You are on page 1of 2

Standart ndirgenme Potansiyeli (Elektrot Potansiyeli)(Eo)

Maddelerin standart artlarda indirgenme eilimleri birbirleri ile deneysel olarak kyaslanm ve potansiyel deerleri belirlenmitir. Yani indirgenme potansiyelleri bal deerlerdir ve birimi volt dur. H+nn standart artlarda indirgenme potansiyeli sfr kabul edilmi ve dier iyonlarn veya bileiklerin potansiyelleri H + ile kyaslanarak llmtr.

2H+ + 2e-

H2(g)

E0 H+/ H2 = 0,0 volt

Bir iyonun indirgenme eilimi H+ dan daha byk ise elektrot potansiyeli (+) olarak iaretlenmi, indirgenme eilimi H+dan daha zayf ise elektrot potansiyeli () olarak iaretlenmitir. rnein; Ag+ + eCd2+ + 2eAg (k) Cd (k) E0 Ag+/ Ag = +0,800 volt E0 Cd 2+/ Cd = -0,403 volt

E0 deerlerine bakldnda Ag+ nn H+e gre daha kolay indirgendiini yani elektron alabildiini, Cd2+ nin ise Ag+ ve H+e gre daha zor indirgendiini syleriz. O zaman;

rnein Ag+/Ag ve H+/H2 sistemlerinin uygun artlarda birbiri ile temasta olduunu dndmzde Ag+nn indirgenip H2nin de ykseltgenerek bir redoks reaksiyonun kendiliinden gerekleeceini de syleyebiliriz.

2 Ag+ + H2(g)

2Ag(k) + 2 H+

Yine Ag+ iyonlar ieren bir zeltiye Cd metalini daldrdmzda bir sre sonra metalin yzeyinin gm ile kaplanacan, zeltiye de Cd 2+ iyonlarnn geeceini syleyebiliriz. nk Ag, Cd dan daha kolay indirgenir. Bir araya geldiklerinde zeltideki Ag+ iyonlar Cd metalden elektron kopararak metalik Age indirgenir ve kadmiyum metalinin yzeyine tutunur. Elektron veren Cd atomlar da +2 ykl iyon halinde znerek zeltiye geer.

2Ag+ + Cd -

2Ag (k) + Cd2+

ndirgenme potansiyelleri elektrokimyasal hcreler kurularak belirlenir.

http://kimya.us/genel-konular/standart-indirgenme-potansiyeli-elektrot-potansiyeli-eo-2.html