You are on page 1of 9

Objektno orijentirane tehnologije II

Javino grafiko suelje

Koje grafike komponente od sljedeih su ujedno i kontejneri: Odaberite sve to odgovara


JComboBox JPanel JScrollPane JTable JFrame

Da li je "lightweight" komponenta direktno vezana sa nativnim prozorom? Moete odabrati samo jednu opciju od ponuenih

Da Ne

AWT

Komponenta JButton direktno nasljeuje klasu Moete odabrati samo jednu opciju od ponuenih

Button AbstractButton JComponent Component

Na koju komponentu se postavlja MenuBar? Moete odabrati samo jednu opciju od ponuenih

Dialog Frame Panel

AWT komponenta Checkbox Odaberite sve to odgovara


Slui za postavljanje odabira samo jedne mogunosti Moe se kombinirati sa CheckboxGroup Komponenta je kontejner u koji se moe dodati komponenta Button Slui za postavljanje mogunosti viestrukog izbora

Objektno orijentirane tehnologije II


Layout Manager

Koji od sljedeih Layout Managera ne postoji unutar standardnih Javinih paketa? Moete odabrati samo jednu opciju od ponuenih

PanelLayout GridBagLayout BorderLayout FlowLayout VerticalFlowLayout

Na koje od sljedeih komponenti se moe postaviti Layout Manager: Odaberite sve to odgovara

Panel JButton JFrame TextArea JPanel JSpinner

Objektno orijentirane tehnologije II

Swing Izgled i ponaanje (Look & Feel) Swing komponenti omoguuje: Odaberite sve to odgovara

da aplikacija na svim platformama izgleda isto da se mogu postaviti razliiti izgledi komponenti (po elji) koritenje sistemskog izgleda

Koje od navedenih komponenti pripadaju Swing komponentama: Odaberite sve to odgovara


JScrollPane Checkbox Dialog JToggleButton JmenuItem Scrollbar

Klasa ButonGroup Odaberite sve to odgovara


je komponenta koja upravlja stanjima izabran/neizabran za grupu gumba i izbornika kombinira se sa komponentom JRadioButton kombinira se komponentom JComboBox kombinira se sa komponentom JList omoguuje viestruki odabir opcija

U komponenti JComboBox metoda removeItemAt(int) Moete odabrati samo jednu opciju od ponuenih

mie kompletnu komponentu JComboBox mie komponentu JComboBox sa tono odreenog mjesta mie element iz komponente JComboBox sa tono odreenog mjesta mie element u komponenti JComboBox na tono odreeno mjesto Obavezni paneli na top-level kontejnerima su: Odaberite sve to odgovara

Root pane Content pane Menu pane Glass pane Layered pane Frame pane

Za pozicioniranje komponenata i kontejnera po Z-osi koristi se: Moete odabrati samo jednu opciju od ponuenih

Menu pane Layered pane Frame pane Content pane Glass pane

Podrazumijevani Layout Manager za top-level kontejnere je:

Moete odabrati samo jednu opciju od ponuenih


FlowLayout BorderLayout CardLayout GridBagLayout

MVC arhitektura znai: Moete odabrati samo jednu opciju od ponuenih


Model-View-Contract Model-View-Controller Model-Version-Controll Modeling-View-Controll Model-Version-Contract

Objektno orijentirane tehnologije II

Dogaaji Klase koje implementiraju pojedina suelja na nain da sve deklarirane metode iz suelja prekriju metodama koje ne ine nita nazivaju se: Moete odabrati samo jednu opciju od ponuenih

Rukovatelji dogaajima Adapteri Sluai dogaaja Modifikatori

Objekt dogaaja je klase Moete odabrati samo jednu opciju od ponuenih


java.awt.AWTEvent java.awt.MouseListener java.awt.KeyEvent java.awt.SourceEvent Objekt dogaaja generiran kada komponenta dobije fokus, je tipa: Moete odabrati samo jednu opciju od ponuenih

ActionEvent KeyEvent PaintEvent FocusEvent AdjustmentEvent

Koji od navedenih suelja su sluai doaja: Odaberite sve to odgovara


ContainerListener MouseListener ListListener WindowListener DrawListener

Objektno orijentirane tehnologije II


Java apleti Programski izvorni kod Java apleta sprema se u datoteku s ekstenzijom: Moete odabrati samo jednu opciju od ponuenih

.applet .java

.html .jar .class

Da li je uz aplete, za pokretanje, potrebna pripadna html datoteka? Moete odabrati samo jednu opciju od ponuenih

Da Ne

Koje se metode od navedenih, u izvoenju apleta, mogu pozvati vie puta? Odaberite sve to odgovara

init() start() stop() destroy() paint()

Java apleti su Moete odabrati samo jednu opciju od ponuenih


Programi u Javi koji se izvravaju u web pregledniku Programi u Javi koji se izvravaju na serverskoj strani Samostalne desktop Java aplikacije Mali programi koji se neprimjetno izvravaju na klijentskom raunalu

Prosljeivanje odreenih vrijednosti apletu iz HTML-a, se vri preko HTML oznake: Moete odabrati samo jednu opciju od ponuenih

PARAM="parametar" APPLET="parametar" CODE="parametar" codebase="parametar"

Veliina apleta prilikom izvravanja u web pregledniku je:

Moete odabrati samo jednu opciju od ponuenih


definirana veliinom prozora u kojem se izvodi fiksna bez obzira na veliinu prozora

Objektno orijentirane tehnologije II


SQL Izdvojite naredbe DDL-a (Data Definition Language) Odaberite sve to odgovara

SELECT UPDATE ALTER INSERT DROP DELETE

SQL je kratica od: Moete odabrati samo jednu opciju od ponuenih


Structured Query Language Static Query Language String Query Language Static Manipulation Language

SELECT ime, prezime FROM dba_podaci WHERE ime='Pero'; Navedena naredba: Odaberite sve to odgovara

Izvlai podatke iz tablice dba_podaci Izvlai podatke iz baze dba_podaci Daje u rezultatu vrijednosti za sve atribute Daje u rezultatu vrijednosti samo za atribute ime i prezime Daje u rezultatu sve slogove Daje u rezultatu ogranien broj slogova koji zadovoljavaju uvjet da je ime='Pero'

SQL tablica (TABLE) se sastoji od redaka (slogova) i stupaca. Stupci sadre: Moete odabrati samo jednu opciju od ponuenih

atribute promatranog zapisa vrijednosti promatranog zapisa Za uspjean zavretak transakcije u SQL-u koristi se naredba: Moete odabrati samo jednu opciju od ponuenih

SUBMIT TRANSACTION COMMIT TRANSACTION ROLLBACK TRANSACTION END TRANSACTION