You are on page 1of 5

PERMOHONAN DALAM TALIAN PROGRAM KPLI-SR j-QAF

Permohonan anda telah diterima. Maklumat tentang permohonan adalah seperti berikut:Tarikh Cetak : 30-Sep-11 Pilihan Bidang Pengajian Bidang : PENDIDIKAN ISLAM Pengajian Maklumat Peribadi Nokp : 780518025019 Nama : MOHD BAHAUDDIN B AZALI Jantina : LELAKI Keturunan : MELAYU Tarikh Lahir : 18-05-1978 Agama : ISLAM Taraf : KAHWIN Perkahwinan Kewarganegara : WARGANEGARA MALAYSIA an Kurang Upaya : Pekerjaan : BEKERJA SENDIRI/BERNIAGA/BERTANI Sekarang Sektor : TIDAK BERKAITAN Jumlah : KURANG DARIPADA RM 1000 Pendapatan Pengalaman : SEKOLAH PERSENDIRIAN/SWASTA Mengajar Tempoh : PENGALAMAN MENGAJAR ANTARA 12 BULAN HINGGA 18 BULAN Mengajar Kod Sekolah : Kesihatan : a. Saya boleh terlibat dalam aktiviti lasak : YA b. Saya mengidap penyakit yang memerlukan rawatan berterusan c. Jenis penyakit yang dihidapi : : TIDAK

Maklumat Akademik Universiti : UNIVERSITI ASEAN SELAIN MALAYSIA Tarikh Tamat : JUN/2010 Tarikh : OGOS/2010 Konvokesyen Taraf Ijazah : IJAZAH AM CGPA : 3.11 Ijazah Pertama : DAKWAH DAN PEMBANGUNAN INSAN Diploma : Penaja : Kewangan

MUET (jika berkaitan) Ijazah Sarjana Universiti

:0 : YA :

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV) Tahun Menduduki : 2000 SPM / SPMV Bahasa Melayu : 5C Perdagangan : Bahasa Inggeris : Pendidikan Agama Islam : Sejarah Bahasa Arab Komunikasi Bahasa Inggeris GCE O : Bahasa Arab Tinggi : 6C Level Pend. Al-Qur'an & Al Matematik : : Sunnah Pendidikan Syariah Matematik Tambahan : : 7D Islamiah Bahasa Cina (jika Fizik : : berkaitan) Bahasa Tamil (jika Kimia : : berkaitan) Biologi : Ekonomi Asas : Sains/Sains Tambahan : Pendidikan Moral : Sains Pertanian : Pendidikan Muzik : Eko. Rumah Tangga : Prinsip Akaun : Sijil Pelajaran Tinggi Tahun Menduduki STPM Pengajian AM Bahasa Melayu Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Literature In English Kesusasteraan Melayu Syariah usuluddin Sejarah Geografi Ekonomi Sijil Matrikulasi Tahun Matrikulasi Matematik Kimia Malaysia (STPM) : : : : : : : : : : : : : Pengajian Perniagaan Perakaunan Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T Perkomputeran Fizik Kimia Biologi Seni Visual Sains Sukan : : : : : : : : : : :

: : :

Basic Engineering Civil/Mechanical/Electrical & Electronic Engineering Studies

: :

Fizik Biologi Perakaunan Pengurusan Perniagaan Ekonomi Engineering Science

: : : : : :

English Pendidikan Islam/Moral Informatics Kemahiran Danamika

: : : :

Maklumat Tambahan Ujian Lisan SPM/SPMV : LULUS Sijil Kemahiran : M/Pelajaran Sains : Sukan (Univ) Penguasaan Bahasa : Inggeris Kebolehan Bermain : Alat Muzik Jenis Alat Muzik : Kegiatan Kokurikulum Sukan / Permainan Jenis Sukan/Permainan : BOLA SEPAK Jawatan Yang : AHLI BIASA Disandang Peringkat Penglibatan : MEWAKILI DAERAH / ZON / BAHAGIAN Tahap Pencapaian Istimewa Penglibatan Tahap Pencapaian Persatuan / Kelab Jenis Persatuan/Kelab Jawatan Yang Disandang Peringkat Penglibatan Pencapaian Istimewa

: PERSATUAN AGAMA / PELAJAR ISLAM : AHLI BIASA : MEWAKILI SEKOLAH Tahap Penglibatan : Tahap Pencapaian :

Unit Beruniform Jenis Unit Beruniform Jawatan Yang Disandang Peringkat Penglibatan Pencapaian Istimewa

: : : Tahap Penglibatan Tahap Pencapaian : KEDAH

Tempat Ujian MTeST Pusat MTeST

Tempat Temu duga Pilihan Pusat Temu duga Pilihan Negeri bertugas KPLI-SR j-QAF Kesanggupan ke Sabah / Sarawak Pernah memohon Pernah dipanggil temuduga : KEDAH : KEDAH : Ya, Sanggup. Saya boleh bertugas di mana-mana sahaja : Ya, Pernah : Tidak Pernah Bilangan Memohon Bilangan Temu Duga Bilangan Tawaran : 1 Kali : : Permohonan Kursus Perguruan

Pernah ditawar KPLI atau : Tidak Pernah j-QAF Alamat Tetap Alamat Bandar Poskod Negeri No Telefon-Rumah No. Tel. Bimbit Lokasi Tempat Tinggal Pengakuan

: NO 2,LRG JATI 65 C, TAMAN BANDAR : BARU, SG LALANG : SG PETANI : 08000 : KEDAH : 044489013 : 0194965050 : BANDAR

Dengan ini saya mengaku bahawa semua maklumat dan butiran yang diberikan di atas adalah benar. Saya juga mengaku dan bertanggungjawab mengesahkan bahawa saya adalah bukan calon yang tidak layak memohon seperti berikut: a. Calon yang telah memiliki kelayakan ikhtisas perguruan seperti Ijazah Sarjana Muda dengan Pendidikan,Diploma dengan Pendidikan, Diploma Pendidikan, Diploma Perguruan atau Sijil Perguruan. b. Calon yang masih lagi terikat dengan kontrak perkhidmatan agensi kerajaan, termasuk yang sedang mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Mod Kursus Dalam Cuti (KDC) atau Mod Latihan Perguruan Berasakan Sekolah (LPBS) kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia. c. Calon yang pernah meletak jawatan dalam perkhidmatan kerajaan. d. Calon yang pernah dikenakan tindakan tatatertib atau sedang dalam proses dakwaan tindakan tatatertib semasa dalam perkhidmatan atau dalam latihan. e. Calon yang pernah atau sedang disabit dalam kesalahan penyalahgunaan dadah atau jenayah. Saya bersetuju sekiranya Kementerian Pelajaran Malaysia menawarkan bidang

pengkhususan bukan pilihan saya dan Kementerian Pelajaran berhak menolak permohonan saya atau menarik balik tawaran masuk ke Institut Pendidikan Guru (IPG) pada bila-bila masa sekiranya ada maklumat yang dikemukakan tidak benar.