(TEMPLET TUGASAN - VERSI BAHASA MALAYSIA

)

(MUKA SURAT HADAPAN)

<FAKULTI >

<SEMESTER / TAHUN >

<KOD KURSUS> <TAJUK KURSUS>

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

<NO MATRIKULASI> <NO. KAD PENGENALAN> <TELEFON> <EMEL ID>

PUSAT PEMBELAJARAN

:

<PUSAT PEMBELAJARAN>

 Jadual dan gambar rajah jika ada.  Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan TIDAK termasuk rujukan.  Taipkan jawapan anda dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.<KOD KURSUS> ARAHAN  Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. ikut arahan/garispanduan yang ditetapkan oleh Fakulti bagi tugasan kursus berkenaan.5.  Senaraikan secara berasingan. hendaklah menunjukkan tajuk yang wajar. Jika RUBRIK TIDAK dibekalkan.  Tunjukkan bilangan perkataan di hujung tugasan anda. rujukan/referensi dalam muka surat APENDIKS.  Sediakan jawapan tugasan anda mengikut susunan KRITERIA PENILAIAN (ASSESSMENT CRITERIA) seperti tertunjuk dalam RUBRIK. 2 .

(tahun). Tajuk Buku.<KOD KURSUS> APENDIKS RUJUKAN / REFERENSI Nama Pengarang. Penerbitan 3 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.