You are on page 1of 4

Bettina Andersen

Biologi

Celler og celledelinger
Essentielle forskelle p eukaryote celler, prokaryote celler og virus
Prokaryoter 3,9 mia. r Ingen cellekerne Pilus Flagel Ingen organeller Plasmider (DNA-ring) Cellevg Cellemembran Eukaryoter 2,7 mia. r Cellekerne Evt. Cellevg Cellemembran (af proteiner og et dobbelt fedtlag) Organeller - Mitokondier - Golgi - Vakuole(Planter) - ER (m. ribosom der danner protein) - Grnkorn(Fotosyntese, planter,alger) Recepter Vira Intet cytoplasma Proteinkar Formeres v. vrt Evt. lupidmembran Capsid Arvemateriale (DNA/RNA) Glycoprotein

Essentielle forskelle p dyreceller og planteceller


Dyreceller Planteceller Grnkorn (fotosyntese) Vakuole Cellevg (s planten er hrd fx dens stngel)

(Kemiske) stoffer; atomer og molekyler


Et glycogenmolekyle kan vre sammensat af mere end mio. atomer Mere end 3 kulstofatomer = organisk stof Mennesket bestr af 5 1013 celler Muskelceller er langstrakte (max 50 cm) Nerveceller frer impulser (rygmarv - fod 1 m), tyndere end muskelceller Kulhydrater, fedtstoffer og proteiner: hovedpart af cellernes faste bestanddele Celler sammenstter selv organiske stoffer som den indeholder

Beskriv DNAs opbygning og funktion


Findes i cellekernen (som er en kerne i Eukaryoter, og runde ringe i prokaryoter) Er arvemateriale (bestemmer fx jenfarve/fibersammenstning osv) DNA koder for et givent protein (Gener)

Side 1 af 4

Bettina Andersen

Biologi

DNA er dobbeltmolekyle (2strenget af to polynucleotid-kder som er hjresnoede) Kderne holdes sammen af hydrogenbindingerne mellem baserne (G-C & A-T) Polynucleotidkderne (nucleotid-byggesten: 1 phosphat-gruppe 1 kulhydrat(i DNA: deoxyribose) 1 nitrogenholdig base

Proteinsyntese: Det centrale dogme= omstning sker via RNA - genetisk information i DNA omskrives (transkriberes) til sm transportable RNA-molekyler, kaldet mRNA (messenger RNA). mRNA indeholder vejledning til syntese af et enkelt protein (mRNA koder for et gen). (Alts et gen er et stykke af en DNA-streng som koder for et protein) mRNAet kommer til ribosomerne i cellen Ribosomerne flger mRNAet (opskriften p proteinet) og danner proteinet ved en proces kaldet translation.

Hvad er:
Et kromosom DNA pakket i cellekernen om proteiner kaldet histoner (= sm kuglestrukturer kaldet nukleosomer) Nukleosomer dannes fibre = perler p snor, kromatin Fibre pakkes yderligere til kromosomer (=DNA trukket sammen om histoner) Et kromatid er nr 2 kromosomer har lavet et kryds (1 kromosom kopieres og sidder i et kryds med det nye kromosom) (ssterkromatider). Homologe kromosomer 2 identiske kromosomer Et gen et stykke af en DNA-streng som koder for et protein.

Kromosomantal
Nr en celle har et kromosomantal p n har cellen halveret kromosomantal (ved mennesker 23 som kan findes i g-/sdceller) Nr en celle har et kromosomantal p 2n har cellen det dobbelte kromosomantal (ved mennesker 46 som nr en gcelle gr sammen med en sdcelle eller i de generelle celler) Nr en celle har et kromosomantal p 4n har cellen 4 gange n. Sker lige i starten af celledeling nr kromosomerne kopieres. (ved mennesker: 92 kromosomer)

Side 2 af 4

Bettina Andersen

Biologi

Formlet med mitosen og meiosen


(celledeling) Mitose - Man kan vokse - Ved fx sr kommer der ny hud (gamle celler dr, s mitose gr det muligt at erstatte dem med nye celler) Meiosen - (Man fr blandet gener fra 2 knsceller) - Der dannes nye individer som ved selektion kan fre til udvikling af nye arter (alts evolution)

Redegrelse for mitosen


Kromosom: DNA trukket sammen om histoder. Kromatid: nr 2 kromosomer har lavet et kryds (1 kromosom kopieres og sidder i et kryds med det nye kromosom) (ssterkromatider). kvatorialplan: Kromatiderne ligger sig her. (p midten af cellen.) Tentrde: trkker DNA til hver sin side. (halvdelen af kromatiderne trkkes til hjre og de andre til venstre) De nye celler kan dasses. (der dannes 2 nye cellekerner og derefter cellemembran udenom) (cyklussen kan vare i op til 1 r)

Redegrelse for meiosen


4 nye celler dannes som er lidt forskellig fra modercellen Sker kun ved dannelsen af gceller/sdceller Meiose (knnet formering) Sdcellen + gcellen = zygoten Kromosonantallet er hermed fordoblet(2n), - hvilket halveres under meiosen, 2 celledelinger (1. meiotiske deling & 2. meiotiske deling) 4 celler ud fra 1. celle (med kromosomantal- angives med bogstavet n) (- i modercellen 2n og dattercellerne n) 1. meiotiske deling Tetrader: dannes ved 1. Celledeling (kromosomer gr sammen) 46 kromosomer i mennesker, (22 par homologe kromosomer & 2 knskromosomer) danner 23 tetrader Overkrydsning sker: (kromatider krydser over hinanden) fx gener fra faderen kan flyttes over p et tilsvarende kromosom fra moderen alts kan gener p samme kromosom adskilles Derefter placeres tetraderne i cellens midte (p kvatorialplanet) (moderens p den ene side og faderens p den anden side) Datterceller kan indeholde varierende mngder kromosomer(gener) fra moderen og faderen

Side 3 af 4

Bettina Andersen

Biologi

2. meiotiske deling 2 kromatider adskilles til hvert sit kromosom (dattercellerne indeholder 23 kromosomer hver) 2. Meiotiske deling minder meget om mitosen

Begreber
1. Genotype de gener der er der 1. Fnotype de gener der kommer til udtryk i kroppen 2. Homozygot Fx genotypen bB, hvor de to alleler (de 2 gener) er forskellige benvnes sdan 2. Heterozygot Fx genotypen bB, hvor de to alleler er forskellige benvnes sdan 3. Kromosomer a. Autosomer (det der ikke er knskromosomer) mennesket har 44 b. Knskromosomer mennesket har 2

Nr der undersges hvilken gentype der kan gives videre


Nr b/B fx koder for jenfarve (b for bl jne og B for brune jne) Hvis en mand har generne: Bb Damen har generne: bb

mand\dame

B Bb Bb b bb bb Alts er der 50% chance for at barnet fr bl og 50% chance for at barnet fr brune jne.

Side 4 af 4