You are on page 1of 1

Victim of unlawful discrimination In defiance of = in spite of Enroll Outcome Accommodate Pave the way Comply with To be consistency with

Legal battle Spark (a debate) Enrollment Suspension Crammer At the other extreme Take issue with = argue Inquiry Teaching standards Opt into

Ofiara bezprawnej dyskryminacji Pomimo Zaangaowa si Rezultat Przystosowa Torowa drog Podporzdkowa si Zgodny Bitwa prawna Roznieci, wywoa (debat) Zaangaowanie Zawieszenie Korepetytor Z drugiej strony Spiera si, kci si Pytanie, podanie

Suspend Guilty of indirect discrimination Pend = wait Breach race, equality and human rights laws by On display Chinks in the armour Ban Secular Order out of Secularity Consistent Compliance Solitary To deny Welfare officer Bully Disillusioned Opt out Tutor Well-balanced Curriculum Stimulus Reservations Phase out Old school tie Frightener

Zawiesi Winny niebezporedniej dyskryminacji Czeka ama prawa rasowe, rwnoci i prawa ludzkie Na widoku Luki w systemie Zakaz/zakaza wiecki Usunity, wyrzucony, wyproszony wiecko Spjny, zgodny Podporzdkowanie Samotny Zaprzecza Pracownik opieki spoecznej Dokucza, przeladowa w szkole Rozczarowany Nie bra udziau Wychowawca, nauczyciel Zrwnowaony Program nauczania Motywacja Wtpliwoci Wyeliminowa na dobre Znak rozpoznawczy List, ktry ma zmotywowa do systematycznoci i obowizkowoci Problemy, ciki czas Nauczyciel na zastpstwo

Standardy nauczania Wole (choose to be a part of sth) Hothouse Cieplarnia Background rodowisko, z ktrego si kto wywodzi Support group Grupa wsparcia Socially isolated Spoecznie wyizolowany Grasp Rozumie Take into account/consider Rozwaa, bra po uwag Knowledgeable Majcy du wiedz In a cold sweat Bojc si

Tip-toeing Safety net

agodnie podchodzc do problemu Wyjcie awaryjne na wypadek niepowodzenia

Bad patch Supply teacher