You are on page 1of 2

Adrian Siuda

Adres zamieszkania: ul. Konstantynowska 4/5, 95-070, Aleksandrw dzki Numer telefonu komrkowego/mail: 693275515/adriansiuda@op.pl Data urodzenia: 13 sierpie 1991 r. Stan cywilny: Kawaler Wyksztacenie: (rednie z matur) 2007-2011 Technikum Informatyczne, Zesp Szk Zawodowych im. Stanisawa Staszica w Aleksandrowie dzkim 2004-2007 Miejskie Gimnazjum im. Jana Pawa II w Aleksandrowie dzkim

Dowiadczenie praktyczne:

24.10.2011- 29.02.2012 wyszukiwanie i wprowadzanie klientw do bazy danych firmy w Over Zoo, d 24.04.2010 18.05.2010 praktyka w Drugim Urzdzie Skarbowym w odzi na stanowisku praktykant w dziale informatycznym Liczne prace dorywcze, kolporta, inwentaryzacje (InCPraca.pl), tymczasowa praca na produkcji itp.

Dodatkowe kwalifikacje Jzyki obce:

angielski dobra znajomo w mowie i pimie (76 % matura rozszerzona


egzamin pisemny, 90 % matura rozszerzona egzamin ustny) rosyjski podstawowa znajomo Obsuga komputera:

obsuga programw biurowych pakietu Office (gwnie Word, Powerpoint,


oraz Excel) na poziomie dobrym biega obsuga systemu Windows, oraz praktyczna systemu Linux/Unix umiejtno naprawy usterek hardwareowych i systemowych w systemie Windows XP/NT projektowanie prostych stron w HTML i CSS szybko pisania na klawiaturze 250 znakw/minut Dodatkowe: sprawno fizyczna, komunikatywno, otwarto Zainteresowania Nowinki techniczne Kultura Japonii Ksiki

Muzyka alternatywna

Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883).