You are on page 1of 2

Que anar en bici no fos perillós

Més festes de cada llocQue la gent estigues més contenta

Més activitats gratuïtes de música i festa

Més guarderies i escoles d´idiomes de tot el mon

La gent embruta la ciutat

Persones que dormen al carrer

Coloms i gats morts

Atracaments als pisos, joieries,...

Falten pistes esportives al meu barri


Respectar tot el que és comunitari

Ser nets al carrer

Ajudar als veïns

Aprendre paraules en tots els idiomes

Respectar als altres i deixar-los descansar


Que organitzi activitats

Biblioteques amb professors de repàs

Donar més bones noticies a la "tele¨

Cases on ajudin als que viuen al carrer

Més parcs i pistes esportives