You are on page 1of 2

1/2

Supruga Omera, r.a.

Emir ul muminin, Omer r.a. je za vrijeme njegova kalifata obiavao patrolirati ulicama Medine lino, kako bi se osvjedoio o stanju graana. Tako za vrijeme patroliranja jedne noi naie na ator razapet na jednom itkom prostoru. Nije nikada prije vidio ovaj ator ovdje. Nasao je osobu kako tamo sjedi vani ispred atora i uo jauk koji je konstantno dopirao iz atora. Omer, r.a. je pozdravio stranca sa Esselamu alejkum! i sjeo na zemlju kraj njega. Omer: Odakle je brat? Osoba: Ja sam iz.. pustinje i strana mi je ova oblast. Doao sam zatraiti pomo od emirul muminin u mojim potrebama. Omer: Ko to tamo tako jaue u atoru? Osoba: Molim te, pozabavi se svojim poslom. Omer: Reci mi, molim te! Osoba: Ako ba eli znati, to je moja supruga u poroajnim mukama. Omer: Ima li iko jo sa njom tamo da je kraj nje? Osoba: Niko. Omer r.a. ustade i ode kui. Obrati se svojoj supruzi Umm Kulsum: Allah eli da prospe milost svoju na tebe. Umm Kuslum: ta je to, o emirul muminin? Omer: Siromana ena iz pustinje je u poroajnim mukama bez ikoga da joj pomogne. Umm Kulsum: Ja sam spremna da joj pomognem ako e te to zadovoljiti. Umm Kulsum, radijallahu anha, je bila ker Fatime, radijallahu anha, Poslanikove kerke i s tim i njegova unuka. Kako bi mogla i razmiljati u tako odluujuim trenucima gdje je potrebna babica, i zanijekati ak i ono to cijelo ovjeanstvo udi Allahovu milost? Omer: Ako je tako, treba sakupiti sve to ti treba. Uzmi sa sobom i lonac, maslo i sve ostale potreptine koje e ti trebati za vrijeme poroda. Umm Kuslum, r.a. je uradila kako je i reeno i napustila kuu zaputivi se u ator u kojem se nalazila ena. Ula je u ator a Omer r.a. je naloio vatru i zabavio se kuhanjem da bi im bar dao neto da jedu. Nakon nekoga vremena zovnu Umm Kulsum gazdu atora i ree: Emirul Muminin ti estita roenje sina! On se mnogo vie iznenadio i naao u nezgodnoj situaciji kada je uo da je Omer u stvari bio emirul muminin i shvatio poziciju osobe koja ga je sluila. Ali Omer r.a. je sve to otklonuo, rekavi: U redu je, nema potrebe da se brine za bilo ta. Stavio je zatim lonac blizu atora pitajui enu da ga uzme i nahrani enu. Nahranila ju je i vratila lonac nazad. Zatim mu Omer r.a. ree: Doi sutra kod mene i vidjet u ta mogu uiniti za tebe. Nakon upotpunjenja usluge Omer r.a. se vratio domu.

2/2
Ima li ijedan kralj, ili bar neka ordinarna srednjoklasna osoba koja e uzeti svoju suprugu iz topline kreveta u noi i odvesti je u smrtonosnu pustinju da poraa siromane ene dok ih on hrani i kuha za njih? Ostavljajui bogatstvo po strani, ko bi to danas uinio? Trebamo shvatiti da sve dok i mi ne slijedimo u pravome smislu korake naih prethodnika koji su se mnogo Allaha bojali, ne moemo traiti onu milost koju je Allah na njih prosuo.