Zaključak

Kratki XX vek,kao oličenje sukoba kapitalizma i socijalizma (Zlatnog doba i Staljinove vladavine) je period kvantitativno i kvalitativno drugačiji od onoga što Hobsbaum naziva dugim XIX vekom u najmanje 3 kategorije:

1) Odsustvo evropocentrizma Ovaj vek je doneo opadanje i pad Evrope,koja je kada je vek počinjao,još uvek bila neosporni centar moći,bogatstva,intelekta i "zapadne civilizacije".Evropljani i njihovi potomci su sada smanjeni od možda jedne trećine čovečanstva na najviše jednu šestinu,manjinu koja se i dalje smanjuje i koja živi u zemljama u kojima se stanovništvo jedva obnavlja,ako se uopšte i obnavlja,a koje su okružene siromašnim regionima i te zemlje u većini slučajevasa nekim svetlim izuzecima kao što su SAD(do 90-ih godina)-podižu barikade protiv pritiska imigracije iz okolnih regiona bede.Industrije koje je Evropa zasnovala,emigrirale su negde drugde. "Velike sile" iz 1914.godine,koje su sve bile evropske,nestale su poput SSSRa,naslednika carske Rusije,ili su svedene na regionalni ili provincijalni status,sa mogućim izuzetkom Nemačke.Sam pokušaj da se stvori nadnacionalna "evropska zajednica" i da se izmisli osećaj evropskog identiteta,koji je trebalo da joj odgovara,da nadomesti staru odanost istorijskim nacijama i državama,pokazao je dubinu ovog opadanja.

2) Planeta kao jedinstvena operativna jedinica Izmedju 1914. i ranih 90-ih godina,planeta je sve više postajala jedinstvena operativna jedinica,što nije bila,niti je mogla biti 1914.godine.Ustvari,planeta je danas u većini slučajeva primarna operativna jedinica,što se posebno zapaža u poslovanju privrede,a starije jedinice kao što su "nacionalne ekonomije",definisane politikom teritorijalnih država svedene su na smetnje transnacionalnim delatnostima.Faza u stvaranju "globalnog sela"-fraze skovane 60-ih godina,koja je ostvarena 90-ih godina,neće izgledati jako poodmakla posmatračima iz sredine XXI veka,ali je već preobrazila ne samo određene privredne i tehničke aktivnosti kao i delovanje nauke,već i važne aspekte privatnog života,najviše nezamislivim ubrzanjem komunikacija i transporta. Možda je najupadljivija karakteristika kraja XX veka napetost između ubrzanja procesa globalizacije i nesposobnosti i društvenih ustanova i kolektivne svesti ljudi da taj proces prihvate.Dosta čudno,individualna ljudska svest je imala manje nevolja pri prilagođavanju svetu satelitske televizije,elektronske pošte,praznika na Sejšelima i svakodnevnog transokeanskog putovanja.

ovaj znameniti istoričar.izgubila svoju ulogu.a ni gde treba da nas odvede".pojačane erozijom tradicionalnih društava i religija.pokušao da nam što potpunijim i objektivnijim podacima ukaže na lice. Na kraju ovog veka prvi put je bilo moguće videti kako može da izgleda svet u kome je prošlost.Međutim.već putem selektivnog prilagođavanja nasleđa prošlosti sopstvenim potrebama.u kojima su vrednosti jednog apsoluta-socijalnog individualizma bile dominantne. .tako i u nezvaničnim ideologijama.kako u zvaničnim.Izbegavajući predviđanja.ili samouništavanjem društava "realnog socijalizma".iako oni koji se drže tih vrednosti često optužuju njihove socijalne posledice.i da je dolazak trećeg milenijuma putovanje za koje "ne znamo ni gde će nas odvesti.uključujući i prošlost prisutnu u sadašnjosti.ovo novo društvo nije išlo putem potpunog razaranja svega što je nasledilo od starog društva.kroz ovo kapitalno delo. i da objasni fenomen doba najvećeg naučnog i kulturnog prosperiteta.ali i najrazornijih ratnih sukoba koji su prekrajali granice i gde su upotrebljavana najsavršenija sredstva uništenja.kao i razaranjem.ove tendencije su prisutne i drugde. U praksi.Hobsbaum je.3) Dezintegracija starih obrazaca socijalnih odnosa i pucanje veza između generacija (prošlih i sadašnjih) Ovaj proces je bio naročito vidan u najrazvijenijim zemljama zapadne verzije kapitalizma.ukazuje na činjenicu da je u ovo doba čovečanstvo izgubilo kompas.ali i naličje XX veka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful