VISOKA SKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITACA SUBOTICA

VEŽBE IZ OBRAZOVNE TEHNOLOGIJE TEMA: UČENJE NA DALJINU

Profesor: Dr Slavoljub Hilcensko

Student: Renata Džido Indeks: 807/10

kako u školi. To je rezultat stalnih promena tehnologije i procedura na radnom mestu. Prve zvanične škole u Kini. sve do samih početaka edukacije. Sveštenici u Indiji podučeveju religiju. 2. era pra-pismenost).C.C. Osim klasičnog obrazovanja. VREMEPLOV OBRAZOVANJA Odlazedi unazad. sve što su ljudi naučili prenošeno je usmenim putem. pojavljuje se potreba sticanja novog znanja. pisanje. pisanje. prolaze kroz materijal za učenje onom brzinom i onoliko puta koliko žele. Učenje na daljinu omogudava stalno učenje (lifelong learning). ''e – Learning''). nezavisno usavršavaju na mestu i vremenu koje sami odaberu. Distance Training. 3000 pre Hrista/B. učenja kod kojih nema neposrednog kontakta osobe koja vodi proces obrazovanja (učitelj. tako kasnije i na radnom mestu. vremenu u kojem tehnologija u svim oblastima života svakodnevno napreduje. Predviđa se da de svaki radnik morati prodi kroz proces sticanja novog znanja i potpuno novih veština barem dvaput u toku svoje karijere. Shvatanje ovih termina kao sinonima nije slučajno. Distance Education. Kada se govori o učenju na daljinu često je u upotrebi niz termina: Distance Learning. Tako se razni dopisni tečajevi i slični projekti nastoje zameniti klasičnim oblikom obrazovanja u učionici. 2000 pre Hrista /B. ''Distance Education'') ili ''učenje na daljinu'' (engl... Pre svega. od Boga : prekrši zakon i platideš cenu toga. Uvođenje obrazovnih tehnologija pruža nove mogudnosti razvoja komunikacija među ljudima. studenti se profesionalno.C. 1500 pre Hrista/B." Sveštenici su podučavali religiju.UVOD S obzirom da se nalazimo u vremenu velikih promena. tadašnje nauke. Virtual Instruction. . egipatske "škole hramovi. samo obrazovanje postaje potrebnije nego ikad. na samom početku. Ili. filozofiju. eLearning (e-Learning. Ovakvo obrazovanje našlo je svoju primenu u različitim situacijama. „e“Learning). Pre postanka pisanih reči (tzv. npr. mentor) i osoba koje obrazovanje primaju (učenici. kada učenici nisu u mogudnosti prisustvovati predavanjima zbog posla ili geografske udaljenosti. tako napreduje i područje obrazovnih tehnologija. Ovakvi oblici obrazovanja. fakultetu. a pojedinačno oslikavaju nijansiranje opcija unutar samog procesa učenja na daljinu. studenti) naziva se ''udaljeno'' obrazovanje (engl. Virtual Education. Online (Online) Education. Dobar primer za to jeste uvođenje kompjuterske tehnologije u gotova sva područja ljudske delatnosti. nauke. Svima njima zajedničko je da pretpostavljaju proces učenja u kojem su izvor znanja i primalac fizički udaljeni i u kojem je njihov odnos posredovan primenom ICT-a. naš “Vremeplov Obrazovanja” prikazuje najsjajnije trenutke u istoriji učenja i obrazovanja (posebno podatke vezane direktno za obrazovanje na Zapadu): Na samom početku… Adam je dobio prvu lekciju.

presvetli kineski učitelj i filozof.C. 100 pre Hrista/B. 500-1500 posle Hrista/A.850preHrista/B./A. Ciceron tvrdi da bi obrazovanje trebalo proširiti na umetnosti i nauke. koji se još uvek koristi na . 999 posle Hrista/A. poznatih kao Ciceron i Quintilian. Predmeti su obuhvatali I religiozna učenja kao i filozofiju. Sveštenici podučavaju religiju. u odnosu na odnošenje pobede korišdenjem argumenata (suviše jednostavno po njemu). imao je veliki uticaj na Evropske obrazovne ideje. Konfučije. 105 posle Hrista/A. gramatiku. severno afrički i španski mislioci.D. i ohrabruje ljude da misle svojom glavom. Isus podučava u Jerusalimu.D. Ovaj period je u zapadnoj kulturi poznat pod nazivom “Srednji Vek”. Dvojica rimljana. U njegovom učenju naglašen je značaj dobrote. Organizovan je prvi program edukacije. zasnovanih na socijalnom stanovištu.355preHrista/B. 550 pre Hrista/B.D. 0 B. medicinu. poštovanja prema starijim osobama.C. darežljivosti. Katolička crkva ima veoma veliki uticaj na sve vidove učenja tokom ovog perioda. Quintilian kaže da bi obrazovanje trebalo zasnovati na sposobnosti ucenika da uči. monasi su kopirali veoma važne tekstove prepisujudi ih rukom. koje ima ogroman značaj u okviru edukacije iz oblasti grčke istorije i mitologije. Nastaje epsko delo Homerova Ilijada & Odiseja.C. Platon & Aristotel osnivaju škole u Atini.C. Platon piše Republiku.D. imaju ideje koje su i dalje u upotrebi u savremenom zapadnom društvu. 500 posle Hrista/A.000 studenata. veliki budistički univerzitet u Indiji.C. piše Zbornik medicine/The Canon of Medicine/. pisanje i nauke. U Grčkoj pristup učiteljima imali su vedinom samo slobodni ljudi (nikako robovi). To je era veoma sporog napretka ali su se ipak dešavali neki pomaci kada je u pitanju obrazovanje.D. Sofisti. sobama za pisanje. Veliki filozof Sokrat drži predavanja na javnim trgovima svima onima koji žele da slušaju ili učestvuju u raspravi. ljubaznosti. Platonova škola nosi naziv “Akademija”. To 4 je najvede rezidencijalno mesto za učenje uz privremeni smeštaj u istoriji toga vremena. opisujudi sopstvenu viziju savršenog društva i obrazovanja. Evropljani uče Arapski sistem brojeva. 400 pre Hrista/B. Iranski vodedi mislilac u oblasti medicine.D. U Kini su izumeli papir. predstavlja dom za više od 10. U tzv. Obe škole su fokusirane na istinu. 1000 posle Hrista/ A. Ovaj rad kao i ostali koje su napisali arapski. On visoko vrednuje traganje za pravom istinom. Nalanda.C. Arapska škola i učenje. Avicenna. 387. itd. Veliki deo kineskog društva danas je zasnovan na njegovim učenjima baziranim na strukturi moralnosti. podučavali su ljude kako da se raspravljaju koristedi logiku. lutajudi učitelji u Grčkoj.

1000 posle Hrista/ A. sva čula i izražajnost kako bi pomogle deci pri učenju. Sveštenici podučavaju religiju. Holandski nastavnik. 1592 Počinje se sa izvođenjem Šekspirovih dela u Engleskoj. 1500 Period renesanse koji zahvata i čitav 17-ti vek. 1690-te Mozak predstavlja prazan. 1837 Otvoreno prvo obdanište od strane Friedrich-a Francuskog. On savetuje nastavnike u Evropi da razmišljaju o literaturi a ne da je samo čitaju ili.današnjem zapadu. pomažudi nepismenoj publici da se razvija i razmišlja. aktivno radi na konceptu skolastike u Parizu.. što je predstavljalo izuzetan podstrek daljem učenju i razvoju celokupne nauke. katolički teolog.D. Cambridge. kao mesto gde mala deca mogu da uče i napreduju u razvoju pre polaska u osnovnu školu. Ovo otkride utiče na razvoj i poboljšanje pismenosti time što knjige postaju dostupnije i to širim društvenim slojevima. neobradjeni komad škriljca. 1799 Prva "moderna" osnovna škola. Pozorište je mesto gde filozofske ideje mogu biti naučene sa pozornice. počinje da osniva škole širom Švajcarske i Nemačke koje koriste tzv. Johann Pestalozzi. prema tome... Engleski pesnik i filozof John Locke raspravlja o činjenici da smo rodjeni sa praznim umovima. počinje sa pročavanjima starih dokumenata. Oxford. Italija se ističe kao posebno aktivna tokom dotičnog perioda. 1450 Patentirana je prva mašina za štampanje. 1620-te Izumeli su prvo računalo/ručno/ što je znatno pojednostavilo bavljenje matematikom. 1150-1250 Osnovani tzv. 1499 Desiderius Erasmus. Sveti Toma Akvinski. pisanje i nauke. koji se još uvek koristi na današnjem zapadu. označava početak obnovljenog interesovanja za učenje. a da obrazovanje treba postepeno da dovede do njihovog razvoja – i da. Paris/Sorbonne. bez obzira na pol. 1209 god. prema potrebi. Mnogo važnih matematičkih tekstova je prevedeno na korisne jezike. “ciljne lekcije”. Sveštenici podučavaju religiju. Univerzitieti počinju da nude mogudnost sticanja diplome iz različitih oblasti i predmeta. 1249 god. "Moderni" univerzitieti: 1150 god. Evropljani uče Arapski sistem brojeva. 1926 Program pod imenom Semestar na Moru predstavljao je prvo organizovano studijsko putovanje sa 504 američka studenta. Švajcarski predavač. Arapska škola i učenje. Sve više žena počinje da se obrazuje. Japan. iako je to i dalje nedostupno vedini populacije. obrazovanje treba započeti još u ranom detinjstvu. pamte određene delove. pisanje i nauke. . Prva stanica na tom putu je bila: Yokohama.

U. nastavna televizija (1950). To je nastavio da radi pune 34 godine. Učenici su slušali ili gledali obrazovne kurseve. Činjenica da su jeftini VCR uređaji postali lako dostupni za rezultat je imala da učenje putem videa bude standardna pojava. Kasne 1980-te Kompjuteri dolaze u škole. Sa tehnološkim razvojem.5 1951 Televizija kao učitelj. Sadržaj se dopunjava i evoluira neverovatnom brzinom tako da je mogude baviti se istraživanjima na bilo koju temu pa čak i virtuelno. bilo kojoj osobi širom sveta. 1980-te Popularizacija društvenih koledža i tzv. Kamionetima je distribuirana pošta sa materijalima za učenje studentima koji su živeli daleko od obrazovnih centara. ali su želeli da se obrazuju. Kasne 1990-te Internet menja sve. Projektori sa slajdovima i filmskom trakom. kao i kasetofoni su uobičajena stvar. 1892. USA (www. Razvoj interneta omogudava komunikaciju kao i trenutan pristup informacija. U školama se mogu primetiti modeli proizvedeni od strane Apple-a and IBM-a. Rane 1980-te Televizija u učionici. Razvijaju se kursevi za E-learning/elektronsko učenje putem kojih je polaznicima omogudeno da uče on-line. Istorija je dokazala da su bili potpuno u pravu. država Minnesota. tehničkih škola.S. Zajednička karakteristika svih ovih sistema jeste da su bili jednosmerni i asinhroni. putem konekcije. korišdenje satelita (1970) i kablovske televizije (1980) za brz prenos obrazovnih multimedijalnih materijala na daljinu. 1960-te Uređaji na bazi multi-medija osvajaju učionice. ali de prodi još neko vreme pre nego postanu korisni za vedinu studenata 1991 Charter škole. ali ni na koji način nisu mogli da postave pitanje predavaču ili razmene mišljenja sa učenicima na drugom kraju sveta koja su u isto vreme pratili ista predavanja. sistem učenja na daljinu svoje početke beleži još pre više od 100 godina.psu.edu) je sa još dva univerziteta razvio sistem za dostavljanje materijala za učenje u ruralnim predelima Sjedinjenih Američkih Država kao način pristupa širem krugu studenata koji nisu mogli da pohađaju univerzitet./curriculum. pojavile su se nove mogudnosti za učenje na daljinu: obrazovne emisije na radiju (1920). Jack LaLanne edukuje amerikance o važnosti obaveznog svakodnevnog vežbanja .. koju su sledile i ostale države članice. 3. Ova situacija se izmenila uvođenjem sistema video konferencija . donosi zakon koji dozvoljava rad školama koje ne poštuju standardna pravila. Ovo je perfektno rešenje za one ljude koji žele dodatno obrazovanje bez upisa na univerzitete. 1970-te Pojava elektronskih matematičkih kalkulatora tzv.UČENJE NA DALJINU I E-UČENJE Iako je tek od skoro ušao u širu upotrebu. digitrona izazvala je strah među predavačima da de studenti i učenici zaboraviti da rade osnovne matematičke operacije. godine Penn State University.

ali je u to vreme ovaj sistem bio veoma skup i dostupan uskom krugu ljudi. Iako je uvođenje e-učenja. naročito u fakultetsko obrazovanje. sa izuzetno korisnim i raznovrsnim sadržajima.edu. Neki od ovih kurseva imaju i multimedijalne sadržaje koji se nalaze na adresi http://ocw. Ovi primeri predstavljaju jednosmerne i jednostavne primere еučenja gde ne postoji interakcija između nastavnika i učenika. Učenje uz pomod računara dobija naziv elektronsko učenje (skradeno e-učenje. korišdenje ispisa vrlo velikim slovima na ekranu za slabovide učenike ili emitovanje zvuka posredstvom računara i zvučnika koji nosi pročitani tekst umesto ispisa teksta). niti između učenika. Nove mogudnosti za jeftino snimanje i montiranje filmova ili obradu zvuka i slike. Talentovani učenici zainteresovani za oblasti u kojima postoji veoma mali broj stručnih nastavnika mogu posredstvom Interneta da uče od nastavnika koji se nalaze na drugom kraju sveta. za sada su mogudnosti koje ovaj vid učenja pruža slabo iskorišdene. a pojavilo se i interesovanje za korišdenje novih za individualizaciju procesa učenja. Mnoštvo ideja i mogudnost njihove brze razmene i distribucije posredstvom Interneta značajno je poboljšalo kvalitet obrazovnog materijala. Učeniku je potreban računar i Internet veza da bi mogao da pristupa resursima za učenje koje takođe preuzima sa Interneta. Za svaku izabranu temu mogu se preuzeti materijali za učenje.(sredinom 1980).edu/OcwWeb/Global/OCWHelp/avocw. ispiti. sliku ili filmske zapise. ali i mogudnost komunikacije između nastavnika i učenika radi razjašnjavanja i nadogradnje znanja. mora da omogudi transfer znanja od nastavnika ka učeniku. Uočena je mogudnost da se prikaz i dizajn obrazovnog materijala prilagodi učenicima sa posebnim potrebama (npr. Otvorene su mogudnosti da multimedijalne obrazovne sadržaje prave široki krugovi nastavnika. za mnoge obrazovne institucije postala dobra ekonomska prilika za neke i zakonska obaveza.htm. Mogudnosti da se učenje prilagodi potrebama i predispozicijama pojedinca delovale su neograničeno. ali i mogudnost da se naprave interaktivni obrazovni materijali i testovi znanja i veština. a opisana su potrebna predznanja i sadržaj kursa. Ovi obrazovni materijali se u početku distribuiraju na disketama. Učenje u grupi vršnjaka i saradnja učenika pri učenju deo je stimulativnog okruženja . koja takođe nudi preuzimanje različitih materijala za 7 učenje na francuskom jeziku.mit. Drugi primer Web lokacije koja daje pristup obrazovnim sadržajima jeste Web lokacija obrazovne institucije tehničkih nauka „ParisTech“ http://graduateschool. Stvarnost je pokazala da su mnoga očekivanja od eučenja bila preterana. ranije dostupne samo profesionalnim producenatskim kudama sada su postale pristupačne školama i nastavnicima. a pojavom Interneta i mogudnost da se ovi sadržaji razmenjuju širom sveta. Na Internetu postoji veliki broj besplatnih Web strana za učenje na daljinu. kasnije na kompakt diskovima i putem Interneta. Pojavom jeftinih ličnih računara pojavljuju se materijali za učenje koji koriste mogudnosti računara – da se naprave lekcije koje osim teksta nose i zvuk.paristech.mit. Stimulativno okruženje za učenje.org. Najvedu ulogu u brzom razvoju eučenja ima Internet i njegov razvoj. svima kojima je dostupan lični računar. bilo u učionici ili na mreži. e-learning). eng. Čuveni MIT (Massachusetts Institute of Technology) je postavio otvoreni sistem za pristup svojim nastavnim sadržajima na adresi http://ocw. Pre pregleda ovih materijala student može da preuzme propratnu dokumentaciju kako bi imao detaljniji uvid u materiju.

po strukturi programa (kursa). odnosno treba da podržava SCORM (Sharable Content Object Reference Model) koji predstavlja skup standarda i pravila za učenje zasnovano na Webu. pojedinačno dostavljanje ovih materijala i zadataka učenicima i testiranje znanja učenika. nastavnici.1 Karakteristike sistema za učenje na daljinu Osnovne karakteristike ovakvog modela učenja: obrazovanje ili obuka koja se nudi učenicima na različitom mestu od nastavnika ili izvora informacija programi ili kursevi učenja na daljinu mogu biti prilagodjeni različitim osobinama učenika. Da bi se na mreži napravilo ovakvo virtuelno okruženje za učenje. WBT–WEB BASED TRAINING se vrši objavljivanjem sadržaja za učenje na WEB sajtu (Internet prezentaciji) obrazovne ustanove.. koji omoguduju skladištenje obrazovnih sadržaja na Web Serveru i njihovo povezivanje. osmišljen je softver koji omogudava pravljenje i čuvanje multimedijalnih obrazovnih materijala u elektronskom obliku. naziva se Learning Management System (LMS). Courseware alati.odrasli – “netradicionalni studenti” 2. po stepenu nadzora polaznika učesnici kod učenja na daljinu: osobe koje kreiraju i distribuiraju materijale za učenje i učenici organizatori kurseva ili programa: obrazovne i naučne institucije za svoje učenike i studente (i za ostale). Kada je reč o programskoj podršci koja se koristi prilikom edukacije putem Interneta.osobe koje zahtevaju više aktivnosti i interakcije kod učenja 4. a razlikuju se po tehnologiji koja se koristi. Komunikacija između učenika i nastavnika obavlja se elektronskom poštom ili putem foruma na kojima učestvuju. Dobar LMS sistem treba da bude standardizovan. . UČENJE PREKO INTERNETA Učenje putem Interneta može se definisati kao oblik edukacije u kojem se nastavni sadržaji prezentiraju polaznicima putem Interneta. OBUKA ZASNOVANA NA WEBU.zaposleni bez mogudnosti da pohadjaju nastavu 3. komunikaciju medju učesnicima obrazovnog procesa. Ovakav zatvoren i kontrolisan sistem eučenja. koji dobro modelira stimulativno okruženje za učenje. razmenjuju mišljenja i sarađuju svi učenici iz grupe. Svi rezultati učenja moraju se za svakog učenika beležiti u bazu podataka radi pradenja i analize procesa učenja. polaznici kurseva (programa): 1. učenici preko WWW pristupaju ponudjenom materijalu. Pri tome je osnovni zahtev koji se postavlja pred učesnike obrazovnog procesa posedovanje računara s priključkom na Internet. Prednosti ovakvog metoda distribucije materijala za učenje su: brza distribucija.osobe geografski udaljene od obrazovnih centara.. mogude je uključiti hipermedijske materijale. najčešde se koriste tzv.za učenje.lica sa fizičkim ograničenjima ili poremedajima 5. upravljanje učenjem te proveru znanja putem raznih testova za samoproveru. pojedinci: konsultanti. 3.. kompanije ili njihovi delovi za svoje zaposlene.

Internet relay chat (IRC) je Sinhrona komunikacija bazirana na tekstualnim porukama preko Interneta ili Intraneta u stvarnom vremenu i omogudava povezivanje učenika s približno jednakim znanjem. vlastitim tempom. PREDNOSTI UČENJA NA DALJINU Student svoje prednosti vidi u: • smanjenju troškova stanarine i ostalih troškova vezanih za boravak u mestu održavanja studija • mogudnosti da bira studijski program i studira van mesta svog prebivališta bez potrebe za njegovom promenom • izboru škole van fizičkih granica matične zemlje • mogudnosti da radi za vreme studiranja nezavisno od mesta održavanja studija • prevazilaženju nemogudnosti da poseduje tradicionalnu nastavu usled nekog od svojih trajnih ili privremenih fizičkih problema. upotrebom prenosa fajlova.servis mogu koristiti pojedinci ili grupe istovremeno. mogudnost administriranja pristupa. On-line forumi kao i liste omoguduju javne rasprave. jednostavnost obnavljanja i publikacije sadržaja. odgovori. interaktivnost sadržaja itd. objektivnost ocene i mogudnost nadoknadjivanja propuštenog sadržaja. Postoje dva načina korišdenja podjeljene aplikacije: kao sredstvo učenja kako se koristiti aplikacija i za učenje koncepata i veština. mogudnost povezivanja „linkovanja”. razmjenjuju mišljenja. na raspolaganju im je veliki broj predmeta. šalju se pitanja. prilagodjenost radu s grupom. Prednosti korišdenja e-maila: jednostavnost pri korišdenju. na mestu i u vremenu koje sami odaberu. Mailing liste su servis sa sličnim oblikom interakcije. mogude je otvoriti vlastitu diskusijsku grupu po odredjenoj temi. E-mail je najjednostavniji oblik asinhrone interakcije i najčešde se koristi samo kao dodatak uz druge oblike komunikacije. Deljene aplikacije (Whiteboards) je način sinhrone interakcije u kojem učenici učestvuju u zajedničkom radu na softverskoj aplikaciji. multimedijalnost sadržaja. Ovaj način komunikacije omogudava da velike datoteke ne zauzimaju prostor na našim diskovima. omogudava deljenje studenata i organizaciju u nekoliko manjih grupa čiji učesnici imaju odredjene srodne karakteristike. Videokonferencije. planiranje vremena i sposobnost za analizu i sintezu sadržaja koji se uči) i dr. za prenos materijala kursa. omogudava dovoljno vremena za razmišljanje i odgovor. prednosti i nedostaci kao email. Učenje na daljinu u odnosu na klasični „tradicionalni” pristup učenju pokazuje sledede prednosti: • omoguduje stalno učenje (lifelong learning) i profesionalno usavršavanje • učenici uče nezavisno. Prednosti ovakvog načina interakcije su simuliranje stvarnosti i podsticanje zajedničkog učenja. i formiranje oglasnih tabli za komunikaciju sa nastavnikom. oštedenja ili bolesti • samoorganizovanju vremena za učenje (visoka motivacija. komunikacija je privatna. koje nude različite institucije ili nastavnici-pojedinci . omogudavaju obučavanje prepiskom. prednosti poštanskih listi i obezbedjuje jednostavnost u korišdenju. ravnopravnost učenika.

telekonferencije.) • dostupnost tema koje ne nude kursevi/programi u tom području – učenici pronalaze i pohadjaju programe koji ih zanimaju. • praktičan rad sa različitim tehnologijama – stiču se ne samo informacije o onome što se uči. Veliki broj svetski priznatih visokoškolskih ustanova u svom programu studija kao obavezan izbor savremenog načina obrazovanja primenjuju ovu kategoriju učenja. .. Mnoge obrazovne ustanove usvajaju novu tehnologiju i prilagođavaju svoje postojede programe za obrazovanje na daljinu. interaktivne simulacije. Vestern Governors University.000 studenata koji primenjuju neku od formi "distance learning" u svom obrazovanju. United Kingdom Open University. Učenje na daljinu odnosno "distance learninig" ujedno je izazov i orudje za poboljšanje i unapredjenje obrazovnih procesa kod nas i jedan je od temelja za nove i bolje načine upravljanja znanjem. Uvodjenje obrazovanja na daljinu možemo sagledati i kao evolutivan razvoj novog načina obrazovanja. animacije.grafike. Virtual University Enterprises.). različiti nivoi interakcije: “klasični” pisani materijal uz vodjenje vlastitih beleški. i ako ih ne nude obrazovne ili poslovne institucije u mestu u kojem žive ili rade • učestvovanje u najkvalitetnijim ili najprestižnijim programima – učenik može “pohađati” barem neke kurseve na kvalitetnim institucijama ili koje drže poznati stručnjaci bez promene mesta boravka • odabiranje svog načina učenja – aktivno ili pasivno učenje. Nabrojademo samo neke od najznačajnijih institucija koje primenjuju u svom obrazovnom radu distance learning: u SAD to su National Techological University. University for Industry itd. u Evropi The International Council for Open and Distance Education – Oslo. diskusija sa ostalim učenicima (e-mail.• vlastiti tempo . Internet daje obrazovanju potpuno novu dimenziju. vek” • Samostalno učenje i interakcija – i nastavnici uče od učenika koji samostalno traže izvore informacija. ukazuju na oko 3.. Intenzivno uvodjenje informacionih tehnologija u obrazovne procese postao je prioritet modernih visokoobrazovnih institucija širom sveta. zvuka...000. kod kude.učenici prolaze kroz materijal za učenje onom brzinom i onoliko puta koliko žele • mesto učenja može se odabrati – zavisi od medija koji se koristi za distribuiranje materijala za učenje (uči se na poslu. kao ozbiljno organizovane programe koje karakteriše veliki broj polaznika (podaci za 2003 godinu prema Američkoj asocijajciji za učenje na daljinu... Dobra svojstva ovog modela toliko su bitna da mnogi ljudi daju prednost ovom načinu obrazovanja. više multimedije .. California Distant Lerning Program. ZAKLJUČAK Razvoj "Distance learning-a" u svetu danas je dostigao jednu od prelomnih tačaka. Bududnost još više obedava. nego i dodatna znanja i veštine o korišdenju različitih tehnologija. Columbia Network for Engineering Education. University of Phoenix. Nove tehnologije za prenos govora i slike u realnom vremenu učini de obrazovanje putem Interneta još kvalitetnije i popularnije. omoguduje se polazniku da postigne i zadrzi nivo “pismenosti za 21. .

] www.] www.LITERATURA www. ICIM plus – Izdavački centar za industrijski menadžment plus.it-akademija. Kruševac.link-elearning.yu/b-plus/Edukacija. ’’Komunikacione tehnologije ‘’ .org [9.] www.php/3242.pdf [5.net/cms/view.com [8.] www.uticnetba. 2005.] www.html [4.mingl.] www..co.yu [10.com [1.ba .php [2.com [11.sk.clio.] www.yu/2005/04/skin04.] www.elitesecurity.clio.html [3.co.org/t167770-Ucenje-Na-Daljinu *6.scribd.e-learning.co.] www.teol.com/linkdl/elearning/eLearning.+ Nikolid.] www. [7. Z.Fakultet za industrijski menadžment.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful