‫אלו דברים לפורים ולשבת פרשת כי תשא תשע"ב‬

‫האם יש קשר בין פורים לסיפור עגל הזהב שנקרא בשבת ?‬
‫יכול להיות שהשאלה צריכה להיות מהו הקשר ?‪ .‬הרי אנחנו יודעים ש"הכל קשור בהכל‪".‬‬
‫על כל פנים ‪ ,‬הקשר הראשון שעולה בראשי הוא לגבי מסכות‪ .‬בשני הארועים נועד למסכה‬
‫תפקיד ראשי‪.‬‬
‫לענין פורים ‪ ,‬הדברים ברורים )אם כי היכן ‪ -‬אם בכלל ‪ -‬מוזכרת מסכה במגילה ?(‬
‫בפרשה השבוע כתוב ‪:‬‬
‫ליו קום‬
‫א ָ‬
‫מרו ֵ‬
‫רן‪ ,‬ו ַּיא ְ‬
‫ה ּ‬
‫על‪-‬א ֲ‬
‫עם ַ‬
‫ה ָ‬
‫הל ָ‬
‫ק ֵ‬
‫הר; ו ַי ּ ָ‬
‫ה ָ‬
‫מן‪ָ -‬‬
‫דת ּ‬
‫לר ֶ ֶ‬
‫שה ָ‬
‫מ ֶ‬
‫שש ּ‬
‫כי‪ּ-‬ב ֵ‬
‫עם‪ּ ,‬‬
‫ה ָ‬
‫רא ָ‬
‫ו ַי ַ ְ‬
‫לא‬
‫ים‪ּ ,‬‬
‫צר ַ ּ‬
‫מ ְ‬
‫רץ ּ‬
‫א ֶ‬
‫מ ֶ‬
‫לנו ֵ‬
‫ע ָ‬
‫ה ֱ‬
‫שר ֶ‬
‫א ֶ‬
‫איש ֲ‬
‫ה ּ‬
‫שה ָ‬
‫מ ֶ‬
‫זה ּ‬
‫כי‪ֶ -‬‬
‫נינו‪ּ --‬‬
‫פ ֵ‬
‫ל ָ‬
‫לכו ְ‬
‫שר י ֵ ְ‬
‫א ֶ‬
‫הים ֲ‬
‫ל ּ‬
‫א ּ‬
‫לנו ֱ‬
‫שה‪ָ -‬‬
‫ע ֵ‬
‫ֲ‬
‫כם‬
‫ני ֶ‬
‫כם בְ ֵ‬
‫שי ֶ‬
‫ני נ ְ ֵ‬
‫באז ְ ֵ‬
‫שר ְ‬
‫א ֶ‬
‫הב‪ֲ ,‬‬
‫הז ָ ָ‬
‫מי ַ‬
‫רקו נ ּז ְ ֵ‬
‫פ ְ‬
‫רן‪ָ ,‬‬
‫ה ּ‬
‫הם‪ ,‬א ֲ‬
‫ל ֶ‬
‫א ֵ‬
‫מר ֲ‬
‫יה לו‪ ;.‬ו ַּיא ֶ‬
‫ה ָ‬
‫מה‪ָ -‬‬
‫ענו ֶ‬
‫ד ְ‬
‫יָ ַ‬
‫ביאו‪,‬‬
‫הם; ו ַי ָ ּ‬
‫ני ֶ‬
‫באז ְ ֵ‬
‫שר ְ‬
‫א ֶ‬
‫הב‪ֲ ,‬‬
‫הז ָ ָ‬
‫מי ַ‬
‫את‪-‬נ ּז ְ ֵ‬
‫עם‪ֶ ,‬‬
‫ה ָ‬
‫כל‪ָ -‬‬
‫רקו‪ָ ,‬‬
‫פ ְ‬
‫ת ָ‬
‫לי‪ ; .‬ו ַי ּ ְ‬
‫א ָ‬
‫ביאו‪ֵ ,‬‬
‫ה ּ‬
‫כם; ו ְ ָ‬
‫תי ֶ‬
‫ובְּנ ֵ‬
‫היך ָ‬
‫ל ֶ‬
‫א ּ‬
‫לה ֱ‬
‫א ֶ‬
‫מרו‪ֵ --‬‬
‫כה; ו ַּיא ְ‬
‫ס ָ‬
‫מ ֵ‬
‫גל ַ‬
‫ע ֶ‬
‫שהו‪ֵ ,‬‬
‫ע ֵ‬
‫רט‪ ,‬ו ַי ַ ֲ‬
‫ח ֶ‬
‫אתו בַ ֶ‬
‫צר ּ‬
‫דם‪ ,‬ו ַי ָ ַ‬
‫מי ָ ָ‬
‫קח ּ‬
‫רן‪ ; .‬ו ַי ּ ַ‬
‫ה ּ‬
‫אל‪-‬א ֲ‬
‫ֶ‬
‫רן‬
‫ה ּ‬
‫רא א ֲ‬
‫ק ָ‬
‫ניו; ו ַי ּ ְ‬
‫פ ָ‬
‫ל ָ‬
‫ח ְ‬
‫מז ְבֵ ַ‬
‫בן ּ‬
‫רן‪ ,‬ו ַי ּ ֶ‬
‫ה ּ‬
‫רא א ֲ‬
‫ים‪ ; .‬ו ַי ַ ְ‬
‫צר ָ ּ‬
‫מ ְ‬
‫רץ ּ‬
‫א ֶ‬
‫מ ֶ‬
‫עלוך ָ ֵ‬
‫ה ֱ‬
‫שר ֶ‬
‫א ֶ‬
‫אל‪ֲ ,‬‬
‫שר ָ ֵ‬
‫יּ ְ‬
‫עם‬
‫ה ָ‬
‫שב ָ‬
‫מים; ו ַי ֵ ֶ‬
‫ל ּ‬
‫ש ָ‬
‫גשו ְ‬
‫לת‪ ,‬ו ַי ַ ּ‬
‫ע ּ‬
‫עלו ּ‬
‫רת‪ ,‬ו ַי ַ ֲ‬
‫ח ָ‬
‫מ ֳ‬
‫מ ָ‬
‫כימו‪ּ ,‬‬
‫ש ּ‬
‫חר‪ `.‬ו ו ַי ַ ְ‬
‫מ ָ‬
‫וה ָ‬
‫ליה ָ‬
‫חג ַ‬
‫מר‪ַ ,‬‬
‫ו ַּיא ַ‬
‫חק‪.‬‬
‫צ ֵ‬
‫ל ַ‬
‫קמו ְ‬
‫שתו‪ ,‬ו ַי ָ ֻ‬
‫אּכל ו ְ ָ‬
‫ל ֱ‬
‫ֶ‬
‫דברים קשים ללא ספק‪.‬‬
‫מלבד הקשר הלשוני ‪" -‬מסכה" ‪ -‬אני משאיר פתוח לעיון אישי של כל אחד כאשר "ידבנו ליבו"‬
‫לגבי‬
‫קולות נוספים בתיאור הנ"ל שאולי מזכירים לנו את פורים‪.‬‬
‫ומה כל זה לעניינו היום ?‬
‫גם שאלה זו אני מבקש להשאיר פתוחה‪.‬‬
‫רמז לכיוון אפשרי של תשובה‪ ,‬מבין הכיוונים לאין ספור שקיימים‪ ,‬מוצא אני בדברי המשורר‬
‫צ'סלוב מילוש שדבריו שלהלן‪ ,‬מתוך השיר "? ‪ "ars poetica‬הזכרנו כבר‪ ,‬כך נדמה לי‪ ,‬בעבר‪.‬‬
‫‪And yet the world is different from what it seems to be‬‬
‫‪and we are other than how we see ourselves in our ravings.‬‬
‫‪People therefore preseve silent integrity‬‬
‫‪thus earning the respect of their relatives and neighbors.‬‬
‫‪The purpose of poetry is to remind us‬‬
‫‪how difficult it is to remain just one person,‬‬
‫‪for our house is open, there are no keys in the door‬‬
‫‪and invisible guests come in and out at will.‬‬
‫תרגום חופשי שלי ‪:‬‬
‫אך העולם איננו כפי שהוא נראה‬
‫ואנו ‪ -‬שונים מכפי שרואים אנחנו את עצמנו בצהלותינו‬
‫על כן שומרים האנשים על יושרה אילמת‬
‫ובכך זוכים ליקר וגדולה מקרוביהם ומשכניהם‬
‫מטרת השירה היא להזכירנו‬
‫כמה קשה הוא להישאר אך אדם אחד‬
‫כיוון שביתנו פתוח‪ ,‬אין מפתחות בדלתות‬

‫ואורחים בלתי נראים יוצאים ובאים ‪ ,‬כרצונם‪.‬‬
‫חג פוריפ שמייח ושבת שלום‬
‫ג'ף‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful