Utilaie de gradinarit

www.sculegero.ro

Dragi clientl, Va prezentarn noul catalog Texas pentru qradina. Tn acest catalog regasiti produse destinate utilizarii Tn oricare din cele patru anotimpuri. Designul ~i inovatia aduse produselor Texas tncepe inca din 1960 cand a fast fondata Compania Daneza. Texas qaranteaza profesionalismul si calitatea inclusiv dupa achizitionarea echiparnentelor deoarece

Cuprins
Minicultivatoare ---------Motocultoare Hobby ----------------LX ------------------TX -------------------Vision ------------------

Pag
3 4
5 6 7

beneficiati .d~ service In g,rft1ti\~j(><ft:fJlrf1ti~ lnvestltla dumnea"lcVtrVVsVVgj}~~ lnforrnatiile tehnice de care aveti nevoie Ie reqasiti cu usurinta pe www.texas-garden.ro.

r: U leg
.

r0.r

aa~ini

de tuns gazonul -~ 8 gazon ---------- 9

Aerisitoare

Inovare si 50 de ani de experienta , ,
Experienta de peste 50 de ani ln domeniu precum 9i grija pentru client se poate reqasi cu usurinta In produsele pe eare vi Ie oferim ~i pe care ne propunem sa Ie lrnbunatatim continuu. Departamentul de dezvoltare are un rol foarte important in activitatea Texas. Principalul obiectiv Texas este satisfactia clientului din punet de vedere al calitatli oferite dar si at design-ului. Departamentul de dezvoltare controleaza atent proeesul de productie. Sistemul de loqistica reprezinta faetorul cheie din punct de vedere al eficientei si raportului calitate pret pe care vi Ie oferim. Va multurnim!

Trimere ~i foarfece -------- 10 Tractoare doua roti -------- 11 Ma~ini de

maturat ----------12

Suflante de frunze --------- 12 Freze pentru zapada --~--- 13 Spalatoare cu presiune -- 13 Motoferastraie Ferastrau -------------- 14

pentru butuci -- 14

Ma~ini pentru despicat lemne ------------- 15

Utilaie agricole

www.texas-garden.ro

Minicultivatoare electrice
Minicultivatoarele electrice de la Texas otera manevrabilitate sporita, dar !j>igreutate si zgomot redus, Sunt perfecte pentru straturile de flori, pentru spatiila mici dintre culturi, in general pentru spatiile inguste care nu permit accesul cu Itivatoarelor clasice, Veti fi surprinsi de puterea 9i performantele de lucru ale acestor minicultivatoare.

Plivire

Cultivare ~i aerare

EITex150
Motor: 750 W I 230 V Latirnea de lucru: 30 em Adancimea de lucru: 22 em Cutite: insurubate (usor de schimbat) Masa: 7,5 kg

Fertilizare

Plantare

.ro

Utilizare multipla pentru paturi de flori

Cum functioneaza? Cele doua cutite se rotesc in sensuri diferite micsorand vibratiile. usurand astlellucrul 9i m~find confortul in utilizare.

ES300
Motor: 300 WI 230 V Latirnea de lucru: 15 em Ad~ncimea de lucru: 10 em Maner dublu reglabil Masa: 4,6 kg

EI Tex1300
Motor: 1300 W 1230 V Latimea de lucru: 28 em Adancirnea de lucru: 20 em Supert pentru roti Masa: 13,8 kg

3

MOloeultivatoare Hobbv WWW · SCU
Simplitatea designului, puterea si fiabilitatea recornanda motocultivatoarele din gam a Hobby pentru rnajoritatea lucrarilor agricole. Manerul ajustabil asiqura 0 pozltie de lucru optima ~i micsoreaza spatiul de depozitare sau transport. Datorita gamei largi de accesorii u?or de montat, motocultivatcarele ofera fiexibilitate acoperind astfel 0 gama larga de lucrari agricole.

Accesorii
Dispozitiv rnusuroire Grebla 60 em

e
~.(

Cod: 91032500100
(Ncccsiia roji de 10")

Cod: 91031000100
(Necesi1ii rctidc tu"}

Prasitor 40 em

0{JJj
~.

Cod: 91031500100
(r-J,,(:;tSit~ fOP de 10"}

Scarificator

55 cm

Cod: 91033000100

HobbV310TG
Motor: Texas Power Line TG 370 4-timpi 12.9 kW 1120 ee Transmisie: 1 inainte Maner reglabil Viteza de rotatie: 130 rpm l.atirnea de lucru: 38 em Ad~ncimea de lucru: 20 em Masa: 28 kg

Set roti de 10"

Cod: 91032000100

Hobbv500TG
Motor: Texas Power Line TG 475 4-timpi 12,6 kW 1139 ee Transmisie: 1 Inainte Maner reglabil Vileza de rotatie: 130 rpm l.atirnea de lucru: 55 em Ad~ncimea de lucru: maxim 33 em Cu suport pentru roti ?i regulator inaltime Mas'a: 43 kg Husa irnperrneabila
Se foloseste Psntru

contra prafului

pentru protectie ~i ploii. modelele 370/400/500

.

Cod:40-11720

Accesorii
Dispozitiv rnusuroire
Cad: 91060500100
(Noxosit3 console spate st m!i de 12')

Grebla 80 cm

Cad: 91062500100
(Nec.e:;~ta consora apale sl mli de 12")

Prasitor 65 cm

Cod: 91061500100
(Nece5.ita consota

~rKi~e~i ro]!

de 12"}

Set roti 12" Motor: Texas Power Line TG 475 pi 1 2,6 kW 1139 ec e: 1 inainte + 1 inapoi Maner reglabil Viteza de rotatie: 130 rpm Latirnea de luoru: 55 em Ad~ncimea de lucru: maxim 33 em Cu suport pentru rott ?i regulator inaltlme Masa: 43 kg

Cod: 91053000100

Set greutali pentru roti 12"~. 10 kg fiecare ...

Cod: 91097000100

Set roti de fier 12"

Cod: 91060600100

Cor-sola spate
Foloslta pentru montarea accescriilor in spate. (exceptand dlspozftivut de rnusurolre)

Cod: 91059000100

Roala de sprjjln
Sistem inteligent unic pentru sprijinul echipamentului. Operare usoara, cu piciorul. Trecere usoara la modul pentru transport.

4

II

Motocultivatoare

WWW.SCU

Motocultivatoarele din gama LX, cu motor puternic, imbina perfect eficienta ?i fiabilitatea, aooperind 0 qama larga de lucrari agricole. Modele LX includ patru cutite detasabile pentru cultivare. Motocultivatoarele LX, au design modern si ergonomic, sunt recomandate pentru lucrari agricole care necesita manevrabilitate.

Maner extensibil
Maner extensibil, ergonomic. Pozitie de lucru buna. Durabtlttate ~i fiabilitate pentru opritorul din metal

CqpUi unrversala
Gama LX benetictaza de cupla universala. se pot monta astfel accesorii din gama Hobby ~i lX.

Accesorii
Seria LX beneficiaza de cupla posterioara care permite folosirea tuturor accesoriilor din gama Hobby sau TX.

Bara de protecne trontala protejeaza motacullivalorul usu reaza tra nsportu I

~i

Design inovator
Proiectare modern. inovatoare ~i design

ROl. transport
Sistem automat perrtru inclinare usor de folosit ce faciliteaza transportul

Motor: Texas Power Line TG 475 4 - timpi 1139 ee Transmisie: 1 inainte + 1 inapoi Viteza de rotatie: 90 rpm t.atimea de lucru: 55 em . Adanclrnca de lucru: 33 em Consola posterioara inclusa Masa: 49 kg

Datcrita reptajelor vitezei de rata tie si a bala nsulu i cutitele gamei of era rezultata excelente

LX

I

Componenle de calilale
Ccmpenentete cu1iei ae viteze sunt esentiale pentru buna functlonere a motocuttivatorului. Gama LX beneflciaz8 de calitate excelenta a materialelor folosite precum ~i de precizie Tn executia pieselor interne

5

Motocultivatoare TI
Motocultivatoarele gamei TX reprezinta alegerea perfects pentru lucrari agricole dificile. Greutatea redusa ~i motorul puternie confera produselor gamei TX manevrabilitate si eficienta. Cutitu: rotativ detasabf din otel tratat si cornponentele calitative astqura fiabilitate si rezistenta chiar ;;i dupa multe ore de lucru Tnconditii dificile. Cultivatoarele din seria TX beneficiaza de 0 qarna larqa de accesorii.

Rotile de transport pot fi actionate cu piciorul ceea ce te facetoarte user de folosit. Dupa transport rotile sunt lrnpinse tnapcl in pozitla de lucru.

Maner cu functie dubla ce ofera siguranta utiliza'toruJui rninlmizar.d riscul accidentelar.

Manerul contlne 0 mica truss de scule pentru depozitarea la tndemana a rnanusilor, sculelor sau altor lucruri nec~sare

Componentele cutiei de viteze sunt
esentiale pentru buns tunctlonare a motocultivatarului. Gama LX beneflciaza de calitate excel erita a materialelor Iolcaitc precum !?i de precizfe in exscuua plsselor interne.

Sel roti 12" Cod: 91053000100

Set roti de metal 12." Cod: 01060700100 Set cutite rotative 30 em extensie Cod: 91050700100

TX602TG

~!~~egero.
Ad~ncimea de lucru: 33 em Maner ajustabil in toate directlile Masa: 58 kg

Motor:

Texas Power Line TG 650,

ro

Diseuri metallce Cod: 91061000100 Consola spate
accesorftle Exclus cultlvatoare.

Se rotoseste pentru cu montaj in spate.

Cod: 91057000100 Pras.tor 60 em
{No;:(;e;ilti rOIl drl mfltal do 12:")

Cod: 91070000100 Aerisitor pentru gazon 66 em

(Nec.esitt!(;on.50~spate)

Cod: 91051550100 Grebla 80 em
(Necesihl ccnscta spate ~

rop

de meter ce 12")

Cod: 91062500100 Prasitor 65
(Neresita ccnscra

scaro ~ roll de metal de 1l")

ern

Cod: 9106'1500100 Lama zapada 75 em
accesoriu
(l'J.:cestt~

pentru montare
spate ~i roV de metal

indusde 12")

cansoia

TX6D1TG
Motor: Texas Power Line TG 6508 4-timpi 1196 cc Transmisie: 1 inainte + 1 inapoi Viteza de rotatie: 90-95 rpm la 3600 rpm Latimea de lucru: 30-55-85 ern Ad§ncimea de lucru: 33 em Gutite cu suruburi, detasabile Masa: 55 kg ,

Cod: 92000160100 Husa lrnperrneabila

Cod: 40-11720
Set qreutati pentru ro\i set 12" -10 kg fieeare Cod: 91097000100 Consola fata Cod: 91058000100

o o
6

Mfmerajustabil cu design ergonomic. Manerul este special proiectat pentru <3 usura lucrul, iar pentru modelul TX602TG manerul are reqlari multiple. Astfei, se poate alege cea mai buna pozitis pentru orice lucrare agricola. Viteza de lucru, Viteza de rotatie este adaptata pentru rezultate excelente in majoritatea tipurilorde sol. Viteza este adaptata qreutatii cultivatorului ~i asiqura astfel rezultate excelente. Cutit rotativ. Te;as ofera eel mai bun cutit rotativ care este garantat pe viata pentru rupere. Toate cutitels sunt din otel tratat, Intarite cu suruburi si detasabile. l.afirni diepcnibile sunt intre 30 9i 85 em.

MOlocultivatoare Vision I FUlura
Texas va prezinta motocultivatoarele puternice, rnultlfunctionale din gamele Futura :;;iVision, Cu structure puternica, motocultivatoarele pot fi folosite pentru lucrari usoare, dar si pentru lucrari dificile, araturi sau alte opsratiuni aqricole. Consola universala asiqura compatibilitatea cu 0 gama larga de accesorii. Disponibile GU motorTexas Powerline TG 650,

Futura 6003TG
Motor: Power Line TG 650B 4-timpi J 4,0 kW 1196 cc Capacitate rezervor: 3,6 I Transmisie: 2 inainte, 1 inapoi Viteza rotatie: treapta 1: 47 rpm treapta 2: 65 rpm Set 3 cutite standard: 36,64,85 em l.atirnea de lucru: 33 em Cu'tite detasabile Cupla apate unlversala Suport de roti ajustabil, operare cu piciorul Masa: 68 kg

Dispoziliv rnusurorrs Cod: 91060500100

Plug,6" Cod: 91093000100

Set roti fie r 16" Cod: 91065700100

Discuri metal ice Cod: 91065600100

PIug revers i bil Cod: 91052100100

ro

Rernorca au scaun ?i frana Cod:91200160100 ~

~

Prasitor 60 em Cod': 91070000100

Greblii 80 em Cod: 910625.00100

Plug de sees eartofii Cod: 91061200100

Prasitor 65 em Cocl:91061500100 Lama zapada 75 em oupla de montare inclusa
(Nllcmita ccnsoia

f~!.a~i rl:ljieo

15")

Cod: 92000160100 Set roti 16" Cod: 91065500100 Set greutali roti 21,5 kg fiecare Cod: 91098000100

Vision 700 TG
Molar: Powerline TG1i50; 4 timpi, 4,0 kW, 196 cc l'ransmisie: 2 inainte, 1 i'napoi (i ntegrat in cutla de viteze) Viteza de rotatls: treapta 1: 47 rpm treapta 2: 65 rpm Set 3 cutite standard: 36,64,85 em l.atimea de lucru: 33 em C~ti~te detasabile Masa: 68 kg

Cupla frontala Cod: 91065800100

G reutate frontala 12 kg
Cod: 91090000100 Greutate suplimentara Cod: 91090500100 frontala 12 kg

7

Masini de tuns gazon ,
Texas va prezinta gama de rnasini de tuns gazon, cu motortermicsau electric. Disponibile cu motor economic intre 139 ec 9i 173 cc sau motor puternic cu pornire electrica, masinile de tuns gazon se pliaza perfect lucrarilor de uz qospodaresc, cat 9i celor semiprofesionale.

Model
Latimea de lucru Sistem propulsie Sistem de taiere

Black ediUon XT
50TRIWe
TG 675 (200co)-E 50 em motor 4 in 1 60 I

Black edilion KTB
50TRIW
TG 675 ready (190cc) 50 em motor 4 in 1 60 I aiel central, 7 pozitii, 20-75 mm 36 kg

Cadru Ajustare inal(ime Masa np roti

otel central, 7 pozilii, 20-75 mm 41 kg eu rultner ti

@@)~§]~
SP46
Motor L'l\imea de lueru Propulsie Sistem de taiere Sac eolector Cadru lip Ajus!area ro\i Central 5 pozitii 30-65 mm 2):l kg TG75(139cc) 46 em rnanuala 31n1 601 otel

SP46TR
TG75(139ce) 46 em autoprapulsie 31n1 60 I otel eu rulrnenti CentralS pozitii 30-65 mm 31 kg

SP50TRIW
TG75(139cc) 50 em au topropu Isie 31n1 60 I otel eu rutrrrsnt] Central 7 pozitl: 25-75 mm 34 kg

MT510C
TG75(139cc) 50 em autopropulsiei descarcare laterala

aiel

1nallimii Masa

3pazi\ii 25-55 mm 26 kg

Aerisitoare gazon
Texas ofera un rotor mare 9i puternic pentru zonele cu iarba cu fir gros. Irnpreuna cu rnasina de aerat profesionala ProCut si taietorul pentru marginile gazonului, Tntreaga gam a de lucrari pentru gazon este acoperita.

Aerator eficient
Aeratorul MPC 1200 reprezinta combinatia perfects intre rnasina de plivit si masina de aerat. Acesta are dubla functie, de curatare a gazonului si aerare a solului.

48 cutite mobile din
otel cu durabilitate marita chiar si In conditii de folosire intensa

MPC 1200 2-1n-1
Putere: 1200 W Sac colectar: 33 I t.atlme de lucru: 30 ern Ajusta-ea Inaltirnii: 3 pozitil Masa: 12,5 kg

Pro Cut 460TG
Motor: Power line TG 500B, 5 CP Propulsie: manuala Latirne de lucru: 46 cm Diametrul rotorului: 210 mm Structura de otel 48 cutite rotative din otel Rotor' ajustabil pe inalt'ime Maner pliabil Cutit reglabil pe inaltlme Masa: 66 kg

Taietor pentru margine
EC2600
Motor: 26 cc • 2-timpi Power Line l.atirnea de lucru: 10,20,30 mm Maner reglabil Brat telescopic Masa: 7,5 kg

Accesoriu cura,are iarba
Cura\a iarba si muschii eficient si user.

Taietor pentru margine
EC1400
Motor electric: 1400 W Power- Line Latirnea de IU8ru: 10,20,30 mm Maner reglabil Brat telescopic Masa: 7,5 kg

9

Trimmeresi, toarteee de tufe
Dezvoltate de Texas, gama de trimere sl foarfeee de gradina beneficiaza de eosturi reduse, putere rnarita :;;i durabilitate. Motoare puterniee Incepand de la 26 ee pana la 43 ee, In 2 sau 4 tim pi. Foarfeeele de gradina, cu design un ie, ofera fiabilitate imbunatatita, vibratii reduse si ergonomie prin manerul ajustabil si ham.

Trimmer ET18li
Baterie: 18 volt Lithium 1.3Ah Timp lucru: 25 - 35 min Timp incarcare: 3-5 hours l.atimea lueru: 23 em Masa: 2,5 kg

Baterie cu lithiu, avantaie
• Aeeesibilitate. • fara autodescarcare. • eu 50 % mai usoare si mai fiabile decat bateriile t~aditionale • Bateriile eu litiu sunt ecoiogiee.

Trimmer ET1000 Motor: 900 W 1230 v
Latirnea taiere: 38 em M~ner ergonomic dublu Grosime fir: 2 mm Masa: 5 kg

Taietor margine 2-in-l

Foarteca tute 5N 650
Motor: 650 Watt I 230 volt Frana mecanica Lungimea lamei: 610 mm mea taiere: 24 mm

_lI........,,~U

Ie

Trimmer ET 18 Li
Baterie: 18 volt Lithium Timp lucru: 25 - 35 min Timp incarcare: 3-5 ore Latime talere: 23 em Masa: 2,5 kg 1,3 Ah

Foarteca tule HI 245
Motor: 2-timpi Euro 2 I 24,5 cc Lungime lama: 61 em Cutite duble Latime talers: 27 mm Sistem antivibratii Maner: reglabil180· Masa: 5,4 kg

Motot: 2-fimpi Euro'2/43 cc Pornire eleetrlca Carburator eu membrana Diametru guta: 2,4 mm La~iI'Tle('j,e lucru (guia): 40 em La~ime de lucru (diScJ: 23 em Manerin V Include ham profesionail iI:!IasiL 6 kg

BrusJlCutterBCI430

I
Motor: 2,timpi Euro 2 I 30 cc POfnire fa s,foara Diametru guta: 2,0 111m Carburafor eu membrana U'itimea taiere: 40 em M~ner D Masa: 5,1 kg

Trimmer GTl300

Oa BJ}~ 430 dar ell motor de 32 cc

BCK'320

GTl260
Ca GTX 300 dar eu molar de 26 ee

Meter: 4-timpfll 3"3,5 cc V01um rezervor: 0,65 I li'\timeq f1\iere:4.2 em muta) Trimmernead: Taprt go 2,4 mm Cu.tit eu 3 diDti La\imea taiere: 25 em (cu~jt) Maner in V Str~ight Shaft taclude ham profesiomiJ Masa: 6,9 kg

Tractoare 2 ruti , Prolrac
Texas Pro Trac acopera intrega qarna de lucrari agricole ale unui utilizator profesionist. Seria cuprinde modele cu motoare pe benzina sau diesel. Manevrabilitatea este prezenta in ciuda puterii considerabile ~i a rnarirnii utililajelor. Este disponibila 0 qarna larqa de accesorii. Utilajul poate fi folosit pentru mai multe lucrari prin simpla atasare a accesoriului dorit prin consola spate universala.

Pro Trae 680TG
Motor: Texas Power Line TG 650B, 4-timpi 14,0 kW 1196 cc Porn ire: la sfoara Transmisie: (accesorii tractare): 1 inainte, 1 inapoi (accesorii anterioare): 1 inainte, 1 inapoi Dimensiuni roti: Masa: 99 kg ,

Accesorii
Freza Cod: 984611

.

Pro Trae 450TG
Motor: Texas Powerline TG 6508 4-timpi J 4,0 kW 1196 cc Parnire: la stoara Transmisie: 1 inainte, 1 lnapoi Viteza de rotatie cutite: 157 rpm l.atimea de lucru: 46 em Ad~ncimea de lucru: 32 cm Masa: 90 kg

Plug reversibil (necesita cadru atasare) Cod: 943222 Dispozitiv rnusuroire (necesita eadru atasare) Cod: 944122 Grebla 75 cm Cod: 93500500100 Cositoare rotative 75 em (necesita greutate trontala) Cod: 9L6411 Cositoare cu lama 117 em Cod: 9L6911 Lama pentru zapada 125 cm Cod: 9E6511

Motor: Texas Power Line TO 900E diesel cu pornire electrica 16,62 kW 1406 cc Transmisie: (accesorii posterioare): 4 inainte, :3 ina poi (acesseni al'lterioare):

Aruncator zapada 70 cm Cod:9E9622 Set roti cauciuc Cod: 900112 (4,00 x 8) Cod: 900412 (5,00 x 10) Proiector Cod: 93500350100

3 tnainte, 3 imapoi
Oirnensiuni ~o.ti:5,00x:10 M~sa: 12:!."~9'

11tq~r}~~) /

11

Masini de maturat ,
Gama de rnasini de rnaturat de la Texas sunt utilizabile vara sau iarna, beneflciaza de ergonomie sporita, usurinta In utilizare si, eel mai important, eficientizeaza sl usureaza munea. Se pot folosi pentru curatarea frunzelor, nisip 9i gunoi din jurul qospodariei, blocului sau parcarillor, Datorita strueturii solide si a calitatii constructiei, gama Handy Sweep si Pro Sweep sunt ideale pentru Indepartarea zapezii.

Handy Sweep 600TG
Motor: Texas Power Line, TG 500B 4"timpi 1 3,3 kW 1163 cc Transmisie: 1 inainte, 1 jrtapoi Viteza: 3 kmlh l.atime de lucru: 60 cm Diametru perie: 350 mm Perie ajustabila in 3 pezltll Viteza perie: 500 rpm Masa: 60 kg

Motor: Texas Power Line TG 650B 4-timpi' 4,0 kW' 196 co Transrnis.e: 1 inainte, 1 tnapol

Pro Sweep 680TG

~

(f"

Lalime de lucru: 80 em Diametru perie: 450 mm

Perie ajustabila
Masa: 99 kg

in 3 pozitli

Accesorii

www.sculeqero.ro=- ,
Colector de praf Cod:'90228000100

SDflanta electrica
8V2400
Motor: 2400 W I 230 V Viteza de suflare: 270 km/h Capacitatea de absorbtie: 14 Capacitate sac colecto~: 35 I Rata de compresie: 10:1 Curea de transport Maner ergonomic Masa: 4,5 kg

Perie 80 cm Cod: 93500080100

Sullante de Irunze eleclrice saD CDmOloare term ice
o ispozitiv
CS2500
Capacitate: ,25 I Diametru dispersie maxim: 2 m Doze ajustabile Ro1i mari pneumatice Masa: 10 kg

de impra,lial

SDflanta benzina
GVB31
Motor: 2-timpi, 31 cc, Euro 2 Viteza de suflare: 250 kmlfl Capacitatea de absorbtie: 12 m'/min Capacitate sac coleetor: 35 I Rata de compresie: 10:1 Masa: 6,1 kg

~

I

?

T

12

Freze pentru z8pada
Seria de freze pentru zapada este ideala pentru gospodarie, dar 9i pentru uz semiprofesional. Pentru cei care apreciaza fiabilitatea ?i calitatea ridicata cu costuri rezonabile recornandarn modelul650E, care este o freza psntru zapada cu 2 trepte de dispersie, constructie durabile si pornire electrica. Rotile au anvelope de iarna oferind aderenta sporita.

FrOll zapada 650E
Motor: Loncin 4·ti nipi / 182 cc Pornire electrica ~i la sfoara Transmisie: 6 inainte, 2 inapoi Sistem dispersie: 2 trepte l.atime de lueru: 56 em Distanta dispersie: 10·15~ Sistem dispersie

FrOlal3Pada 390
Motor: electric, 2000 W Pornire electrica Capacitate: 270 m'/ora l.alime de lucru: 39 cm Ad§ncime de lueru: 26 cm Masa: 14,8 kg

imbunatatitsl cutlte
reglabile Masa: 78 k.g

Frezi z3pada 560
Motor: 4 limpi /4 kW Turatie: 2700 rot/min. Capacitate rezervor: 2,5 I lnaltime de lucru: 26 em Ulti~e de lucru: 52 em Masa: 75 kg

FrOla11ooE
Motor: Powerline, 4 timpi, 7,2 kW, 375 cc Capacitate: 2.000 m'/ora Distanta dispersie:

FrOlalapada SI1300
Motor: electric, 13GO W Pornire electrfca l.atirne de lueru: 26 cm Ad'aneime de lucru: 12 cm roasa: 5,1. kg

0I.,..

e'~6C

Transmisie: 6 inainte, 2 inapoi Dimensiune anvelope: 1.5)(6,50·7 Masa: 120 kg

SpalilOare cu presiune

Spalator cu prosluno HP140
Motor: 1800 W /230 V

Spalatol cu presiunu
M0tGJr:-2200WI 2311 V Presiut'\e ma.>lirr:i'a:160 bar Ptesi~ne ([Ie l:lileru:-100 baT Capacitate: 6,S'lllTiin Funelre aula sfa.i1Isfop Lance regli'i:lJila incltlsii, contalster deterRent Maner liliabil Masij; 9 i{g.

Spalator cu presiune
HP110
Mcit®r: 2500 W / 230 V

HP1GD

13

Motolerastraie
Texas ofera doua modele de motoferastraie cu motor pe benzina sau electrice. Motoferastraiele cu motor termic de la Texas au avantajul rnobilttatii maxime, nefiind dependente de firul de alimentare. Motoferastraiele electrice au avantajul unei lntretineri rnlnirne, sunt economice ~i cantaresc mai putin decat cele cu motor pe benzina.

TS450-18
Motor: 2-timpi 45 ec /1,7 kW Lungime lama: 45 em Carburator Walbro Reglare Iant eu eheie Frana pe lant Lubrefiere a~tomata a lantului Pornire electrica ' Masa: 6,5 kg

E12000-40

Motor: 2000 W I 230 V Lungime lama: 40 em Frana pe lant Reglare lantulul Lubrefiere automata a an,ulul Masa: 4,6 kg

YiYVW
Ferastraie pentru butuci
Cu ferastraul Texas 300b puteti tala usor lemnele la dimensiunile dorite. Cu motor puternic de 3000 W, ferastraul taie maxim 1,5 metri lunqirne :;;i diametru maxim de 21 0 mm. Motorul electric este echipat cu sistem de protectie la suprasarcina.

faraSU3U 3000
Motor: 3090 W I 3.80 V Disc: 600,lllm Diametru tie taiere: 30-200 mm Masa: 99 kg

14

Motor: 2200 W I 230 V Disc: 125 mm Diametru de taiere: 400 mm Masa: 51 kg

FaraSlrau 2200

Masini pentru , despicatlemne
Pentru a va putea bucura de timpul petrecut cu prietenii sau cu familia in fata sernineului tntr-o zi de toamna tarzie sau iarna, puteti folosi maslnile de despicat lemne de la Texas. Astfel evltati munca grea si, totodata, ca9tigati timp liber. Daca aveti nevoie de un utilaj mic, usor de transportat 9i manevrabil sau de un utilaj de capacitate ridicata, Yeti gasi utilajul potrivit in gama Texas de rnaslni de despicat lemne. Utilajele au fost concepute pentru utilizare confortablla si siqura, cu putere crescuta 9i fiabilitate.

Despicator
Motor: Texas Power Line TG 650B 4-timpi /4,0 kW 1196 cc Capacitate: 20 tone Pozitie de lucru: orizontalarverttcala Lungimea de lucru: 63 em Masa: 202 kg

2000VH

Despicator

1000V

Motor: 4000 W 1 380 V Capacitate: 10 tone Lungimi de lucru: 60 1 90 1130 em Pozitie de lueru vertiealii Ro~i puternice Masa: 188 kg

www.scule
Despicator

600VG

Motor: Texas Power Line TG 500B, benzina, 4-timpi 1 3,3 kW J 163 cc Capacitate: 6 tone Lungime de lucru: 50 1105 em Pozitie de lucru verticala Mas~: 128 kg

D.espicator

.

./

600V

Motor: 2200 W J 230 V Capacitate: 6 tone Lungime de lucru: 50 1105 em Pozitie de lucru verticalii Mad: 128 kg

Despicator
Motor: 3000 W 1 380 V Capacitate: 6 tone Lungime de lucru: 50/105 Pozitie de lucru verticalii Mas~: 128 kg

601V

Motmr: 1500 W} 230 V Capacitate: 5 tone U.mgime de lucru: 52 em Pozi.tie de lueru orizontalii Mas~: 46 kg em

Despicatol 520H

Despioalor butJlCi
eu suport incl us Motor: 2200 W 1 230 V Ca,racitate: 6 tone LUl'lgime de lucru: 52 em Pi.cioare de sprijin puternice Masa: 52,5 kg

600H

MasQ de lucru din o,el penlru520H
Capacitate: 5 tone

15

Distribuit de:

.ro
021.34.611.34/0721.300.347

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful