You are on page 1of 1

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Minggu: 34
Hari: Isnin
Tarikh : 26 September 2011
Kandungan

Impak / Catatan

PERHIMPUNAN MINGGUAN

: ) (
:
-
:
" " 1.
.2 .
.3 .
) : )
:
1.2 :
: 1.1.2.1
:
:1.2 ) ( 3- 1
:
.1
2.
.3 3 1 .
:
:
. 13.
.16
:
: 13.3 .
. 16.1 :
:
:
: 1.
.
.2 .

, 1.
.
.2
.
.3 65 .

Kelas :
Masa :
Mata pelajaran:

7.40 8.10

4 Tekun
9.10 9.40

1 Gigih
9.40 10.10

1 Gigih
10.30
11.30

3 Gigih
12.30 1.00