You are on page 1of 3

2.1. GII THIU V I L HNG HI VIT NAM 2.1.1.

Lch s hnh thnh v pht trin ca i l Hng hi Vit Nam Ngy 13/03/1957, B Giao thng Vn ti Bu in nc Vit Nam chnh thc ban hnh Ngh nh s 50 thnh lp i l Tu bin Vit Nam (i l Hng hi Vit Nam hin nay, tn giao dch l Vietnam Ocean Shipping Agency, vit tt l VOSA). i l Tu bin Vit Nam lc by gi c tr s chnh t ti Hi Phng bt u nhng bc i u tin ca mnh trong ngnh dch v hng hi. Ngy 08/08/1989, i l Tu bin Vit Nam c i tn thnh i L Hng Hi Vit Nam theo Quyt nh s 1436 Q/TCCB-L ca B Giao thng Vn ti. Ngy 12/5/1993 i L Hng Hi Vit Nam c thnh lp li theo Quyt nh s 885/Q/TCTB-L ca B Giao Thng Vn Ti, l doanh nghip thnh vin hch ton c lp thuc Tng Cng ty Hng hi Vit Nam v hot ng theo Giy chng nhn ng k kinh doanh s 102726, ng k ln u ngy 01 thng 06 nm 1995 v ng k thay i ln th 16 ngy 16 thng 9 nm 2005. Ngay t nhng ngy u thnh lp, VOSA pht trin rt mnh pha Bc vi ba chi nhnh c t ti Hn Gai, Cm Ph v Bn Thy phc v tt c cc tu n v ri cng min Bc. Sau khi t nc c hon ton gii phng, nh u th v v tr a l ca Vit Nam nm trn tuyn ng hng hi huyt mch ca th gii, cng vi nhu cu m rng v nng cao hiu qu hot ng ca i l hng hi trong c nc, cc chi nhnh ca VOSA ln lt c thnh lp khp cc cng thng xuyn c tu cp bn v nhng thnh ph c sn bay Vit Nam. Hin nay VOSA c 14 chi nhnh i l ng ti cc cng bin v cng hng khng quan trng nh: Vosa H Ni, Vosa Qung Ninh, Vosa Hi Phng, North Freight, Orimas, Vosa Bn Thy, Vosa Nng, Vosa Quy Nhn, Vosa Nha Trang, Vosa Si Gn, Samtra, Vitamas, Vosa Vng Tu, Vosa Cn Th. Trong , cc chi nhnh ca VOSA ti Tp. HCM hot ng mnh nht v i l hng hi. p ng nhu cu ca cng tc i l hng hi v c iu kin phc v cc hng tu tt hn, nm 1989, i l Hng hi Vit Nam chuyn tr s chnh t Hi Phng vo Tp. HCM u mi giao dch kinh t ca c nc v l ni c ngun hng ha ln, ng thi cng l a im tt hp tc vi cc hng tu ln trn Th gii.. Hin nay, VOSA l thnh vin ca cc t chc nh: Hi ng Hng hi Quc t Baltic (BIMICO), Hip hi Giao nhn Lin bang Quc gia (FIATA), Phng Cng nghip v Thng mi Vit Nam (VCCI), Hip hi i l v Mi gii Tu bin Vit Nam (VISABA). Vi mi quan h v phm vi cng tc c Nh nc cho php, VOSA ngoi vic lm i l hng hi, lu khoang (mi gii thu / mua bn tu) cn tham gia vo kinh doanh mt s mt hng nht nh v mi gii tt c cc loi hng ha. m rng hot ng ca mnh, VOSA cn tham gia lm thnh vin ca cc Lin doanh Hi Yn, Hi H v l i c ng ca Ngn hng Hng hi Vit Nam. Nhm p ng nhu cu ngy cng tng ca khch hng v c th ng vng trong nn kinh t th trng cnh tranh ngy cng gay gt nh hin nay, VOSA khng ngng ci tin, nng cao cht lng cng tc, phc v v ngy cng c nhiu hng tu, khch hng trong v ngoi nc bit n VOSA nh mt i l hng hi phc v tt nht, c uy tn bc nht Vit Nam.

i l Hng hi Vit Nam, vi 50 nm xy dng v pht trin, mt vn phng chnh ti Tp. HCM cng 14 chi nhnh tri rng khp c nc, tr thnh mt bn hng ng tin cy ca cc ch tu cng nh nhng bn hng trong v ngoi nc. Ngy 06/09/2005, B Giao thng Vn ti ra Quyt nh s 3292/Q-BGTVT v vic ph duyt danh sch n v thnh vin ca Tng Cng ty Hng hi Vit Nam thc hin c phn ha nm 2005. C phn ha VOSA s to mt bc ngot trong s pht trin ca doanh nghip. Ngy 14/12/2005, B Giao Thng Vn Ti ra quyt nh s 4788/Q-BGTVT ph duyt gi tr doanh nghip c phn ha. Ngy 30/12/2005, B Giao Thng Vn Ti ra Quyt nh s 5099/Q-BGTVT v vic ph duyt phng n v chuyn i l Hng hi Vit Nam, n v thnh vin hch ton c lp ca Tng Cng ty Hng hi Vit Nam thnh cng ty c phn. Chiu ngy 31/03/2006 phin u gi c phn i l Hng hi Vit Nam c t chc ti Trung Tm Giao Dch Chng Khon H Ni v Trung Tm Giao Dch Chng Khon Tp. HCM vi s lng cc nh u t tham gia l 1608. Ngy 14/06/2006, VOSA tin hnh i hi c ng tuyn b hot ng theo hnh thc Cng ty C phn v bu ra Hi ng Qun tr, Ban Kim sot, Ban iu hnh. V nhng l do trong vn ng k kinh doanh vi S k hoch v u t Tp. HCM nn n ngy 20/10/2006, VOSA mi nhn c Giy chng nhn ng k kinh doanh cho Cng ty C phn i l Hng hi Vit Nam (c chuyn th t doanh nghip nh nc i l Hng hi Vit Nam). Trong qu trnh hot ng, Cng ty khng ngng m rng a bn kinh doanh, a dng ha ngnh ngh kinh doanh. Cng ty c tng thng c thi ua xut sc ca Tng Cng ty Hng hi Vit Nam trong nhiu nm, c bit, nm 2004, cng ty c trao tng c thi ua ca Chnh ph.

Tr s chnh ca VOSA ta lc s 35 Nguyn Hu (to nh Habour View), Qun 1, Tp. HCM, l mt to nh ln, hin i, nm ngay trung tm thnh ph, rt thun tin cho vic giao dch vi khch hng v cc i tc.

Ngnh ngh kinh doanh


Theo Giy Chng nhn ng k kinh doanh do S K hoch v u t Tp. HCM cp, ng k ngy 20/06/2006, th cc ngnh ngh chnh ca Cng ty c phn i l Hng hi Vit Nam bao gm: - Dch v i l tu bin. - Dch v i l vn ti ng bin, hng khng, ng b, ng st v t chc lin hip vn chuyn; dch v logistics. - Dch v mi gii hng hi. - Dch v cung ng tu bin. - Dch v kim m hng ho. - Dch v lai dt tu bin. - Dch v sa cha tu bin ti cng; dch v v sinh tu bin; dch v bc d hng ho ti cng bin. - Dch v mua bn, cho thu v sa cha container. - Vn ti bin, khai thc tu bin; cho thu thuyn vin. - Vn ti a phng thc quc t. - Qun l, khai thc cng, kho, bn, bi v dch v giao nhn, kho vn. - Dch v kho ngoi quan; kinh doanh ca hng min thu. - i l th tc hi quan.

- Kinh doanh xut khu, nhp khu, chuyn khu, tm nhp ti xut, chuyn khu hng ha, thit b, vt t, ph tng v cc loi hng ha khc theo qui nh ca php lut (vt t, thit b k thut giao thng vt ti, thc phm cng ngh, thc phm ti sng, hng tiu dng, nng sn, thy hi sn, lm sn, cao su, c ph, thuc l iu cc loi, than, ha cht, phn bn, vt t nng nghip, vt liu xy dng, vt t thit b y t, thit b in t, hng may mc, xe my, t, cc mt hng cng nghip nh, my vi tnh, trang thit b vn phng, my in cng nghip cc loi, thit b vin thng, gas ha lng (LPG), mt hng ng vt, thc vt hoang d c ngun gc hp php; nhp khu tu c ph d; mua bn st, thp ph liu; chuyn khu v kinh doanh xng du). - i l mua bn, k gi v phn phi hng ha. - Gia cng hng ho xut nhp khu; sn xut, gia cng v mua bn cc loi bao b; sn xut cc loi ming m k thut (khng ti ch ph thi, xi m in, gia cng c kh, ch bin g, in trng bao b kim loi ti tr s). - Khai thc, ch bin, kinh doanh khong sn (tr cc loi khong sn Nh nc cm). - Cho thu vn phng. - Kinh doanh khch sn, du lch, l hnh ni a v quc t. - i l bn v my bay. - Dch v chuyn pht bu kin. - San lp mt bng. - Kinh doanh, cho thu ti chnh. Trong thi gian hot ng, Cng ty c th ng k b sung cc ngnh ngh kinh doanh khc ty theo yu cu hot ng kinh doanh ca Cng ty ph hp vi cc quy nh ca php lut hin hnh.

Sn phm, dch v ch yu
i l ti bin: VOSA cung cp dch v cho cc tu ra vo tt c cc cng bin Vit Nam, bao gm thc hin cc th tc xut nhp cnh cho tu v thuyn vin, th tc giao nhn hng ti cng, thu xp vic xp d hng ha; gii quyt khiu ni; thu xp cu h; cung cp nhin liu v thc phm, i l liner (i l vn ti container): Dch v ny bao gm thc hin cc th tc xut nhp hng container, thu gom hng, giao nhn hng, v.v i l vn ti: Bao gm dch v vn ti a phng thc, tip vn hng ha (logistics), giao nhn hng ha ti nh (door to door), thc hin tt c cc loi hnh i l vn ti c ni a v quc t v ng bin, ng b, hng khng. Hot ng thng mi v y thc xut nhp khu hng ha: Bao gm mua bn hng ha, kinh doanh xut nhp khu tiu ngch qua ca khu, tm nhp ti xut xng du, thy sn, than , v.v Hot ng ny ch chim t trng nh trong tng doanh thu ca VOSA, trong ngun thu ch yu l dch v y thc xut nhp khu. Cc mt hng VOSA nhn y thc xut nhp khu bao gm phn bn, ha cht, vt t nng nghip, vt t thit b giao thng vn ti, nguyn ph liu, thc phm cng ngh, thc phm ti sng, nhp khu tu c, v.v Hot ng xut nhp khu trc tip mang li doanh thu khng ln. Cc dch v khc: Bao gm dch v kim m hng ha, cung ng tu bin, cho thu kho CFS v kho ngoi quan; cho thu t, can, s lan, tu ko, sn xut bao b, m (xp) k thut, mi gii hng ha, kinh doanh khch sn, v.v