţinând cont de planificări.1. 4.Rezolvarea solicitărilor speciale ale clienţilor se face conform procedurilor specifice. Verifică starea de curăţenie în procedurilor specifice.3. spaţiile hoteliere 4.Stabilirea fluxului tehnologic se face cu respectarea 3.3.3.

curăţatul încălţămintei clienţilor.proceduri specifice organizării activităţii pe etaj . spaţii comune exterioare. rezervări de ultimă oră.tehnologia activităţii de curăţenie . etc. lenjerie de corp (pijamale. scări.tehnici de verificare a activităţii . mini-bar. Priorităţi: sosirea unui grup neanunţat. păstrarea obiectelor uitate de clienţi. etc. redecorare. cămăşi. feţe de pernă. Ghid pentru evaluare Cunoştinţele necesare se referǎ la: . Sector de lucru: spaţii de cazare de pe un anumit etaj.tarifele practicate pentru serviciile suplimentare La evaluare se va urmări: -capacitatea de a repartiza sarcini de lucru cantitativ egale membrilor echipei -capacitatea de a organiza activitatea de curăţenie în mod ritmic şi susţinut cu respectarea încadrării în graficele întocmite . cearşafuri. etc.tehnologia de efectuare a serviciilor suplimentare .capacitatea de a organiza cât mai eficient activitatea spălătoriei. Servicii suplimentare: spălatul şi călcatul lenjeriei clienţilor.Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi Gama de variabile Planificări pentru: curăţenia generală. în concordanţă cu cerinţele zilnice -capacitatea de a organiza serviciile suplimentare conform cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor -rigurozitatea cu care se fac verificările -capacitatea de a rezolva eficient problemele apărute Pag 17 din 24 . săli de conferinţe. bluze. lifturi. paliere. renovare. etc. halate) etc. Lenjerie: prosoape.

norme de recrutare personal . spălători lenjerie etc.Stabilirea necesarului de personal se face conform gradului de ocupare estimat. 1.4. dezinfectanţi.Verificarea stocurilor de lenjerie şi materiale consumabile se face conform procedurilor specifice 2. pături etc . în funcţie de realizările obţinute.1. etc.Stabilirea normelor de lucru se face în funcţie de sarcinile stabilite. Gestionează resursele financiare Gama de variabile Resurse materiale: . echipamente.3 Propunerea spre motivare a personalului se face cu obiectivitate. prin sondaj.norme de timp pentru efectuarea operaţiilor de curăţenie .Recrutarea şi selectarea personalului se face cu respectarea normelor legale.Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi UNITATEA 10 GESTIONAREA RESURSELOR COMPARTIMENTULUI DE ETAJ Descriere Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare guvernantei de hotel/etaj de a gestiona eficient patrimoniul şi resursele compartimentului de etaj.Gestionează resursele umane Criterii de realizare 1. 2.ustensile.2 Aprovizionarea cu materiale consumabile se face cu respectarea bugetului aprobat.2. aparatură audio-video. dezodorizanţi etc . Resurse umane: -cameriste.Verificarea calităţii activităţii personalului se face periodic.proceduri specifice de gestionare a resurselor materiale La evaluare se va urmări: -capacitatea de a organiza activitatea de cazare în mod eficient -capacitatea de a stabili personalul necesar unei anumite acţiuni -capacitatea de a stabili corect resursele necesare Pag 18 din 24 . 3.Casarea lenjeriei şi a ustensilelor de curăţenie se face conform procedurilor specifice 3. Ghid pentru evaluare Cunoştinţele necesare se referǎ la: .1 Planificarea necesarului de aprovizionare se face periodic .lenjerie curată. Gestionează resursele materiale 3. prosoape. 1. 3.2.1.3. îngrijitori spaţii hoteliere comune. pentru asigurarea încadrării în standardele de calitate ale unităţii hoteliere.detergenţi. 2.5 Incadrarea în orarul de lucru stabilit pentru personal se verifică permanent. conform normelor specifice.Verificarea inventarului spaţiilor de cazare se face conform procedurilor specifice 2. 1.inventarul spaţiilor de cazare .3. 1. Elemente de competenţǎ 1.

Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi UNITATEA 11 SOLUŢIONAREA CERINŢELOR CLIENŢIlOR Descriere Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare guvernantei de hotel/etaj de a analiza şi rezolva cerinţele/reclamaţiile clienţilor şi de a preîntâmpina alte reclamaţii. Cerinţele ce depăşesc aria proprie de competenţă sunt 3. 2.1. telefonic. Clientul este anunţat operativ în legătură cu măsurile aplicate. Discuţia cu clientul se desfăşoară cu atenţie şi confidenţialitate. în scopul păstrării unei relaţii amiabile cu acesta. altercaţii cu personalul angajat.3. lipsa unor materiale / obiecte din dotare etc. 1. 1. Clarificarea conţinutului cerinţelor se face prin întrebări specifice. conform procedurii interne sau apelând la organisme specifice. Gama de variabile Clienţi: persoane care solicită servicii hoteliere (adulţi.) Cerinţele clienţilor se pot referi la: condiţiile de cazare.5. Clarificarea situaţiei pe teren se face în mod operativ. adecvate tipului de client. Modul de rezolvare a reclamaţiilor este urmărit în sensul obţinerii satisfacţiei clientului. Controlarea veridicităţii informaţiilor de la cameriste se face cu discreţie. fax. 2. Rezolvarea cerinţelor clienţilor se face eficient. 1. defecţiuni. In functie de capacitatea hotelului. Eventualele incidente sunt semnalate cu responsabilitate organismelor specifice sau persoanelor competente din alte departamente. cu promptitudine. furturi din cameră. Demersurile întreprinse către organismele specifice pentru rezolvarea problemelor clientului sunt comunicate acestuia cu operativitate.2. Adoptă soluţii de rezolvare 2. scrisoare Incidente : spargeri.1.5. Soluţionarea reclamaţiei se face. Protecţia consumatorului etc. 2. departamente 3. în măsura în care este clienţilor spre rezolvare altor posibil. persoane cu copii. Legătura cu clientul este menţinută de ea. Jandarmerie. Nemulţumirea clientului este ascultată cu răbdare.4.1. pierderea obiectelor personale. 3. Reclamaţii referitoare la: personal.2. Pag 19 din 24 .4.2. dacă anunţarea a fost făcută de personalul de securitate. defecţiuni ale instalaţiilor etc Organisme specifice: Poliţie.3. persoane cu dizabilităţi etc. a cerinţelor clienţilor 2. pentru a evita situaţiile neplăcute.3. serviciile de curăţenie prestate de cameriste. Elemente de competenţǎ Criterii de realizare 1. după caz. tarife etc Metode de înştiinţare : direct. 3. 2. organigrama acestuia poate fi foarte diferita : guvernanta apelează la organisme specifice. condiţii de cazare. Identifică cerinţele politeţe şi interes clienţilor 1. 1. daca la producerea evenimentului este singura persoana din management.Transmite problemele transmise persoanelor abilitate. servicii. Soluţionarea reclamaţiilor se realizează prin adoptarea unei atitudini pozitive.

tactul cu care rezolvă stările conflictuale generate de reclamaţii .capacitatea de a analiza informaţiile şi de a găsi prompt soluţiile .Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi Ghid pentru evaluare Cunoştinţe necesare se referǎ la: .modalităţi profesionale de abordare a persoanelor care recurg la reclamaţii .rigurozitatea cu care verifică veridicitatea reclamaţiilor .discernământul.adresele departamentelor/organismelor competente pentru rezolvarea solicitărilor clienţilor La evaluare se va urmări: .tehnici de comunicare cu diferite tipuri de clienţi . tactul şi răbdarea cu care receptează reclamaţia .cunoaşterea atribuţiilor tuturor departamentelor Pag 20 din 24 .

acte de violenţă Activităţi cu potenţial de risc: activităţi la piscină.2. sisteme de încuiere etc Riscuri potenţiale: dispariţia obiectelor personale din spaţiile de cazare. 3. 3.Informarea clienţilor asupra potenţialelor riscuri este 1. seif în cameră. în prezenţa clientului.capacitatea de a respecta norme cu privire la accesul. 3.capacitatea de a sesiza potenţiale riscuri şi de a acţiona pentru înlăturarea lor . Asigură securitatea bunurilor clienţilor 3. pliante. 2. 1.3.3. prevenire a incidentelor 1. 3. conform procedurii hotelului. furturi.Asigură securitatea clienţilor permanentă a respectării reglementărilor legale. înot. Asigurarea depozitării obiectelor de valoare ale clienţilor se face prin sistemele specifice aflate în dotarea hotelului.2. evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice -mijloace de informare La evaluare se va urmări: . 2. prin mijloace adecvate. evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice Ghid pentru evaluare Cunoştinţele necesare se referǎ la: -noţiuni de psihologia infractorului şi a maselor -metode de comunicare -Norme cu privire la accesul. Depozitarea bunurilor clientului se face in spaţii special destinate. Securitatea clienţilor este asigurată prin verificarea 2.4.1.4. Verificarea integrităţii bunurilor depozitate se face cu atenţie.Realizează acţiuni de făcută permanent.2. panouri de avertizare etc Sisteme specifice: seif în recepţie.Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi UNITATEA 12 ASIGURAREA SECURITĂŢII CLIENŢILOR ŞI A BUNURILOR ACESTORA Descriere: Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare guvernantei de hotel/etaj de a cunoaşte şi aplica cele mai eficiente măsuri pentru a asigura securitatea clienţilor şi a bunurilor acestora. Elemente de competenţǎ Criterii de realizare 1. Asigurarea siguranţei şi securităţii clienţilor se face cu simţ de răspundere. tulburarea liniştii. Informarea clientului pentru asigurarea spaţiului de cazare se face cu răbdare şi conştiinciozitate. Gama de variabile Mijloace adecvate: afişe.Informează clienţii asupra activităţilor cu potenţial nedorite de risc. 2.1. Eliberarea obiectelor de valoare la plecarea clientului se face cu operativitate. 1. evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice Pag 21 din 24 . saună etc Proceduri : norme interne specifice hotelului Reglementări legale: norme cu privire la accesul. Reglementările legale privind asigurarea securităţii clienţilor sunt corect însuşite şi transmise personalului din subordine.Gestionarea corectă a cheilor de la spaţiile de cazare este permanent reamintită personalului din subordine.3.1.

Proba de funcţionare este urmărită cu atenţie.3 Disfuncţionalităţile identificate sunt înregistrate în totalitate. Compartimente specifice: front-office. 3.1 Remedierea disfuncţionalităţilor se urmăreşte cu 3. 3. guvernanta îl anunţă pe şeful departamentului tehnic sau direct personalul de specialitate.instalator sanitar. Proceduri specifice: în funcţie de capacitate şi sistemul de comunicare interdepartamental agreat de hotel.3. electronist. Deficienţe de natură electrică/electronică: aer condiţionat. obiecte sanitare defecte. instalaţie de iluminat. Gama de variabile Personalul de specialitate: personalul răspunzător de buna funcţionare a instalaţiilor electrice şi sanitare .Comunicarea către personalul de specialitate a deficienţelor se face cu toate detaliile relevante. Detalii relevante: -ora la care a fost sesizată defecţiunea -specificarea etajului şi a locului defecţiunii (spaţiu de cazare. cu toate detaliile relevante.2. spaţii comune. Identifică disfuncţionalităţile verificată permanent.3. 2.2. Disfuncţionalităţile în funcţionarea instalaţiilor sunt identificate cu promptitudine.capacitatea de a rezolva eficient problemele apărute . Elemente de competenţǎ Criterii de realizare 1. 1. prize.Informarea personalului de specialitate asupra deficienţelor se face ori de câte ori este nevoie.Starea de bună funcţionare a instalaţiilor este 1.Informează personalul de asupra defecţiunilor apărute la instalaţiile din spaţiul specialitate hotelier.Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi UNITATEA 13 ASIGURAREA STĂRII DE FUNCŢIONARE A INSTALAŢIILOR DIN SPAŢIILE DE CAZARE ŞI ANEXE Descriere Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare guvernantei de hotel/etaj de a asigura menţinerea permanentă în stare de funcţionare a instalaţiilor din spaţiile de cazare şi anexe. 1.2. 2.Repunerea spaţiului hotelier în circuit este făcut cu anunţarea compartimentelor specifice. etc. securizarea camerei. Urmăreşte remedierea simţ de răspundere pâna la completa îndepărtare a disfuncţionalităţilor acestora.conform procedurilor specifice.Personalul de specialitate este anunţat prompt 2. tămplar etc. 2. Deficienţe ale instalaţiilor sanitare: inundaţii. housekeeping. electrician. aparate electrice din dotarea hotelului.1.rigurozitatea cu care verifică starea instalaţiilor din spaţiul hotelier . oficii) -precizarea defecţiunii Ghid pentru evaluare Cunoştinţele necesare se referǎ la: -cunoaşterea personalului de specialitate -cunoaşterea inventarului spaţiilor de cazare La evaluare se va urmări: .1.capacitatea de a identifica cu promptitudine disfuncţionalităţile apărute la toate instalaţiile Pag 22 din 24 . 3. zugrav. aparatură audio-video.

primirea şi transmiterea mesajelor. Informaţiile oferite clienţilor sunt complete şi actualizate . Gama de variabile Diferite tipuri de clienţi: adulţi. Clienţi VIP: personalităţi din domeniul culturii. Materiale de promovare: mapa de prezentare.1. clienţi cu copii mici. servicii de supraveghere copii. punând întrebări specifice. primirea şi transmiterea corespondenţei. Informarea clienţilor despre serviciile suplimentare 3. 2. Rezolvarea situaţiilor particulare este verificată în permanenţă. afişe. convorbiri telefonice.cunoaşterea atribuţiilor tuturor departamentelor La evaluare se va urmări: . Informaţiile solicitate de clienţi sunt furnizate cu amabilitate.discernământul. Ghid pentru evaluare Cunoştinţele necesare se referǎ la: . afişate vizibil şi reînnoite periodic.2.3.3. îmbolnăvirea clientului etc. Asigură activităţi de promovare a serviciilor oferite oferite se face în toate spaţiile hoteliere. internet. fluturaşi informativi. Clarificarea conţinutului informaţiei se face cu atenţie.tactul cu care rezolvă situaţiile particulare Pag 23 din 24 .1. 1. Promovarea serviciilor oferite se face prin materiale publicitare. pliante etc.tehnici de comunicare cu diferite tipuri de clienţi . trezirea la ora solicitata.Identifică nevoia de cu răbdare. călcătorie. Solicitările de informare ale clienţilor sunt identificate în corelare cu oferta de servicii a hotelului. servicii de curăţătorie.oferta de servicii suplimentare a hotelului .rigurozitatea cu care verifică oferirea serviciilor hoteliere suplimentare către clienţi . Solicitările de informaţii privind situaţiile particulare ale clienţilor sunt receptate cu interes şi atenţie. copii. 2.3. facilităţi pentru persoane cu dizabilităţi etc.2.capacitatea de a analiza solicitările şi de a furniza prompt informaţiile necesare . 1. clienţi 2. persoane cu dizabilităţi.2. spălătorie.modalităţi profesionale de adaptare a ofertei de servicii a hotelului la solicitările clienţilor . 3. tactul şi răbdarea în relaţiile cu clienţii . clienţi cu dizabilităţi.Furnizează informaţii către 2. informare a clienţilor 1. vieţii politice etc. Oferirea informaţiilor se face prin adoptarea unor tehnici adecvate pentru diferite tipuri de clienţi 3. clienţi VIP etc. fax. politeţe şi interes. artei. Solicitările de informare ale clienţilor sunt ascultate 1. Servicii suplimentare oferite de hotel: room-service. Situaţii particulare: clienţi cu animale de companie. 3.1.Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi UNITATEA 14 FURNIZAREA DE INFORMAŢII CĂTRE CLIENŢI CU PRIVIRE LA SERVICIILE HOTELIERE Descriere: Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare guvernantei de hotel/etaj de a informa permanent şi cu promptitudine clienţii asupra ofertei serviciilor hoteliere de bază şi a celor suplimentare. Elemente de competenţǎ Criterii de realizare 1.4.

2. Asigurarea protocolului specific pentru clienţii casei şi clienţii VIP se face cu rigurozitate. 4. 3.2.3. Informaţiile privind situaţia camerelor sunt verificate pe etaj şi corelate cu graficul de la recepţie. Menţinerea legăturii cu personalul recepţiei hotelului privind situaţia camerelor se face permanent. camere ocupate.2.2. Planul de lucru este întocmit zilnic în raport cu gradul de ocupare al camerelor. 2.Se informează cu privire la situaţia camerelor Criterii de realizare 1.capacitatea de adaptare cu promptitudine la cerinţele clientului . camere eliberate. Stabileşte priorităţi şi proceduri speciale (persoane cu dizabilităţi. Întocmirea planului de lucru se face în mod operativ. 1.3.Verificarea ţinutei cameristelor se face conform procedurii interne .Guvernanta de hotel/etaj -15 unităţi UNITATEA 15 PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE HOUSEKEEPING Descriere Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare guvernantei de hotel/etaj de a organiza activitatea compartimentului de etaj în scopul obţinerii satisfacţiei clienţilor. Ghid pentru evaluare Cunoştinţele necesare se referă la: -organizarea activităţii de cazare -norme de timp pentru efectuarea operaţiilor de curăţenie -regulamentul de ordine interioara La evaluare se urmăreşte: . 2.2. camere blocate Proceduri interne : care este componenţa uniformei pentru fiecare categorie de personal Protocol specific : ce se pune în spaţiul de cazare şi în camera de baie . Ţinuta cameristelor este verificată pentru a corespunde cu normele igienico-sanitare. Verificarea efectuării protocolului pentru clienţii casei şi clienţii VIP se face conform procedurilor specifice. clienţi VIP) Gama de variabile Situaţia camerelor: camere libere.1.1. 3. 4.3. 2. 3.Planul de lucru se întocmeşte ţinând cont de componenţa echipei /compartimentului de etaj.1. Situaţia camerelor este verificată permanent 1.cum se aranjează camera etc.1. Întocmeşte planul de lucru pentru cameriste şi îngrijitoare 3.3 Procedurile speciale pentru persoanele cu dizabilităţi sunt adaptate corespunzător cu necesităţile imediate ale clientului.capacitatea de a coordona întreaga acivitate de housekeeping .Ţinuta cameristelor este verificată cu rigurozitate.capacitatea de a responsabiliza personalul din subordine Pag 24 din 24 . Elemente de competenţǎ 1. 4. Verifică ţinuta cameristelor 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful