You are on page 1of 3

Prof.

Dr Drenka Vukovi

SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI


- Rider-

Januar, 2011. SADRAJ

I DEO: Savremeni sistemi socijalne sigurnosti


1. Savrmeni sistemi socijalne sigurnosti 2. Socijalni reimi 3. Aktivizaciaj socijalne drave

II DEO: Penzijski sistem


1.

Demografski trendovi u Crnoj Gori

2. Penzijski sistem Crne Gore


3.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

4. Zakon o izmenama i dopunama Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju 5. Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima
6. 7.

Zkn o dprinsim z bvzn sciln sigurnj Zakon o izmenama i dopunama Zkna o dprinsim z bvzn sciln sigurnj

III DEO: Zdravstveni sistem


1. Zdravstveno stanje stanovnitva Crne Gore
2.

Zdravstveni sistem (prava, korisnici, finansiranje, organizacija i nosioci) Zakon o zdravstvenoj zatiti

3.

4. Zakon o zdravstvenom osiguranju 5. Zakon o pravima pacijenata

6. Master plan razvoja zdravstva Crne Gore 2010-2013

IV DEO: Osiguranje nazaposlenih


1. Trite rada 2. Zapoljavanje REA populacije 3. Sistem osiguranja nezaposlenih 4. Zakon o zapoljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti 5. Strategija zapoljavanja i razvoja ljudskih resursa (20072011)